Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (606) z dnia 20.03.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ogólne zasady opodatkowania
W artykule przedstawiamy zagadnienia dotyczące wypłaty dywidendy przez polskie spółki kapitałowe na rzecz polskich rezydentów podatkowych. Rezydencja podatkowa W myśl art. 3 ust. 1a updof, (...)
str. 4
1.2.
Skutki u osoby fizycznej
Źródło przychodów Dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. (...)
str. 5
1.3.
Przekazanie dywidendy podatnikowi CIT
Źródło przychodów Przychody z tytułu dywidendy stanowią u podatnika CIT przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop. (...)
str. 5
1.4.
Zwolnienie od CIT
Wymagane warunki Dywidenda wypłacona przez spółkę innej spółce kapitałowej może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego (płatnik nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego), gdy zostały spełnione (...)
str. 7
1.5.
Zysk wypłacony przez spółkę stosującą estoński CIT
Dochód spółki z tytułu podzielonego zysku Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) obowiązani są płacić podatek dochodowy, jeżeli (...)
str. 9
2.
Interpretacja ogólna w sprawie zaliczenia kosztów pracowniczych do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R
Na podstawie art. 26e ust. 2 pkt 1 updof i art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, (...)
str. 11
3.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
3.1.
Resort finansów nie przesunie terminów składania zeznań CIT oraz sporządzania sprawozdań finansowych
W informacji wydanej 22 lutego 2024 r. na zapytania dziennikarzy (ID informacji 579324), zamieszczonej na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje przesunięcia terminów (...)
str. 13
3.2.
Rozliczenie podatkowe nadpłaconego zasiłku chorobowego
Pracownik przez cały grudzień 2023 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby i za ten miesiąc otrzymał tylko zasiłek chorobowy. Pod koniec stycznia 2024 (...)
str. 13
3.3.
Korekta kosztów podatkowych z tytułu składek ZUS, od których potrącono zasiłki pieniężne
Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca wskazał bowiem, że: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład (...)
str. 14
3.4.
Opieka naprzemienna wyklucza opodatkowanie dochodów na preferencyjnych zasadach
Ministerstwo Finansów w informacji wydanej 9 lutego 2024 r. na zapytania dziennikarzy (ID informacji 578172), zamieszczonej na stronie https://eureka.mf.gov.pl, poruszyło kwestię dotyczącą preferencyjnego rozliczenia PIT (...)
str. 14
4.1.
Informacje w spółkach nieruchomościowych
Przypominamy, że spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół (...)
str. 15
4.2.
IFT-2R
IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP. Sporządzają ją osoby (...)
str. 16
5.
Nie będzie podwyższenia limitów uprawniających do skorzystania z jednorazowej amortyzacji
11 grudnia 2023 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 16
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Preferencje podatkowe dla pomagających Ukraińcom obowiązują także w 2024 r.
1. Preferencje podatkowe dla pomagających Ukraińcom obowiązują także w 2024 r. W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 232 opublikowano ustawę z dnia 9 (...)
str. 17
2.
Zaktualizowano listę krajów/terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
W Mon. Pol. z 2024 r. pod poz. 185 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)
str. 17
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Integracja załogi na spotkaniu z okazji świąt wielkanocnych a koszty podatkowe
Spółka z o.o. z uwagi na dość dużą konkurencję na rynku pracy szczególnie dba o rozwój zawodowy pracowników oraz atmosferę pracy, warunki zatrudnienia, w tym (...)
str. 18
2.
Rozliczenie transakcji z pominięciem MPP
Spółka z o.o. w 2023 r. uregulowała zobowiązanie wynikające z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który była zobowiązana zastosować. Błąd został naprawiony w (...)
str. 19
2.1.
Wykluczenie z kosztów
Podatnicy podatku dochodowego nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia (...)
str. 19
2.2.
Moment obciążenia kosztów po naprawieniu błędu
Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze wątpliwość, kiedy koszty z faktur, które początkowo błędnie opłacono, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. W powołanych interpretacjach to zagadnienie również (...)
str. 20
3.
Datio in solutum - skutki w podatku dochodowym
Spółka z o.o. (pożyczkobiorca) zaciągnęła pożyczkę w innej spółce z o.o. Spółki nie są ze sobą powiązane. Z uwagi na trudności finansowe, pożyczkobiorca zwrócił pożyczkę (...)
str. 21
4.
Sponsoring rozliczany na zasadach barteru
Spółka z o.o. (dealer samochodów) podpisała z klubem sportowym prowadzącym działalność gospodarczą umowę sponsoringu. Na jej podstawie wynajmuje klubowi samochody, a w zamian ten świadczy (...)
str. 23
5.
Wydatek na zamówioną usługę, pomimo nieskorzystania z niej, nie zawsze traci walor kosztu podatkowego
Pracownik spółki z o.o. miał się udać w podróż służbową w celu omówienia warunków przyszłej współpracy handlowej z nowym kontrahentem. Niestety z przyczyn leżących po (...)
str. 25
6.
Konsultacje biznesowe w firmowych kosztach
Wspólnik spółki jawnej osób fizycznych skorzystał z indywidualnych konsultacji biznesowych związanych z rozwojem osobistym. Spółka pokryła ich koszty. Czy poniesione koszty mogą być zaliczone do (...)
str. 25
7.
Koszty usług doradczych poniesione na pozyskanie inwestora - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wynagrodzenie wypłacone za usługi doradcze w procesie pozyskania inwestora dla spółki należy uznać za koszt poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodów spółki, a tym samym (...)
str. 26
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Świadczenie dla emeryta od byłego zakładu pracy
Pracownik przeszedł na emeryturę w grudniu 2023 r., zaś w styczniu 2024 r. otrzymał od byłego zakładu pracy bon wakacyjny opiewający na kwotę 5.000 zł. (...)
str. 28
2.
Wypłata po ustaniu zatrudnienia a ulga dla młodych - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1481056] Czy w wypłacie dokonanej po ustaniu zatrudnienia pracownika poniżej 26 roku życia należy uwzględnić ulgę dla młodych? Wypowiedzi uczestników forum 1) Należy, chyba że (...)
str. 29
3.
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu
Nowo powstała spółka z o.o. będzie co miesiąc wypłacała wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję prezesa zarządu na podstawie powołania. Jak obliczyć zaliczkę na podatek od (...)
str. 30
4.
Zwrot pracownikowi kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zwrot pracownikowi w formie ryczałtu kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych jest u niego przychodem, od którego płatnik powinien obliczyć i (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Otrzymanie dofinansowania po rozpoczęciu amortyzacji
Spółka z o.o. otrzyma dofinansowanie na wytworzenie środka trwałego. Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie środki (dofinansowanie) zostaną jej przekazane po dokonaniu weryfikacji złożonego (...)
str. 34
2.
Kwalifikacja składnika majątku jako samodzielnego środka trwałego
Kupiłem ciągnik rolniczy, glebogryzarkę i aerator z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej, w tym w zakresie wynajmu. Glebogryzarka i aerator nie są dedykowane (...)
str. 36
3.
Zakup środka trwałego ze środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na cele statutowe
Związek spółek wodnych kupuje środki trwałe z dochodu uzyskanego z działalności statutowej, który jest zwolniony od podatku. Służą one celom statutowym. Czy może zaliczać do (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zmiana formy opodatkowania a koszty na przełomie roku
W 2023 r. podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której koszty ewidencjonował metodą uproszczoną. Stosował opodatkowanie podatkiem liniowym. W 2024 r. zmienił formę (...)
str. 39
2.
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w firmie, niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od dochodu ustalanego na podstawie podatkowej księgi opłaca podatek liniowy. W bieżącym roku zamierza zbyć grunt zabudowany budynkiem. Nieruchomości te (...)
str. 40
2.1.
Źródło przychodu
Przychody osób fizycznych uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (tu: budynku oraz związanego z nim gruntu) - zależnie od (...)
str. 40
2.2.
Zbycie składnika majątku nieujętego w ewidencji
Z literalnego brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof wynika, że dla uznania za przychód z działalności gospodarczej przychodu z odpłatnego zbycia (...)
str. 41
2.3.
Ustalenie kosztów podatkowych
Z okoliczności stanu faktycznego w sprawie przedstawionej przez podatnika wynika, że w 2014 r. nabył on grunt zabudowany budynkiem, który przeznaczył i faktycznie wykorzystywał na (...)
str. 42
3.
Odsetki od firmowych środków przechowywanych na lokacie
Podatnik będący jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym. Posiada firmowy rachunek bankowy i co miesiąc wolne środki pieniężne z (...)
str. 43
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Jak liczyć 183 dni pracy za granicą?
Na początku br. firma z Polski zatrudniła pracownika na umowę o pracę, którego skierowała na szkolenie do niemieckiego kontrahenta. Szkolenie ma trwać do końca marca (...)
str. 46
2.
Pobór podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek
Spółka z o.o. posiada siedzibę w Polsce i tutaj podlega opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów. Zawarła umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (51% udziałów), firmą (nie (...)
str. 48
2.1.
Opodatkowanie w świetle ustawy podatkowej
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody osób zagranicznych, uzyskane przez nie na terytorium Polski. Na podstawie art. 3 ust. 5 updop, (...)
str. 48
2.2.
Unikanie podwójnego opodatkowania
Gdy odsetki płacone są na rzecz podmiotu zagranicznego będącego podatkowym rezydentem państwa, z którym Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zakres opodatkowania w (...)
str. 49
3.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia podatku pobranego za granicą - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W celu odliczenia od CIT podatku u źródła pobranego w Brazylii należy stosować kurs średni reala brazylijskiego ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi na internet
Ustalając podstawę opodatkowania w zeznaniu, podatnicy mogą skorzystać z ulgi na internet. Jej specyfika polega na tym, że podatnik może ją zastosować w okresie dwóch (...)
str. 52
2.
Ulga na ekspansję w spółce powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Pierwszy rok podatkowy spółki trwał od 3 lutego 2022 r. do 31 (...)
str. 54
2.1.
Przesłanki warunkujące prawo do odliczenia
Wątpliwości podniesione w pytaniu dotyczą możliwości skorzystania z tzw. ulgi na ekspansję przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. W (...)
str. 54
2.2.
Stosowanie ulgi
Przechodząc do rozstrzygnięcia wątpliwości przedstawionych w pytaniu, zauważyć należy, że w pierwszym roku działalności spółki powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest możliwe spełnienie warunków (...)
str. 55
3.
Otrzymanie zwrotu składek ZUS po przyznaniu emerytury wyklucza ulgę dla seniorów - interpretacja organu podatkowego
Otrzymanie zwrotu składek ZUS w związku z korektą deklaracji złożonych za miesiące, w których podatnik oczekiwał na decyzję o przyznaniu emerytury, wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez spółkę komandytową
Spółka z o.o. spółka komandytowa A w ramach umowy agencyjnej świadczy usługi dla spółki z o.o. spółki komandytowej B i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie (...)
str. 58
2.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej - wyliczanie progu 50 mln euro
Jakie przychody należy ujmować do obliczenia progu 50 mln euro, powyżej którego trzeba sporządzić i opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej? Czy należy ująć wszystkie (...)
str. 60
3.
Usługi od wspólnika a ukryte zyski w spółce - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nabycie usług od wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą nie w każdym przypadku skutkuje powstaniem w spółce dochodu z ukrytych zysków, opodatkowanych estońskim CIT. Tak wynika z (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy spółka mająca zawieszoną działalność składa zeznanie podatkowe?
Spółka z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą w 2022 r. W 2023 r. (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym) działalność ta pozostawała zawieszona. Przez (...)
str. 62
2.
Rozliczenie roczne fundacji rodzinnej
Uczestnicy fundacji będący rodziną wnieśli do fundacji nieruchomości, które są przez tę fundację wynajmowane zewnętrznym kontrahentom. Fundacja rodzinna nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Czy przychód (...)
str. 62
3.
Ulga prorodzinna na jedno małoletnie dziecko
W 2023 r. małżonkowie osiągnęli łącznie dochód wyższy niż 112.000 zł. Z tym że dochód żony nie przekroczył 56.000 zł, a męża przekroczył tę kwotę. (...)
str. 63
4.
Ujęcie w kosztach odsetek od zaliczki na podatek dochodowy
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń 2024 r. zapłaciłem z opóźnieniem (po 20 lutego 2024 r.). Czy zapłacone w związku z (...)
str. 64
5.
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W poprzednim roku odpisów amortyzacyjnych dokonywałem w równych ratach co kwartał. W 2024 r. chciałbym zmienić częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych na jednorazowo na koniec roku. (...)
str. 64
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 2.04.2024 r. (wtorek) przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez: - spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.