Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (505) z dnia 10.01.2020
Poradnik VAT
nr 1 (505) z dnia 10.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zbiorcza podzielona płatność obejmująca faktury wystawione w jednym dniu
Od 1 listopada 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy o VAT istnieje możliwość dokonywania w ramach mechanizmu podzielonej płatności przelewów zbiorczych (zgodnie z art. 108a (...)
str. 4
II.
Wysokie sankcje dla wystawców i nabywców faktur do paragonów bez NIP
Zmienione z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące obowiązku umieszczania numeru identyfikacji podatkowej nabywcy na paragonach dokumentujących sprzedaż zarejestrowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonaną (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Jak klasyfikować sprzedawane towary i usługi?
W lutym 2020 r. planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej (jako czynny podatnik VAT) w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych i wykonywania usług budowlanych i budowlano-montażowych. Czy klasyfikacji (...)
str. 6
2.
Plik JPK_VAT zamiast deklaracji składany przez podatników rozliczających VAT kwartalnie
Rozliczam podatek VAT kwartalnie. Czy nowy plik JPK_VAT, który będzie obowiązywał od lipca 2020 r. zamiast deklaracji będę musiał wysyłać co miesiąc? Mali podatnicy rozliczający (...)
str. 6
3.
Kasowa metoda rozliczeń VAT przy czynnościach wyłączających prawo do rozliczeń kwartalnych
W 2019 r. korzystałem jako mały podatnik z kasowej metody rozliczeń. Świadczę usługi budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy ze (...)
str. 7
4.
Wpłata zobowiązań w VAT spółki jawnej na mikrorachunek
Czy spółka jawna powinna posługiwać się odrębnymi mikrorachunkami w zakresie rozliczeń spółki i odrębnie dla wspólników? Na jaki rachunek należy wpłacać zobowiązania w VAT spółki? (...)
str. 8
5.
Działalność rolnicza w świetle ustawy o VAT
Od 1 listopada 2019 r. uchylono załącznik nr 2 do ustawy o VAT, w którym znajdował się wykaz towarów i usług, od których dostawy i (...)
str. 9
IV.
Jak dokonać korekty odliczonego VAT w przypadku zmiany zasad użytkowania pojazdu samochodowego?
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy bardzo często użytkują pojazdy samochodowe. Z tego tytułu - zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy (...)
str. 9
1.
Zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego do celów służbowych
Podatnik posiadający pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej może w okresie korekty zmienić jego przeznaczenie (...)
str. 10
2.
Korekta VAT przy sprzedaży samochodu osobowego
Jeżeli w okresie korekty (60 lub 12 miesięcy) pojazd wykorzystywany do celów mieszanych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten (...)
str. 12
1.
Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa sprzętu komputerowego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, tj.: jednostek (...)
str. 13
2.
Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych w świetle interpretacji indywidualnych
Z interpretacji organów podatkowych wynika, że preferencyjną stawką VAT w wysokości 0% przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych objęte są m.in.: monitory interaktywne z (...)
str. 14
VI.
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych przez stowarzyszenie
Jesteśmy stowarzyszeniem organizującym imprezy artystyczne, na które wstęp jest bezpłatny. Otrzymujemy w związku z tym dotacje z urzędu miasta lub urzędu marszałkowskiego. Nie jesteśmy czynnym (...)
str. 15
1.
Czy stowarzyszenie jest podatnikiem VAT?
Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług wykonywane przez podmiot działający w charakterze podatnika. Podatnikami w myśl art. 15 (...)
str. 15
2.
Dotacja jako składnik podstawy opodatkowania
Podstawą opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał (...)
str. 16
3.
Stawka VAT dla usług wstępu na imprezę kulturalną
Należy mieć również na uwadze, że dotację, która ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a więc wchodzącą w skład podstawy opodatkowania podatkiem VAT, należy (...)
str. 17
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Branża gastronomiczna obowiązkowo z kasami on-line od 1 lipca 2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo będą ewidencjonować sprzedaż (...)
str. 18
2.
Kasy on-line w interpretacjach indywidualnych
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreślają, że aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy podmioty prowadzące sprzedaż żywności zobowiązane są do stosowania kas on-line należy (...)
str. 19
1.
Obowiązkowe kasy on-line dla niektórych podmiotów
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas (...)
str. 22
2.
Wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej wyłącznie z NIP nabywcy
Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP (...)
str. 23
3.
Kasy w postaci oprogramowania
Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch (...)
str. 23
IX.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy w deklaracji VAT?
Na potrzeby prowadzonej działalności kupiłem kasę on-line, z tytułu której przysługuje mi zwrot ulgi w wysokości 700 zł. Czy mogę wnioskować o zwrot całej ulgi, (...)
str. 24
2.
Kasa fiskalna w myjni samochodowej
Czy prowadząc myjnię samochodową (usługi mycia zewnętrznego i wewnętrznego samochodów) od 1 stycznia 2020 r. muszę ewidencjonować sprzedaż wyłącznie w kasie on-line? Nadmieniam, że PKD (...)
str. 25
3.
Kasa bez możliwości umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
Czy należy zaktualizować (wymienić) kasę od 1 stycznia 2020 r. żeby była możliwość wpisania NIP nabywcy na paragonie? [pytanie 1257781] Komentarz 1 Jeżeli kasa nie (...)
str. 26
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
X.
Pytania prejudycjalne skierowane do TSUE dotyczące polskiego pakietu paliwowego
W odniesieniu do paliw silnikowych nabywanych w ramach WNT, ustawodawca wprowadził odrębne zasady opodatkowania. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych, zgodnie z (...)
str. 27
1.
Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług
Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 15 tej ustawy, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R ciąży na (...)
str. 30
2.
Podmioty, do których nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT
Istnieje pewna grupa usług, których świadczenie wyłącza możliwość stosowania powyższego zwolnienia. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy, zwolnienia z VAT nie stosuje (...)
str. 31
3.
Zwolnienie z VAT dla zagranicznych obywateli zamieszkałych w Polsce
Gdyby jednak obywatel innego państwa unijnego zamieszkiwał na terytorium naszego kraju, to zwolnienie o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy mogłoby (...)
str. 33
XII.
Rozliczanie usług elektronicznych i telekomunikacyjnych w procedurze MOSS
Mały punkt kompleksowej obsługi umożliwia podatnikom świadczącym usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne, na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby (...)
str. 34
1.
Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS
W procedurze MOSS są dostępne dwie procedury: unijna i nieunijna. Podatnikiem w ramach procedury unijnej systemu MOSS jest przedsiębiorstwo posiadające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe (...)
str. 34
2.
Rejestracja dla potrzeb procedury uproszczonej
Wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi, są obowiązani do dokonania rejestracji w państwie członkowskim identyfikacji. Państwo członkowskie identyfikacji oznacza państwo (...)
str. 35
3.
Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS
Rozliczanie VAT w systemie MOSS jest kwartalne, a deklaracje należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym (...)
str. 37
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zapłata za WNT na rachunek bankowy dostawcy spoza białej listy
Dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od włoskiej firmy, która zarejestrowana jest w Polsce jako czynny podatnik VAT. Dla potrzeb tej transakcji nasz zagraniczny kontrahent posłużył się (...)
str. 37
2.
Miejsce opodatkowania i stawka VAT dla usług transportowych świadczonych na rzecz podatnika spoza UE
Wykonaliśmy usługę transportu towarów na trasie Rosja-Niemcy na rzecz szwajcarskiej firmy. Z jaką stawką VAT mamy wystawić fakturę? Na jaki przepis ustawy o VAT powinniśmy (...)
str. 38
3.
Zbiorcze refakturowanie usług na zagranicznego podatnika
Otrzymaliśmy zbiorczą fakturę za mycie pojazdów od kontrahenta unijnego. Na fakturze wyszczególnione zostały pojedyncze usługi wykonane w danym miesiącu. Zamierzamy refakturować te usługi. Jaką datę (...)
str. 40
4.
Zakup książek w wersji elektronicznej od unijnego sprzedawcy
Dokonaliśmy zakupu książek w wersji elektronicznej od niemieckiego dostawcy. Jednak nie mamy faktury od sprzedawcy. Jedynym dokumentem jaki posiadamy jest złożone zamówienie. Czy mamy obowiązek (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Stawka VAT dla usług organizacji przyjęć na terenie obiektów sportowych
Na mocy art. 41 ust. 2 i art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT stosuje się do (...)
str. 44
1.
Usługi obiektów sportowych
Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że usługi sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0 obejmują usługi związane z: działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów (...)
str. 44
2.
Organizacja przyjęć jako kompleksowa usługa obiektów sportowych - stanowisko organów podatkowych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.207.2018.2.BS w zakresie określenia stawki VAT dla usług udostępniania torów (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108f ustawy o VAT. Od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2019 r. regulacje (...)
str. 47
2.
Zapłata należności w systemie MPP
Zapłaty z zastosowaniem tego mechanizmu należy dokonywać w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie (...)
str. 47
3.
Jakie należności można regulować z rachunku VAT?
Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnika stanowią jego własność. Mimo to dysponowanie nimi odbywać się może wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z rachunku VAT można (...)
str. 49
4.
Zwrot na rachunek VAT w terminie 25 dni
Podatnicy stosujący mechanizm podzielonej płatności mogą korzystać z wielu przywilejów, w tym m.in. z: możliwości obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego o tzw. skonto, zabezpieczenia przed obowiązkiem (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Jak ustalić szacunkowo wskaźnik proporcji sprzedaży - wzór wniosku
Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Obowiązki w podatku akcyzowym Spółki będącej prosumentem energii odnawialnej
Spółka z o.o. zamierza założyć instalację fotowoltaiczną. Będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Nadwyżki energii będą magazynowane przez firmę energetyczną a następnie rozliczane w (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Sprzedaż towarów używanych poniżej ceny zakupu
Nabyłem towar używany w systemie marży za kwotę 20.000 zł, natomiast zamierzam go sprzedać również w tym systemie za kwotę 15.000 zł. Kwota marży będzie (...)
str. 56
2.
Data wystawienia faktury inna niż data dostawy towaru
We wrześniu 2019 r. dokonano dostawy towaru, ale faktura została wystawiona w listopadzie 2019 r. (jako datę sprzedaży wskazano wrzesień 2019 r.). Czy w związku (...)
str. 57
3.
Prawidłowe sporządzanie deklaracji VAT-7 przy mechanizmie podzielonej płatności
Czy podatnik VAT, który dobrowolnie umieszcza na wszystkich wystawionych fakturach wyrazy "mechanizm podzielonej płatności" powinien w deklaracji VAT-7 zaznaczać poz. 69? Czy pozycja ta jest (...)
str. 58
4.
Biała lista podatników a rachunki kredytowe, faktoringowe i cesyjne
Czy w związku z uruchomieniem "białej listy podatników" zgłoszeniu do urzędu skarbowego podlegają rachunki kredytowe, faktoringowe i cesyjne? Na dzień dzisiejszy firmy nie zgłaszają takich (...)
str. 59
5.
Otrzymanie faktury po wykonaniu usługi a prawo do odliczenia VAT
W jakim terminie podatnikowi przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli fakturę od usługodawcy otrzyma dopiero rok po wykonaniu usługi budowlanej, (...)
str. 61
6.
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w przypadku dostaw konstrukcji stalowych
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT i prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji schodów drewnianych. W celu wykonania gotowych schodów korzystamy z pomocy innych firm, które przy (...)
str. 62
7.
Zastosowanie procedury VAT marża w związku z organizacją warsztatów wyjazdowych
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Organizujemy warsztaty wyjazdowe połączone z treningami fitness. W cenę usługi wliczony jest koszt zakwaterowania w hotelu, wyżywienie oraz opieka instruktorek. Ponadto, (...)
str. 64
8.
Odliczenie VAT od zakupu mieszkań przeznaczonych na wynajem pracownikom
Jestem czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą. Ze względu na trudności w pozyskaniu nowej, wykwalifikowanej kadry zatrudniam pracowników pochodzących z innych województw i krajów, dla (...)
str. 65
9.
Zwolnienie z VAT przy wykonywaniu badań klinicznych
Od kilku lat prowadzę indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską i świadczę usługi zwolnione z VAT (z tego tytułu nie jestem podatnikiem VAT). Ponadto w ciągu roku (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.