Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (1191) z dnia 01.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
KSeF w 2024 r. nie będzie obowiązkowy
W dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 r. Data, od kiedy e-fakturowanie będzie obowiązkowe, zostanie podana (...)
str. 4
2.1.
Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym
Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru, którą stanowi (...)
str. 4
2.2.
Wspólnicy niektórych spółek i osoby współpracujące
Kwota ww. przeciętnego wynagrodzenia stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wspólników niektórych spółek, np. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólnika spółki komandytowej (...)
str. 5
3.
Likwidacja działalności a pełnomocnictwo UPL-1 - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Deklaracje podatkowe, zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje wymagane przepisami prawa podatkowego można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Niektóre deklaracje (np. JPK_VAT z deklaracją) można (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowana stopniowa likwidacja obowiązkowych składek społecznych dla niektórych przedsiębiorców
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk sejmowy nr 154) zakłada wprowadzenie stopniowej likwidacji obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla niektórych osób prowadzących (...)
str. 7
2.
Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na podstawie Konwencji MLI - od 1 stycznia 2024 r.
Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Konwencja MLI), zmienia w niektórych umowach o unikaniu (...)
str. 7
3.
Określono nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 stycznia 2024 r., pod poz. 65, opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura pro forma - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze wystawiają lub otrzymują tzw. fakturę pro forma. Taka faktura pełni generalnie funkcję informacyjną; jest wystawiana w celu przedstawienia (...)
str. 9
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT wystawionej/otrzymanej faktury pro forma
Faktura pro forma - czy jest fakturą dla celów VAT? Dla celów VAT za fakturę uważa się dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane (...)
str. 9
1.2.
Faktura pro forma a przychody i koszty podatkowe
Skutki u sprzedawcy • Wystawienie faktury pro forma a przychód podatkowy Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia (...)
str. 11
1.3.
Faktura pro forma - w księgach rachunkowych jednostki
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody (...)
str. 13
2.
Wydatki na benefity dla członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że spółka z o.o. nabywa pakiety medyczne/karnety sportowe dla członków zarządu niebędących pracownikami (oraz nieprowadzących działalności gospodarczej), pełniących swoje funkcje na (...)
str. 14
2.1.
Nieodpłatne przekazanie benefitów członkom zarządu a VAT
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Zgodnie z zasadą ogólną podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary (...)
str. 14
2.2.
Przychód członka zarządu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego benefitu
Nieodpłatne otrzymanie benefitów a przychód z nieodpłatnych świadczeń Przychodami na gruncie PIT są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości (...)
str. 16
2.3.
Benefity dla członków zarządu a koszty uzyskania przychodów spółki
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na benefity dla członków zarządu
Wydatki na zakup pakietów medycznych/karnetów sportowych dla członków zarządu obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (tu: spółki nabywającej pakiety/karnety i przekazującej je nieodpłatnie członkom zarządu). Ewidencja (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Otrzymane zaliczki a status małego podatnika dla celów VAT - wyrok WSA
Określając wartość sprzedaży - na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika VAT - należy uwzględnić także wysokość zaliczek otrzymanych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących część należności (...)
str. 20
2.
Import towarów niebędących własnością importera a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Importerowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towarów, nawet jeżeli nie stanowią one jego własności. Istotne jest wykorzystywanie ich do czynności opodatkowanych VAT (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta błędnie naliczonych rabatów - skutki podatkowe
W 2022 r. kontrahent udzielił spółce rabatu z tytułu zrealizowanego obrotu (wystawił faktury korygujące "in minus"). Okazało się, że rabaty były błędnie naliczone - kontrahent (...)
str. 24
3.2.
Sprzedaż elektroniki a podmiotowe zwolnienie z VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Zamierzam rozszerzyć dotychczasowy zakres działalności i otworzyć sklep stacjonarny (...)
str. 26
3.3.
Udokumentowanie najmu prywatnego przez czynnego podatnika VAT
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) oraz wynajmuje lokal użytkowy w ramach najmu prywatnego. Działalność gospodarcza nie jest prowadzona w zakresie obrotu nieruchomościami (...)
str. 27
3.4.
Opodatkowanie VAT usług centrali telefonicznej prowadzonej przez stowarzyszenie taksówkowe
Prowadzimy stowarzyszenie taksówkowe, którego członkami są taksówkarze będący odrębnymi przedsiębiorcami. Stowarzyszenie samodzielnie nie wykonuje natomiast działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich. W (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wystawienie więcej niż jednego dokumentu do tej samej transakcji a przychód podatkowy - interpretacja KIS
W sytuacji gdy podatnik wystawi więcej niż jeden dokument do tej samej sprzedaży, tj. jeden błędnie wystawiony paragon bez NIP, a drugi już z prawidłowym (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Limit przychodów uprawniający do stosowania w 2024 r. 9% stawki CIT
Spółka z o.o. opodatkowana "klasycznym" CIT, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, posiada w 2024 r. status małego podatnika dla celów CIT. Spółka (...)
str. 34
2.2.
Podatek od przychodów z budynków w przypadku samodzielnych lokali użytkowych stanowiących środki trwałe
Spółka z o.o. nabyła samodzielne lokale użytkowe, w celu ich wynajmu innym podmiotom gospodarczym. Lokale te będą stanowiły odrębne środki trwałe. Czy spółka będzie zobowiązana (...)
str. 35
2.3.
Wydatki na zakup upominków dla kontrahentów a estoński CIT
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, poniosła wydatki na upominki noworoczne dla kontrahentów, którzy nie są podmiotami powiązanymi ze spółką ani z jej wspólnikami (bezpośrednio (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Kwota wolna od podatku w trakcie roku w podwójnej wysokości - interpretacja KIS
W sytuacji gdy podatnik w tym samym roku pracował na podstawie umowy zlecenia, w ramach której korzystał z kwoty wolnej od podatku, a następnie rozpoczął (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata środków pieniężnych z tytułu rozliczenia umowy leasingu po szkodzie a PIT
Podatnik wykorzystywał w działalności gospodarczej leasingowany samochód osobowy (leasing operacyjny). Z uwagi na to, że wartość tego samochodu (z silnikiem spalinowym) nie przekraczała 150.000 zł, (...)
str. 41
2.2.
Wynajem nieruchomości spółce jawnej przez jej wspólników a koszty podatkowe
Małżonkowie są współwłaścicielami budynków (użytkowych), które obecnie wynajmują w ramach najmu prywatnego (wcześniej budynki te były wykorzystywane w jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez męża, którą (...)
str. 42
2.3.
Zasady korzystania z ulgi B+R
Prowadzę jednoosobową działalność w zakresie produkcji środków dezynfekujących (rozliczam się na podstawie PKPiR). Jeden z produktów to środek dezynfekujący do obuwia. Chcąc rozszerzyć jego zastosowanie, (...)
str. 44
3.
Informacja KRUS w sprawie sporządzenia PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11 za 2023 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/krus) zamieściła informację w sprawie rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. od większości wypłaconych emerytur i (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na remont dachu oraz ocieplenie budynku - interpretacja KIS
Wydatki związane z wymianą pokrycia dachu o charakterze remontowym podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Natomiast wydatki związane z wykonaniem (...)
str. 48
2.
Metoda degresywna - dokonanie pierwszego odpisu amortyzacyjnego w 2024 r.
W 2023 r. rozpoczęliśmy amortyzację zakupionego środka trwałego metodą degresywną. W jaki sposób ustalić odpis za 2024 r.? Czy porównując amortyzację degresywną i liniową w (...)
str. 51
3.
Sprzedaż samochodu osobowego otrzymanego w darowiźnie - PIT i składka zdrowotna
Podatnik w 2019 r. otrzymał od rodziców w darowiźnie samochód osobowy o wartości 40.000 zł (darowizna zwolniona od podatku od spadków i darowizn). Samochód ten (...)
str. 52
3.1.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
Za wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się wartość rynkową składnika majątku z dnia nabycia, chyba (...)
str. 53
3.2.
Dochód ze sprzedaży samochodu otrzymanego w darowiźnie
Do ustalenia dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym (wprowadzonym do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r.) ma zastosowanie zasada określona w (...)
str. 53
3.3.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przy sprzedaży samochodu
Jak już wielokrotnie pisaliśmy, przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zasadniczo ustalają w oparciu o dochód z (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od grupowego ubezpieczenia z dofinansowaniem pracodawcy - interpretacja ZUS
Jeżeli świadczenie zakupione przez pracodawcę w postaci grupowego ubezpieczenia na życie przekazane pracownikom będzie wynikało z regulaminu wynagradzania i przybierze postać zakupu usług (po cenach (...)
str. 55
2.
Wynagrodzenie ze zlecenia studenta zatrudnionego na umowę o pracę nie podlega składkom ZUS
Od kwoty wynagrodzenia (w wysokości niższej od minimalnego) wypłacanego pracownikowi (24-letniemu studentowi) opłacam wszystkie składki (społeczne i zdrowotną) do ZUS. Obecnie pracownik oświadczył, że od (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wykazywanie informacji o wymiarze urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi
Informację o wymiarze urlopu wypoczynkowego wpisujemy do umowy o pracę (w innych postanowieniach szczegółowych). Czy po zmianach przepisów prawidłowym jest zapis, że wymiar urlopu wynosi (...)
str. 58
2.
Możliwość objęcia zwolnieniami grupowymi osób przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
Z uwagi na brak zamówień planujemy przeprowadzić zwolnienia grupowe. Czy mogą być nimi objęte także osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, a jeżeli tak, (...)
str. 59
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Do 25 marca 2024 r. należy wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2023 r.
Różnice inwentaryzacyjne, wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi księgowej ewidencji zapasów, pogrupowane według rodzajów zapasów i osób za nie odpowiedzialnych, księgowy przenosi (...)
str. 61
1.1.
Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów dzielonych na pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także podobnie traktowanych szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej danego (...)
str. 61
1.2.
Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposobu ich rozliczenia
Różnice ilościowe - niedobory Do niedoborów usprawiedliwionych (uzasadnionych), powstałych z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych, zalicza się w szczególności: a) ubytki naturalne - wynikające z (...)
str. 62
1.3.
Zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej - wnioski na przyszłość
Zgodnie ze wskazaniem zawartym w stanowisku w sprawie inwentaryzacji w praktyce zasadnym jest przedstawienie przez komisję inwentaryzacyjną kierownikowi jednostki, podsumowania wyników inwentaryzacji zapasów drogą spisu (...)
str. 66
2.
Rezerwa na niedoszacowane koszty 2023 r. - jej cel i zasady tworzenia
Na zakończenie roku obrotowego na koszty, których wartość nie wynika jeszcze z faktury ani z zawartej umowy, tworzona jest rezerwa w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 66
2.1.
Rezerwy w przepisach o rachunkowości
Kwestie związane z tworzeniem rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów reguluje art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, jednostki ujmują (...)
str. 66
2.2.
Koszty dotyczące lat ubiegłych ujęte na bieżąco
Rozważania przedstawione w pkt 2.1. należy uzupełnić o regulacje zawarte w art. 54 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, jak należy ujmować i prezentować (...)
str. 69
3.
Opodatkowanie oraz ewidencja wypłat dywidend za okres opodatkowania estońskim CIT
Po zakończeniu opodatkowania estońskim CIT zysk za ten okres pozostanie na odrębnym koncie służącym do ewidencji kapitałów zapasowych. Ze środków tego kapitału będą realizowane wypłaty (...)
str. 70
3.1.
Sposób opodatkowania zysku za okres opodatkowania estońskim CIT
W przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie estońskim CIT - opodatkowaniu podlega dochód (dochód z tytułu zysku netto) odpowiadający sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku (...)
str. 70
3.2.
Ewidencja księgowa wypłat zysku za okres opodatkowania estońskim CIT
Niezależnie od sposobu opodatkowania dla celów CIT, na ogólnych zasadach podstawowym warunkiem prawnie skutecznego podziału wyniku finansowego jednostki jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. (...)
str. 71
4.
Moment odpisania w przychody zobowiązania z tytułu niewypłaconych dywidend za lata ubiegłe
Spółka posiada zobowiązanie z tytułu niewypłaconych dywidend z różnych lat. Część z nich jest przedawniona, a część ulegnie przedawnieniu w 2024 r. Czy można na (...)
str. 73
4.1.
Skutki przedawnienia zobowiązania w ustawie o rachunkowości
Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o rachunkowości, przedawnione zobowiązania (podobnie jak zobowiązania umorzone) odnosi się na (...)
str. 73
4.2.
Kodeks cywilny jako podstawa prawna ustalenia okresu przedawnienia
Ustalając termin przedawnienia zobowiązań z tytułu wypłaty dywidend należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 118 K.c. - w brzmieniu obowiązującym od 9 lipca (...)
str. 74
4.3.
Przedawnienie zobowiązania - skutki w podatku dochodowym
Wartość przedawnionego zobowiązania, w tym z tytułu niewypłaconej wspólnikom dywidendy, spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych. Jak bowiem wynika z art. 12 ust.1 pkt 3 (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.