Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (508) z dnia 20.02.2020
Poradnik VAT
nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Planowane zmiany w rozliczaniu VAT
Do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw, tj.: ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy (...)
str. 4
II.
Okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie www.podatki.gov.pl wyjaśnienia dotyczące skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z treści tego dokumentu wynika, że w październiku 2019 r. (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Biała lista podatników a podmioty niezarejestrowane w CEIDG
Czy odpowiedzialność solidarna w VAT w przypadku dokonania zapłaty na rachunek niewymieniony na "białej liście podatników" dotyczy wyłącznie transakcji realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami? Czy obowiązek zapłaty (...)
str. 6
1.
Odpowiedzialność solidarna w VAT
Zgodnie z art. 117ba Ordynacji podatkowej podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, (...)
str. 6
2.
Biała lista a podmioty niebędące przedsiębiorcami
Odrębne przepisy, o których mowa w powołanym na wstępie art. 117ba Ordynacji podatkowej to art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (...)
str. 7
3.
Otwarcie rachunku rozliczeniowego dla osoby fizycznej nieposiadającej wpisu w CEIDG
W myśl art. 49 ust. 2 ustawy Prawo bankowe rachunki rozliczeniowe mogą być prowadzone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają (...)
str. 8
4.
Zastosowanie się podatnika do objaśnień podatkowych MF
W zakresie wykazu podatników zostały wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. Jednakże poruszony przez Czytelnika problem nie został w (...)
str. 8
1.
W jaki sposób klasyfikować sprzedawane towary i usługi?
W kwietniu 2020 r. planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej (jako czynny podatnik VAT) w zakresie sprzedaży części samochodowych i usług naprawy samochodów. Czy klasyfikacji sprzedawanych towarów (...)
str. 9
2.
Stawka VAT na książki w wersji papierowej i elektronicznej
Czy przy sprzedaży książek w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (e-book) można zastosować taką samą stawkę VAT? Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt (...)
str. 9
3.
Dostawa mieszkania wraz z miejscem postojowym
Jesteśmy deweloperem. Sprzedajemy mieszkania wraz z podziemnymi miejscami garażowymi. Czy w tej sytuacji możemy zastosować do całości stawkę VAT w wysokości 8%? Na mocy obowiązującego (...)
str. 9
4.
Stawka VAT na soki i napoje
Jaką stawką VAT należy od 1 kwietnia br. opodatkować sprzedaż soku jabłkowego (świeżo tłoczonego) oraz napoju pomarańczowego zawierającego powyżej 20% wkładu owocowego? W wyniku nowelizacji (...)
str. 10
5.
Jedna stawka VAT na wyroby ciastkarskie
Jesteśmy producentem wyrobów ciastkarskich mrożonych z terminem przydatności ponad 45 dni, które opodatkowujemy obecnie 23% stawką VAT. Jaką stawką VAT należy opodatkować te produkty od (...)
str. 11
1.
Przedawnienie prawa do zwrotu VAT na rachunek bankowy
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykonuję czynności podlegające opodatkowaniu VAT, a także dokonuję zakupów związanych z prowadzoną działalnością. W związku z tym w składanych (...)
str. 12
2.
Potwierdzenie zapłaty należności przy zwrocie podatku VAT w terminie 25 dni
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji VAT-7 za styczeń 2020 r. wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W jakim terminie zobowiązany jestem złożyć w urzędzie (...)
str. 13
1.
Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej - stanowisko organów podatkowych
W praktyce podmioty gospodarcze dokonują zakupu paliwa, płacąc za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabył (...)
str. 14
2.
Karty paliwowe w świetle najnowszych orzeczeń sądowych
Po wyroku TSUE pojawiło się niewiele wyroków w sprawie kart paliwowych. Przykładowo w wyroku NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK (...)
str. 16
VII.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT. W ramach tej działalności dokonywałem zakupu drobnych urządzeń o niskiej wartości, tj. (...)
str. 16
1.
Towary objęte spisem z natury
Likwidacja działalności przez osobę fizyczną wiąże się z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury towarów posiadanych na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych i odprowadzenia podatku należnego (...)
str. 17
2.
Wycena towarów w świetle ustawy o VAT
W zakresie sposobu wyceny towarów ujmowanych w spisie z natury, które zostały zakupione przez Czytelnika 6 lat temu zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 8 w (...)
str. 17
3.
Zawieszenie działalności a spis z natury
Ustawodawca nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Kwestia ta obecnie uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. (...)
str. 18
VIII.
Wynajem nieruchomości mieszkalnej dla firmy a zwolnienie z VAT
W świetle przepisów ustawy o VAT, najem jest usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 podlegającą opodatkowaniu VAT na mocy art. 5 ust. (...)
str. 19
1.
Zwolnienie z VAT tylko dla najmu na cel mieszkaniowy
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreślają, iż zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy dla wynajmu nieruchomości o charakterze (...)
str. 19
2.
Podnajem lokalu mieszkaniowego na potrzeby pracowników najemcy
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16 orzekł, że usługa najmu lokalu mieszkalnego, który następnie udostępniany (...)
str. 21
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Opłata rezerwacyjna a VAT
Prowadzimy działalność deweloperską w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań, jak również lokali użytkowych. Sprzedaż lokali mieszkalnych poprzedzona jest zawarciem umowy rezerwacyjnej, na podstawie której nabywcy (...)
str. 22
2.
Prawo do odliczenia VAT przez warsztat samochodowy
Prowadzimy warsztat samochodowy i jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W trakcie wykonywania usługi naprawy reflektora uszkodziliśmy lakier na zderzaku tego pojazdu. Aby naprawić tę szkodę zleciliśmy (...)
str. 23
3.
W jakim terminie bank dokona przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT?
Urząd skarbowy wydał postanowienie, w którym wyraził zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy. W jakim terminie bank dokona przelewu tych środków (...)
str. 24
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Możliwość przesyłania e-paragonów tylko przy kasach on-line
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 25
1.
Korekta paragonu niezawierającego NIP nabywcy
W prowadzonej działalności sprzedaż ewidencjonujemy w kasie fiskalnej, która umożliwia umieszczenie NIP nabywcy na paragonie. Zdarza się, że nabywcy (podatnicy VAT) przy dokonywaniu transakcji zakupu (...)
str. 26
2.
Brak możliwości umieszczenia NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ewidencjonuję w kasie rejestrującej, która nie ma możliwości wpisania na paragonie NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu. Czy (...)
str. 28
3.
Wystawienie faktury do paragonu generowanego automatycznie
Świadczymy usługi hotelowe, które zarówno na rzecz osób prywatnych jak i przedsiębiorców ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Paragony fiskalne są generowane automatycznie (nigdy nie są przekazywane (...)
str. 29
4.
Czy możliwe jest dokumentowanie sprzedaży fakturą bez NIP do paragonu na rzecz przedsiębiorcy?
Czy możemy wystawić fakturę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez jego NIP na podstawie zwróconego paragonu niezawierającego tego numeru? Przepis art. 106b ust. 5 (...)
str. 30
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do odliczenia VAT z paragonu zawierającego NIP nabywcy
Do prowadzonej działalności gospodarczej kupuję towary i usługi, które są dokumentowane paragonem fiskalnym z NIP mojej firmy. Czy mogę odliczyć VAT z tego paragonu, jeśli (...)
str. 31
2.
Konsekwencje błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
Prowadzę działalność gospodarczą i ze względu na niewielką sprzedaż korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. W (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Stawka VAT na krajową dostawę towarów i usług na rzecz wojsk NATO - wyrok NSA
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie stawek VAT, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów lub (...)
str. 34
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa towarów do innego państwa niż siedziba nabywcy
Wystawiliśmy fakturę dokumentującą sprzedaż towarów na rzecz firmy z Holandii zarejestrowanej tam dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z wolą nabywcy, towar został przewieziony do Francji, (...)
str. 36
2.
Obowiązek składania informacji VAT-23 przy nabyciu sprowadzanych samochodów
Przedmiotem mojej działalności jest obrót używanymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy jako towary handlowe. Czy mam obowiązek informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zakupie samochodu na (...)
str. 37
3.
Brak numeru identyfikacji podatkowej nabywcy spoza UE na fakturze
Naszym kontrahentem jest przedsiębiorca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy wystawiając fakturę musimy podać jego numer identyfikacji podatkowej jeśli takie numery nie są w tym państwie (...)
str. 38
4.
Odliczenie VAT od importu towarów
Dokonaliśmy przywozu paliwa do Polski uiszczając na granicy z Rosją cło i podatek VAT. Czy mamy prawo do odliczenia tego podatku? Jeśli tak, to w (...)
str. 39
5.
Wynajem krótkoterminowy samochodów w Polsce i poza jej granicami
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z opodatkowania ze względu na niskie obroty. Świadczę usługi krótkoterminowego najmu samochodów osobowych, które oddawane są do (...)
str. 40
6.
Podstawa opodatkowania eksportu rozliczanego w ramach procedury VAT marża
Spółka będąca podatnikiem VAT czynnym rozlicza się w okresach miesięcznych. Sprzedaje towary kolekcjonerom na terytorium Polski oraz do krajów trzecich. W momencie nabycia nie posiada (...)
str. 41
7.
Wykonanie usług na towarach, które opuszczą terytorium UE
Nasz niemiecki kontrahent przywozi do Polski swój towar (kawę) i powierza go naszej firmie w celu wykonania na nim usług, polegających na paleniu i pakowaniu (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia towarów
W praktyce często dochodzi do zmiany przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika w działalności gospodarczej towarów/środków trwałych. Występują bowiem sytuacje, w których podatnik przykładowo nabywa towar do (...)
str. 44
1.
Termin korygowania podatku VAT w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych
» Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł Okres na skorygowanie podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych został uzależniony m.in. od (...)
str. 44
2.
Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia towarów handlowych
Korekta podatku naliczonego jest także niezbędna w przypadku zmiany przeznaczenia towarów handlowych, surowców oraz materiałów i to bez względu na ich wartość. Zgodnie z art. (...)
str. 47
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Obowiązki rejestracyjne podatników VAT dokonujących transakcji krajowych
» Obowiązkowe i dobrowolne zgłoszenie rejestracyjne Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 15 tej ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Roczna korekta VAT naliczonego w deklaracji VAT
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2019 r. odliczali podatek (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający
Spółka na własne potrzeby produkcyjne kupuje oleje i smary zwolnione z akcyzy (do konserwacji wtryskarek). Na początku 2019 r. dokonała zgłoszenia w urzędzie celno-skarbowym i (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Usługi świadczone przez notariusza a obowiązkowy split payment
Notariusz jako podatnik VAT wystawia faktury za wykonane czynności notarialne. Ponadto pobiera inne opłaty (sądowe, za wpis do księgi wieczystej, PCC), które odprowadza na rachunek (...)
str. 60
2.
Ubezpieczenia grupowe na życie a obowiązek ustalania prewspółczynnika
Zgodnie ze zbiorowym układem pracy nasza spółka zapewnia pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym płacąc po 125 zł miesięcznie. Składki opłacane są przez (...)
str. 62
3.
Trójstronna umowa rozliczania należności na gruncie prawa podatkowego
Firma A kupuje towary handlowe od firmy B, która jest dłużnikiem firmy C. Ponadto firma B ma zablokowane konta bankowe przez urząd skarbowy. Wskazane podmioty (...)
str. 63
4.
Wskazanie na fakturze błędnej daty dostawy towarów
W lutym 2020 r. otrzymałem fakturę dokumentującą zakup towarów służących do czynności opodatkowanych, w której sprzedawca błędnie wskazał datę dostawy towaru. Czy błąd ten mogę (...)
str. 65
5.
Opodatkowanie udzielenia oprocentowanej pożyczki
Spółka z o.o. jako czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę pożyczki z prezesem zarządu spółki. Strony ustaliły pomiędzy sobą wysokość oprocentowania (...)
str. 66
6.
Regulowanie zobowiązań w ratach na rachunek bankowy z białej listy podatników VAT
Jako czynny podatnik VAT nabyłem meble biurowe. Transakcja została udokumentowana fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT na wartość brutto: 25.000 zł (wartość netto: 20.325,20 zł, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.