Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (520) z dnia 20.08.2020
Poradnik VAT
nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zachowanie należytej staranności w kontaktach z kontrahentami w trakcie pandemii - wyjaśnienia MF
Ministerstwo Finansów w związku z pandemią COVID-19 w dniu 31 lipca 2020 r. uruchomiło na swojej stronie internetowej ( https://www.gov.pl/web/finanse/poradnik-podatnika-wsparcie-na-nowe-czasy ) portal - Poradnik podatnika. (...)
str. 4
II.
Zwolnienie z VAT WNT i importu towarów przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 do 31 sierpnia 2020 r.
W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Preferencje w podatku VAT - objaśnienia podatkowe MF w związku z COVID-19
W celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej COVID-19 wprowadzono liczne korzystne rozwiązania dla podatników VAT, które zostały uregulowane w poszczególnych ustawach związanych z COVID-19 oraz (...)
str. 8
1.
Darowizna towarów związanych z ochroną zdrowia i sprzętu komputerowego z 0% stawką VAT
Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stawek do 31 sierpnia 2020 r. stawkę 0% stosuje się dla darowizn, których przedmiotem są m.in. (...)
str. 8
2.
Przesunięcie terminu JPK_VAT wraz z deklaracją dla wszystkich podatników
Nowy elektroniczny JPK_VAT wraz deklaracją będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT (małych, średnich i dużych przedsiębiorców) począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty (...)
str. 10
3.
Stosowanie nowej matrycy stawek od 1 lipca 2020 r.
Nowe zasady stosowania stawek VAT, które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. stosowane są przez podatników od 1 lipca 2020 r. Powyższe wynika z (...)
str. 11
4.
Wydłużenie terminu złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy przy płatnościach przelewem bankowym dotyczących transakcji powyżej 15.000 zł na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy (będącego podatnikiem VAT czynnym) (...)
str. 11
1.
Definicja usług reklamowych w świetle ustawy o VAT
Ustawa o VAT nie zawiera definicji usług reklamowych. W związku z powyższym można w tym zakresie posiłkowo odwołać się do wykładni językowej oraz do orzecznictwa (...)
str. 12
2.
Kompleksowa usługa reklamowa a stosowanie MPP
W praktyce zdarza się często, że podatnicy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi reklamowe, w tym usługi kompleksowej organizacji i obsługi kampanii reklamowych, czy akcji (...)
str. 12
3.
Oznaczanie usług reklamowych w nowym JPK_VAT
Czy świadczenie usług reklamowych polegających na emisji reklam w radiu będzie należało zaznaczać kodem GTU_12? Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia (...)
str. 14
V.
Ustalenie istnienia powiązań w świetle ustawy o VAT
Jesteśmy spółką z o.o., której kapitał w całości należy do 11 gmin, z czego tylko jedna gmina posiada więcej niż 25% udziałów. Na rzecz tej (...)
str. 15
1.
Czy JST uznawane są za podmioty powiązane?
W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa (...)
str. 15
2.
Powiązania wynikające ze stosunku pracy
W świetle ustawy o VAT przez powiązania rozumie się również powiązania wynikające ze stosunku pracy. Ustawodawca nie zdefiniował takich powiązań. Kwestie związane z zatrudnieniem regulują (...)
str. 16
3.
Transakcje z podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT z deklaracją
Nowy elektroniczny JPK_VAT z deklaracją będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w (...)
str. 18
1.
Towary opodatkowane 5% stawką VAT
Do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie stawek obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosowało się (...)
str. 18
2.
Które artykuły higieniczne nie korzystają z preferencyjnej stawki VAT?
Warto podkreślić, że nie wszystkie artykuły higieniczne podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT. Przykładowo patyczki, płatki, czy waciki kosmetyczne sklasyfikowane są w dziale CN 56, który (...)
str. 19
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Stawka VAT dla dostawy miodu
Jaką stawką VAT w świetle obowiązujących przepisów należy opodatkować dostawę miodu? Z treści pytania nie wynika, jakiego rodzaju miód jest przedmiotem sprzedaży. Obowiązujące przepisy pozwalają (...)
str. 20
2.
Termin zwrotu w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju
W lipcu br. wykonywałem wyłącznie usługi poza terytorium kraju i nie wystąpiła u mnie sprzedaż opodatkowana (nie wykazałem podatku należnego). W okresie tym zakupiłem towary (...)
str. 21
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zapłata za usługi najmu nieruchomości za pośrednictwem portalu internetowego
Świadczymy usługi najmu krótkoterminowego dla osób prywatnych. Wpłaty dokonywane są przez klientów za pośrednictwem portalu internetowego. Następnie portal zbiorczo dokonuje przelewu (pomniejszonego o swoją prowizję) (...)
str. 23
1.
Zwolnienie przedmiotowe przy świadczeniu usług najmu
Zwolnienia przedmiotowe dotyczące ściśle określonych czynności uregulowane są w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Zgodnie z tym przepisem, w danym roku podatkowym, (...)
str. 24
2.
Moment rejestracji sprzedaży usług w kasie fiskalnej
Jeżeli nie są spełnione warunki do zastosowania jakichkolwiek zwolnień z ewidencjonowania bądź też podatnik dobrowolnie ewidencjonuje w kasie sprzedaż na rzecz osób prywatnych to dostawę (...)
str. 25
IX.
Czy można korzystać ze zwolnienia z rejestracji sprzedaży w kasie przy zapłacie należności kartą płatniczą?
Świadczymy usługi na rzecz firm i osób prywatnych. Czy możemy korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy ze względu na formę zapłaty, jeśli (...)
str. 26
1.
Warunki zwolnienia ze względu na formę dokonywanej płatności
Zwolnienie ze względu na formę zapłaty określone zostało w § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Aby (...)
str. 26
2.
Płatność kartą płatniczą w świetle interpretacji indywidualnych
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe konsekwentnie uznają, że ze zwolnienia określonego w pozycji 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień mogą korzystać (...)
str. 27
X.
Podatnik zwolniony z VAT a zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line
Jestem podatnikiem podmiotowo zwolnionym z VAT. Czy aby ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy on-line muszę złożyć stosowny wniosek? Sposób rozliczenia ulgi na (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicja oszustwa podatkowego
Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność (...)
str. 30
2.
Skutki uczestnictwa w oszustwie karuzelowym
Organy podatkowe przyjmują, że jeśli łańcuch dostaw, w skład którego wchodzą dokonane przez dany podmiot transakcje nabycia lub sprzedaży, stanowią część oszustwa będącego "karuzelą podatkową", (...)
str. 31
3.
Orzecznictwo sądowe dotyczące następstw udziału w nielegalnym procederze wyłudzania podatku VAT
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE) w wyroku wydanym w dniu 12 stycznia 2006 r. w połączonych sprawach oznaczonych sygnaturami akt: C-354/03, C-355/03 i C-484/03 zdefiniował (...)
str. 31
XII.
Terminy rozliczania VAT od WNT - stanowisko organów podatkowych i sądów
Od dłuższego już czasu podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają wątpliwości czy przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym (...)
str. 34
1.
Zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego z tytułu WNT zostały określone w art. 86 ustawy o VAT. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o (...)
str. 34
2.
Niezgodność przepisów krajowych z unijnymi regulacjami
Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 63 dyrektywy w sprawie VAT zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w (...)
str. 35
XIII.
Przedpłata na poczet eksportu towarów wysyłanych po kilku miesiącach
Zajmujemy się szyciem sukien ślubnych na indywidualne zamówienia klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Przy składaniu zamówienia, nabywca uiszcza przedpłatę a towar otrzymuje - zgodnie z (...)
str. 37
1.
Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
Treść pytania wskazuje na to, że mamy do czynienia z eksportem towarów, przez który, w myśl art. 2 pkt 8 ustawy o VAT należy rozumieć (...)
str. 37
2.
Warunki zastosowania stawki VAT 0% do otrzymanej zaliczki na poczet eksportu towarów
Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie (...)
str. 38
3.
Stanowisko organów podatkowych dotyczące specyfiki realizacji dostaw eksportowych
Wprawdzie przepisy ustawy o VAT nie definiują "specyfiki realizacji dostaw", ale interpretacje organów podatkowych mogą dać podatnikom pewne wskazówki dotyczące rozumienia tego pojęcia. W interpretacji (...)
str. 39
XIV.
Dostawa wraz z montażem poza granicami kraju na zlecenie polskiej firmy
Nasza firma produkcyjna dokonuje sprzedaży maszyn i urządzeń do linii ubojowych. Zawarliśmy umowę na sprzedaż i montaż takiej linii na Łotwie. Naszym zleceniodawcą jest polska (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Sprzedaż towarów przez komornika w drodze licytacji a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę
Otrzymałem fakturę wystawioną przez komornika dotyczącą dostawy w trybie licytacji budynku należącego do dłużnika. Czy mam prawo odliczyć podatek VAT z tej faktury? Czy VAT (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Moment odliczenia VAT naliczonego - zasada podstawowa
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o ile zakup ten służy (...)
str. 45
2.
Prawo do odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji
Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, a także w dwóch następnych, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w (...)
str. 46
3.
Faktura korygująca a moment rozliczenia VAT
W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania o: kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość (...)
str. 46
4.
Określenie momentu otrzymania faktury elektronicznej
Podatnicy, którzy dokumentują czynności opodatkowane podatkiem VAT przy pomocy e-faktur mają często trudności z ustaleniem w sposób prawidłowy terminu ich otrzymania. Moment otrzymania faktury jest (...)
str. 47
5.
Kiedy odliczyć VAT z duplikatu faktury?
Zgodnie z art. 106l ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu (...)
str. 48
6.
Zapłata należności poza MPP a odliczenie VAT
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i regulowania należności z faktury, w (...)
str. 48
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Plik JPK_V7M - sposób wypełnienia części deklaracyjnej i ewidencyjnej w zakresie podatku należnego
Już od rozliczenia za październik 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego?
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. (...)
str. 56
1.
Jak wyliczyć kwotę zwrotu akcyzy?
Zwrot podatku przysługującego producentowi rolnemu ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na (...)
str. 56
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Potrącenie kaucji gwarancyjnej przy dokonywaniu płatności a obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
Spółka zawarła umowę, na podstawie której zleciła kontrahentowi wykonanie usług budowlanych. W umowie zapisano, że z każdej faktury usługobiorca zatrzyma 5% jej wartości jako kaucję (...)
str. 59
2.
Prawo do odliczenia VAT przez rolnika
Otrzymałem fakturę za wykonanie dokumentów aplikacyjnych (wniosku i biznesplanu) z działania "Dobrostan zwierząt" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie polega na stosowaniu podwyższonych (...)
str. 60
3.
Przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jestem czynnym podatnikiem VAT. W najbliższym czasie chciałbym przekazać całe (...)
str. 63
4.
Sposób ustalenia kwoty nabycia przy sprzedaży samochodów zabytkowych w procedurze VAT marża
Prowadzę sprzedaż samochodów historycznych, które kupuję w kraju lub za granicą od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Pojazdy wymagają kosztownego remontu. Zakupu części dokonuję (...)
str. 65
5.
Właściwy urząd skarbowy dla spółki cywilnej w zakresie VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Siedziba spółki mieści się w innej miejscowości niż mieszkają jej wspólnicy. Czy deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne powinienem (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.