Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (610) z dnia 20.05.2024
Najciekawsze interpretacje z PIT i CIT
Dodatek nr 9
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10
z dnia 20.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY
1.
Opłata pobrana od klientów nabywających na wynos posiłki w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych
Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną, w ramach której sprzedaje posiłki na wynos w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych. Od klientów je nabywających pobiera opłatę zgodnie z (...)
str. 3
2.
Zwrot przez dzierżawcę podatku od nieruchomości podatnikowi osiągającemu przychody z prywatnego najmu
Podatnik w ramach prywatnego najmu wydzierżawia nieruchomość. Z umowy dzierżawy wynika, że dzierżawca jest obowiązany zwracać podatnikowi kwotę podatku od nieruchomości. Czy otrzymany zwrot będzie (...)
str. 4
3.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, na poczet której otrzymano zadatek
Podatnik CIT zamierza sprzedać lokal mieszkalny wraz z miejscem parkingowym. W dacie podpisania umowy przedwstępnej otrzymał zadatek. Natomiast reszta zapłaty zostanie dokonana w momencie podpisania (...)
str. 5
4.
Otrzymanie przez spółkę środków finansowych przyznanych w ramach rabatu pośredniego
Spółka kupiła towary handlowe w hurtowni. Poniesione na ten cel wydatki zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Dostawca tych towarów dla hurtowni udzielił spółce rabatu pośredniego, (...)
str. 6
5.
Odszkodowanie za błędnie wykonaną usługę otrzymane z polisy OC biura rachunkowego
Biuro rachunkowe błędnie naliczyło podatniczce podatek dochodowy. W związku z tym musiała uregulować różnicę wraz z odsetkami za zwłokę. Wspomnianych odsetek nie zaliczyła do kosztów (...)
str. 8
6.
Otrzymanie od członka rodziny przedsiębiorstwa w drodze darowizny
Podatniczka otrzyma od ojca w drodze darowizny przedsiębiorstwo. Czy czynność ta spowoduje u niej powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (...)
str. 9
7.
Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę otrzymane w wyniku ugody mediacyjnej
Podatniczka otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Do sądu złożyła pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy. Sąd skierował sprawę do postępowania mediacyjnego, (...)
str. 10
8.
Sprzedaż prywatnych rzeczy używanych
Podatnik dokonał odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Rzeczy te stanowiły jego własność (zostały nabyte w sklepach). (...)
str. 11
9.
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej do majątku prywatnego jej wspólników
Spółka posiada w środkach trwałych lokale mieszkalne i niemieszkalne, które wspólnicy zamierzają przenieść do swoich majątków prywatnych, a następnie znieść współwłasność łączną tych lokali poprzez (...)
str. 13
10.
Kwalifikacja przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę z tytułu obrotu akcjami
Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej wyłącznie na obrocie akcjami, instrumentami pochodnymi oraz opcjami walutowymi podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych. Czy przychody osiągane (...)
str. 14
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Wydatki na wynajem mieszkania dla przedsiębiorcy
Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi wspomagające transport. W związku z tym, że musi być dyspozycyjna w miejscowości świadczenia usług, wynajęła (...)
str. 15
2.
Płatność na rachunek bankowy, który jest powiązany z rachunkiem zgłoszonym na białej liście
Wieloletni kontrahent podatnika zmienił numer rachunku bankowego, czego podatnik nie odnotował i nadal regulował płatności na poprzednie konto. Zmiana numeru rachunku jest wynikiem zmian systemowych (...)
str. 17
3.
Niezamortyzowana część wartości początkowej budynku wybudowanego na cudzym gruncie
Spółka wybudowała budynek na dzierżawionej działce, w którym wynajmowała lokale. Obecnie umowa dzierżawy nieruchomości została zakończona, a budynek wykreślono z ewidencji środków trwałych. Czy w (...)
str. 18
4.
Zakup samochodu przez osobę świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia
Podatnik świadczący usługi na podstawie umowy zlecenia kupił samochód, który będzie wykorzystywał przy realizacji tej umowy. Czy koszt zakupu tego samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu (...)
str. 19
5.
Strata w środkach pieniężnych powstała wskutek oszustwa
Spółka dokonała przelewem płatności za złożone zamówienie, ale kontrahent poinformował, że pieniądze do niego nie dotarły. Ustalono, że spółka padła ofiarą oszustwa. Oszust, prawdopodobnie haker, (...)
str. 20
6.
Wydatki na zakup i utrzymanie psa stróżującego, gdy na terenie posesji znajduje się również dom mieszkalny
Podatnik planuje zakup psa obronnego (stróżującego), który będzie pilnował posesji. Na terenie posesji znajduje się dom mieszkalny, którego część jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej (...)
str. 22
7.
Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej
Spółka jawna w lipcu 2023 r. została przekształcona w spółkę z o.o. Ogół praw i obowiązków w spółce jawnej został przez wspólnika objęty za wkład (...)
str. 23
8.
Koszty poniesione w związku ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego
Podatnik zamierza przenieść środek trwały (kabinę lakierniczą) z jednej części hali do innej części tej samej hali. Poniesie w związku z tym koszty m.in. wykonania (...)
str. 25
9.
Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności pomijających mechanizm podzielonej płatności
Podatnik dokonał płatności faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Na podstawie porozumienia z kontrahentem ustalono, że kontrahent zwróci podatnikowi kwotę odpowiadającą równowartości podatku VAT, po (...)
str. 26
10.
Amortyzacja budynku mieszkalnego w całości wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej
W lipcu 2019 r. podatniczka zakupiła budynek wolnostojący mieszkalny. Po dokonaniu niezbędnych prac budowlanych budynek został przystosowany do prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzony do ewidencji (...)
str. 28
11.
Wynajem mieszkań dla podwykonawców świadczących usługi dla podatnika
Z umów zawartych z podwykonawcami wynika, że podatnik obowiązany jest zapewnić im mieszkanie podczas świadczenia dla niego usług. Czy koszt wynajmu takiego mieszkania stanowi koszt (...)
str. 29
12.
Koszty związane z prowadzeniem kont na mediach społecznościowych
Podatniczka prowadzi działalność influencerską. Czy do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki związane z prowadzeniem kont na mediach społecznościowych i tworzeniem (...)
str. 31
13.
Podnoszenie kwalifikacji przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą
Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest sprzedaż przez internet. W marcu 2024 r. podatnik rozpoczął studia magisterskie na kierunku marketing i sprzedaż, które w dużym stopniu (...)
str. 33
14.
Wydatki przedsiębiorcy uczęszczającego na sesje do psychoterapeuty
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w charakterze ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego. Praca, którą wykonuje związana jest z wysokim poziomem stresu, obarczona dużym ryzykiem (...)
str. 35
15.
Moment rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów otrzymanych faktur korygujących
Kontrahent wystawił podatniczce faktury korygujące. Przyczyną wystawienia korekt było stosowanie przez niego zwolnienia od podatku VAT zamiast stawki 23%. Czy korekty kosztów uzyskania przychodów podatniczka (...)
str. 38
III.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Obowiązki płatnika w związku z przeprowadzeniem akcji promocyjnej dla kontrahentów
Spółka rozważa przeprowadzanie akcji promocyjnej skierowanej do kontrahentów będących podatnikami CIT prowadzącymi działalność gospodarczą. Uczestnictwo w akcji promocyjnej będzie dobrowolne. Uczestnik akcji promocyjnej za zakup (...)
str. 40
2.
Prawo rodzica do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca pełnoletnie dziecko
W 2023 r. syn podatniczki w okresie styczeń-wrzesień zamieszkiwał samodzielnie w mieszkaniu ojca. Następnie dostał się na studia i mieszkał w mieszkaniu cioci ojca. Podatniczka (...)
str. 42
3.
Zwrot członkom rady nadzorczej kosztów podróży na posiedzenia rady
Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się poza miejscem zamieszkania członków rady. Spółka pokrywa koszty związane z podróżami na posiedzenia do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy (...)
str. 45
4.
Opodatkowanie nagród wypłacanych zawodnikom i trenerom osiągającym sukcesy sportowe
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych za znaczące osiągnięcia sportowe osobom, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (...)
str. 46
5.
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej po rozstaniu z partnerem - ojcem dzieci
Podatniczka rozstała się z partnerem, z którym ma dwójkę dzieci. Ojciec dzieci utrzymuje z nimi sporadyczne kontakty. Cały ciężar wychowywania dzieci spoczywa na matce (podatniczce). (...)
str. 48
6.
Opodatkowanie wynagrodzenia zasądzonego za czas pozostawania bez pracy
Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Wyrokiem sądu został jednak przywrócony do pracy i zasądzono mu od pracodawcy wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.