Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (525) z dnia 10.11.2020
Poradnik VAT
nr 21 (525) z dnia 10.11.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podmioty zobowiązane do przesyłania nowego JPK_VAT
Na podstawie art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po (...)
str. 4
2.
Elementy JPK_VAT z deklaracją
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 5
II.
Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone - objaśnienia podatkowe MF
W dniu 16 października 2020 r. Minister Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja (...)
str. 8
III.
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi niezgodne z dyrektywą
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 15 października 2020 r. pozytywny dla podatników wyrok w sprawie C-335/19, dotyczący warunków określonych przez przepisy krajowe, których (...)
str. 11
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Faktura zakupu bez prawa do odliczenia VAT
Czy transakcje dotyczące zakupów zwolnionych z VAT oraz niepodlegających VAT należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją? Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (...)
str. 12
2.
Opodatkowanie kosztów transportu towarów
Dokonujemy sprzedaży towarów. Na fakturze w odrębnej pozycji ujmujemy koszty ich transportu. Czy w ewidencji w zakresie podatku należnego musimy taką sprzedaż oznaczyć symbolem GTU_13? (...)
str. 12
3.
Usługi naprawy samochodów
Prowadzę działalność w zakresie naprawy samochodów (warsztat samochodowy). Do wykonania tych usług zużywam zakupione wcześniej części. Na fakturze wyszczególniam wartość całej usługi oraz zużyty materiał (...)
str. 13
4.
Sprzedaż biżuterii
Spółka dokonuje sprzedaży biżuterii z materiałów innych niż srebro. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie fiskalnej, natomiast dla firm wystawia faktury z 23% (...)
str. 14
5.
Oznaczanie w JPK_VAT transferu bonów SPV
Świadczymy usługi basenowe i sprzedajemy karnety uprawniające do wejścia na basen dla odbiorców indywidualnych oraz firm. Czy w JPK_VAT z deklaracją transakcje takie musimy oznaczyć (...)
str. 15
1.
Wspólnicy spółki jawnej jako podmioty powiązane
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej "A" (50%). Z kolei jej brat jest wspólnikiem drugiej spółki jawnej "B" (50%). Czy transakcje pomiędzy spółką "A" i (...)
str. 16
2.
Transakcje pomiędzy sp. z o.o. a gminą
Jesteśmy zakładem wodociągów i kanalizacji sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Czy w sytuacji gdy wystawiamy faktury dla gminy a odbiorcą usług (...)
str. 17
3.
Małżonkowie jako odrębni podatnicy VAT posiadający rozdzielność majątkową
Małżonkowie prowadzą dwie odrębne indywidualne działalności gospodarcze i są czynnymi podatnikami VAT. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Czy w przypadku zawarcia transakcji na wartość netto: (...)
str. 19
4.
Istnienie powiązań pomiędzy spółką z o.o. oraz jej udziałowcem prowadzącym odrębną indywidualną działalność gospodarczą
Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją w części ewidencyjnej sprzedaży powinnam oznaczać symbolem TP transakcje pomiędzy dwoma podmiotami, tj. spółką z o.o. a osobą fizyczną (...)
str. 19
VI.
Sprzedaż mediów w pytaniach Czytelników
1.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet zużycia energii
Nasz kontrahent poza opłatami z tytułu najmu lokalu dodatkowo wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów (prąd, gaz, woda), które dokumentuje fakturą. Rozliczenie mediów następuje w (...)
str. 20
2.
Refaktura za gaz w nowym JPK_VAT z deklaracją
Firma prowadzi działalność w zakresie wynajmu lokali. Wystawia refaktury za media, w tym za energię elektryczną i gaz (za ogrzewanie). Czy refakturę za gaz należy (...)
str. 22
VII.
Produkty dla branży kulturystycznej z podstawową stawką VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT oraz nowe zasady identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. W zakresie towarów stosuje (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Zapłata Polskim Bonem Turystycznym a możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej
Od 1 sierpnia 2020 r. do obiegu został wprowadzony Polski Bon Turystyczny, którym rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 lat mogą dokonywać (...)
str. 25
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jak i podatników zwolnionych z VAT ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Podmiotom tym wystawiamy również faktury bez NIP (dla osób prywatnych (...)
str. 27
2.
Usługi najmu krótkoterminowego a kasa fiskalna
W prowadzonym pensjonacie świadczymy usługi najmu krótkoterminowego dla osób prywatnych. Przeważająca część wpłat dokonywana jest przez klientów za pośrednictwem portalu internetowego (Booking, Airbnb). W odniesieniu (...)
str. 29
3.
Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z obowiązku stosowania kasy w nowym JPK_VAT
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób prywatnych na terytorium kraju. Korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej. (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicje ustawowe
Miejsce świadczenia usług ustala się w oparciu o miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, bądź stałe miejsce zamieszkania, albo (...)
str. 33
2.
Unijne i krajowe orzecznictwo sądowe dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Powyższe definicje nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości związanych z prawidłowym wskazaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce pojawiają się bowiem sytuacje, do których nie można (...)
str. 33
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów skradzionych w trakcie ich transportu
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku (...)
str. 36
2.
Dostawa wewnątrzwspólnotowa na rzecz nieuczciwego kontrahenta
Równie problematyczny może być przypadek, w którym dostawa towarów zostanie zrealizowana, jednak kontrahent okaże się oszustem i nie zapłaci za dostarczony ładunek. Głos w tej (...)
str. 37
3.
Eksport towarów dla nieustalonego nabywcy
Organy podatkowe uznawały dość często, że w sytuacji gdy dochodzi do wywozu towarów, ale nabywca nie potwierdza zakupu albo nie można go zidentyfikować, transakcja nie (...)
str. 38
1.
Definicja nietransakcyjnego WNT
Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odnajdujemy w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie (...)
str. 40
2.
Przemieszczenie własnych towarów w praktyce
Sytuacje, w których polska firma musi rozliczyć podatek VAT z tytułu nietransakcyjnego przywozu towarów do Polski występują dość często. Zwykle są to przypadki, gdy polscy (...)
str. 40
3.
Data powstania obowiązku podatkowego
W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się przepisom unijnym regulującym moment powstania obowiązku podatkowego w WNT. Zgodnie z art. 68 dyrektywy w sprawie VAT, zdarzenie powodujące (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Korekta podatku naliczonego w związku z powrotem do zwolnienia z VAT
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie do niego powrócić, nie wcześniej niż po upływie roku (...)
str. 44
1.
Aktualizacja formularza VAT-R
Podatnik powracający do zwolnienia z VAT musi dokonać aktualizacji formularza VAT-R (w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana). W części C.1. (...)
str. 44
2.
Korekta podatku VAT odliczonego przed powrotem do zwolnienia
W przypadku powrotu do zwolnienia z VAT podatnik ma obowiązek korekty podatku VAT odliczonego od zakupu towarów (usług), które - po rezygnacji z rozliczania VAT (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Najem jako działalność gospodarcza
Wynajmujący podpisując umowę najmu nieruchomości często ma problem z ustaleniem, czy w związku z zawarciem tego rodzaju umowy powinien stać się czynnym podatnikiem VAT. Problem (...)
str. 47
2.
Kto rozlicza umowę najmu nieruchomości wspólnej w przypadku małżonków?
Żaden z przepisów ustawy o VAT nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne (...)
str. 47
3.
Kiedy usługa najmu lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z VAT?
Generalnie usługa najmu nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak może ona korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (...)
str. 48
4.
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu najmu
Usługi najmu po stronie wynajmującego opodatkowane są na zasadach szczególnych. Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, w (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Nowa deklaracja VAT-8 dla podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT
Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązki podmiotów zużywających napoje alkoholowe do produkcji artykułów spożywczych
Firma produkuje sos do mięsa z dodatkiem alkoholu. Na 100 kg produktu (sosu) firma zużywa 2,66 litra napoju alkoholowego 40%. Po wyprodukowaniu sos zawiera 0,96 (...)
str. 53
1.
Warunki zwolnienia od podatku akcyzowego
Zwolnienie napojów alkoholowych określone w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d) ustawy, stosuje się pod warunkiem, że: alkohol etylowy zostanie dostarczony ze składu (...)
str. 54
2.
Obowiązki podmiotu zużywającego
» Zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia w urzędzie celno-skarbowym Zużycie wyrobów akcyzowych podlega kontroli celno-skarbowej, w związku z czym zgodnie z art. 106 pkt 1 lit. (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Sprzedaż oddziału jednoosobowej działalności gospodarczej
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej posiadam dwa zakłady wulkanizacyjne. Jeden zakład stanowi siedzibę, a drugi jest oddziałem w innej miejscowości. Oba zakłady rozliczane są pod (...)
str. 58
2.
Faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
Otrzymaliśmy fakturę zakupu ze stawką VAT 23%. Czy możemy odliczyć VAT naliczony z tej faktury, jeśli sprzedawca wpisał błędną (zawyżoną) kwotę podatku VAT? Obowiązek określenia (...)
str. 60
3.
Prawidłowe dokumentowanie prowizji otrzymanej z firmy ubezpieczeniowej
Czy w przypadku otrzymania prowizji z firmy ubezpieczeniowej za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych powinnam wystawiać faktury z oznaczeniem "mechanizm podzielonej płatności"? W fakturach (...)
str. 60
4.
Przywrócenie rejestracji jako podatnika VAT czynnego rozliczającego się kwartalnie
Jako czynny podatnik VAT rozliczam się kwartalnie. Ponieważ nie złożyłem deklaracji VAT-7K za II kwartał 2020 r., w dniu 20 sierpnia 2020 r. naczelnik urzędu (...)
str. 62
5.
Leasing finansowy a moment powstania obowiązku podatkowego
Czynni podatnicy VAT w październiku 2020 r. podpisali umowę leasingu finansowego. Również w październiku miało miejsce wydanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z (...)
str. 63
6.
MPP przy sprzedaży samochodu
Czy na fakturze dokumentującej sprzedaż samochodu osobowego za kwotę przekraczającą 15.000 zł należy umieścić oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"? Obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej (...)
str. 64
7.
Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów przeznaczonych na cele osobiste pracowników
Spółka przyznała swoim pracownikom limit kwotowy na zakupy na platformie internetowej (jako formę motywacji pozapłacowej). Zakupy finansowane są ze środków obrotowych i ZFŚS. Platforma wystawia (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
W 2021 r. stawki VAT nie zostaną obniżone
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r., pod poz. 1747, opublikowano ustawę z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzeń akcyzowych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2020 r., pod poz. 1794, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.