Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1188) z dnia 01.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wracają "stare" limity zwolnień z PIT
Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że niektóre limity zwolnień z PIT zostały podwyższone na pewien okres. Część z nich przestała już obowiązywać z dniem 1 (...)
str. 4
2.
Wartość darowizny towarów odliczana od dochodu - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Czego dotyczył problem? Podmioty gospodarcze mogą odliczyć od dochodu niektóre darowizny, m.in. dokonane na określone cele na rzecz organizacji pożytku publicznego. Darowizny te odliczane są (...)
str. 5
3.
Raport podatnika - nowość w e-US
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) poinformowano o wprowadzeniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US) - tj. raportu podatnika. (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Minimalny podatek dochodowy - od 1 stycznia 2024 r.
Minimalny podatek dochodowy może być płacony przez podatników CIT, którzy w roku podatkowym: ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęli (...)
str. 7
2.
Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2024 r.
Jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)
str. 7
2.1.
Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT
Po wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania, tj. od 1 lipca 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony z 60 do 40 dni. W związku z powyższym (...)
str. 7
2.2.
Zmiany w przedłużaniu terminu zwrotu VAT
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 87 ust. 6j ustawy o VAT) - w ramach tzw. fikcji doręczenia - jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o (...)
str. 8
2.3.
Od kiedy stosować nowe terminy zwrotu VAT?
Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej ww. zmiany dotyczące zwrotu VAT będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy do 1 lipca 2024 r., tj. (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Udostępnienie/przekazanie pracownikowi samochodu służbowego - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że firmowy samochód (np. środek trwały), wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jest także nieodpłatnie udostępniony pracownikom na ich prywatne potrzeby. (...)
str. 8
1.1.
Nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi do celów prywatnych
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego używania firmowego samochodu W przypadku gdy pracownik wykorzystuje do celów prywatnych firmowy samochód (środek trwały) zarówno osobowy, jak i ciężarowy, (...)
str. 9
1.2.
Samochód (środek trwały) nieodpłatnie przekazany pracownikowi na własność
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku ( art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego). Oświadczenie darczyńcy powinno (...)
str. 11
2.
Faktury kosztowe na przełomie lat - podatek dochodowy, VAT i ewidencja księgowa
Na przełomie dwóch lat podatkowych/obrotowych często dochodzi do sytuacji, w której podmioty gospodarcze otrzymują w pierwszych miesiącach roku (tu: 2024 r.) fakturę dokumentującą zakup towaru (...)
str. 15
2.1.
Rozliczenie faktur kosztowych na przełomie lat - dla celów podatku dochodowego
Sposób rozliczenia kosztów - dla celów podatku dochodowego - uzależniony jest od tego, czy podatnicy prowadzą księgi rachunkowe, czy podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) (...)
str. 15
2.2.
Odliczanie VAT z faktur kosztowych na przełomie lat
W ustawie o VAT nie odniesiono się w sposób szczególny do kwestii związanej z odliczaniem VAT na przełomie lat. Stosuje się tu zatem takie same (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie lat
Ujmowanie kosztów w księgach rachunkowych - zasady ogólne Ujmując w księgach rachunkowych faktury kosztowe - w tym na przełomie lat obrotowych - należy kierować się (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT od dodatkowych atrakcji na firmowej imprezie - wyrok WSA
Podatnikowi organizującemu firmową imprezę (za pośrednictwem hotelu/agencji marketingowej) przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zapewnienia alkoholu i dodatkowych atrakcji (basenu, SPA & Wellness, siłowni), (...)
str. 21
2.
Dodatkowa opłata za odbiór śmieci jest bez VAT - interpretacja KIS
Dodatkowa opłata za odbiór opon i odpadów budowlano-rozbiórkowych (ponad określony limit) nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2023 (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Braki formalne na fakturze otrzymanej od kontrahenta zagranicznego a rozliczenie VAT od importu usług
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) dokonała zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego w ramach importu usług. Spółka otrzymała fakturę, która zawiera jej nazwę i NIP (...)
str. 26
3.2.
Sprzedaż na rzecz konsumentów w kilku miejscach a możliwość posiadania jednej kasy on-line
Spółka z o.o. posiada kilka oddziałów. W każdym z nich jest kasa rejestrująca służąca do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Spółka zastanawia się nad (...)
str. 28
3.3.
Czy kosz podarunkowy może być prezentem o małej wartości dla celów VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na koniec roku przekazałem kilku kontrahentom kosze podarunkowe. Czy powinienem odprowadzić z tego tytułu VAT, jeżeli nie prowadziłem ewidencji osób obdarowanych (...)
str. 30
3.4.
Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę fotowoltaiczną a kod GTU w JPK_VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wybudowała farmę fotowoltaiczną i produkuje oraz sprzedaje energię elektryczną. Czy spółka ma obowiązek stosowania w JPK_VAT kodu GTU_11? W (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Środki pieniężne otrzymane w ramach programu rządowego "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." stanowią (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na zakup prenumeraty fachowych czasopism na następny rok
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wykupiła w grudniu 2023 r. prenumeratę specjalistycznych czasopism na 2024 r. Czasopisma te są (...)
str. 36
2.2.
Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. przez osobę niebędącą wspólnikiem - skutki w CIT
Funkcję członka zarządu spółki z o.o. pełni nieodpłatnie osoba niebędąca wspólnikiem spółki ani pracownikiem wspólnika (podmiot niepowiązany ze spółką). Czy uzyskany przez spółkę z tego (...)
str. 37
2.3.
Opłata za przerejestrowanie samochodu oraz za upoważnienie pracownika a estoński CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT posiada samochód osobowy, który jest wykorzystywany do celów służbowych, a także prywatnych wspólników. Po zakupie tego pojazdu spółka poniosła (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybór formy opodatkowania dochodów/przychodów na 2024 r.
Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą jako formę opodatkowania dochodów/przychodów z tej działalności na 2024 r. mogą wybrać: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów (...)
str. 41
1.1.
Skala podatkowa
Opodatkowanie dochodów według skali podatkowej następuje z mocy prawa. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i zamierza opodatkowywać dochody według skali podatkowej, (...)
str. 41
1.2.
Podatek liniowy
Podatnicy na 2024 r. mogą wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym. Wyboru tej formy opodatkowania (za wyjątkiem podatników kontynuujących opodatkowanie w tej (...)
str. 42
1.3.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Wybór ryczałtu do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej również wiąże się ze złożeniem stosownego oświadczenia przez podatnika (za wyjątkiem podatników kontynuujących opodatkowanie w tej formie). (...)
str. 43
2.
Energia elektryczna wytworzona przez prosumenta energii odnawialnej a PIT - interpretacja KIS
Przychody wynikające z rozliczeń energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Upominek dla klienta dołączany do zamówienia a koszty uzyskania przychodów
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dołącza do zamówionego przez klienta towaru upominek w postaci wykonanej przez siebie świecy. Czy wydatki (materiały), które zostały poniesione (...)
str. 47
3.2.
Zmiana metody rozliczania kosztów w PKPiR w 2024 r. - z uproszczonej na memoriałową
Podatnik w 2023 r. prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. Czy od 1 stycznia 2024 r. może zmienić sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 49
3.3.
Kwalifikacja przychodów biegłego wykonującego czynności na zlecenie sądów
Podatnik jest lekarzem psychiatrą prowadzącym własną praktykę lekarską w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Podatnik wykonuje również opinie jako biegły na zlecenie sądów. Czy (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny instalacji fotowoltaicznej - interpretacja KIS
Po wprowadzeniu instalacji fotowoltaicznej do ewidencji środków trwałych w rozliczeniu za miesiąc oddania jej do użytkowania, możliwe jest dokonanie jej jednorazowej amortyzacji w ramach limitu (...)
str. 53
2.
Wiaty, zadaszenia ochronne oraz kontenery pełniące funkcje magazynów - klasyfikacja dla potrzeb amortyzacji
Podstawę prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych na zakup środków trwałych stanowi właściwe ich sklasyfikowanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 (...)
str. 55
2.1.
Wiata czy zadaszenie ochronne
Czy wiata namiotowa spełniająca funkcje magazynu jednostki o powierzchni 2 tys. m 2 wraz z utwardzoną wylewką betonową, na której jest ona posadowiona, stanowi wspólny (...)
str. 55
2.2.
Obiekt magazynowy w kontenerze
Spółka zakupiła kontener o wartości przekraczającej 10.000 zł, który został ustawiony na placu firmy i będzie służył wyłącznie do magazynowania materiałów. Czy prawidłowym jest zakwalifikowanie (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Limit w 2024 r. dla podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej zleceniobiorcy
W dniu 5 stycznia 2024 r. wypłacimy osobie wykonującej w naszej firmie umowę zlecenia wynagrodzenie za grudzień 2023 r. (wraz z premią za 2023 r.) (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od przekazanego pracownikom wsparcia na święta
Przekazaliśmy pracownikom w grudniu 2023 r. wsparcie finansowe (ze środków ZFŚS) na Święta Bożego Narodzenia. Otrzymał je każdy pracownik, który przepracował w firmie co najmniej (...)
str. 59
3.
Refundacja składek społecznych z PFRON a podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala podatkowa). Jako osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymuje refundację składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON. (...)
str. 60
3.1.
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym podstawę wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc generalnie ustalają na podstawie dochodu z działalności gospodarczej. Zasady ustalania (...)
str. 60
3.2.
Refundacja składek społecznych z PFRON a przychód w PIT
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOF, za przychody z działalności gospodarczej uważa się również dotacje, subwencje, dopłaty (z pewnym zastrzeżeniem) (...)
str. 61
3.3.
Pozostałe przychody a podstawa wymiaru składki zdrowotnej w świetle wyjaśnień ZUS
Z pytania wynika, że refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi u przedsiębiorcy przychód podatkowy (kwotę refundacji ujmuje on w PKPiR w kolumnie 8 "Pozostałe przychody"). (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie dnia wolnego za święto przypadające w "wolną sobotę"
1) W zakładzie obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe. Jeden z pracowników zatrudniony w podstawowym rozkładzie czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godzin) od 28 (...)
str. 62
2.
Wynagrodzenie dla niepełnosprawnego pracownika po zmniejszeniu dobowej normy czasu pracy
Pracownikowi, który zaliczony został do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zmniejszyliśmy dobowy wymiar czasu pracy z 8 do 7 godzin. Wiemy, że powinien zachować dotychczasowe wynagrodzenie, ale (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czynności inwentaryzacyjne dokonywane w ostatnim dniu roku obrotowego - 31 grudnia 2023 r.
Ponieważ inwentaryzację metodą weryfikacji należało dokonać na dzień 31 grudnia 2023 r., a dzień ten przypadał w niedzielę, mamy wątpliwości, czy prace takie można przeprowadzić (...)
str. 66
2.
Roczna korekta odpisu na ZFŚS za 2023 r. - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Na koniec kolejnych lat kalendarzowych jednostki tworzące ZFŚS dokonują korekt wysokości rocznego odpisu na ZFŚS (ustalonego na początku roku w oparciu o planowaną przeciętną liczbę (...)
str. 67
2.1.
Korekta odpisów - podstawa prawna
Jak wskazano w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. (...)
str. 68
2.2.
Ewidencja księgowa korekt - odpisów za 2023 r.
Odpisy podstawowe na Fundusz obciążają koszty operacyjne pracodawcy. Co do zasady, podlegają one rozliczeniu w czasie z zastosowaniem konta 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Jednostka ze (...)
str. 68
2.3.
Podatkowe skutki korekty odpisu za 2023 r.
W myśl regulacji ustaw o podatku dochodowym (por. art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 (...)
str. 70
3.
Towary handlowe nabyte w ramach rabatu za 1 zł
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. Towary do magazynu przyjmuje w wartości podanej na fakturze (cenie zakupu). Rozchód sprzedanych towarów następuje zgodnie z metodą FIFO. (...)
str. 71
4.
Czy wartość zapasu towarów może obniżyć stratę bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.?
Jednostka na koniec 2023 r. poniosła stratę w wysokości ok. 500.000 zł. Jednocześnie w magazynie pozostał towar o wartości 250.000 zł. Czy dopuszczalnym było przeksięgowanie (...)
str. 72
5.
Sprzedaż środka trwałego w spółdzielni kółek rolniczych
W 1974 r. kółko rolnicze przystąpiło do spółdzielni kółek rolniczych i wniosło do spółdzielni majątek w postaci gruntów i budynków. W 2015 r. ustalono, że (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.