Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Forma złożenia zawiadomienia ZAW-NR w okresie epidemii
Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rachunek bankowy spoza białej listy wiąże się m.in. z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w (...)
str. 4
II.
Kontakt z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej - komunikat MF
W komunikacie z dnia 6 maja 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej MF ( https://www.gov.pl/web/finanse/w-kontaktach-z-kas-korzystaj-z-elektronicznych-form-obslugi-klienta ) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Przedłużenie umowy najmu a obowiązek zapłaty na rachunek bankowy
Jako czynny podatnik VAT świadczący usługi budowlane wynajmuję od innego czynnego podatnika VAT lokal użytkowy. Umowa najmu została zawarta na czas określony, tj. od dnia (...)
str. 7
2.
Regulowanie zobowiązań za lokal w trakcie przestoju a prawo do odliczenia VAT
Jako czynny podatnik VAT prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Ze względu na wprowadzony zakaz prowadzenia takiej działalności lokal jest zamknięty, ale ponoszę (...)
str. 9
3.
Wystawianie faktur z tytułu najmu lokali w okresie epidemii koronawirusa
» Możliwość wystawienia faktury przed podpisaniem aneksu do umowy Spółka jest właścicielem nieruchomości, które wynajmuje na cele gastronomiczne (nie jest to galeria handlowa). W związku (...)
str. 10
1.
Czy sprzedaż przez internet może korzystać ze zwolnienia z VAT?
Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie z podatku VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim (...)
str. 12
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
Ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży internetowej. Należy zatem stosować w tym przypadku zasadę ogólną wyrażoną w art. 19a (...)
str. 13
3.
Sprzedaż internetowa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy (...)
str. 15
V.
Odliczanie VAT od wydatków na organizację imprezy okolicznościowej
Organizacja imprezy okolicznościowej związanej z jubileuszem istnienia firmy wiąże się z różnego rodzaju wydatkami, np. z zakupem artykułów spożywczych, alkoholu, usług gastronomicznych, kateringowych, oprawy muzycznej (...)
str. 16
1.
Zakupy na rzecz pracowników oraz kontrahentów firmy
Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na organizację imprez okolicznościowych, np. jubileuszu firmy. Zatem ustalając czy podatnik ma prawo (...)
str. 16
2.
Nabycie towarów/usług dla członków rodzin pracowników
W praktyce zdarza się, że uczestnikami imprez okolicznościowych związanych z jubileuszem istnienia firm organizowanych przez podatników VAT są również członkowie rodzin pracowników tych firm. W (...)
str. 18
VI.
Nagrody jako bony jednego przeznaczenia a podatek VAT
Miejski ośrodek sportu i rekreacji organizuje imprezy oraz zawody sportowe na swoich obiektach. Jako nagrody przekazuje vouchery, które uprawniają do wejścia i korzystania z naszych (...)
str. 19
1.
Skutki przekazania bonów jednego i różnego przeznaczenia
Zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy o VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części (...)
str. 19
2.
Bon jednego przeznaczenia a obowiązek podatkowy w VAT
W zakresie obowiązku podatkowego wskazać należy art. 19a ust. 1a ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w przypadku, o którym mowa w art. 8a (...)
str. 20
3.
Nieodpłatne przekazanie bonu
Nieodpłatne przekazanie bonu należy rozpatrywać w kategorii nieodpłatnej dostawy towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług. Należy wówczas mieć na uwadze zapisy art. 7 ust. 2 ustawy (...)
str. 21
VII.
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT przy świadczeniu usług naprawy pojazdów
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy w świetle ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 24
2.
Wystawianie faktur do paragonów w interpretacjach indywidualnych
» Paragon z NIP jako faktura uproszczona Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.64.2020.1.MT Rozstrzygana przez organ podatkowy (...)
str. 25
1.
Czy otrzymywane zaliczki należy wliczać do limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy?
Od marca 2020 r. prowadzę działalność gospodarczą. Na poczet przyszłego wykonania usług otrzymuję zaliczki od osób prywatnych. Czy należy wliczać je do limitu uprawniającego do (...)
str. 28
2.
Moment rejestracji zaliczki w kasie fiskalnej
Prowadzimy sanatorium. Na poczet świadczenia przyszłych usług (prywatnego pobytu w sanatorium wraz z zabiegami, które korzystają ze zwolnienia z VAT) osoby prywatne wpłacają zaliczki na (...)
str. 29
X.
Czytelnicy pytają
1.
Faktura do paragonu dla spółki z o.o. w organizacji
Na podstawie paragonu fiskalnego (bez NIP) wystawiłem fakturę dla spółki z o.o. w organizacji również bez NIP (spółka jeszcze nie posiadała nadanego NIP). Czy taką (...)
str. 29
2.
Świadczenie usług przez podmiot leczniczy a obowiązek stosowania kasy on-line
Jesteśmy spółką (podmiotem leczniczym) świadczącą usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób fizycznych, które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczone są przez (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu
Nabycie nowych środków transportu, zawsze podlega opodatkowaniu, tj. nawet wtedy, gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Przy czym status dostawcy takiego środka transportu (...)
str. 32
2.
Dostawa nowych środków transportu do innego państwa UE
Dostawa nowych środków transportu dokonywana na terytorium Wspólnoty jest traktowana w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu na (...)
str. 33
3.
Zmiana wzorów deklaracji związanych z obrotem nowymi środkami transportu
Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 99 ust. 14b ustawy o VAT, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (...)
str. 34
1.
Podmioty uprawnione do korzystania z uproszczeń w rozliczaniu przewozów okazjonalnych
Na wstępie należy przypomnieć, że usługi transportu osób opodatkowane są w szczególny sposób. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28f ustawy o VAT, transport osób (...)
str. 35
2.
Warunki stosowania procedury szczególnej
Zgodnie z art. 134a ustawy, podatnicy, którzy mogą skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowania usług międzynarodowego transportu okazjonalnego osób, to podmioty które: świadczą wyłącznie usługi międzynarodowego (...)
str. 36
3.
Rejestracja "podatnika VAT - przewozy okazjonalne"
Rejestracja podatników, którzy zamierzają korzystać ze szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, dokonywana jest na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. (...)
str. 36
4.
Obowiązki formalne ciążące na podatnikach stosujących uproszczenie dla przewozów okazjonalnych
Podatnicy zidentyfikowani jako "podatnicy VAT - przewozy okazjonalne" mają obowiązek składania drogą elektroniczną do naczelnika drugiego urzędu skarbowego kwartalnych deklaracji podatkowych (VAP-1) na potrzeby rozliczenia (...)
str. 37
5.
Formalności związane z zaprzestaniem wykonywania usług
Nie tylko rejestracja dla potrzeb tej szczególnej procedury dedykowanej przewozom okazjonalnym wymaga dopełnienia określonych formalności. W sytuacji gdy podatnik zidentyfikowany jako "podatnik VAT - przewozy (...)
str. 38
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Koszty wliczone do podstawy opodatkowania importu towarów
Firma spedycyjna wystawia faktury za usługę spedycyjną wyszczególniając na dokumencie: transport morski z Chin do Polski, THC, usługę odprawy celnej oraz transport drogowy z portu (...)
str. 39
2.
Rozliczenie importu usług w przypadku korzystania z serwisu pośrednika
Świadczymy usługi krótkotrwałego zakwaterowania. W związku z tym nabywamy od serwisu Booking.com usługę pośrednictwa w rezerwacji miejsc noclegowych. Za każdą rezerwację otrzymujemy fakturę z adnotacją (...)
str. 40
3.
Przemieszczenie własnych towarów do innego państwa UE
Produkujemy sprzęt AGD. W ramach akcji promującej nasze produkty poza granicami kraju, chcemy wywieźć kilka urządzeń do naszego biura przedstawicielskiego w Holandii, gdzie będą prezentowane (...)
str. 42
4.
Korygowanie krajowej transakcji dokonywanej na rzecz unijnego podatnika
Dokonaliśmy w kwietniu br. dostawy towarów na rzecz firmy niemieckiej. Dostawa realizowana była na terytorium naszego kraju a towary nie były wywożone poza jego granice. (...)
str. 43
5.
Opóźniona rejestracja VAT UE
W dniu 4 maja br. złożyłem formularz VAT-R, w którym poinformowałem o rejestracji dla potrzeb VAT i transakcji wewnątrzwspólnotowych, wskazując, że będę dokonywał takich transakcji (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
W jakich przypadkach podatnik zostaje wykreślony z rejestru VAT?
Generalnie podstawą wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnika VAT jest zgłoszenie podatnika o zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (na druku VAT-Z). (...)
str. 47
2.
Przywrócenie podatnika do rejestru czynnych podatników VAT bez konieczności składania VAT-R
» Przywrócenie w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej Zgodnie z art. 96 ust. 9b ustawy o VAT jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. (...)
str. 48
3.
Faktury otrzymane od podmiotu wyrejestrowanego a prawo do odliczenia VAT
Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup usługi w marcu 2020 r. jeżeli z białej listy wynika, że w dniu 12 (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Skutki podatkowe powstania niedoboru towarów w pytaniach Czytelników
Powstałe w trakcie działalności gospodarczej niedobory towarów klasyfikujemy jak niedobory zawinione lub niezawinione. Niedobór zawiniony spowodowany jest niedopełnieniem obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone (...)
str. 52
1.
Niedobory niezawinione
W magazynie spółki wybuchł pożar, spowodowany uderzeniem pioruna. Inwentaryzacja wykazała niedobór towarów na kwotę 120.000 zł. Czy spółka musi skorygować podatek VAT odliczony od zakupu (...)
str. 52
2.
Korekta VAT naliczonego przy niedoborach zawinionych
Spółka prowadzi sieć sklepów spożywczych. W jednym ze sklepów, w wyniku awarii chłodni, towary uległy zepsuciu. Pracownicy sklepu sporządzili protokół strat. W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Procedura VAT marża w świetle ustawy o VAT
W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio (...)
str. 54
2.
Sposób prezentacji w nowym JPK_VAT dostaw towarów opodatkowanych w procedurze VAT marża
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Produkcja preparatów biobójczych na bazie alkoholu etylowego skażonego
Alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi na mocy art. (...)
str. 57
1.
Rejestracja podmiotu zużywającego w urzędzie skarbowym
W celu uzyskania statusu podmiotu zużywającego należy zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym do spraw akcyzy. Zgodnie (...)
str. 57
2.
Zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia w urzędzie celno-skarbowym
W myśl art. 106 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. (...)
str. 58
3.
Przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia i zatwierdzenie akt weryfikacyjnych
Urzędowe sprawdzenie przeprowadzane jest przez przedstawicieli urzędu celno-skarbowego w obecności podmiotu podlegającego urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej przez ten podmiot. W zakresie wyrobów akcyzowych dokonuje (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Oznaczenie "MPP" w nowym JPK_VAT
W nowym JPK_VAT transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności będzie należało oznaczać symbolem "MPP". Czy nabywca będzie musiał symbol ten umieścić w JPK jeśli sprzedawca na (...)
str. 61
2.
Jak oznaczyć w JPK_VAT usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?
W nowym JPK_VAT, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r. świadczenie usług niematerialnych m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych będzie oznaczane kodem (...)
str. 62
3.
Odliczenie VAT od mediów
W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę za media z terminem płatności ustalonym na 26 kwietnia br. Faktura została wystawiona 31 marca. Czy mogliśmy odliczyć VAT (...)
str. 63
4.
Likwidacja środka trwałego przy stosowaniu wskaźnika proporcji
W oparciu o ustalony wskaźnik podatnik dokonuje rocznej korekty podatku naliczonego. Korekta roczna dokonywana jest w odniesieniu do środka trwałego (ruchomości) o wartości początkowej przekraczającej (...)
str. 64
5.
Faktura uwzględniająca transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz opodatkowane na zasadach ogólnych
W jakim terminie należało rozliczyć fakturę wystawioną w dniu 31 października 2019 r. potwierdzającą nabycie towarów opodatkowanych na zasadach ogólnych ze stawką 23%, jak i (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 maja 2020 r., pod poz. 803, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.