Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.308 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (519) z dnia 10.08.2020
Poradnik VAT
nr 15 (519) z dnia 10.08.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT
W dniu 16 lipca 2020 r. MF na swojej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat-uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat) opublikowało informację dla podatników o tzw. projekcie SLIM VAT. Jest to pakiet uproszczeń (...)
str. 4
B.
OBRÓT KRAJOWY
II.
Podzielona płatność w nowym JPK_VAT z deklaracją - wyjaśnienia MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) umieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące nowego elektronicznego JPK_VAT z deklaracją, który będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT począwszy od (...)
str. 6
1.
Zasady stosowania oznaczenia MPP
Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w (...)
str. 6
2.
Oznaczanie faktur korygujących w nowym JPK_VAT
Podatnicy mają wątpliwości dotyczące zasad sporządzania nowego pliku JPK_VAT wraz z deklaracją w przypadku faktur korygujących dotyczących transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Poniżej prezentujemy wybrane (...)
str. 7
3.
Odpowiednie symbole GTU przy transakcjach objętych obowiązkowym MPP
W przypadku wystąpienia sprzedaży m.in.: oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 (...)
str. 8
1.
Ogólne zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących in minus
Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy o VAT faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury: 1) udzielono obniżki ceny w formie (...)
str. 9
2.
Udokumentowanie faktu otrzymania przez nabywcę faktur korygujących
Ustawodawca nie sprecyzował w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Organy podatkowe wskazują np. na: zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą, formę listu (...)
str. 10
IV.
Korekta odliczonego VAT przy zmianie przeznaczenia części do samochodów - wyrok NSA
Pojazdami samochodowymi, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej (...)
str. 12
1.
Nabycie pojazdów samochodowych - ograniczone prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku (...)
str. 12
2.
Prawo do pełnego odliczenia VAT od samochodu
Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (art. 86a ust. 3): 1) związanych z pojazdami wykorzystywanymi (...)
str. 13
3.
Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT
Podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu części samochodowych nabytych jako towary handlowe w przypadku późniejszego ich wykorzystania w samochodach służących do (...)
str. 13
1.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle ustawy o VAT
Podatnicy podatku od towarów i usług prowadząc działalność gospodarczą często podejmują działania z zakresu CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu, z języka angielskiego: Corporate Social Responsibility). CSR (...)
str. 15
2.
Prawo do odliczenia VAT w interpretacjach indywidualnych
Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone w ustawie o VAT warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT a towary (...)
str. 15
1.
Kiedy świadczenia nieodpłatne podlegają opodatkowaniu VAT?
Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć każde odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub (...)
str. 18
2.
Jak ustalić koszt świadczenia usługi - wyrok NSA
W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług, spełniającego przesłanki zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania określana jest na podstawie art. 29a ust. (...)
str. 19
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odliczenie VAT od okularów korekcyjnych
Zatrudniony w naszej firmie pracownik dokonał zakupu okularów korekcyjnych. Faktura wystawiona została na firmę. Czy w tej sytuacji mamy prawo do odliczenia VAT? W myśl (...)
str. 20
2.
Stawka VAT na usługi montażu w budownictwie mieszkaniowym
Na zlecenie klienta wykonaliśmy usługę budowlaną polegającą na zamontowaniu drzwi w lokalu mieszkalnym (o powierzchni mieszkalnej 83 m 2 ). Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować (...)
str. 21
3.
Sprzedaż samochodu w systemie VAT marża
Na potrzeby prowadzonej działalności kilka lat temu nabyłem samochód osobowy (środek trwały) na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Obecnie zamierzam go sprzedać. Czy mogę zastosować procedurę VAT (...)
str. 22
4.
Spis z natury przy likwidacji spółki akcyjnej
W sierpniu br. zamierzamy zlikwidować prowadzoną przez nas spółkę akcyjną. Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do sporządzenia remanentu likwidacyjnego? W przypadku rozwiązania spółki (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej
Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczeń. Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać (...)
str. 23
2.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 24
3.
Zwrot ulgi na zakup kasy a przedawnienie
Wątpliwości podatników budzi kwestia, czy w przypadku niedokonania zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, zobowiązanie to (...)
str. 25
IX.
Sprzedaż paragonowa w nowym JPK_VAT z deklaracją
Już od rozliczenia za październik 2020 r. (lub trzeci kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący (...)
str. 27
X.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zmiana miejsca użytkowania kasy
Firma do ewidencjonowania sprzedaży stosuje cztery kasy fiskalne. Jedną z nich (z elektronicznym zapisem kopii) chce przenieść (zmienić miejsce jej używania). Jakich formalności należy dokonać? (...)
str. 28
2.
Sprzedaż samochodu osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej
Sprzedaliśmy samochód firmowy osobie nieprowadzącej działalności, wystawiliśmy fakturę. Czy sprzedaż taką powinniśmy zarejestrować w kasie fiskalnej? [pytanie 1302459] Komentarz 1 Ta transakcja nie wymaga zarejestrowania (...)
str. 29
3.
Udokumentowanie sprzedaży paragonem i fakturą
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej oraz dodatkowo wystawiam faktury. Czy faktury takie należy ujmować w ewidencji VAT? (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Definicja importu towarów
Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium (...)
str. 31
2.
Rozliczenie podatku VAT od importu
Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów ustawodawca zawarł w dziale VII ustawy o VAT. Importerzy są obowiązani do obliczenia i wykazania w (...)
str. 31
3.
Import towarów w deklaracji podatkowej
Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), wprowadzono możliwość rozliczania VAT od (...)
str. 32
4.
Deklarowanie importu towarów przez podatników stosujących odprawę scentralizowaną
Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 Unijnego kodeksu celnego, przewidziano szczególny tryb rozliczania podatku VAT w art. 33b ustawy o (...)
str. 34
XII.
Transakcje zagraniczne w nowej strukturze JPK_VAT
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT czynni będą składać wyłącznie (...)
str. 35
XIII.
Termin zwrotu VAT z zagranicznego urzędu podatkowego
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o (...)
str. 38
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa łańcuchowa realizowana poza granicami kraju
Kupujemy towary od ukraińskiej firmy, które następnie odsprzedajemy austriackiemu przedsiębiorcy. Zleciliśmy transport towarów bezpośrednio z Ukrainy do Austrii, dokonując ich odprawy na Węgrzech. W jaki (...)
str. 40
2.
Transakcja trójstronna w przypadku zaimportowania towarów
Dokonaliśmy zakupu towarów od chińskiego producenta, które zostały odprawione w Niemczech przez naszego niemieckiego przedstawiciela fiskalnego. Towary zostały przetransportowane z Niemiec do holenderskiego nabywcy, któremu (...)
str. 41
3.
Obowiązek podatkowy przy zagranicznej transakcji komisowej
Sprzedajemy na terenie kraju towary sprowadzane z Włoch w ramach umowy komisu z zagranicznym kontrahentem. Na podstawie przekazanych przez nas informacji o ilości sprzedanych towarów, (...)
str. 43
4.
"Zerowe" informacje podsumowujące
Czy mam obowiązek złożenia informacji podsumowującej, jeśli w lipcu nie dokonałam wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Czy w sytuacji, gdy w następnym okresie rozliczeniowym też nie dokonam (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zasady korzystania z klasyfikacji CN/PKWiU
Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, tj. w zakresie: towarów - na podstawie (...)
str. 46
2.
Problemy z określeniem właściwej stawki VAT
W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT lub w celu potwierdzenia zastosowania właściwej stawki na towar/usługę podatnik może sprawdzić, czy dany towar/usługa nie była (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Obowiązek podatkowy przy transporcie cyklicznym
Ustawodawca w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT uregulował moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług rozliczanych okresowo oraz o charakterze ciągłym . Zgodnie (...)
str. 49
2.
Usługi transportowe podlegające zwolnieniu z VAT
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi transportu sanitarnego. Usługi te nie zostały zdefiniowane w ustawie (...)
str. 50
3.
Oznaczanie usług transportowych w nowym JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Termin i miejsce składania zawiadomienia
Od 1 lipca br. zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z (...)
str. 52
2.
Od 4 lipca 2020 r. nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR
W związku z obowiązującymi od 1 lipca br. zmianami w art. 117ba Ordynacji podatkowej, w dniu 3 lipca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego typu ambulans nabytego wewnątrzwspólnotowo
Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Otrzymanie nagrody rzeczowej a VAT
Spółka otrzymała nagrodę rzeczową o wartości 390 zł. Czy otrzymaną nagrodę powinna opodatkować podatkiem VAT? Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z art. (...)
str. 58
2.
Nieprawidłowa data dostawy na fakturze
Na podstawie złożonego zamówienia wystawiliśmy fakturę sprzedaży, w której jako datę wystawienia i dostawy wpisaliśmy 2 czerwca 2020 r. W dniu 5 czerwca br. kontrahent (...)
str. 58
3.
Stawka VAT na otręby pszenne
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie przemiału zbóż. Głównymi produktami, które sprzedajemy są: mąka pszenna, kasza manna oraz otręby. Jaką stawkę VAT w świetle obowiązujących przepisów (...)
str. 60
4.
Obowiązek podatkowy od wydanych nieodpłatnie gratisów
Firma zakupiła od nas towary, których część okazała się złej jakości. Uznaliśmy reklamację i wystawiliśmy fakturę korygującą. Reklamowane towary zamierzaliśmy odebrać przy okazji następnej dostawy. (...)
str. 61
5.
Koszty notarialne ponoszone przy rozszerzeniu zakresu działalności spółki a prawo do odliczenia VAT
Spółka z o.o. podjęła decyzję o poszerzeniu opodatkowanej działalności gospodarczej o sprzedaż internetową. Poniosła koszty notarialne związane z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie spółki (poprzez (...)
str. 62
6.
Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi przy zarządzie sukcesyjnym
Jako czynny podatnik VAT nie otrzymałem zapłaty za wykonaną usługę na rzecz czynnego podatnika VAT. Od terminu płatności upłynęło już 90 dni. Niestety dłużnik zmarł, (...)
str. 63
7.
Zwrot na rachunek bankowy w przypadku braku czynności opodatkowanych
W lipcu br. nie wykonałem czynności opodatkowanych i nie wykazałem w deklaracji VAT podatku należnego. Ponieważ jednak zakupiłem towary o dużej wartości, związane z przyszłą (...)
str. 65
8.
Odliczenie VAT od wydatków na remont drogi dojazdowej do garaży
Spółdzielnia mieszkaniowa będąca czynnym podatnikiem VAT, planuje przeprowadzić remont drogi dojazdowej do garaży, które usytuowane są pod budynkiem mieszkalnym i stanowią z nim jedną nieruchomość. (...)
str. 66
9.
Wynajem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy na podstawie umowy najmu. Z tego tytułu ponoszę koszty wynajmu określone w umowie. Czy mam prawo do (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.