Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 11
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14
z dnia 20.07.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
1.
Ogólne zasady rozliczania kosztów
Na wstępie należy zaznaczyć, iż w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki powinna zostać zapisana metoda ustalania wyniku finansowego za rok obrotowy, która zależy od przyjętego wariantu (...)
str. 3
2.
Minimalny podział kosztów w układzie rodzajowym
Koszty proste, za które uznaje się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną one (...)
str. 4
3.
Podział kosztów według typów działalności i miejsc powstawania
Układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty według typów działalności i miejsc ich powstawania. Budowa układu kalkulacyjnego kosztów umożliwia obliczenie pozycji rachunku zysków i strat w wersji (...)
str. 5
4.
Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 w ciągu roku
Wybór pełnej metody ewidencji kosztów, w której stosuje się zasadę pierwszeństwa ewidencji w układzie rodzajowym, a następnie w układzie funkcjonalnym, pozwala na uzyskanie największej ilości (...)
str. 6
5.
Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
Zasady ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej oraz wynik operacji (...)
str. 7
II.
KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW WEDŁUG KSR NR 13
1.
Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym
Elementy wchodzące w skład kosztu wytworzenia produktów wymienia art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Więcej informacji na temat ustalania kosztu wytworzenia produktów (...)
str. 12
2.
Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy
Koszty bezpośrednie produkcji W myśl pkt 6.1 KSR nr 13 koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie produktu oraz uzasadnioną część przypisanych produktowi pośrednich kosztów produkcji (...)
str. 13
3.
Etapy wyceny produktów
KSR nr 13 w pkt 4.1 podkreśla, że produkty wycenia się w koszcie wytworzenia, który w myśl art. 28 ust. 3 i 4 ustawy, obejmuje (...)
str. 16
4.
Zasady wyodrębniania obiektów kosztów w zależności od procesu produkcji
KSR nr 13 w pkt 5.1 zaznacza, że poprawne ustalenie kosztu wytworzenia produktów wymaga odpowiedniego doboru obiektów kosztów służących gromadzeniu i kalkulacji kosztów oraz jednostek (...)
str. 17
III.
KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY ZARZĄDU
1.
Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży
Ustawa o rachunkowości nie podaje definicji kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wskazuje jedynie w art. 28 ust. 3 pkt 2 i 4 , że kosztów (...)
str. 18
2.
Zasady ewidencji kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku
Koszty zarządu ewidencjonuje się na koncie 55 "Koszty zarządu". W trakcie roku obrotowego konto 55 wykazuje saldo Wn, które odzwierciedla kwotę kosztów zarządu poniesionych przez (...)
str. 19
3.
Przeksięgowanie kosztów zarządu i sprzedaży na koniec roku
Koszty zarządu i koszty sprzedaży ujęte na kontach zespołu 5 podlegają na koniec roku obrotowego rozliczeniu (przeksięgowaniu). Zależnie od przyjętego przez jednostkę wariantu rachunku zysków (...)
str. 20
IV.
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PRZEPISÓW PODATKOWYCH
1.
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o (...)
str. 22
2.
Ewidencja sprzedaży wyrobów w księgach jednostki produkcyjnej
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i półfabrykatów (półproduktów) w jednostce produkcyjnej ewidencjonuje się na koncie 70-0 "Sprzedaż produktów". Ewidencję szczegółową do konta 70-0 można prowadzić (...)
str. 24
3.
Ewidencja sprzedaży towarów w księgach jednostki handlowej
Generalnie sprzedaż towarów uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towarów. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest zazwyczaj faktura. Najłatwiej ustalić moment powstania przychodu ze sprzedaży, gdy (...)
str. 26
4.
Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też (...)
str. 27
V.
MOMENT UJĘCIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG KSR NR 15
1.
Przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości oraz rzeczy oznaczonej co do gatunku
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano uchwałę nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z 7 czerwca 2022 r. (...)
str. 28
2.
Międzynarodowe formuły handlowe wpływające na moment ujęcia przychodów
Jak zauważa KSR nr 15, od ogólnej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, ponieważ z samego prawa lub postanowień umowy może wynikać inny moment przeniesienia własności, (...)
str. 29
3.
Umowy sprzedaży zawarte ma szczególnych warunkach
W podrozdziałach V.2-V.4 i VI.1-VI.2 KSR nr 15 odnosi się do sprzedaży komisowej, warunkowej, ze wstrzymaną dostawą, wysyłkowej oraz sprzedaży z możliwością zwrotów części lub (...)
str. 30
4.
Przychód z tytułu rekompensaty za poniesione koszty, w sytuacji gdy nie doszło do sprzedaży
Według KSR nr 15, jeżeli realizując umowę sprzedaży spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki, tzn.: 1) jednostka wytwarza dobro, które ma alternatywne zastosowanie (tj. może (...)
str. 31
VI.
RABATY CENOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH SPRZEDAWCY
Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie, nazywane rabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. za kupno określonej ilości towarów. Udzielenie (...)
str. 31
1.
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Definicja zmniejszenia ceny (rabatu) Według definicji zawartej w stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami, zmniejszenie ceny (rabat) oznacza procentowe lub kwotowe obniżenie ceny za dostarczane (...)
str. 32
2.
Rozliczanie rabatu w księgach sprzedawcy na przykładzie liczbowym
Poniżej przedstawiamy przykład dotyczący zmniejszenia ceny (rabatu), opracowany na podstawie przykładu 4 (wariant II), zamieszczonego w załączniku do stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przykład (...)
str. 34
3.
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów według KSR nr 15
Analogicznie zasady ujmowania rabatów i opustów opisuje KSR nr 15. Wskazano w nim, iż rabaty i opusty udzielone w momencie przekazania znaczących korzyści i ryzyka (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.