Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Niecodzienne wydatki w kosztach podatkowych
Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W (...)
str. 4
1.1.
Definicja kosztów podatkowych
W myśl art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (...)
str. 4
1.2.
Akwarium wraz z wyposażeniem
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki na wystrój wnętrz, np. na zakup kwiatów (doniczkowych lub ciętych), obrazów, dywanów. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów (...)
str. 6
1.3.
Kask i odzież motocyklowa
Motocykl, który służy prowadzeniu działalności gospodarczej, może zostać zaliczony do środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Przy czym w przypadku (...)
str. 7
1.4.
Wydatki blogerki
Blogerzy i inne osoby działające w internecie osiągają przychody np. za udostępnienie powierzchni reklamowej, wpisy sponsorowane czy świadczenie innych usług. W tym przypadku powstaje pytanie (...)
str. 8
1.5.
Leki, koncentratory tlenu i pulsoksymetry
Uczelnia medyczna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup leków antyretrowirusowych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 (...)
str. 9
1.6.
Smartwatch
Przedsiębiorca rozliczy w podatkowych kosztach wydatki na zakup smartwatcha, który pomaga mu w kontaktach z klientami. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...)
str. 10
1.7.
Szkolenia na przyszłego pilota samolotu
W ostatnich latach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej kilkukrotnie wypowiadał się na temat możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień pilota. Prezentował (...)
str. 11
2.
Odrębne limity przychodów dla najmu prywatnego i firmowego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2021 r. ujednolicono zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym m.in. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada (...)
str. 12
3.1.
Korekta cen transferowych
Na mocy art. 11e updop (art. 23q updof), podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli (...)
str. 13
3.2.
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
Na stronie internetowej www.gov.pl zamieszczono objaśnienia podatkowe dotyczące weryfikacji cen transferowych metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej pt. "Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 31 marca (...)
str. 14
4.
Opublikowano zmiany w przepisach podatkowych
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 694 opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatek na prezent dla kontrahenta jako koszt reprezentacji
Zakupiliśmy kompleksową usługę kurierską, tj. obejmującą zakup, zapakowanie i dostarczenie prezentu naszemu klientowi. Z tego tytułu otrzymaliśmy od firmy kurierskiej fakturę. Czy wartość tej faktury (...)
str. 15
2.
Moment skorygowania przychodów podatkowych
Spółka z o.o. jest właścicielem galerii handlowej. Wynajmuje powierzchnię handlową. Faktury za najem wystawia z góry. Tak też zostały wystawione faktury za listopad 2020 r. (...)
str. 16
3.
Likwidacja dotowanego środka trwałego a jego nieumorzona wartość w kosztach uzyskania przychodów
Środek trwały uległ fizycznemu zużyciu zanim został w pełni zamortyzowany. Wobec tego spółka z o.o. dokonała jego likwidacji i wykreśliła z ewidencji środków trwałych oraz (...)
str. 17
4.
Rozliczenie różnic kursowych z uwzględnieniem zaliczki otrzymanej na poczet należności
W listopadzie 2020 r. kontrahent z zagranicy wpłacił na konto walutowe spółki jawnej (którą tworzą osoby fizyczne) zaliczkę w USD na poczet części należności za (...)
str. 18
5.
Wsparcie z PFR bez przychodu, lecz z podatkowymi kosztami
Czy wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przeznaczone na bieżącą działalność jest przychodem i kosztem podatkowym w firmie? Subwencja z PFR nie jest przychodem (...)
str. 21
6.
Odsetki od lokat bankowych nie są przychodami z zysków kapitałowych w CIT
Czy odsetki od lokat bankowych są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Nie. Odsetki od (...)
str. 22
7.
Czy norweski podatek od wartości dodanej należy rozliczać w CIT tak jak polski VAT? - wyrok WSA
Pojęcie podatku od towarów i usług w ustawie o CIT odnosi się również do norweskiego podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że przy ustalaniu przychodu (...)
str. 23
8.
Poczęstunek na naradach roboczych z kontrahentami w kosztach podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki na nabycie artykułów spożywczych, które są udostępniane w siedzibie spółki m.in. podczas spotkań i narad odbywanych z pracownikami, współpracownikami oraz kontrahentami, w trakcie których (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Forma przekazywania dokumentów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
1.1.
Informacja PIT-11 dla pracownika
Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę wystąpił do zakładu pracy z wnioskiem o wcześniejsze wystawienie informacji PIT-11. Czy informację tę można mu przekazać za (...)
str. 26
1.2.
Złożenie pracodawcy oświadczenia w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
W kwietniu 2021 r. przeprowadziłem się do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. Czy oświadczenie w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania (...)
str. 27
2.
Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19
Zakład pracy sfinansował tlenoterapię pracownikom, którzy przeszli COVID-19. Czy wartość tego świadczenia stanowi u pracownika przychód? Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19, nie powoduje u (...)
str. 28
3.
Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia członka zarządu
Spółka wypłaci członkowi zarządu pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania zaległe wynagrodzenie za wrzesień 2019 r. Jest ono należne za okres, gdy obowiązywały koszty uzyskania (...)
str. 29
4.
Czy do wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi płatnik ma prawo zastosować ulgę dla młodych?
Pracownik w wieku 25 lat został dodatkowo powołany uchwałą zarządu spółki do pełnienia funkcji prokurenta. Z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie to korzysta (...)
str. 30
5.
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych zasilanych z ZFŚS - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych zasilonych środkami pieniężnymi z ZFŚS, przychód pracowników z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 2.000 (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Czy można amortyzować środki trwałe nieużywane z powodu COVID-19?
Osoba fizyczna prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą. Z powodu COVID-19 zmuszona była ją zawiesić. Okresowo nie korzysta więc ze środków trwałych. Czy osoba ta może kontynuować (...)
str. 33
2.
Amortyzacja systemu fotowoltaicznego metodą liniową
Podatnik (osoba fizyczna) podjął decyzję o zakupie systemu fotowoltaicznego przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie promieni słonecznych. System ten jest zamontowany na należącej do (...)
str. 34
3.
Prywatny samochód kupiony za gotówkę i przekazany do firmy - koszty z tytułu amortyzacji
W 2020 r. osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, kupiła za granicą samochód osobowy z przeznaczeniem do celów prywatnych. Jego wartość (po przeliczeniu na złote według (...)
str. 35
4.
Wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej w postaci nabytych praw autorskich - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku podziału wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy na wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz usługi informatyczne, każdy z tych wydatków będzie w odmienny sposób zakwalifikowany podatkowo. (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ujęcie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w kosztach spółki osobowej a prawo wspólników do jej odliczenia
Spółka komandytowa przekazała w 2020 r. na rzecz domu pomocy społecznej darowiznę rzeczową na walkę z COVID-19. Jej wartość zaliczono do kosztów podatkowych. Czy postąpiono (...)
str. 39
1.1.
Darowizna kosztem podatkowym
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 11 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Zasada ta nie ma (...)
str. 39
1.2.
Możliwość odliczenia darowizny od podstawy obliczenia podatku
Stosownie do art. 52n ust. 1 updof, w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny, które przekazano: od 1 stycznia 2020 r. do (...)
str. 40
2.
Karta podatkowa dla lekarza po zmianie definicji wolnego zawodu
Z opodatkowania w formie karty podatkowej nie mogą korzystać wszyscy podatnicy, a jedynie tacy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 (...)
str. 41
2.1.
Ogólne warunki opodatkowania kartą
Z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że jeżeli podatnicy prowadzą działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług (...)
str. 41
2.2.
Nowa definicja wolnego zawodu
Podstawowym warunkiem korzystania z opodatkowania kartą podatkową przez podatników świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, jest wykonywanie przez nich wolnego zawodu. Pojęcie to jest (...)
str. 42
2.3.
Usługi świadczone na podstawie zawartych kontraktów
Status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. (...)
str. 43
3.
Skutki przekazania towarów pomiędzy firmami małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki poniesione ze wspólnych środków finansowych na zakup towarów handlowych w ramach działalności jednego z małżonków, przekazanych nieodpłatnie do majątku służącego do prowadzenia działalności przez (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Działalność w Polsce i za granicą
Podatnik, jego partnerka i dwójka dzieci od kilku lat mieszkają w Wielkiej Brytanii. Tam jest jego ośrodek interesów życiowych. W styczniu 2021 r. podatnik uzyskał (...)
str. 47
2.
Rozliczenie podatku w przypadku zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku
Do końca czerwca 2020 r. mój syn był zatrudniony w Polsce. Pod koniec tego miesiąca wyjechał do Niderlandów, gdzie od 1 lipca 2020 r. podjął (...)
str. 48
3.
Opodatkowanie przychodów cudzoziemców wykonujących umowę zlecenia za granicą
Uniwersytet zatrudnia na umowę zlecenia zagranicznych wykładowców (z Ukrainy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych). Osoby te prowadzą zajęcia zdalnie, przebywając za granicą. Nie mają rezydencji podatkowej (...)
str. 49
3.1.
Obowiązek podatkowy
Rezydencja podatkowa, a właściwie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, ma kluczowe znaczenie dla określenia obowiązku podatkowego. W myśl art. 3 ust. 1a updof, za osobę (...)
str. 49
3.2.
Podatek w formie ryczałtu
Jeżeli nierezydent wykonuje na rzecz polskiej firmy czynności na podstawie umowy zlecenia, która nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, to uzyskiwane przez (...)
str. 50
3.3.
Obowiązki płatnika
Skoro zleceniobiorca nie przedstawił certyfikatu rezydencji i nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, to w takiej sytuacji uczelnia, będąca zleceniodawcą, jako płatnik, jest obowiązana: pobrać (...)
str. 51
3.4.
Zasady wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku nie przewiduje odrębnych zasad dla opodatkowania dochodów nauczycieli i pracowników naukowych. Jednak w większości umów podpisanych (...)
str. 51
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej w związku z dofinansowaniem poniesionych wydatków
W naszej ocenie, w opisanym przypadku sposób odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w dużej mierze zależy od podatnika.
str. 53
1.1.
Warunki stosowania ulgi
Zasady i warunki stosowania ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h updof. W ramach ulgi odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika i właściwie udokumentowane (tj. fakturą (...)
str. 53
1.2.
Odliczenie wydatków w rozliczeniu podatkowym
W sytuacji, o której mowa w pytaniu podatnik poniósł wydatki na instalację fotowoltaiczną. Tego rodzaju wydatki związane z przedsięwzięciem realizowanym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym (...)
str. 54
2.
Termin realizacji celu mieszkaniowego w aspekcie zwolnienia od podatku
W 2018 r. podatnik sprzedał mieszkanie, które otrzymał w spadku w 2015 r. Uzyskane środki przeznaczył na zakup nowego mieszkania. Umowa zawarta z deweloperem przewidywała, (...)
str. 56
3.
Zapomogi wypłacane pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych swoim członkom, na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych ze środków tego funduszu, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 (...)
str. 58
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Transakcje o charakterze jednorodnym dla celów cen transferowych
Kilka powiązanych wzajemnie spółek, mających siedziby w różnych krajach, współpracuje ze sobą przy wykonywaniu usług logistycznych. Przykładowo, transport zamówionej przesyłki z Polski do Rumunii odbywa (...)
str. 59
2.1.
Dochody ze składek członkowskich
Czy wpisowe wpłacane na rzecz stowarzyszenia przez jego członków mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 updop, czy może zwolnienie (...)
str. 60
2.2.
Wydatki sfinansowane ze składek członkowskich
Czy w CIT-8 wydatki poniesione przez stowarzyszenie na działalność organizacyjną, które były sfinansowane ze składek członkowskich, należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów? Tak, wspomniane wydatki (...)
str. 61
2.3.
Dochód przeznaczony na cele statutowe
Czy dochód stowarzyszenia wędkarskiego z tytułu tzw. składki okręgowej przeznaczony na zakup zbiornika wodnego, na którym stowarzyszenie będzie prowadzić racjonalną gospodarkę wędkarską i zawody wędkarskie, (...)
str. 62
2.4.
Ramy czasowe wydatkowania dochodu
Zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele statutowe, w tym (...)
str. 63
3.
Rozliczenie straty ze sprzedaży akcji
W 2020 r. podatnik (osoba fizyczna) poniósł stratę na sprzedaży akcji spółki giełdowej. Czy będzie mógł ją odliczyć w zeznaniu za 2021 r., jeśli ze (...)
str. 64
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowej
Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, która podatnikiem CIT zostanie od 1 maja 2021 r. Czy w okresie od 1 stycznia do 30 (...)
str. 65
2.
Terminy do rozliczania ulgi na złe długi w trakcie roku
Czy jako wierzyciel mogę na etapie ustalania zaliczek na podatek skorzystać ze skróconego terminu na rozliczenie ulgi na złe długi? Czy możliwość taką ma wyłącznie (...)
str. 66
3.
Przychód z odszkodowania za skradziony sprzęt
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W grudniu 2020 r. miało miejsce włamanie do siedziby firmy, w wyniku którego skradziono mi różnego rodzaju narzędzia, np. (...)
str. 66
4.
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów po ustaniu pracowniczego zatrudnienia
Pracownik odszedł na emeryturę 28 kwietnia 2021 r. Wynagrodzenie za pracę oraz inne przysługujące mu należności zakład pracy wypłacił już po ustaniu zatrudnienia, tj. 30 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.