Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 27 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r., godz. 13:13 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 58.878 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Składniki zaliczane do podstawy dodatku za godziny nadliczbowe - odpowiedź GIP na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 151 1 § 1 K.p., za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek. Wynagrodzenie stanowiące podstawę dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika (...)
str. 4
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy po zmianach obowiązujących od 1 lipca br.
Prowadzę działalność gospodarczą, przy której zatrudniam kilku zleceniobiorców. Co zmieniło się od 1 lipca br. w rozliczeniach składkowo-podatkowych wynagrodzeń tych osób? Ustawa z dnia 9 (...)
str. 6
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych pracownikom na letni wypoczynek
1) Pracodawca na dzień 1 stycznia 2022 r. zatrudniał mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i podjął decyzję o wypłacie w 2022 (...)
str. 9
3.
Oskładkowanie wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy po rozwiązaniu się umowy zlecenia
Osoba fizyczna do końca czerwca br. wykonywała umowę zlecenia i otrzymywała wynagrodzenie określone kwotowo. Z tego tytułu zgłosiliśmy ją wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem (...)
str. 12
4.
Składki na FP, FS i FGŚP od dokonywanych wypłat pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego
1) Pracownica pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopów macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego (do 23 marca 2023 r.). W tym czasie wypłacamy jej premię miesięczną. Czy (...)
str. 13
5.1.
Zwolnienie przedsiębiorcy - emeryta z opłacania składki zdrowotnej
Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego tytułu od 1 lipca br. podlegam obowiązkowo tylko (...)
str. 15
5.2.
Czy pomniejszenie przychodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem o część składki zdrowotnej ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru tej składki?
Przedsiębiorca opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2022 r. ma prawo pomniejszyć przychód z tej działalności o 50% (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika - kierowcy po wprowadzeniu tzw. pakietu mobilności
Kierowca w przewozach międzynarodowych w jednym z miesięcy otrzymał wynagrodzenie, które po odliczeniu równowartości diet było niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Za podstawę (...)
str. 17
2.
Uznaniowa nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych
Pracownicy rokrocznie w grudniu otrzymują uznaniową nagrodę roczną. Jej wysokość jest uzależniona od przynależności do danej grupy zawodowej i jest ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (...)
str. 19
3.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego w razie przeniesienia pracownika do innej jednostki
Od 1 czerwca 2022 r. zatrudniamy pracownika, który został przeniesiony z innej jednostki, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. W okresie od 28 (...)
str. 20
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zmiana wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w związku z ciążą pracownicy
Pracownica do 16 lutego 2022 r. wykorzystała pełny okres zasiłkowy i obecnie pobiera świadczenie rehabilitacyjne (przyznane do 11 lutego 2023 r.), którego płatnikiem jest zakład (...)
str. 21
2.
Ustalenie okresu zasiłkowego zleceniobiorcy chorującego z przerwami od ubiegłego roku
Zleceniobiorca w grudniu 2021 r. (od 1 do 10 i od 28 do 30) był niezdolny do pracy z powodu różnych jednostek chorobowych. Od stycznia (...)
str. 23
3.
Od 1 lipca 2022 r. zmiany w ustalaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Pracownica zatrudniona na 1/5 etatu otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Od 2 lipca 2022 r. w związku z urodzeniem (...)
str. 24
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Aneksowanie umowy na zastępstwo ze względu na urlop wypoczynkowy zastępowanej pracownicy
Zatrudniamy pracownicę na zastępstwo innej, która do 17 lipca br. korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dzień ten został wskazany w umowie na zastępstwo jako ostatni dzień (...)
str. 26
2.
Prawne możliwości przyśpieszenia terminu rozwiązania umowy o pracę
Ze względu na trudną sytuację finansową pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę z kilkoma pracownikami. Zależy mu żeby ich umowy zakończyły się jak najszybciej. Jakie (...)
str. 27
3.
Niedopuszczalność zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną
Na stanowisku recepcjonisty w hotelu pracodawca dotychczas zatrudniał osoby jedynie na podstawie umowy o pracę. Jeden z pracowników, licząc na większą elastyczność w zakresie godzin (...)
str. 28
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rekompensata godzin nadliczbowych - co się bardziej opłaci?
W zakładzie pracy w miesiącach letnich produkcja znacznie wzrasta, a niedokadrowanie powoduje konieczność zlecania pracy nadliczbowej. Jak ją rekompensować, aby zminimalizować koszty? Pracę w nadgodzinach (...)
str. 29
2.
Rozliczanie nadgodzin naruszających jednocześnie odpoczynek dobowy
Pracownik instytucji kultury jest objęty 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym oraz systemem mieszanym czasu pracy (podstawowym z elastycznym). Z powodu zdarzeń pogodowych po przepracowanej dniówce (8 00 (...)
str. 31
3.
Organizacja pracy w systemie podstawowym z uwzględnieniem soboty
Chcielibyśmy przeorganizować pracownikom pracę tak, aby każdy pracował od poniedziałku do soboty, po 6 godzin dziennie. W sumie byłoby to dla pracowników korzystne, gdyż ich (...)
str. 34
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Postępowanie pracodawcy, gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika. Ostatnio otrzymaliśmy kolejne zajęcie od innego komornika. Czy powinniśmy sami ustalić, któremu z nich przekazywać potrącone kwoty? Jeśli tak, (...)
str. 36
2.
Sposób pobierania z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy kwoty na dojazdy do pracy
Pracownicy dojeżdżają do zakładu pracy busem, który początkowo był opłacany w całości przez pracodawcę, a obecnie pracownicy zgodzili się na współfinansowanie dojazdów (15 zł miesięcznie) (...)
str. 37
3.
Uzupełnienie wynagrodzenia do poziomu wymaganego w kraju wykonywania przewozu przy dużym kabotażu
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie kierowcy za czerwiec 2022 r., jeśli przez cały miesiąc przebywał on poza granicami Polski realizując przewozy z Niemiec do Francji (...)
str. 39
4.
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 - po zmianach
Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)
str. 40
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty, jakie powinien przedstawić pracownik - ojciec wychowujący dziecko, który zamierza korzystać z urlopu macierzyńskiego
Pracownik od 20 lipca br. zamierza skorzystać z części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z części tego urlopu przez matkę. Jakie dokumenty powinien dostarczyć (...)
str. 42
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Uwzględnienie pracy za granicą w stażu urlopowym
1) Zatrudniliśmy pracownika, który przez wiele lat wykonywał różne prace za granicą. Jako dowód dostarczył nam informację o opłacaniu składek. Czy na tej podstawie możemy (...)
str. 43
2.
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnoetatowego
Czy jest to prawidłowe, że pracownik zatrudniony na część etatu ma więcej, niż 20 lub 26 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego? Ilość dni kalendarzowych faktycznie wykorzystanego (...)
str. 45
3.
Sposób wykorzystywania urlopu rodzicielskiego w przypadku zatrudnienia równoległego
Pracownica jest zatrudniona równocześnie u dwóch pracodawców, odpowiednio na 1/12 etatu i na cały etat. W dniu 31 stycznia 2022 r. urodziła dziecko i rozpoczęła (...)
str. 46
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Stosowanie zakładowego układu zbiorowego w razie ponownego przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
W trybie art. 23 1 K.p. przejęliśmy pracowników innego podmiotu, w którym obowiązywał zakładowy układ zbiorowy pracy. W naszym zakładzie również obowiązuje taki dokument, jednak (...)
str. 49
2.
Łączna odpowiedzialność za powierzone mienie
W sklepie spożywczym zatrudniamy zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Czy możemy na wszystkie te osoby nałożyć odpowiedzialność materialną? Jest to możliwe, ale co do zasady (...)
str. 50
3.
Różnicowanie wynagrodzenia ze względu na staż
Zamierzamy przyjąć nowych pracowników na stanowiska robotnicze. Ze względu na brak chętnych zastanawiamy się nad zaproponowaniem im wyższej stawki godzinowej niż już zatrudnionym. Czy jest (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Ochrona pracownika przed negatywnym działaniem wysokich temperatur
W zakładzie budowlanym większość prac pracownicy wykonują na świeżym powietrzu. Czy na czas letni ze względu na temperaturę jest możliwe wprowadzenie przerywanego czasu pracy? Na (...)
str. 53
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Od 1 lipca 2022 r. nowy obowiązek dla pracodawców prowadzących PPE skorelowany z art. 133 ustawy o PPK
Od 1 lipca 2022 r. pracodawca, który utworzył pracowniczy program emerytalny (PPE) został zobowiązany do przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) Spółce Akcyjnej z siedzibą w (...)
str. 55
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która wykonuje pracę w domu. Czy należy zgłosić ją do ubezpieczenia wypadkowego? Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy, od tego (...)
str. 56
2.
Wartość nieodpłatnego świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS
1) Pracownikowi udostępniamy nieodpłatnie lokal mieszkalny. W jakiej wysokości uwzględnić wartość tego świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS? W podstawie wymiaru składek ZUS uwzględnia się (...)
str. 56
3.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych składników wynagrodzenia po zmianie zasad ich wypłaty
1) Do końca 2021 r. wypłacaliśmy pracownikom premię miesięczną. Od 1 stycznia 2022 r. premia została zamieniona na premię kwartalną. W jaki sposób składniki te (...)
str. 57
4.
Problematyka dotycząca wypełniania zaświadczenia płatnika składek Z-3
1) Wypełniamy zaświadczenie płatnika składek Z-3. W jednym z miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego pracownik przez kilka dni chorował. Czy wynagrodzenie za ten (...)
str. 58
5.
Elementy umowy o pracę zawartej ze znacznym wyprzedzeniem
Zamierzamy zatrudnić pracownika od 1 września 2022 r., jednak umowę podpiszemy już teraz. W jaki sposób sporządzić ten dokument aby zabezpieczyć swoje interesy oraz uniknąć (...)
str. 60
6.
Warunki zatrudniania osób młodocianych, w tym na podstawie umowy zlecenia
1) W sierpniu br. oraz we wrześniu br. chcielibyśmy zatrudnić na podstawie umowy o pracę dwie osoby młodociane, w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Jedna (...)
str. 60
7.
Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim
Pracownica po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie stawiła się w pracy, a po kilku dniach wpłynęło kolejne zwolnienie, które pokrywa się z okresem nieobecności tylko w (...)
str. 61
1.
Zasady ogólne dotyczące pracy w nadgodzinach
1.1. Kolejność przepisów Regulamin pracy jednostki samorządowej określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie. (...)
str. 62
1.1.
Kolejność przepisów
Regulamin pracy jednostki samorządowej określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie. Tak stanowi art. (...)
str. 62
1.2.
Definicja pracy w godzinach nadliczbowych
Praca w godzinach nadliczbowych to praca ponad obowiązujące pracownika samorządowego normy czasu pracy albo przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obejmującego go systemu i (...)
str. 62
1.3.
Rodzaje godzin nadliczbowych
Z art. 151 § 1 zd. 1 K.p. (definicja pracy w godzinach nadliczbowych) wynika, że nadgodziny dzielą się na dwa rodzaje: dobowe, które ustala się (...)
str. 63
2.
Warunki pracy w nadgodzinach
Pracownik samorządowy może wykonywać pracę w nadgodzinach: ze względu na potrzeby zatrudniającej go jednostki - warunek szerszy niż kodeksowe "szczególne potrzeby pracodawcy", o jakich mowa (...)
str. 63
3.
Ograniczenia podmiotowe
Ustawa w art. 42 ust. 3 określa tylko dwie grupy pracowników samorządowych, którym polecanie pracy w nadgodzinach podlega ograniczeniom. Pierwszą z nich stanowią kobiety w (...)
str. 64
4.
Limity godzin nadliczbowych
Pracodawców samorządowych obowiązują trzy kodeksowe limity godzin nadliczbowych: roczny, średniotygodniowy i dobowy. Limit roczny dla każdego pracownika samorządowego wynosi 150 godzin w ciągu roku kalendarzowego, (...)
str. 65
5.
Formy rekompensaty za pracę w nadgodzinach
Decyzja o sposobie rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych należy wyłącznie do pracownika samorządowego, a pracodawcy nie wolno na nią wpływać. Pracownik może wybrać czas wolny (...)
str. 65
5.1.
Czas wolny
W przeciwieństwie do kodeksowego czasu wolnego, którego długość zależy od strony inicjującej tę formę rekompensaty za pracę w nadgodzinach, art. 42 ust. 4 ustawy ogranicza (...)
str. 65
5.2.
Gratyfikacja finansowa
Pracownikom samorządowym za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wyłącznie wynagrodzenie, bez dodatków przewidzianych w art. 151 1 § 1-2 K.p. To obecnie jednolita interpretacja art. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.