Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 13 (565) z dnia 10.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Status osoby prywatnej udzielającej pomocy obywatelom z Ukrainy - odpowiedź MF na interpelację poselską
Z uwagi na panującą sytuację w Ukrainie duża część Polaków (osób fizycznych niebędących podatnikami VAT) zapewnia pomoc uchodźcom i zgodnie z obowiązującymi przepisami korzysta z (...)
str. 4
II.
Obniżone stawki na żywność, nawozy i paliwa - przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (na dzień oddania do druku niniejszej (...)
str. 5
1.
Obniżone stawki VAT do końca października 2022 r.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 października 2022 r., stosowane będą obniżone stawki VAT w odniesieniu do niektórych towarów, tj.: (...)
str. 5
2.
Przedłużenie obniżonych stawek podatku akcyzowego
Ww. ustawa w art. 60 wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. (...)
str. 6
3.
Informacja o obniżeniu stawek VAT zamieszczana w lokalu przedsiębiorstwa
Omawianą ustawą przedłużono także obowiązki informacyjne nałożone na sprzedawców, wskazując, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. (...)
str. 6
III.
Obowiązkowa e-faktura w Polsce od 2024 r.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Rozliczanie VAT od czynności związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy
Ośrodek sportu i rekreacji sp. z o.o. ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z jej wytycznymi na jednej z dzierżawionych od miasta hal sportowych (...)
str. 8
1.
Czy otrzymane świadczenie pieniężne powinno być opodatkowane VAT?
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego (...)
str. 8
2.
Nieodpłatne świadczenie usług jako czynność opodatkowana
Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każde odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)
str. 9
3.
Zastosowanie 0% stawki VAT i prawo do odliczenia podatku naliczonego
Na podstawie § 10bd rozporządzenia w sprawie stawek od 5 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. podatnicy mogą stosować obniżoną do wysokości (...)
str. 10
1.
Rozpoczęcie działalności sezonowej w trakcie roku podatkowego
W dniu 1 czerwca 2022 r. rozpocząłem działalność sezonową w zakresie sprzedaży owoców (truskawek, czereśni i malin). Sprzedaży dokonywać będę do 31 lipca 2022 r. (...)
str. 11
2.
Konieczność ponownego złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przy działalności sezonowej
W 2021 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie wynajmu domków letniskowych i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Działalność ta jest prowadzona sezonowo w okresie (...)
str. 12
3.
Zakwaterowanie pracowników sezonowych - określenie właściwej stawki VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2022 r. podpisałem z kontrahentem umowę na udostępnienie miejsc noclegowych w pokojach celem zakwaterowania jego pracowników sezonowych. Faktury będę (...)
str. 12
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup okularów
Pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na naszą firmę. Część wydatków związanych z tym zakupem zwróciliśmy pracownikowi. Czy możemy odliczyć VAT z takiej (...)
str. 14
2.
Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników firmy
Zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla swoich pracowników. Z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę o treści: "Impreza integracyjna". Czy mamy prawo do odliczenia VAT wynikającego z tej faktury? (...)
str. 14
3.
Zakup biletów PKP
Ponosimy wydatki związane z zakupem biletów PKP dokumentujących przejazdy naszych pracowników w ramach podróży służbowych. Czy możemy odliczyć VAT od biletu internetowego PKP? Jeśli poniesione (...)
str. 16
4.
Prawo do odliczenia VAT przy zakupie wiązanki okolicznościowej
W związku z pogrzebem pracownika naszej firmy zakupiliśmy wieniec. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu tej wiązanki okolicznościowej? Organy podatkowe odnośnie zadanego (...)
str. 16
1.
Montaż i naprawa kotłów gazowych - stosowanie oznaczeń MPP na fakturach
Prowadzę firmę zajmującą się montażem i konserwacją klimatyzacji oraz kotłów gazowych. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy faktury wystawiane na rzecz firm potwierdzające montaż klimatyzacji i (...)
str. 17
2.
Nota korygująca a brak sankcji dla sprzedawcy
Spółka jako sprzedawca towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o wartości 20.000 zł przez pomyłkę nie umieściła na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej (...)
str. 19
3.
Prawidłowe wystawianie faktur korygujących in minus
Firma "Alfa" dokonała dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcja została udokumentowana fakturą na łączną wartość brutto: 50.000 zł, podatek (...)
str. 20
1.
Dofinansowanie ze środków obrotowych do karnetów a wykazanie VAT należnego
Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 20
2.
Określenie właściwej stawki VAT
Odsprzedający usługę (pracodawca) - co do zasady - powinien zastosować taką samą stawkę VAT, jaka zawarta została na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę. Na podstawie (...)
str. 22
3.
Sposób udokumentowania usługi świadczonej na rzecz pracowników
Odpłatne świadczenie usług należy także - co do zasady - udokumentować fakturą. Przy czym, jeżeli nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (również na (...)
str. 23
4.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego
Z ogólnej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w zakresie, w jakim (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Rozszerzenie czynności wyłączonych ze zwolnienia z ewidencjonowania
Z generalnej zasady określonej w ustawie o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)
str. 24
2.
Ewidencjonowanie w kasie usług mycia samochodów - stanowisko organu podatkowego
Kwestia rozpoczęcia ewidencjonowania w kasie usług mycia i czyszczenia samochodów (tj. od 1 lipca br.) była przedmiotem rozważań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...)
str. 25
X.
Wysyłkowa sprzedaż sprzętu komputerowego a prawo do rezygnacji ze stosowania kasy
Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie z konieczności stosowania kasy fiskalnej (...)
str. 26
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Stosowanie kasy fiskalnej w działalności kantorowej
Prowadzę działalność kantorową i korzystam zarówno ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie (poz. 24 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień), jak i przedmiotowego zwolnienia (...)
str. 28
2.
Czy sprzedaż opodatkowana ryczałtem podlega ewidencji w kasie?
Od marca 2022 r. jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą (usługi informatyczne). Czy sprzedaż z tytułu świadczenia tych usług na rzecz osób prywatnych podlega (...)
str. 29
3.
JPK_VAT a sprzedaż na rzecz osób prywatnych niezaewidencjonowana w kasie
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych i korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie na podstawie poz. 36 załącznika (...)
str. 30
4.
Kasa fiskalna w punkcie ekspozycyjnym
Sprzedajemy towary handlowe na rzecz osób prywatnych wyłącznie w siedzibie firmy. Sprzedaż tę ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Czy oprócz tego mamy obowiązek instalacji kasy w (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Usługi budowlane i ich związek z nieruchomościami
Usługi budowlane zaliczane są do usług związanych z nieruchomościami. Ponieważ w ustawie o VAT nie została zawarta definicja nieruchomości, to korzystając z ustawy z dnia (...)
str. 33
2.
Miejsce opodatkowania i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od wykonanych prac budowlanych
Polski ustawodawca wskazał, że w myśl art. 28e ustawy o VAT usługi związane z nieruchomościami opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości, przy czym regulacje te (...)
str. 34
XIII.
Definicja środków transportu w kontekście ich wewnątrzwspólnotowego nabycia
» Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu Zasadniczo zakup towarów na terytorium innego państwa członkowskiego, które przewożone są do Polski, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że (...)
str. 36
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup towarów spoza UE za pośrednictwem platformy sprzedażowej
Dokonaliśmy zakupu narzędzi z Chin za pośrednictwem platformy sprzedażowej i otrzymaliśmy faktury dokumentujące te transakcje. Narzędzia otrzymaliśmy przesyłką kurierską. Z listu przewozowego wynika, że przesyłka (...)
str. 40
2.
Obniżona stawka VAT dla usług transportu importowanych towarów
Świadczę usługi transportowe na trasie Wielka Brytania - Polska na zlecenie polskiego kontrahenta. Potwierdzeniem wykonanych przeze mnie usług jest list przewozowy i komunikat ZC299 oraz (...)
str. 42
3.
Zwrot gotówkowy w systemie TAX FREE - warunki zastosowania 0% stawki VAT do dokonanej sprzedaży
Czy w sytuacji gdy podróżny otrzymuje zwrot podatku VAT w systemie TAX FREE w formie gotówkowej i umieści na dokumencie swój własnoręczny podpis, ale datę (...)
str. 43
4.
Deklarowanie importu usług przez podatników czynnych i zwolnionych
Przejęliśmy spółkę, która do końca 2021 r. była czynnym podatnikiem VAT. Od stycznia 2022 r. spółka ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Co miesiąc irlandzka (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Organizowanie przez gminę obozów/kolonii za pośrednictwem jednostek oświatowych
W okresie wakacyjnym gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych, np. placówek oświatowo-wychowawczych, organizują dla dzieci/młodzieży obozy i kolonie. W poniższym artykule omawiamy zasady opodatkowania takich czynności.
str. 48
1.
Czy organizowanie wyjazdów dla dzieci w okresie wakacyjnym podlega opodatkowaniu VAT?
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Nie każda jednak czynność, która stanowi świadczenie usług, podlega opodatkowaniu VAT. Określona czynność jest (...)
str. 48
2.
Czynności zwolnione z VAT - konieczność spełnienia ustawowych przesłanek
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Sprzedaż towarów za symboliczną złotówkę - skutki w VAT
W praktyce zdarza się, że firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedają towary za tzw. symboliczną złotówkę. W takich przypadkach mogą pojawić się wątpliwości, czy (...)
str. 51
1.
Sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość towaru
Podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym. Organy podatkowe uważają, że podatnik może stosować (...)
str. 51
2.
Określenie podstawy opodatkowania towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę
Na podstawie przepisów ustawy o VAT podstawą opodatkowania (z pewnymi zastrzeżeniami) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma (...)
str. 52
3.
Odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów sprzedawanych po promocyjnej cenie
Ze względu na brak w ustawie o VAT przepisów odnoszących się w sposób szczególny do prawa odliczenia VAT od zakupu towaru sprzedanego następnie po promocyjnej (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Dokumentowanie transakcji przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową - wzór faktury
» Status małego podatnika w świetle ustawy o VAT Na podstawie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom: u których (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji preparatów biobójczych
Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Określenie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na potrzeby podatku VAT
Czy podatnik ustalając powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych określoną w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT dla ich dostawy musi doliczać do tej powierzchni pomieszczenia (...)
str. 59
2.
Właściwe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu najmu
Wynajmuję lokal użytkowy na rzecz firmy (czynnego podatnika VAT). Zgodnie z umową faktury dokumentujące najem wystawiane są z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który (...)
str. 60
3.
Powrót do zwolnienia z VAT
W celu świadczenia usług rachunkowych czynny podatnik VAT zakupił w 2018 r. lokal i odliczył z tego tytułu podatek naliczony. Z początkiem stycznia 2023 r. (...)
str. 62
4.
Czy kursy na prawo jazdy podlegają zwolnieniu z VAT?
W ramach ośrodka szkolenia kierowców prowadzę szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi wyłącznie na kategorię B. Czy kursy na prawo jazdy (...)
str. 62
5.
Nabycie fotela do masażu a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuję czynności, które mocno obciążają kręgosłup i prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. W związku z tym (...)
str. 63
6.
Dobrowolne napiwki dla pracowników
Czynny podatnik VAT prowadzi restaurację. Czasami klienci po złożeniu zamówienia i spożyciu posiłku dobrowolnie wpłacają kelnerom (pracownikom) napiwki przy zastosowaniu różnych form płatności. Czy napiwki (...)
str. 64
7.
Czy przy sprzedaży zestawu złożonego z kilku towarów można zastosować jedną stawkę VAT?
W prowadzonej działalności gospodarczej zamierzamy sprzedawać pakiet nasion wraz z odpowiednimi odżywkami i środkami ochrony roślin. Produkty te opodatkowane są różnymi stawkami VAT. Jaką stawkę (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2022 r., pod poz. 1301, opublikowano ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.