Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy przypadające w maju 2024 r.
1.1.
Dostosowanie komputerowych stanowisk pracy do aktualnych wymogów bhp
Pracodawca ma obowiązek organizować stanowiska pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co dotyczy również stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. W zakresie (...)
str. 4
1.2.
W dniu 20 maja 2024 r. mija termin przekazania do ZUS rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 r.
Jak już przypominaliśmy na łamach naszego czasopisma, w dniu 20 maja 2024 r. mija termin przekazania do ZUS rozliczenia składki zdrowotnej za 2024 r. Roczne (...)
str. 4
1.3.
Do końca maja 2024 r. należy przekazać na rachunek bankowy pierwszą ratę odpisu na ZFŚS za 2024 r.
Jak wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. (...)
str. 5
1.4.
Informację do KRUS o kwocie podatku z działalności trzeba złożyć do końca maja 2024 r.
Nie w każdym przypadku rolnik podlegający ubezpieczeniu w KRUS prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zgłasza się - jako przedsiębiorca - do ubezpieczeń w ZUS. Gdy (...)
str. 5
2.
Energia wytwarzana przez prosumenta a przychód w CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Rozliczanie - dla celów podatku dochodowego - energii wytwarzanej przez prosumenta z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) już od dłuższego czasu wzbudza wątpliwości. Problematykę tę wielokrotnie (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wakacje od składek ZUS - Sejm uchwalił ustawę
Sejm w dniu 9 maja 2024 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw regulującą tzw. wakacje składkowe . (...)
str. 7
2.
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju - projekt zmian
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) przedstawiono projekt ustawy z dnia 17 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 8
3.
Czy usługi transportu pasażerskiego zostaną objęte zerową stawką VAT?
Podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Ustawodawca przewidział także stawki obniżone i zwolnienia z VAT. Stawką 8% VAT opodatkowane są następujące usługi transportu pasażerskiego (patrz: poz. (...)
str. 12
4.
Projekt nowelizacji przepisów mający na celu deregulację prawa gospodarczego i administracyjnego
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Zamieszczony (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samozatrudnienie - prawo pracy, podatki, ZUS
Samozatrudnienie to wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Jest ono popularne w wielu branżach, m.in. u prawników, doradców, lekarzy, dziennikarzy, w (...)
str. 15
1.1.
Przejście z etatu na samozatrudnienie w świetle prawa pracy
Prawo pracy nie przewiduje generalnego zakazu zatrudniania pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej przez pracodawcę, który uprzednio zatrudniał tego pracownika na etacie, tj. w ramach stosunku (...)
str. 15
1.2.
Samodzielna działalność gospodarcza a VAT
Podatnika, który rezygnuje z umowy o pracę i "przechodzi" na samozatrudnienie, należy traktować tak samo, jak każdego innego podatnika (przedsiębiorcę) wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą. Musi (...)
str. 16
1.3.
Forma opodatkowania PIT przy świadczeniu usług dla byłego pracodawcy
Podatnik, który rozpoczyna indywidualną działalność gospodarczą, ma generalnie do wyboru trzy formy opodatkowania, tj. skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany. Trzeba jednak pamiętać, że (...)
str. 17
1.4.
Składki ZUS przedsiębiorcy świadczącego pracę w ramach umowy B2B
Obowiązek opłacania składek ZUS Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, (...)
str. 18
2.
Najem krótkoterminowy - VAT, PIT
Uzyskiwanie przychodów z tytułu tzw. najmu krótkoterminowego (tj. usług zakwaterowania związanych z zapewnieniem krótkotrwałego pobytu turystom czy innym osobom) jest obecnie popularną formą zarobkowania. Dotyczy (...)
str. 20
2.1.
Wynajem i usługi zakwaterowania jako czynności opodatkowane VAT
Dla celów VAT usługi najmu i zakwaterowania są odrębnie klasyfikowane. Niemniej jednak świadczenie obu ww. usług jest dla celów VAT uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej, (...)
str. 20
2.2.
Najem krótkoterminowy - rozliczenie PIT
Ustalenie źródła przychodów W ustawie o PDOF, wśród źródeł przychodów - wskazano m.in. ( art. 10 ww. ustawy): pozarolniczą działalność gospodarczą, najem, podnajem, dzierżawę itp. (...)
str. 23
2.3.
Obowiązki wobec ZUS podatnika wynajmującego nieruchomości
Tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zostały wymienione w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Mechanizm podzielonej płatności stosowany dobrowolnie - interpretacja KIS
Zastosowanie dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności odbywa się na zasadzie swobody umów (na co zgodę muszą wyrazić obie strony transakcji). (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 26
2.
Czynności podejmowane przez przyszłego nabywcę nieruchomości nie czynią ze sprzedawcy podatnika VAT - wyrok WSA
Sprzedawca prywatnej nieruchomości nie staje się podatnikiem VAT, jeżeli w umowie przedwstępnej wyrazi zgodę na podjęcie przez nabywcę określonych czynności (m.in. badania gruntu, uzyskania pozwolenia (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktura prognoza - odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów podatkowych
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) w marcu 2024 r. otrzymała fakturę wstępną/prognozę za gaz (z datą wystawienia 06.03.2024 r. i sprzedaży 30.04.2024 r.). Czy (...)
str. 30
3.2.
Usługi ochrony obiektów budowlanych - miejsce opodatkowania VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zamierza świadczyć usługi ochrony mienia na rzecz kontrahentów (podatników). Będą one dotyczyły konkretnych obiektów budowlanych położonych w Niemczech. Czy (...)
str. 32
3.3.
Zwrot udokumentowanych wydatków na gruncie VAT
Spółka zapłaciła za spółkę matkę z innego kraju UE opłaty administracyjne. Spółka matka zwróci koszty tych opłat. Transakcja ta będzie poza VAT. Czy spółka powinna (...)
str. 33
3.4.
Zakupy od rolnika ryczałtowego a VAT
Od niedawna prowadzę lokal gastronomiczny. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nawiązałam współpracę z rolnikiem, który będzie mi dostarczał warzywa i owoce. Jak powinny być udokumentowane te (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na upominki dla pracowników mogą być kosztem podatkowym - interpretacja KIS
Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na upominki dla pracowników wręczane im z okazji dnia kobiet, dnia mężczyzn, z okazji świąt, a także (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia bezpośrednio związanej z przychodem - kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych?
Spółka z o.o. zatrudnia osoby na umowę zlecenia. Zleceniobiorcy pracowali przy wykonywaniu usługi dla naszego kontrahenta. Ich wynagrodzenie było więc związane z konkretnym przychodem, który (...)
str. 38
2.2.
Wykazywanie dochodów wydatkowanych na cele inne niż statutowe
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Gdzie powinno wykazać stratę z działalności gospodarczej w CIT w celu naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku (...)
str. 39
2.3.
Ulga na złe długi a postępowanie restrukturyzacyjne
Spółka na dzień 25 lutego 2024 r. miała ogłoszony dzień układowy. Czy spółka może nie korygować przychodów ze względu na niezapłacone wobec spółki należności oraz (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki poniesione na zagraniczny wyjazd pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Zagraniczny wyjazd zorganizowany przez pracodawcę dla pracowników, którego kluczowym elementem była turystyka i rozrywka, a nie część merytoryczna (szkoleniowa), nie można uznać za wyjazd szkoleniowy. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty energii, internetu i telefonu pokrywane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie
Pracownik od 1 maja 2024 r. świadczy pracę zdalnie z miejsca swojego zamieszkania. Będziemy mu zwracali koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, w tym internetu, (...)
str. 46
2.2.
Sprzedaż udziału w nieruchomości niemieszkalnej po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej - podatek dochodowy i VAT
Małżonkowie nabyli do majątku wspólnego lokal użytkowy w 2013 r. Lokal ten był wykorzystywany w działalności gospodarczej męża. Po rozwodzie podatniczka (była żona) stała się (...)
str. 47
2.3.
Zwrot kosztów dojazdu na treningi i mecze otrzymywany przez trenerów - obowiązki płatnika
Stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu, zarejestrowane w KRS, zawiera umowy zlecenia z trenerami na opiekę nad zawodnikami podczas meczów i turniejów sportowych. Trenerzy nie są (...)
str. 49
2.4.
Przystąpienie małżonka do spółki z o.o.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przekształciła swoją firmę w spółkę z o.o., w której została jedynym udziałowcem. Po kilku tygodniach małżonek dotychczasowego przedsiębiorcy także (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odbudowa budynku po pożarze nie zawsze stanowi jego remont - interpretacja KIS
Jeżeli w wyniku wykonanych po pożarze prac budynek został zaadaptowany do nowej funkcji, której dotychczas nie pełnił, w wyniku czego nadano mu nowe cechy użytkowe, (...)
str. 54
2.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki jawnej
W związku z likwidacją spółki jawnej osób fizycznych jej wspólnicy otrzymali składniki majątku, które stanowiły w spółce środki trwałe i były przez nią amortyzowane. Czy (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Doładowanie przez pracodawcę konta pracownika na platformie kafeteryjnej - interpretacja ZUS
Wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez pracodawcę miesięcznego doładowania konta na platformie kafeteryjnej, do którego dostęp ma pracownik, w ramach dodatkowego systemu premiowania, nie (...)
str. 57
2.1.
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Mąż pracownicy pracował na podstawie umowy o pracę do końca marca 2024 r. Do tej pory nie podjął innej pracy zarobkowej ani nie zgłosił się (...)
str. 59
2.2.
Prawo do emerytury wyklucza członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
Mąż pracownicy, w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, przeszedł na emeryturę. Jest zgłoszony przez nią w naszej firmie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przekazywanie informacji komornikowi w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę
1) Zatrudniliśmy pracownika, który miał zajęte wynagrodzenie za pracę u poprzedniego pracodawcy (powiadomiliśmy komornika o zawarciu umowy z tym pracownikiem). Obecnie wpłynęło kolejne zajęcie komornicze (...)
str. 61
2.
Ekwiwalent urlopowy dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie po kilku dniach pracy
Po przepracowaniu 3 dni pracownik nie pojawił się w pracy, w związku z czym chcemy z nim rozwiązać umowę o pracę w trybie bez wypowiedzenia. (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odpis na ZFŚS oraz przekazanie pierwszej jego raty na rachunek bankowy - ujęcie w księgach rachunkowych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. (...)
str. 65
1.1.
Ustalenie wysokości odpisów na ZFŚS w 2024 r.
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) są zobligowani do odprowadzania corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego (...)
str. 65
1.2.
Ujęcie odpisów w księgach rachunkowych
Na temat ujęcia księgowego odpisów na ZFŚS w zależności od przyjętego przez jednostkę sposobu ewidencji kosztów pisaliśmy w ww. BI nr 7 z br. Przypomnijmy (...)
str. 66
1.3.
Przekazanie odpisów na rachunek bankowy ZFŚS
Jak wskazuje art. 12 ustawy o ZFŚS, środki ZFŚS gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym. W księgach rachunkowych środki te ujmuje się na osobnym koncie (...)
str. 67
1.4.
Odpisy na ZFŚS w ujęciu podatkowym
Rozliczenie podatkowe odpisów na ZFŚS następuje na zasadzie kasowej. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy i zwiększenia na ZFŚS, jeżeli środki (...)
str. 68
2.
Termin sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki za 2023 r.
Czy w spółce, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, sprawozdanie zarządu z działalności powinno być sporządzone w tej samej dacie co sprawozdanie finansowe, (...)
str. 68
3.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek w przypadku wystąpienia obowiązku badania sprawozdania finansowego
Od kilku lat nasza spółka z o.o. posiada status jednostki małej, w efekcie czego stosujemy - zgodnie z decyzją organu zatwierdzającego - uproszczenia w sprawozdawczości (...)
str. 70
3.1.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Na podstawie aktualnego brzmienia art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki z o.o. za kolejny rok obrotowy (tu: (...)
str. 71
3.2.
Zakres uproszczeń sprawozdania podlegającego badaniu
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat; 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do (...)
str. 72
3.3.
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Spełnienie takich samych warunków wielkościowych - jak przedstawiono to w poprzednim punkcie, wskazując możliwość przyjęcia statusu jednostki małej - w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego (...)
str. 72
4.
Estoński CIT od wypłaty zysku - ujęcie w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. wykazała zysk. Czy w przypadku powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy za 2023 r. (...)
str. 73
5.
Sprzedaż mieszkań zakładowych
Jesteśmy przedsiębiorstwem państwowym posiadającym mieszkania zakładowe. Mieszkania te są zamortyzowane jedynie w 50%. Jeden z najemców zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykup (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.