Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 11 (587) z dnia 01.06.2023
Nieruchomości w księgach rachunkowych
Dodatek nr 9
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11
z dnia 01.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Według definicji zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z (...)
str. 3
I.
NIERUCHOMOŚCI ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Jeżeli zakupiony grunt przeznaczony jest na potrzeby własne jednostki oraz spełnia pozostałe wymogi określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, to (...)
str. 3
2.
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy art. 16c pkt 2a updop oraz art. 22c pkt 2 updof, na mocy których amortyzacji podatkowej nie podlegają (...)
str. 5
3.
Skutki sprzedaży nieruchomości będącej w trakcie budowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Nakłady poniesione na środki trwałe będące w okresie budowy ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Ewidencjonuje się tu wszystkie wydatki powstałe od (...)
str. 6
4.
Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku
Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu. Definicję remontu zawiera natomiast ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. (...)
str. 8
5.
Postawienie w stan likwidacji budynku zaliczonego do środków trwałych
Szczegółowo zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych wyjaśnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Jak wynika z tego standardu, w praktyce objęty (...)
str. 10
II.
NIERUCHOMOŚCI KWALIFIKOWANE DO INWESTYCJI
1.
Kryteria zaliczenia nieruchomości do inwestycji
Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie (...)
str. 11
2.
Konto służące do ujęcia w księgach nieruchomości inwestycyjnych i metody ich wyceny
Dla Prenumeratorów GOFIN  Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej dostępna w Serwisie PLAN KONT Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnej odbywa się na koncie 04 "Inwestycje w (...)
str. 12
3.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości zaliczane do inwestycji według zasad stosowanych dla środków trwałych, to jest zobowiązana, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenić te nieruchomości (...)
str. 12
4.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej
Wycena nieruchomości zaliczonych do inwestycji w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej polega na zaktualizowaniu na każdy dzień bilansowy ich wartości do aktualnej ceny, (...)
str. 14
5.
Lista kontrolna pomocna przy kwalifikowaniu nieruchomości do inwestycji
` Na temat sporządzenia polityki rachunkowości piszemy w dodatku nr 8 do ZMR nr 10 z 2023 r. Jak już wspominaliśmy, nieruchomości zaliczane do inwestycji (...)
str. 16
III.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych
Jednostka wyceniła inwestycję w nieruchomość (grunt) według wartości godziwej - ceny rynkowej. Inwestycja ta będzie przekwalifikowana do środków trwałych. W jakiej wartości wprowadzić nieruchomość do (...)
str. 17
2.
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Nasza spółka zakupiła grunt z utwardzonym placem, na którym powstanie parking, który będzie obsługiwał dwie nieruchomości. Zarówno grunt, jak i obie nieruchomości zakwalifikowaliśmy do nieruchomości (...)
str. 19
3.
Rozliczenie zakupu nieruchomości przeznaczonej zarówno na potrzeby jednostki, jak i na cele inwestycyjne
Spółka z o.o. zamierza kupić nieruchomość o powierzchni 300 m 2 , ale tylko 1/3 tej nieruchomości będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W (...)
str. 20
4.
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntu zakupionego wraz z budynkiem
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia tej działalności nabyłam budynek wraz z gruntem. Czy w księgach rachunkowych powinnam ująć budynek oraz grunt jako jeden (...)
str. 21
5.
Lokale nabyte na rynku wtórnym, które po remoncie zostaną sprzedane
Kupujemy lokale w celu odprzedaży. Przed sprzedażą przeprowadzamy w nich niezbędne remonty. Koszty działalności operacyjnej ujmujemy na kontach zespołu 4. Czy nabyte lokale oraz poniesione (...)
str. 21
5.1.
Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych
Z punktu widzenia rachunkowości nieruchomości, w tym także lokale, mogą być klasyfikowane w jednostkach jako zapasy. Zapasy stanowią element rzeczowych aktywów obrotowych, dla których przyjmuje (...)
str. 22
5.2.
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Przepisy ustawy o rachunkowości W ewidencji księgowej wartość lokalu w cenie nabycia można wstępnie ująć na koncie 31-1 "Materiały", a w momencie rozpoczęcia prac remontowych (...)
str. 22
6.
Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu
W celu zabezpieczenia zaciągniętego przez nas kredytu bank ustanowił hipotekę na należącej do nas nieruchomości. Jak zaksięgować koszty związane z ustanowieniem hipoteki, czyli m.in. opłatę (...)
str. 24
7.
Nieruchomość gruntowa nabyta w drodze zasiedzenia
Postanowieniem sądu spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego nabyła poprzez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej, na której znajduje się parking dla mieszkańców. Czy taką nieruchomość należy zaksięgować w korespondencji (...)
str. 26
8.
Możliwość przeszacowania na dzień bilansowy wartości gruntu stanowiącego środek trwały
Nasza jednostka posiada w ewidencji środków trwałych dawno zakupiony grunt. Obecnie wartość rynkowa tego gruntu jest o wiele większa niż jego wartość księgowa. Czy możemy (...)
str. 27
9.
Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą
Posiadamy nieruchomość, którą zaliczyliśmy do inwestycji wycenianych według zasad stosowanych do środków trwałych. Obecnie zamierzamy sprzedać tę nieruchomość. Jest ona częściowo umorzona oraz dokonaliśmy od (...)
str. 28
10.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Jesteśmy spółką posiadającą nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej. Czy wyceny tych nieruchomości dla celów bilansowych może dokonać prezes spółki? Jakie dokumenty powinniśmy posiadać, aby (...)
str. 30
11.
Rozliczanie podatku od nieruchomości za dany rok za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do zapłaty podatku od nieruchomości za 2023 r. Kwota tego podatku jest dla nas istotna. Czy powinniśmy ją ująć w (...)
str. 31
12.
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna
Jednostka nabyła grunt, który zakwalifikowała do inwestycji w nieruchomości. Obecnie grunt został podzielony i dwie działki przeznaczono pod budowę domów na sprzedaż. Jak należy ewidencjonować (...)
str. 33
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.