Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2023 r., godz. 13:18 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.751 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (588) z dnia 20.06.2023
Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Spółki osobowe to jedna z dwóch grup spółek zdefiniowanych w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.). Do spółek osobowych prawa handlowego należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka (...)
str. 3
I.
EWIDENCJA KSIĘGOWA ROZRACHUNKÓW ZE WSPÓLNIKAMI
1.
Konto służące do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami
Do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami w spółkach osobowych służy konto 24-2 "Rozrachunki ze wspólnikami". Konto 24-2 jest kontem bilansowym, aktywno-pasywnym. Na koncie tym ewidencjonuje się (...)
str. 4
2.
Typowe operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków ze wspólnikami
Wkłady pieniężne i niepieniężne wnoszone na poczet kapitału podstawowego W księgach rachunkowych należne wkłady na kapitał podstawowy, w wartości określonej w umowie spółki, ujmuje się (...)
str. 4
3.
Weryfikacja salda konta rozrachunków ze wspólnikami na dzień bilansowy
W ramach rocznej inwentaryzacji należy, na dzień bilansowy, poddać analizie konto rozrachunków ze wspólnikami i ustalić, czy salda pozostające na tym koncie mają charakter przejściowy, (...)
str. 8
II.
UTWORZENIE KAPITAŁU WŁAŚCICIELI W SPÓŁKACH OSOBOWYCH
1.
Rodzaje wkładów wnoszonych do spółek osobowych
Zasady funkcjonowania kapitału wspólników spółki osobowej prawa handlowego określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustalenia zawarte w umowie tej spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (...)
str. 9
2.
Wniesienie wkładów w formie pieniężnej i niepieniężnej
W księgach rachunkowych spółki osobowej na koncie 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy" należy ująć wynikającą z umowy spółki wartość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika. W sytuacji (...)
str. 9
3.
Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Wkładem do spółki osobowej może być również przedsiębiorstwo. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem, nie określa się w umowie spółki ceny (wartości) poszczególnych składników przedsiębiorstwa, lecz (...)
str. 11
III.
PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRATY W SPÓŁKACH OSOBOWYCH
1.
Moment zatwierdzenia sprawozdania i rozliczenia wyniku
Osiągnięty za dany rok obrotowy wynik finansowy jednostki figuruje w jej księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy". W dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany (...)
str. 13
2.
Regulacje prawne dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty
Dokonując podziału zysku lub pokrycia straty w danej jednostce uwzględnia się przepisy odpowiednich ustaw, które określają zasady jej funkcjonowania. W spółce cywilnej zasady udziału wspólników (...)
str. 14
3.
Ewidencja księgowa podziału zysku lub pokrycia straty
Na podstawie uchwały wspólników o podziale zysku lub pokryciu straty dokonuje się rozliczenia wyniku finansowego ujętego na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Jeśli wspólnicy spółki (...)
str. 15
IV.
ZALICZKI NA POCZET ZYSKU WYPŁACONE KOMPLEMENTARIUSZOWI I KOMENDYTARIUSZOWI
1.
Możliwość wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej
Na gruncie Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowa jest spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (...)
str. 17
2.
Opodatkowanie dochodu osiągniętego przez spółkę komandytową
Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatnikami CIT). Posiadanie statusu podatnika CIT oznacza, że (...)
str. 18
3.
Obciążenia podatkowe komandytariuszy
Ograniczenia obciążeń podatkowych komandytariuszy W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51a updof oraz art. 22 ust. 4e updop, wolne od podatku dochodowego są kwoty (...)
str. 18
4.
Obciążenia podatkowe komplementariuszy
Ograniczenia obciążeń podatkowych komplementariuszy Do komplementariuszy spółek komandytowych mają zastosowanie art. 30a ust. 6a-6e updof oraz art. 22 ust. 1a-1e updop. Z przepisów tych wynika, (...)
str. 20
5.
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Kwoty przeznaczone do wypłaty tytułem zaliczek na poczet zysku mogą być ujmowane w księgach rachunkowych spółek komandytowych na dodatkowym koncie rozrachunkowym, służącym do ewidencji takich (...)
str. 21
V.
PRZEKAZANIE WSPÓLNIKOM NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI OSOBOWEJ
Wspólnicy spółki jawnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, chcą przenieść własność nieruchomości ze spółki na wspólników. Jak ująć tę operację w księgach rachunkowych? Spółka (...)
str. 24
1.
Zbycie majątku nabytego przez spółkę na rzecz wspólników
Czynność zbycia poszczególnych składników majątku spółki jawnej podlega zasadzie swobody umów. Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa od swoich wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie (...)
str. 24
2.
Wycofanie z majątku spółki przedmiotu wkładu i jego zwrot wspólnikom
Wycofanie z majątku spółki jawnej przedmiotu wkładu i jego zwrot na rzecz wspólnika, który uprzednio wniósł ten wkład, jest możliwe na podstawie stosownej uchwały wspólników. (...)
str. 24
3.
Przekazanie nieruchomości wspólnikom jako rozliczenie zysku
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na (...)
str. 26
4.
Sprzedaż lub darowizna nieruchomości należącej do spółki na rzecz wspólników
Wspólnik może również nabyć nieruchomość od spółki na podstawie np. umowy sprzedaży lub darowizny. W przypadku sprzedaży wspólnikowi nieruchomości zaliczonej do środków trwałych jednostka ujmuje (...)
str. 28
VI.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Czy na koncie "Kasa" można ująć środki pobrane przez wspólnika spółki na cele prywatne?
Wspólnik spółki komandytowej w ciągu roku, bez podstawy prawnej, płacił kartą firmową za prywatne wydatki oraz przelewał pieniądze z konta firmowego na konto prywatne. Zdarzały (...)
str. 29
2.
Jak zaksięgować wkład pieniężny wniesiony przez spółkę kapitałową do spółki osobowej?
Do nowo utworzonej spółki komandytowej jeden ze wspólników, będący spółką z o.o., wniósł wkład pieniężny. Jak ująć w księgach rachunkowych spółki komandytowej wniesiony przez wspólnika (...)
str. 30
3.
Jak ująć w księgach wniesiony przez komplementariusza wkład na inne fundusze?
Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. W statucie spółki znajduje się informacja, że nie później niż przed zarejestrowaniem spółki komandytowo-akcyjnej w rejestrze sądowym komplementariusz (...)
str. 31
4.
Na jakim koncie ująć składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy wspólników, opłacane przez spółkę?
Jesteśmy spółką jawną. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS wspólników opłacamy ze środków spółki. W jaki sposób ująć w księgach spółki (...)
str. 32
5.
W jakiej pozycji bilansu wykazać pobrane przez wspólników spółki jawnej wypłaty na poczet przyszłego zysku?
W ciągu roku wspólnicy spółki jawnej pobierali wypłaty na poczet przyszłego zysku. Były one księgowane na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami). (...)
str. 33
6.
Jak zaksięgować wypłatę zysku na rzecz komplementariusza?
Spółka komandytowa wypłaca komplementariuszowi zysk za 2022 r. Może on odliczyć przypadającą na niego część podatku CIT od podatku obliczonego od wypłaty zysku. Jak ująć (...)
str. 34
7.
Na jakim koncie ewidencjonować rozrachunki ze wspólnikami w spółce partnerskiej?
Jesteśmy spółką partnerską. Na jakim koncie księgowym powinniśmy ujmować rozrachunki ze wspólnikami, takie jak np. wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika, czy otrzymanie pożyczki od (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.