Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
SLIM VAT 3 - projekt zmian do ustawy o VAT
Na stronie internetowej www.gov.pl Ministerstwo Finansów poinformowało, iż zostały przygotowane nowe rozwiązania ułatwiające rozliczanie podatku VAT - tzw. pakiet SLIM VAT 3. W dniu 31 (...)
str. 4
II.
W 2022 r. wyższe kary za nieprawidłowe rozliczanie VAT
» Grzywna za przestępstwa i wykroczenia skarbowe popełniane w 2022 r. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. (...)
str. 7
III.
Wygaśnięcie wiążących informacji stawkowych
W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o (...)
str. 10
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Transakcje powiązane - zasady opodatkowania VAT
Przedsiębiorcy opodatkowując dane transakcje muszą kierować się przepisami art. 29a ustawy o VAT. Co do zasady bowiem zgodnie z art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania (...)
str. 11
2.
Obowiązek stosowania oznaczeń TP
2.1. Podmioty zobowiązane do stosowania oznaczeń TP W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między (...)
str. 12
2.1.
Podmioty zobowiązane do stosowania oznaczeń TP
W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
str. 12
2.2.
Jakie dokumenty powinny być oznaczone symbolem TP w pliku JPK_VAT?
Oznaczenia TP należy stosować do poszczególnych dowodów (nie tylko faktur), które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli dana czynność zostanie objęta obowiązkiem oznaczania. (...)
str. 13
2.3.
Ewidencjonowanie transakcji powiązanych w JPK_VAT
Jestem członkiem zarządu w firmie "Alfa" sp. z o.o. i posiadam w niej 20% udziałów. Jednocześnie jestem prezesem firmy "Beta" sp. z o.o. Między spółkami (...)
str. 13
3.
Powiązania spółek komunalnych z wyłącznym udziałem JST
Czy spółka komunalna (sp. z o.o.) ze 100% udziałem gminy jest zwolniona z oznaczania symbolem TP faktur ewidencjonowanych w pliku JPK_VAT wystawionych na rzecz członka (...)
str. 15
1.
Konieczność sporządzenia spisu z natury
W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, (...)
str. 17
2.
Towary objęte spisem z natury i ich wycena
Opodatkowanie towarów wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca różnicuje na towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem (...)
str. 18
3.
Termin przekazania informacji o spisie i obowiązek złożenia formularza VAT-Z
» Informacja o dokonanym spisie z natury Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z (...)
str. 19
4.
Wynajem lokalu po likwidacji indywidualnej działalności gospodarczej
W praktyce zdarza się, że po likwidacji indywidualnej działalności gospodarczej, rozumianej jako wykreślenie z CEIDG, niesprzedany składnik majątku firmowego będzie nadal wynajmowany. Czy w takich (...)
str. 20
1.
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki - zasady ogólne
Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje generalnie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed tym terminem otrzymano całość lub część zapłaty, (...)
str. 20
2.
Obowiązkowe dane na fakturze zaliczkowej
Co do zasady faktura dokumentująca otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży - stosownie do art. 106f ust. 1 ustawy - powinna zawierać: 1) (...)
str. 21
3.
Wystawianie faktur końcowych do otrzymanych wcześniej zaliczek
W sytuacji, gdy faktura zaliczkowa (bądź kilka faktur zaliczkowych) nie obejmuje całej należności, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to dostawca/usługodawca po wydaniu towaru/wykonaniu usługi (...)
str. 22
VII.
Udostępnianie obiektów sportowych - właściwa stawka VAT
Jesteśmy spółką miejską i zarządzamy obiektami sportowymi (basenami, salami gimnastycznymi czy kortami tenisowymi). Z naszej infrastruktury korzystają mieszkańcy miasta (osoby fizyczne) oraz podmioty prowadzące działalność (...)
str. 23
1.
Usługi związane z działalnością obiektów sportowych
Grupowanie PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", obejmuje m.in.: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich (...)
str. 24
2.
Wstęp na imprezy sportowe i usługi związane z rekreacją
Ustawodawca objął obniżoną do 8% stawką podatku VAT usługi wstępu na imprezy sportowe, a także usługi związane z rekreacją, ale wyłącznie w zakresie wstępu. Nie (...)
str. 24
3.
Wynajem pływalni oraz hali sportowej
Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział 68 "Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości" obejmuje: usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów (...)
str. 25
VIII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe - jak liczyć limit wartości sprzedaży?
Wykonuję usługi medyczne zwolnione z VAT. Z tej działalności osiągam przychód powyżej 200.000 zł. Czy w przypadku gdy wykonam czynność nieobjętą tym zwolnieniem, od razu (...)
str. 27
2.
Odliczenie VAT z faktury zawierającej oznaczenie "metoda kasowa"
Otrzymałem fakturę z oznaczeniem "metoda kasowa". Czy VAT wynikający z tej faktury mogę odliczyć w miesiącu zapłaty? [pytanie nr 1385598] Komentarz 1 Tak. Komentarz redakcji (...)
str. 27
3.
Faktura za energię - termin odliczenia VAT
W październiku 2021 r. otrzymałem fakturę za energię wystawioną również w październiku. Czy w deklaracji za styczeń br. mogę jeszcze skorzystać z prawa do odliczenia (...)
str. 28
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług dietetycznych on-line
Świadczę usługi dietetyczne, które ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Obecnie jestem poddana kwarantannie, przez co gabinet fizycznie jest zamknięty. Pacjenci są jednak przeze mnie obsługiwani przez (...)
str. 29
2.
Wyłączenie kasy on-line w okresie bezczynności
Świadczę usługi informatyczne m.in. na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi wykonuję w domu klienta, posiadam przenośną kasę on-line. Czy w sytuacji, (...)
str. 30
3.
Rezygnacja z kasy rejestrującej
Do końca 2021 r. prowadziłem zarejestrowaną działalność gospodarczą jako lekarz w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w związku z czym stosowałem kasę fiskalną. Obecnie świadczę (...)
str. 32
X.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Fakturowanie sprzedaży niezaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Podatnik w grudniu 2021 r. wystawił fakturę sprzedaży na rzecz osoby prywatnej nie ujmując jej jednak w kasie fiskalnej. W jaki sposób należy prawidłowo wykazać (...)
str. 33
2.
Zapewnienie współpracy kasy z terminalem płatniczym
Czy od lipca br. będzie obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej z terminalem płatniczym? [pytanie nr 1382027] Komentarz 1 Jeśli jest to kasa fiskalna on-line, to (...)
str. 34
3.
Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej
Firma budowlana w październiku 2021 r. przekroczyła limit 20.000 zł, z związku z czym w grudniu ubiegłego roku zakupiła kasę fiskalną. Jednak do chwili obecnej (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Transakcje wewnątrzwspólnotowe a umowa komisu
Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze (...)
str. 36
1.
Komis jako nietransakcyjne WNT - wyroki sądów i interpretacje organów podatkowych
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, (...)
str. 36
2.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów przez komitenta
Umowa komisu może być również realizowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Przypomnijmy, iż przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, (...)
str. 38
3.
Obowiązek podatkowy przy transakcjach komisowych
Problem właściwego zakwalifikowania czynności komisowej dokonywanej pomiędzy dwoma podatnikami z różnych państw UE jest o tyle istotny, że ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (...)
str. 39
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Opodatkowanie zaliczki wpłaconej na poczet zakupu maszyny z montażem
Zamówiliśmy maszynę od włoskiego sprzedawcy, którą w czerwcu 2022 r. w naszym zakładzie mają zamontować pracownicy naszego zagranicznego kontrahenta. Dokonaliśmy wpłaty zaliczki a dostawca wystawił (...)
str. 40
2.
Import usług dokonywany przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
Prowadzimy działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi, która jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Otrzymaliśmy od niemieckiej (...)
str. 42
3.
Zakup towarów zwolnionych z opodatkowania od unijnego podatnika
Dokonaliśmy zakupu towarów z Francji od spółki, która jest czynnym podatnikiem VAT. Zagraniczny sprzedawca wystawił nam fakturę wskazując, że sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania z (...)
str. 44
4.
Dostawa towarów do innego państwa poddawanych przerobowi w Polsce
Otrzymaliśmy zamówienie od unijnego kontrahenta na produkowane przez nas towary. Są one przekazywane innej polskiej firmie, która dokonuje ich przerobu i wysyła do siedziby zagranicznego (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Przesłanki odmowy uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT - korzystny wyrok WSA
Zasady i terminy uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT zostały uregulowane w art. 108b ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika również, że naczelnik urzędu (...)
str. 46
1.
Posiadanie zaległości podatkowych a dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
Jedną z przesłanek odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT jest posiadanie przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których (...)
str. 46
2.
Uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowych - stanowisko sądu
Do odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT dochodzi również w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: zobowiązanie podatkowe z tytułu ww. (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Rejestracja, aktualizacja i wykluczenie z procedury unijnej rozliczanej w OSS
Procedura unijna umożliwia rozliczanie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Procedura unijna, skierowana jest do przedsiębiorcy: a) (...)
str. 49
1.
Formalności związane z rejestracją i aktualizacją danych w procedurze unijnej
Aby skorzystać z procedury unijnej podatnicy muszą dokonać stosownej rejestracji. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby procedury unijnej i potwierdza zgłoszenie, (...)
str. 49
2.
Przesłanki wyrejestrowania podatnika z procedury szczególnej
Wyrejestrowanie z procedury unijnej może mieć miejsce: na wniosek podatnika (podatnik wskazuje przyczynę na zgłoszeniu VIU-R), z urzędu - na mocy postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu (...)
str. 50
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wzór wniosku o szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży
Z przepisów ustawy o VAT wynika generalna zasada umożliwiająca czynnym podatnikom VAT dokonanie odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązki akcyzowe podmiotów produkujących energię elektryczną
Czy podmiot produkujący około 5MW miesięcznie i zużywający na własne potrzeby całą wyprodukowaną energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW (są to dwa (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Wariant formularza JPK_V7M
Na jakim wzorze formularza należy złożyć JPK_V7M za styczeń 2022 r.? W świetle obowiązujących przepisów wszyscy podatnicy VAT czynni rozliczający VAT miesięcznie muszą składać deklaracje (...)
str. 57
2.
Korekta faktur w związku z nieterminową rejestracją
Przedsiębiorca od 2017 r. świadczył usługi budowlane korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Usługi świadczył głównie jako podwykonawca i głównemu wykonawcy wystawiał faktury bez VAT. (...)
str. 57
3.
Brak zgody na rozwiązanie umowy najmu a prawo do odliczenia VAT
W 2016 r. na okres 10 lat spółka podpisała umowę najmu pomieszczeń biurowych oraz hali magazynowo-produkcyjnej. W związku z najmem ponosi również koszty związane z (...)
str. 59
4.
Faktury wystawiane na dane obojga małżonków
W 2021 r. małżonkowie nabyli lokal mieszkalny na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. W lutym 2022 r. zdecydowali, że jeden z małżonków będzie wykorzystywał ww. lokal (...)
str. 61
5.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu instalacji fotowoltaicznej służącej gospodarstwu rolnemu i domowemu
Prowadzę gospodarstwo rolne jako czynny podatnik VAT. Zamierzam założyć instalację fotowoltaiczną, z której pozyskiwany prąd będzie wykorzystywany zarówno w gospodarstwie rolnym, jak i domowym. Czy (...)
str. 62
6.
Zmiana danych nabywcy lub jego adresu w pliku JPK_VAT
Czy można skorygować błędne dane nabywcy wystawiając fakturę korygującą "do zera"? W jaki sposób należy korygować zmianę danych nabywcy lub jego adres w pliku JPK_VAT (...)
str. 63
7.
Testy do wykrywania COVID-19
Jestem czynnym podatnikiem VAT i sprzedaję testy do wykrywania choroby COVID-19. Czy taka dostawa opodatkowana jest w dalszym ciągu stawką 0%? W myśl obowiązującego § (...)
str. 65
8.
Zwrot VAT przy braku sprzedaży opodatkowanej
Jestem rolnikiem, czynnym podatnikiem VAT rozliczającym VAT za okresy miesięczne. Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem towary. Czy mogę odliczyć VAT naliczony z tytułu tych zakupów, (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w zakresie podatku VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 stycznia 2022 r., pod poz. 196, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2021 r., pod poz. 48, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.