Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (515) z dnia 10.06.2020
Poradnik VAT
nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
UWAGA
W dniu 28 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało Polską Agencję Prasową o przesunięciu terminu obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Odroczenie terminu instalacji kas on-line - projekt rozporządzenia
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)
str. 4
II.
Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT
Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Podmioty zobowiązane do składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT (niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego), niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonywali czynności podlegające opodatkowaniu (...)
str. 7
2.
Elektroniczny czynny żal za złożenie deklaracji VAT oraz JPK_VAT po ustawowym terminie
Niezłożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT w ustawowym terminie może się wiązać z nałożeniem kary za popełnione wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe (zgodnie z art. 56 (...)
str. 8
3.
Deklaracje VAT w nowej formie od 1 lipca 2020 r.
Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy - dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w (...)
str. 10
IV.
Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT
Z dniem 1 lipca 2020 r. będą obowiązywać m.in. przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT (oparty o Nomenklaturę scaloną (...)
str. 10
V.
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2020 r. w pytaniach Czytelników
Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których wartość brutto przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem (...)
str. 14
1.
Dodatkowe dokumenty przy zwrocie na rachunek VAT
Załóżmy, że w rozliczeniu za lipiec 2020 r. wystąpi u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy będę miał prawo otrzymać jej zwrot na rachunek (...)
str. 14
2.
Czy wszystkie faktury można oznaczać wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"?
Jako dostawca towarów i usługodawca wszystkie dokonywane transakcje dokumentuję fakturami oznaczonymi wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" (niezależnie od tego, czy transakcje te podlegają obowiązkowemu MPP czy (...)
str. 15
3.
Korekta faktur objętych MPP w nowym JPK_VAT
W maju 2020 r. nabyłem od czynnego podatnika VAT odpady szklane (towary wymienione w poz. 80 załącznika nr 15 do ustawy o VAT). Transakcja została (...)
str. 16
4.
Ewidencjonowanie w nowym JPK_VAT dostaw komputerów na rzecz czynnych podatników VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności zajmuję się sprzedażą na terytorium kraju komputerów. W jaki sposób ww. transakcje udokumentowane fakturami dla czynnych podatników VAT (...)
str. 17
1.
Zaliczka na poczet świadczenia usług najmu i zakwaterowania
Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, każda otrzymana w całości lub części zapłata (m.in. przedpłata, zaliczka, zadatek lub rata) przed dokonaniem dostawy (...)
str. 18
2.
Otrzymanie zaliczki i dostawa towaru/świadczenie usługi w tym samym okresie rozliczeniowym
W praktyce zdarza się, że otrzymanie zaliczki (zaliczek) i końcowe rozliczenie należności z tytułu danej transakcji występują w jednym okresie rozliczeniowym. W takich sytuacjach organy (...)
str. 19
3.
Zapłata zaliczek na poczet przyszłych transakcji w ramach MPP
Mechanizm podzielonej płatności (zarówno obowiązkowy, jak i dobrowolny) ma zastosowanie do zaliczek (o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT) dokonywanych w (...)
str. 20
4.
Skutki zwrotu kontrahentowi zaliczki w okresie epidemii
W okresie epidemii koronawirusa występują sytuacje, w których podatnicy zmuszeni są do rezygnacji z realizacji umów. Zdarza się, że dokonywane są zwroty zaliczek zapłaconych na (...)
str. 21
VII.
Niedopełnienie obowiązku wykonania badania technicznego samochodu a wysokość odliczenia VAT - wyrok WSA
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie (...)
str. 22
1.
Sprzedaż używanych samochodów w systemie marży a prawo do odliczenia VAT z tytułu ich naprawy
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami. W ramach tej działalności kupuję i sprzedaję samochody osobowe na zasadzie marży. Czy mam prawo do odliczenia (...)
str. 24
2.
Zwrot towaru opodatkowanego marżą
Prowadzę handel samochodami opodatkowanymi w systemie VAT marża. Zdarza się, że klient dokonuje zwrotu zakupionego samochodu. W rozliczeniu za jaki okres należy skorygować VAT należny (...)
str. 25
3.
Ujęcie sprzedaży opodatkowanej marżą w nowym JPK_VAT
W lipcu 2020 r. zamierzam sprzedać używany samochód osobowy na zasadzie marży. Czy w ewidencji sprzedaży za ten miesiąc oprócz oznaczenia tej dostawy symbolem MR_UZ, (...)
str. 26
IX.
Obowiązek podatkowy od wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy
Podmioty dokonujące zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym w tzw. systemie deweloperskim korzystają z ochrony, którą zapewnia im ustawa z dnia 16 września 2011 r. o (...)
str. 26
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Bezumowne korzystanie z lokalu a opodatkowanie VAT
W listopadzie 2019 r. wypowiedzieliśmy najemcy lokalu umowę, jednak nie opuścił on wynajmowanych pomieszczeń w wyznaczonym terminie. Zgodnie z wyrokiem sądowym najemca powinien nam wypłacić (...)
str. 28
2.
Skorzystanie z ulgi na złe długi - prawo czy obowiązek?
W maju 2020 r. minęło 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze i dłużnik nie uregulował należności. Czy muszę skorzystać z ulgi na złe (...)
str. 28
3.
Sprzedaż działki rolnej
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. Na potrzeby tej działalności kilka lat temu kupiła działkę rolną od osoby fizycznej, w związku (...)
str. 29
4.
Stawka VAT na usługi dezynfekcji budynków
W związku z epidemią koronawirusa na zlecenie m.in. spółdzielni świadczymy usługi dezynfekcji budynków oraz chodników. Jaką stawką VAT należy opodatkować takie usługi? Najistotniejszym elementem pozwalającym (...)
str. 30
C.
KASY REJESTRUJĄCE
XI.
Prowadzenie działalności nierejestrowanej a kasa fiskalna
Rozpoczęłam świadczenie usług polegających na pieczeniu wyrobów cukierniczych (ciasta, torty itp.). Klienci po wcześniejszym telefonicznym złożeniu zamówienia wypieki te osobiście odbierają z mojego domu. Nie (...)
str. 31
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy usługach montażu paneli fotowoltaicznych
Spółka z o.o. wykonuje instalacje fotowoltaiczne m.in. dla osób fizycznych. Sprzedaż taką dokumentuje fakturami (bez NIP). Nie posiada kasy fiskalnej. Czy świadczone usługi powinny być (...)
str. 33
2.
Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Bilety są wystawiane na osoby fizyczne (uczniów). Każdy bilet jest imienny i uczeń musi go (...)
str. 34
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Warunki stosowania faktur elektronicznych w obrocie z zagranicą
Prowadzimy działalność produkcyjną i chcemy wprowadzić w ramach zawieranych transakcji WDT i WNT wymianę faktur z firmami zagranicznymi, wyłącznie drogą elektroniczną. Jakie dokumenty powinniśmy uzyskać (...)
str. 36
2.
Zakup od unijnej firmy usług transportowych świadczonych przez polskiego przewoźnika
Sprzedając swoje wyroby transport z Polski do Austrii zlecamy firmie bułgarskiej, która wystawia nam faktury za swoje usługi. Z dokumentów CMR wynika jednak, że transport (...)
str. 38
3.
Błędny NIP nabywcy na fakturze dokumentującej WNT
Kupiliśmy z Niemiec maszynę, która została przywieziona do nas w lutym br. Sprzedawca wystawił nam fakturę z błędnym NIP naszej firmy. Nie zauważyliśmy tego faktu (...)
str. 41
4.
Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego dostawcy
Dokonaliśmy w kwietniu br. zakupu maszyny od firmy z Norwegii. Towary zostały dostarczone z Wrocławia do Gdańska. Na fakturze od dostawcy znajduje się jego szwedzki (...)
str. 43
5.
Import usług kształcenia zawodowego
Kupuję usługi kształcenia zawodowego, które w Polsce zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Usługa ta wykonywana (...)
str. 45
XIV.
Obrót z zagranicą na Forum
1.
Świadczenie usług poza terytorium kraju dla polskiego odbiorcy
Jestem podatnikiem podatku VAT w Polsce, wykonuję roboty budowlane dla innej polskiej firmy na terenie Niemiec, która jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Polsce i (...)
str. 47
2.
Otrzymanie faktury przed dostawą towarów
Zapłaciliśmy za towary w marcu, ale nie zostały one jeszcze przywiezione do Polski. Zagraniczny kontrahent wystawił dokument "Partial Invoice". Czy po stronie nabywcy, samo otrzymanie (...)
str. 48
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. W deklaracji VAT-7 za maj 2020 r. wystąpiła u mnie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą (...)
str. 49
1.
Prawo do wykazania zwrotu na rachunek bankowy
Gdy w danym okresie rozliczeniowym (w tym przypadku za maj 2020 r.) wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podatnik ma prawo wystąpić o jej zwrot (...)
str. 49
2.
Wniosek o zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Niezależnie od tego, w jakim terminie przysługuje podatnikowi zwrot podatku VAT (60 dni, 25 dni czy 180 dni), organ podatkowy zanim dokona zwrotu, analizuje, czy (...)
str. 49
3.
Ujęcie wniosku w nowym JPK_VAT wraz z deklaracją
Począwszy od rozliczenia za lipiec 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy czynni podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT (...)
str. 51
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Obrót wierzytelnościami w świetle ustawy o VAT
Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje dotyczące wierzytelności określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia (...)
str. 52
1.
Czy zbycie wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?
Zgodnie z art. 509 § 1 K.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu (...)
str. 52
2.
Zakup wierzytelności
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT. Jak (...)
str. 53
3.
Korekta podatku VAT w związku ze zbyciem wierzytelności nieściągalnej
Na mocy art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 54
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór noty korygującej do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Ewidencja prowadzona przez podmiot zużywający skażony alkohol etylowy zwolniony od akcyzy
Podmiotem zużywającym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym, jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę (...)
str. 57
1.
Dopuszczalne normy zużycia dla podmiotu zużywającego
Dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 85 (...)
str. 57
2.
Obowiązek prowadzenia ewidencji
Na podstawie art. 138f ust. 1 pkt 3 ustawy podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych, m.in. skażonego alkoholu etylowego, objętych zwolnieniem od (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Faktura z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" w przypadku świadczenia usług nadzoru i kontroli
Jestem podatnikiem VAT czynnym. Moja działalność sklasyfikowana jest pod numerem PKD 09.10.Z - jako działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jestem (...)
str. 60
2.
Darowizna leków dla szpitala w związku ze zwalczaniem koronawirusa
Spółka zamierza przekazać w formie darowizny dla szpitala leki. Czy może zastosować 0% stawkę VAT w tym przypadku? Jakie powinna posiadać dokumenty? Z uwagi na (...)
str. 61
3.
Sprzedaż domków campingowych a obowiązek stosowania proporcji
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (produkcyjną) nabyła w 1997 r. ośrodek wypoczynkowy z prawem użytkowania wieczystego gruntu i dokonała odliczenia podatku naliczonego. W 2016 r. (...)
str. 63
4.
Dostawa nieruchomości przez komornika
Komornik sądowy prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości należącej do dłużnika. Sprzedawana przez komornika nieruchomość to budynek użytkowo-mieszkalny. Dłużnik nabył ten budynek w (...)
str. 65
5.
Rozliczenie faktury korygującej in minus poprzez korektę deklaracji VAT
W rozliczeniu za wrzesień 2015 r. nie ujęłam wystawionej faktury korygującej in minus (wszystkie warunki do rozliczenia tej korekty za ten okres zostały spełnione, tj. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Nowy wzór deklaracji VAT-IM
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r., pod poz. 907, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji (...)
str. 67
2.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2020 r., pod poz. 23, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.