Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (512) z dnia 20.04.2020
Poradnik VAT
nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Szanowni Państwo!
W związku z sytuacją kryzysową spowodowaną epidemią koronawirusa ustawodawca podejmuje różnego rodzaju działania mające zapobiec jej skutkom. Aby ułatwić Państwu dotarcie do ważnych w obecnej (...)
str. 3
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Tarcza Antykryzysowa - nowe rozwiązania dla podatników VAT
W związku z sytuacją kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 i występującymi trudnościami finansowymi poszczególnych firm zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu (...)
str. 4
II.
Do końca 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT
Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy - dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Przekazanie dokumentów źródłowych w trakcie kontroli celno-skarbowej
W marcu 2020 r. w mojej firmie została wszczęta kontrola celno-skarbowa w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku VAT za 2018 r. W związku z (...)
str. 7
2.
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku VAT
Spółka stara się o kredyt. W związku z tym musi uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu m.in. w opłacaniu podatku VAT. W jaki sposób obecnie może otrzymać (...)
str. 8
3.
Brak obowiązku składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W kwietniu 2020 r. zostałem poddany kwarantannie. Czy mogę zawiesić działalność gospodarczą i (...)
str. 8
1.
Sprzedaż drewna opałowego
Jaką stawką VAT w świetle obowiązujących przepisów opodatkowane jest drewno opałowe? Do 30 czerwca 2020 r. drewno opałowe sklasyfikowane jest w grupowaniu PKWiU 2008 pod (...)
str. 9
2.
Stawka VAT przy dostawie gotowych posiłków
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji posiłków (tj. wyrobów gotowych). Przygotowane zimne posiłki są sprzedawane na sztuki lub kilogramy, pakowane i sprzedawane na wynos. Czy (...)
str. 9
3.
Udostępnienie obiektu sportowego
Prowadzę obiekt sportowy (na którym znajdują się korty do squasha), który za odpłatnością (poprzez wykupienie biletu wstępu) udostępniam osobom indywidualnym lub zorganizowanym grupom (bez świadczenia (...)
str. 11
4.
Opodatkowanie produktu spożywczego
Zajmujemy się sprzedażą świeżych ryb prosto z kutra. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży śledzi od 1 lipca 2020 r.? Zgodnie z poz. 11 (...)
str. 12
1.
Stawka VAT dla dostawy niezakończonej inwestycji
Czynny podatnik VAT zamierza sprzedać działkę wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego o powierzchni 250 m 2 . W ramach inwestycji wylano (...)
str. 12
2.
Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w związku z zaległościami podatkowymi
Spółka jako czynny podatnik VAT jest właścicielem nieruchomości, przy nabyciu której odliczyła VAT. W związku z zaległościami podatkowymi z tytułu podatku od nieruchomości zamierza wystąpić (...)
str. 13
3.
Faktura korygująca zaliczkę wpłaconą przed ustanowieniem cesji praw i obowiązków
Firma deweloperska jako czynny podatnik VAT zawiera z osobami fizycznymi umowy przedwstępne, na podstawie których zobowiązuje się do budowy, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu. (...)
str. 14
1.
Stawka VAT dla usług najmu nieruchomości
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Najem stanowi usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta, co do zasady, (...)
str. 15
2.
Jak opodatkować odprzedaż mediów?
W przypadku wynajmu lokalu lub budynku, strony często określają w umowie rozliczanie kosztów mediów odrębnie od usługi najmu. Właściciel nieruchomości refakturuje koszty dostawy mediów na (...)
str. 16
3.
Prawo do odliczenia VAT od mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (...)
str. 17
VII.
Sprzedaż przedsiębiorstwa wyłączona z opodatkowania VAT
Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wskazał Dyrektor (...)
str. 18
1.
Definicja przedsiębiorstwa
Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", dlatego należy się odwołać do art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...)
str. 18
2.
Zorganizowana część przedsiębiorstwa
Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - w myśl art. 2 pkt 27e ustawy - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych (...)
str. 19
3.
Dyrektor KIS o transakcjach zbycia przedsiębiorstwa wyłączonych spod działania ustawy o VAT
» Sprzedaż udziału w przedsiębiorstwie W interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB3.4012.569. 2019.1.MAZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w sytuacji opisanej (...)
str. 20
VIII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zapłata za naprawę pojazdu przez ubezpieczyciela a prawo do odliczenia VAT
Samochód wykorzystywany w prowadzonej działalności uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji. Za naprawę pojazdu otrzymaliśmy fakturę, za którą zgodnie z umową ubezpieczenia ubezpieczyciel zapłaci kwotę odszkodowania (...)
str. 21
2.
Zaliczka a obowiązek podatkowy
W dniu 31 marca 2020 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy zaliczkę na poczet dostawy towaru. Fakturę wystawiliśmy 2 kwietnia. Kiedy powstał obowiązek podatkowy od tej (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Przesyłanie e-paragonów już od kwietnia 2020 r., ale wyłącznie przy kasach on-line
Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 23
X.
Jak dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej?
W sytuacji, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 25
1.
Zwroty towarów i uznane reklamacje
Z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. (...)
str. 25
2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty sprzedaży w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego (...)
str. 27
1.
Brak sprzedaży a obowiązek sporządzania raportów fiskalnych
Prowadzę zakład fryzjerski, w którym sprzedaż ewidencjonuję przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Czy z uwagi na wprowadzony z początkiem kwietnia 2020 r. zakaz prowadzenia takich usług (...)
str. 29
2.
Miejsce przechowywania kopii paragonów
Prowadzę sprzedaż, którą ewidencjonuję w kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. Dokumentacja księgowa prowadzona jest przez biuro rachunkowe. Gdzie w takim przypadku powinienem przechowywać kopie (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Warunki uznania dostawy za WDT
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w (...)
str. 31
2.
Opóźnienie w wywozie towarów do innego państwa UE
Problem z właściwym opodatkowaniem WDT może wystąpić w sytuacji, gdy wywóz towarów do innego państwa członkowskiego będzie miał miejsce dopiero po upływie dłuższego czasu, np. (...)
str. 32
3.
Dostawa towarów wywożonych do magazynu w Polsce dla unijnego nabywcy
Z kolei sytuacja, w której polski dostawca sprzedaje swoje towary unijnemu przedsiębiorcy a ich wywóz dokonywany jest do magazynu tego nabywcy położonego na terytorium naszego (...)
str. 34
1.
Dokumenty potwierdzające wywóz i dostawę towarów do innego państwa UE
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, (...)
str. 35
2.
Wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.706.2019.2.KT wyjaśnił, iż istotne jest to, aby zebrane przez podatnika dokumenty zawierały (...)
str. 36
1.
Zaliczki uiszczane na poczet WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)
str. 38
2.
Opodatkowanie przedpłat w eksporcie
Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie (...)
str. 39
XV.
Import towarów kupionych od unijnego podatnika
Kupiliśmy od szwedzkiej firmy towar, który transportowany był z Norwegii. Importu dokonała nasza firma i rozliczyła go w deklaracji podatkowej. Czy jest to prawidłowe rozwiązanie? (...)
str. 41
1.
Sposób opodatkowania poszczególnych dostaw w transakcji łańcuchowej
W sytuacji, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, (...)
str. 41
2.
Miejsce świadczenia dostawy dokonanej przed importem towarów
Zdaniem redakcji, regulacje wynikające z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT należy stosować wyłącznie w transakcjach łańcuchowych występujących na terytorium Unii. Genezą (...)
str. 42
3.
Stanowisko redakcji w zakresie miejsca opodatkowania dostawy towarów przed ich importem
Naszym zdaniem, opierając się na brzmieniu art. 22 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że dostawa towarów dokonana przez importera podlega opodatkowaniu w kraju (...)
str. 43
4.
Zaimportowanie towarów w innym państwie UE
Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Należy jednak zaznaczyć, (...)
str. 44
XVI.
Czytelnicy pytają
1.
Deklarowanie transakcji z podmiotami brytyjskimi w okresie przejściowym
Czy zakup i sprzedaż usług od podmiotów z Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym należy wykazywać w deklaracji VAT-7 tak jak dotychczas, traktując je jako wewnątrzwspólnotowe? (...)
str. 45
2.
Wywóz towarów do państwa unijnego na rzecz nabywcy z państwa trzeciego
Jesteśmy firmą zarejestrowaną dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonaliśmy dostawy towarów na rzecz rosyjskiej firmy, która zleciła wysłanie towaru z Polski na terytorium Czech. Jakiego rodzaju (...)
str. 46
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Kiedy usługi medyczne podlegają zwolnieniu z VAT?
Zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z (...)
str. 47
2.
Badania psychologiczne kierowców oraz pracowników ochrony osób i mienia
» Badania psychologiczne kierowców W przypadku kierowców wykonujących przewóz drogowy obowiązek przeprowadzania badań psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy (...)
str. 47
3.
Czy usługi zdalnych konsultacji dietetycznych on-line podlegają zwolnieniu z VAT?
W praktyce przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą świadczyć usługi polegające na oferowaniu osobom fizycznym zdalnych konsultacji dietetycznych (on-line) . Aby mogli skorzystać ze (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
XVIII.
Jak korzystać z wiążącej informacji stawkowej - odpowiedzi na pytania Czytelników
Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT
W okresie zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii na rachunku VAT podatnika mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli podatnik nie wykorzysta ich do zapłaty należności za (...)
str. 54
2.
W jakim terminie i w jakiej formie podatnik może złożyć wniosek?
Ustawodawca nie określił terminu, w jakim można złożyć wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT, a także nie wprowadził urzędowego wzoru takiego wniosku. W myśl (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XX.
Skażenie alkoholu etylowego na cele zwolnienia od akcyzy wyłącznie w składzie podatkowym
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego zalicza się: 1) wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Przywrócenie podmiotu do rejestru czynnych podatników VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Urząd skarbowy w dniu 19 grudnia 2019 r. wykreślił moją firmę z rejestru czynnych podatników VAT uzasadniając, że pomimo udokumentowanych prób (...)
str. 61
2.
Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług budowlanych
Czy podwykonawca świadcząc usługi budowlane w warsztacie samochodowym może zastosować 8% stawkę VAT? Zgodnie z obowiązującym art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku (...)
str. 62
3.
Termin zwrotu błędnego przelewu w MPP
Przez pomyłkę otrzymałem w systemie podzielonej płatności przelew od firmy, z którą nie zawierałem żadnych transakcji. W jakim terminie zobowiązany jestem do dokonania zwrotu otrzymanej (...)
str. 63
4.
Dzierżawa gruntu przez małżonków
Podatnik wraz z żoną są właścicielami gruntu rolnego (wspólność ustawowa), który wydzierżawili pod budowę elektrowni wiatrowej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT, (...)
str. 64
5.
Odliczenie VAT z duplikatu faktury "odwrotne obciążenie"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W październiku 2019 r. dokonałem zakupu towaru wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Transakcja została udokumentowana fakturą (wystawioną (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XXI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r., pod poz. 568, opublikowana została ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2020 r., pod poz. 556, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
3.
Zmiana rozporządzenia w zakresie wykazywania danych w nowym JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2020 r., pod poz. 576, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
4.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 kwietnia 2020 r., pod poz. 596, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.