Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (513) z dnia 10.05.2020
Poradnik VAT
nr 9 (513) z dnia 10.05.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Odroczenie terminu instalacji kas on-line w branży hotelarskiej i gastronomicznej
Od 1 lipca 2020 r. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego (...)
str. 4
II.
Zwolnienie z VAT WNT i importu towarów przekazanych na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa
W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS- CoV-2 i podejmowanymi szeroko przez administrację publiczną działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia (...)
str. 5
III.
Wyroby medyczne na rzecz DPS i ośrodków wsparcia z 0% stawką VAT
Z uwagi na stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 6
IV.
Pomoc w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju pod warunkiem złożenia deklaracji VAT
W dniu 21 kwietnia 2020 r, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ( https://www.gov.pl/ ) opublikowano komunikat w sprawie skorzystania z programu pomocowego dla firm, które (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR
W dniu 20 marca 2020 r. spółka (czynny podatnik VAT) dokonała zakupu towarów. Powyższa transakcja została udokumentowana w tym samym dniu przez kontrahenta fakturą na (...)
str. 8
2.
Problemy z terminowym regulowaniem należności a ulga na złe długi
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W związku z sytuacją kryzysową związaną z zakażeniami koronawirusem nie uregulowałem jeszcze niektórych zobowiązań wobec kontrahentów. Czy będę musiał skorygować podatek (...)
str. 9
3.
Opodatkowanie dostawy masek ochronnych na terytorium kraju
Jestem czynnym podatnikiem VAT i zamierzam rozszerzyć działalność gospodarczą o handel maskami ochronnymi na terytorium kraju. Jaką stawkę VAT należy stosować przy ich sprzedaży? Zgodnie (...)
str. 10
4.
Rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
W dniu 16 marca 2020 r. wystąpiłem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o (...)
str. 11
5.
Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT
W marcu 2020 r. podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży masek ochronnych zwrócił się do mnie z propozycją nawiązania współpracy. W związku z tym, (...)
str. 12
1.
Podmioty zobowiązane do przesyłania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją
W świetle obowiązujących przepisów, każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą (...)
str. 13
2.
Elementy nowego pliku JPK_VAT
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 14
3.
Korygowanie ewidencji VAT
Podatnicy zobowiązani będą przesyłać korektę ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub (...)
str. 16
1.
Ulga na złe długi w VAT a przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Jako duży przedsiębiorca otrzymuję faktury z terminem płatności 180 dni. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych faktury te powinny być przeze (...)
str. 17
2.
Brak obowiązku posiadania przez wierzyciela dokumentacji potwierdzającej status dłużnika
Jako wierzyciel zamierzam skorzystać z ulgi na złe długi. Czy powinienem posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT (...)
str. 19
VIII.
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży obiektów budowlanych
Sprzedaż budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy: (...)
str. 20
1.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym
W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2020 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.38.2020.1.TK, gmina w 1997 r. otrzymała nieodpłatnie, decyzją (...)
str. 21
2.
Przekształcenie lokalu mieszkalnego na użytkowy i jego sprzedaż
Od 2009 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej. W listopadzie 2014 r. nabyłem lokal mieszkalny w stanie deweloperskim z przeznaczeniem na (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Ewidencjonowanie usług świadczonych przez biura rachunkowe
W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 23
X.
Czytelnicy pytają
1.
Usługi organizacji wycieczek szkolnych przez biuro turystyczne
Otworzyliśmy biuro turystyczne, które zajmuje się m.in. organizacją wycieczek szkolnych. Umowa na organizację takich wycieczek podpisywana jest ze szkołą. Czy możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego (...)
str. 25
1.1.
Rozpoczęcie działalności a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT
Zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w (...)
str. 25
1.2.
Ewidencjonowanie świadczonych usług w kasie rejestrującej
Generalnie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących. Jednak na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie (...)
str. 26
2.
Sprzedaż zarejestrowana w kasie fiskalnej a obowiązek sporządzenia korekty JPK
W prowadzonej działalności gospodarczej zarówno sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. W latach 2018 i 2019 nie ujmowałem (...)
str. 27
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż środka trwałego
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestruję w kasie fiskalnej. Czy sprzedaż towaru będącego środkiem trwałym podlega ewidencjonowaniu w kasie? [pytanie 1282892] (...)
str. 28
2.
Świadczenie usług dietetycznych on-line w okresie kwarantanny
Świadczę usługi dietetyczne, które ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Przez większą część marca poddany byłem kwarantannie, przez co gabinet fizycznie był zamknięty. Pacjenci byli jednak obsługiwani (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Projekt rozporządzenia zmieniającego wzór deklaracji importowej
Deklarację importową dla podatku od towarów i usług (na druku VAT-IM) składają podatnicy rozliczający import towarów zgodnie z art. 33b ustawy o VAT, tj. stosujący (...)
str. 30
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju części do samochodów i motocykli
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową części do samochodów i motocykli dla czeskich odbiorców niebędących podatnikami. Zdarza się również, że towar zamawiają czescy przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT (...)
str. 31
2.
Import usług od podmiotu zwolnionego z opodatkowania
Niemiecki przedsiębiorca wykonuje na nasze zlecenie usługi budowlane na nieruchomości położnej w Polsce. Nasz zagraniczny kontrahent jest zwolniony z podatku VAT w Niemczech. Kto i (...)
str. 33
3.
Rozliczenie transakcji łańcuchowej w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zbyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w drodze aportu, do innej spółki. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodził sklep. Spółka po zbyciu ZCP zakupiła (...)
str. 37
4.
Jak rozliczyć braki w towarach zakupionych w ramach WNT?
Dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowego nabycia surowca z Francji, który został przyjęty do magazynu naszej firmy. Po dwóch miesiącach zorientowaliśmy się, że przyjęto mniejszą ilość towarów niż wynika (...)
str. 39
5.
Opodatkowanie zakupu praw do emisji gazów cieplarnianych od zagranicznego dostawcy
Zakupiliśmy od węgierskiego kontrahenta uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. W jaki sposób należy opodatkować tę transakcję i czy jest to czynność zwolniona z opodatkowania? Przeniesienie (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zarządca sukcesyjny jako podatnik VAT
Od 25 listopada 2018 r. w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych (...)
str. 44
2.
Kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa a spis z natury
W myśl art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Wynajem samochodów służbowych pracownikom a podatek VAT
W działalności gospodarczej częste są sytuacje udostępniania pracownikom firmy na cele prywatne należących do przedsiębiorstwa samochodów.
str. 47
1.
Udostępnienie samochodu służbowego za odpłatnością
Przekazanie pracownikom samochodów służbowych na ich cele prywatne za wynagrodzeniem uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W myśl bowiem art. 15 (...)
str. 47
2.
Nieodpłatne przekazanie firmowego pojazdu pracownikowi
Opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, odpłatne czynności, w tym odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast nieodpłatne czynności objęte są zakresem ustawy o VAT (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Terminy dokonywania przeglądów technicznych kas
Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej do ewidencjonowania sprzedaży stosują kasy rejestrujące zobowiązani są do dokonywania przeglądów technicznych tych kas. Obowiązek ten wynika z art. (...)
str. 50
1.
Obowiązkowe przeglądy techniczne kas rejestrujących
» Termin przeprowadzenia przeglądu technicznego W myśl § 54 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie kas, obowiązkowego przeglądu technicznego kas (dotyczy to zarówno kas on-line, (...)
str. 50
2.
Zakres przeglądów technicznych kas
W § 55 rozporządzenia w sprawie kas wymieniono czynności, jakie należy dokonać w trakcie przeglądu technicznego kas fiskalnych. Stosownie do tego przepisu obowiązkowy przegląd techniczny (...)
str. 52
3.
Konsekwencje nieterminowego przeglądu kasy fiskalnej
Obowiązek terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowniku tej kasy. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe określone przez (...)
str. 52
4.
Wzór wniosku o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący przeprowadzania okresowych przeglądów kas rejestrujących w związku z sytuacją kryzysową związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Warunki stosowania obniżonej stawki akcyzy na paliwa opałowe sprzedawane w kraju
Obniżone stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych, w tym paliw opałowych są określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) ustawy (...)
str. 55
1.
Sprzedaż paliw opałowych z obniżoną stawką akcyzy na podstawie zgłoszenia w systemie SENT
Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) (...)
str. 55
2.
Dostawa na podstawie oświadczenia złożonego w okresowej umowie
W przypadku sprzedaży paliw opałowych będących przedmiotem przewozu towarów w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Stawka VAT na dostawę domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Spółka sprzedaje budynki mieszkalne jednorodzinne z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, znajdującą się poza bryłą budynku. W skład infrastruktury (...)
str. 59
2.
Korekta kwoty podatku odliczonego przy likwidacji działalności gospodarczej
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. W styczniu 2017 r. z rynku pierwotnego dokonałem zakupu apartamentu z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy. Otrzymałem zwrot podatku naliczonego związanego z (...)
str. 60
3.
Zwrot VAT po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych
Ze względu na pandemię koronawirusa zmuszony byłem zlikwidować indywidualną działalność gospodarczą. Likwidacji dokonałem w dniu 16 kwietnia 2020 r. W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2020 (...)
str. 62
4.
Odliczenie VAT z duplikatu faktury
W czerwcu 2014 r. otrzymałem fakturę od wykonawcy usługi instalacyjnej. Przy próbie uruchomienia zamontowanego urządzenia ujawniły się wady i w związku z tym nie zapłaciłem (...)
str. 63
5.
Faktura zbiorcza a stosowanie MPP
Jako czynny podatnik VAT prowadzę firmę transportową. W marcu 2020 r. kierowcy zatrudnieni w mojej firmie dokonywali zakupu paliwa na stacjach paliw na terytorium kraju (...)
str. 64
6.
Przekazanie lokalu użytkowego na cele osobiste
W 2012 r. podatnik zakupił od spółdzielni mieszkaniowej lokal użytkowy, dla którego zostało ustanowione odrębne prawo własności. W tym samym roku lokal został przystosowany do (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 kwietnia 2020 r., pod poz. 628, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 kwietnia 2020 r., pod poz. 715, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2020 r., pod poz. 732, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.