Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.994 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (528) z dnia 20.12.2020
Poradnik VAT
nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazując na Państwa ręce ostatni w tym roku numer PORADNIKA VAT, chcemy podziękować za okazane nam zaufanie i liczne wyrazy sympatii, jakie otrzymujemy (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT uchwalony przez Sejm
W dniu 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania (...)
str. 5
II.
Od 1 stycznia 2021 r. kolejna branża z kasami on-line
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)
str. 6
III.
Do 30 czerwca 2021 r. nie będzie zmian w przepisach dotyczących faktur uproszczonych
Do dnia 10 listopada 2020 r. trwały konsultacje podatkowe w sprawie paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Początkowo Ministerstwo Finansów zaproponowało redukcję obowiązków administracyjnych poprzez (...)
str. 7
IV.
Oznaczenia GTU w JPK_VAT z deklaracją - odpowiedź MF na interpelację poselską
W świetle obowiązujących przepisów, w celu rozliczenia VAT wszyscy podatnicy tego podatku zobowiązani są do składania w formie elektronicznej pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację podatkową, (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Konsekwencje nieprzekazania lub nieprawidłowego sporządzenia JPK_VAT z deklaracją
Od rozliczenia za październik 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą składać wyłącznie w wersji elektronicznej nowy plik JPK_VAT z deklaracją (w formie JPK_V7M - (...)
str. 9
1.
Kary pieniężne w świetle ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej przez podatnika ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ podatkowy wzywa podatnika do ich (...)
str. 9
2.
Ryzyko grzywny za niewypełnienie obowiązków związanych z nowym JPK_VAT
Od 1 października 2020 r. w świetle znowelizowanych przepisów art. 56 § 4 i 61a § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - (...)
str. 11
VI.
Usługi pośrednictwa w nowym JPK_VAT - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, że w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K: świadczenie usług o charakterze niematerialnym - (...)
str. 12
VII.
Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z udostępnianiem lokali mieszkalnych pracownikom
Spółka z o.o. prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. Udostępnia mieszkanie firmowe swoim pracownikom. Z tego tytułu ponosi wydatki na zakup mediów. Czy z faktur dokumentujących nabycie (...)
str. 13
1.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikom a VAT należny
Co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy (...)
str. 13
2.
Odliczenie VAT od wydatków niegenerujących podatku należnego
Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje (...)
str. 15
VIII.
Dostawa fast foodów przeznaczonych do spożycia poza restauracją
» Stanowisko organów podatkowych Zasady stosowania właściwej stawki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne określa interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 (...)
str. 17
1.
Nabycie towarów i usług od rolnika ryczałtowego
Do końca czerwca 2020 r. obowiązywał załącznik nr 2 do ustawy o VAT, będący wykazem towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługiwał zryczałtowany (...)
str. 19
2.
Oznaczanie dostaw i nabycia ciągników rolniczych w JPK_V7M
Czy faktury potwierdzające sprzedaż i zakup ciągników rolniczych lub osprzętu do ciągników (typu glebogryzarka, pług) o wartości powyżej 15.000 zł powinny być oznaczone w nowym (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej na rzecz przedsiębiorców
Z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika (...)
str. 22
2.
Zwrot paragonu fiskalnego z NIP nabywcy - stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe niezmiennie uznają, że niedopuszczalne jest wystawienie kolejnej, standardowej faktury do paragonu zawierającego NIP nabywcy będącego w istocie fakturą uproszczoną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 23
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek wymiany kas na kasy on-line
Jestem właścicielem sklepów spożywczych, w których m.in. przygotowywane są do sprzedaży na wynos hot-dogi, kurczaki i mięsa z rożna. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuję (...)
str. 24
2.
Wykazanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie w nowym JPK_VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż dokonywaną na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Zdarza się, że klienci zwracają zakupiony towar. W związku z tym (...)
str. 26
3.
Warunki zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym
Czy sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym za pośrednictwem firm przewozowych lub transportowych spełnia warunek do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie na podstawie poz. (...)
str. 27
4.
Ujęcie sprzedaży z kilku kas fiskalnych w nowym JPK_VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej użytkuję 4 kasy fiskalne. Czy w JPK_V7M każdy raport miesięczny muszę wprowadzić osobno i oznaczyć go symbolem RO czy wystarczy, że (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Data powstania obowiązku podatkowego jako wyznacznik dla kursu walut
Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zgodnie z art. (...)
str. 30
2.
Szczególne zasady przeliczania faktur
» Import towarów Pierwsze odstępstwo od reguły ogólnej znajduje się w art. 31a ust. 3 ustawy. W przepisie tym wskazano, że w przypadku importu towarów (...)
str. 30
3.
Plany wprowadzenia spójnego kursu walut dla potrzeb podatku dochodowego i VAT
W praktyce zdarza się, że na potrzeby rozliczania podatku VAT i dochodowego podatnik stosuje różne kursy walut. Stosownie bowiem do art. 11a ust. 1 ustawy (...)
str. 32
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Jak wykazać w JPK_VAT sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju opodatkowaną w innym państwie
Spółka prowadzi sprzedaż wysyłkową z Polski na Litwę. Transakcje te podlegają opodatkowaniu na Litwie (spółka jest tam zarejestrowana dla potrzeb VAT). Czy tego typu sprzedaż (...)
str. 34
2.
Zakup od unijnego sprzedawcy towarów dostarczonych przez Pocztę Polską
Zakupiliśmy odzież roboczą dla pracowników na portalu Allegro. Sprzedawcą jest czeska firma, która wystawiła nam fakturę z czeskim NIP i stawką VAT 0%. Przesyłka została (...)
str. 36
3.
Dowód przekazania przez nabywcę numeru VAT UE
Czy organy podatkowe mają podstawę do zakwestionowania prawa do stawki VAT 0% zastosowanej do WDT w sytuacji kiedy sprzedawca nie ma dowodu przekazania przez nabywcę (...)
str. 38
4.
Import usług udokumentowany fakturą bez adnotacji o odwrotnym obciążeniu
Otrzymałem od szwedzkiego kontrahenta fakturę za badanie elementów studni. Na fakturze nie naliczono podatku VAT, ale nie ma w niej adnotacji o odwrotnym obciążeniu (reverse (...)
str. 39
1.
Termin płatności podatku VAT
Zasadniczo dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wymaga zapłaty podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza bowiem nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT należny w polu P_23 i P_24 (...)
str. 41
2.
Płatnik podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) płatnikiem jest (...)
str. 42
3.
Deklarowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw
Zgodnie z art. 99 ust. 11a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podatnik (...)
str. 42
4.
Podstawa opodatkowania
Podmioty obowiązane do obliczania i wpłacania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, co do zasady, określają podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych dla WNT (...)
str. 43
XV.
Dostawa towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w Polsce z 0% stawką VAT - komunikat MF
Zwolnienie od podatku od towarów i usług przysługuje z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz, przeznaczonych (...)
str. 45
1.
Dokumenty otrzymane od sił zbrojnych na potrzeby zastosowania stawki VAT 0%
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 24 listopada 2020 r. zamieszczonym na stronie internetowej ( https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/dostawa-towarow-i-swiadczenie-uslug-na-rzecz-sil-zbrojnych-usa/ ) poinformowało o opublikowaniu zaktualizowanej informacji w zakresie zastosowania (...)
str. 45
2.
Zachowanie terminu otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania obniżonej 0% stawki VAT
W praktyce podatnik powinien otrzymać ww. dokumenty przed lub w momencie dokonania sprzedaży. Na podstawie bowiem tych dokumentów podatnik wystawia fakturę na dostawę towarów/świadczenie usług (...)
str. 46
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności
Spółdzielnia mieszkaniowa nabywa usługi konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co miesiąc otrzymuje fakturę o wartości (...)
str. 47
2.
Transakcje z członkami rady nadzorczej lub członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej
Członek rady nadzorczej oraz członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej mają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w spółdzielni i są członkami tej spółdzielni. Czy spółdzielnia naliczając miesięczne (...)
str. 49
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Termin rozliczenia korekty faktury in minus
We wrześniu 2015 r. wystawiłam fakturę korygującą in minus. Potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta otrzymałam e-mailem dopiero pod koniec czerwca 2019 r. z adnotacją wpływu (...)
str. 51
2.
Obniżenie VAT należnego przy zbiorczej fakturze korygującej
Na początku listopada 2020 r. wystawiłem zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą obniżkę ceny, dotyczącą sprzedaży dokonanej w marcu br. W jakim terminie należy rozliczyć VAT z (...)
str. 52
3.
Korekta sprzedaży in plus u sprzedawcy
W październiku 2020 r. dokonałem sprzedaży towarów i wystawiłem fakturę. Przez pomyłkę w fakturze wskazałem cenę innego asortymentu. Błąd ten zauważyłem w listopadzie br. i (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVIII.
Jak w JPK_VAT wykazać ujemną marżę przy sprzedaży towaru używanego?
Prowadzę działalność związaną ze sprzedażą samochodów opodatkowaną na zasadzie marży. W październiku 2020 r. na fakturę VAT marża kupiłem używany samochód osobowy. W dniu 27 (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XIX.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju płuczkowego a obowiązki w zakresie akcyzy
Nabywamy wewnątrzwspólnotowo olej płuczkowy o kodzie CN 2707 99 99). Olej ten wykorzystywany jest przez koksownię w płuczkach do absorpcji benzolu z gazu koksowniczego. Czy (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Bony wystawiane przez restaurację
Spółka z o.o. prowadzi restaurację. Wystawia klientom bony - vouchery do wykorzystania w restauracji. Zdarza się, że klienci po otrzymaniu bonu żądają wystawienia faktury. Do (...)
str. 60
2.
Wpłaty dokonywane na poczet przyszłych usług
W ramach działalności gospodarczej prowadzimy restaurację. Pobieramy opłaty za rezerwację stolika. Czy wpłaty takie podlegają opodatkowaniu VAT? Czy należy je traktować jako zaliczki na poczet (...)
str. 61
3.
Odliczenie VAT od powypadkowej naprawy auta
Świadczę usługi transportowe. Użytkowane przeze mnie samochody służą wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej w związku z czym z tytułu ich użytkowania odliczam 100% VAT. Z (...)
str. 63
4.
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu nieruchomości zabudowanej
Nowo powstała spółka otrzyma od gminy, w drodze aportu, budynek użytkowy wraz z gruntem. Nieruchomość została wybudowana w 1966 r. i wtedy też doszło do (...)
str. 64
5.
Kod GTU przy sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym firmy
Czy w przypadku sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy dostawę taką należy w JPK_V7M oznaczyć kodem GTU_07? W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego (...)
str. 66
6.
Świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego
Zawarłem umowę na roboty ciągnikiem rolniczym na terenie kopalni. Roboty te polegają na ciąganiu przyczep z drewnem do rozbudowy, ciąganiu wozów wulkanizacyjnych, wózków kablowych i (...)
str. 66
7.
Odliczenie VAT przy błędnym kursie waluty
W ramach opodatkowanej działalności gospodarczej otrzymuję od kontrahentów krajowych faktury wystawione w walucie obcej. Kwota podatku VAT wykazywana jest w złotych. Zdarza się, że na (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.