Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.994 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (524) z dnia 20.10.2020
Poradnik VAT
nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
JPK_VAT z deklaracją już od rozliczenia za październik 2020 r. - komunikat MF
W dniu 30 września 2020 r. MF na swojej stronie internetowej ( https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-jpkvat-z-deklaracja-dla-wszystkich-przedsiebiorcow ) opublikowało komunikat w zakresie składania nowego JPK_VAT z deklaracją przez wszystkich (...)
str. 4
II.
Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie MF
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów w zakresie stawek VAT dla towarów określanych jako pożywienie dla zwierząt, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse/stawki-vat-dot-pasz-dla-zwierzat-gospodarskich-i-domowych-w-tym-sruty-i-otrab (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Dostawa budynków, budowli i gruntów
Prowadzimy działalność deweloperską w zakresie sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Czy w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego musimy sprzedaż taką oznaczyć (...)
str. 8
2.
Wyroby lecznicze zawierające alkohol
Czy wyroby lecznicze objęte pozycją CN 3822 (odczynniki, testy diagnostyczne itp.) zawierające w swoim składzie alkohol etylowy czysty lub skażony (objęty pozycjami CN 2207 i (...)
str. 9
3.
Kompleksowa usługa spedycji
Firma świadczy kompleksową usługę spedycji, która obejmuje: odprawę celną, transport drogowy/morski, składowanie. Czy tego rodzaju usługę w nowym JPK należy oznaczyć symbolem GTU_13? Podatnik dokonując (...)
str. 9
4.
Oznaczanie transakcji kodem WEW
Czy w JPK_VAT z deklaracją transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych z podatku od towarów i usług, które nie są dokumentowane fakturą (np. składka ubezpieczeniowa ujmowana (...)
str. 10
5.
Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności
Płatności z tytułu najmu pomieszczeń (na które zostały zawarte umowy) realizujemy w MPP. Czy w nowym JPK_VAT transakcje takie objęte mechanizmem podzielonej płatności należy oznaczać (...)
str. 11
6.
Ujmowanie w JPK_VAT sprzedaży paragonowej
W prowadzonej działalności gospodarczej stosowany przez nas system księgowy połączony z drukarką fiskalną ujmuje w ewidencji VAT oraz w JPK_VAT każdy paragon oddzielnie. Czy takie (...)
str. 12
1.
Termin rozliczenia faktur korygujących in minus
Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT faktura korygująca powinna być wystawiona w sytuacjach, gdy po wystawieniu faktury: 1) udzielono obniżki ceny w (...)
str. 13
2.
Ujmowanie faktur korygujących in plus
Fakturę korygującą wystawia się nie tylko w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, ale również (...)
str. 15
3.
Uproszczone zasady stosowania kursu walut do przeliczania faktur
W praktyce zdarza się, że na potrzeby rozliczania podatku VAT i dochodowego podatnik stosuje różne kursy walut. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na (...)
str. 16
V.
Stawka VAT dla produktów spożywczych sprzedawanych na wynos i na miejscu w lokalu
W naszym lokalu sprzedajemy spożywane na miejscu m.in. ciastka, deserki, batony, jogurty, lemoniady, ciasta (wytwarzane w cukierni), lody gałkowe, napoje gorące (kawa, herbata), kawy mrożone, (...)
str. 17
1.
Usługi restauracyjne a dostawa towarów
Ustawodawca nie definiuje usług restauracyjnych i kateringowych. Pomocne przy ich zdefiniowaniu są przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. (...)
str. 17
2.
Obniżona stawka VAT dla usług związanych z wyżywieniem
Zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (...)
str. 20
1.
Usługi aranżacji wnętrz
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowania wnętrz. W ramach tych usług m.in. opracowuję projekty aranżacji wnętrz mieszkań, w tym przygotowuję ich komputerową (...)
str. 21
2.
Organizacja kursów operatora wózków widłowych
W ramach działalności gospodarczej na zlecenie różnych firm organizuję kursy obsługi wózków widłowych. W ramach tych kursów prowadzę wykłady i zajęcia praktyczne. Nie jestem jednostką (...)
str. 23
3.
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci
W ramach działalności gospodarczej prowadzę zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o charakterze rozwojowym i profilaktycznym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów (...)
str. 24
VII.
Opodatkowanie czynności realizowanych przez bursę szkolną po wydaniu interpretacji ogólnej MF
Jesteśmy bursą szkolną. Dotychczas do świadczenia usług zakwaterowania oraz wyżywienia stosowaliśmy zwolnienie z VAT. Czy powyższe stanowisko pozostaje aktualne? Czy w związku z wydaną dla (...)
str. 26
1.
Zasady prowadzenia bursy szkolnej
System oświaty obejmuje między innymi placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (art. 2 pkt 8 ustawy z (...)
str. 26
2.
Opodatkowanie świadczonych przez bursę usług zakwaterowania oraz zapewnienia uczniom wyżywienia
Wydawane dotychczas interpretacje indywidualne wskazywały, iż w przypadku wykonywania przez bursę usług zakwaterowania oraz zapewnienia wyżywienia uczniom, jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika ( (...)
str. 27
3.
Zmiana stanowiska w kwestii opodatkowania czynności wykonywanych przez bursę
W dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT1.8101.3.2019 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez (...)
str. 28
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Składanie JPK_V7M przy zawieszeniu działalności
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania JPK_V7M? Czynni podatnicy rozliczający VAT miesięcznie zobowiązani są do składania pliku JPK_V7M, który obejmuje część deklaracyjną (...)
str. 29
2.
Rozliczenie otrzymanej zaliczki i dostawy towaru
Na poczet dostawy towaru w dniu 5 października 2020 r. otrzymaliśmy zaliczkę. Towar został dostarczony do nabywcy 16 października br. Czy musimy w tej sytuacji (...)
str. 30
3.
Skorzystanie z ulgi na złe długi
W sierpniu 2020 r. minęło 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze i dłużnik nie uregulował należności. Czy muszę skorzystać z ulgi na złe (...)
str. 31
4.
Zaokrąglenie przy wcześniejszej zapłacie zobowiązania - skonto
Dokonuję płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Chciałabym na kilkanaście dni przed ustawowym terminem regulować zobowiązanie w podatku VAT i skorzystać z prawa do zastosowania skonta. (...)
str. 31
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Zakup drukarki fiskalnej on-line
Czy zwrot z tytułu zakupu kasy fiskalnej przysługuje również na zakup drukarki fiskalnej on-line? Podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości (...)
str. 33
2.
Moment rozliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy
Świadczę usługi budowlane. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję przy użyciu kasy z papierowym zapisem kopii, a od 1 lipca 2021 r. będę zobowiązany do (...)
str. 34
X.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż komputera osobie fizycznej a kasa fiskalna
Świadczę usługi informatyczne dla firm. Zamierzam dokonać jednorazowej sprzedaży komputera osobie prywatnej. Czy taka sprzedaż powoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej? Obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy (...)
str. 35
2.
Czynności wykonywane przez lekarza weterynarii po wznowieniu działalności
W latach 2015-2018 prowadziłem gabinet weterynaryjny, w którym dobrowolnie użytkowałem kasę fiskalną (nie przekroczyłem limitu obrotów zobowiązujących do jej stosowania). Obecnie zamierzam wznowić tę działalność. (...)
str. 36
3.
Kasa fiskalna przy usługach parkingowych
Na terenie firmy mamy zamiar wydzielić miejsce płatnego parkowania. Czy taką sprzedaż będziemy musieli ewidencjonować w kasie fiskalnej? Co do zasady, sprzedaż dokonywana na rzecz (...)
str. 38
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup używanego samochodu z Niemiec, opodatkowanego w systemie marży
Zajmuję się skupem i sprzedażą samochodów używanych. Mam zamiar zakupić kilka samochodów od kontrahenta niemieckiego prowadzącego taki sam rodzaj działalności. Zgodnie z informacją przekazaną mi (...)
str. 39
2.
Zwrot poniesionych kosztów dostosowania linii produkcyjnej od zagranicznej firmy
Otrzymaliśmy zamówienie na towary od zagranicznego kontrahenta. W związku z tym konieczne było dostosowanie linii produkcyjnej, czyli jej przebudowa i zakup nowych urządzeń. Nasz kontrahent (...)
str. 39
3.
Nabycie towarów spoza UE odprawianych w państwie unijnym
Kupiliśmy towar od chińskiego producenta. Towary zostały wysłane do Niemiec, gdzie sprzedawca dokonał ich odprawy i przetransportował do Polski. Jak rozliczyć taką transakcję? Czy w (...)
str. 41
4.
Ewidencjonowanie i deklarowanie importu usług w ewidencji JPK_VAT
W prowadzonej działalności otrzymujemy faktury potwierdzające import usług. Obecnie zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla celów VAT i podatku dochodowego ustala się odmiennie. (...)
str. 42
5.
Podatek u źródła w podstawie opodatkowania importu usług
Jak obliczyć podstawę opodatkowania importu usług od zagranicznego podmiotu, w przypadku gdy podatnik w związku z tą transakcją płaci podatek u źródła w wysokości 5% (...)
str. 43
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Schemat transakcji realizowanych z użyciem karty paliwowej
W praktyce podmioty gospodarcze dokonując zakupu paliwa, płacą za nie kartami paliwowymi. Wystawcą tych kart nie zawsze jest jednak koncern paliwowy, od którego podatnik nabył (...)
str. 45
2.
Kwalifikacja dostawy dokonywanej przez emitenta kart
Organy podatkowe mogą jednak kwestionować uznanie takiej transakcji za łańcuchową i uznać, że jest to wyłącznie świadczenie usług finansowych. W takim przypadku wystawca kart nie (...)
str. 45
3.
Korzystne stanowisko organów podatkowych w zakresie odliczania VAT od zakupów opłaconych kartą
Obecnie organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych uznają generalnie, że jeżeli z treści zawartych umów wynika, że pośrednik ma prawo do kształtowania ceny paliwa, warunków jego (...)
str. 46
4.
Karty na zakup energii elektrycznej do samochodów
Podobnie jak karty paliwowe - traktowane są karty na zakup energii elektrycznej do ładowania samochodów. Do takich wniosków doszedł Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Limity uprawniające do uzyskania statusu małego podatnika
Status małego podatnika w świetle art. 2 pkt 25 ustawy o VAT przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w (...)
str. 49
2.
Rozliczanie podatku VAT metodą kasową
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w art. 21 ustawy o VAT. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, (...)
str. 50
3.
Odliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej
Mali podatnicy stosujący kasową metodę w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, prawo do obniżenia (...)
str. 51
4.
Deklaracje składane przez małych podatników
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do (...)
str. 52
5.
Utrata prawa do kasowej metody rozliczeń
W myśl art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M
Do 30 września 2020 r. podstawowym formularzem, który służył do rozliczenia podatku VAT była deklaracja VAT-7 przeznaczona dla podatników rozliczających się miesięcznie i deklaracja VAT-7K (...)
str. 54
2.
Sporządzanie deklaracji VAT-9M
W wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy o VAT, Minister Finansów w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia określił wzór deklaracji (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe aromatów zawierających alkohol etylowy
Wyrobami akcyzowymi w myśl ustawy o podatku akcyzowym są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby (...)
str. 57
1.
Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w postaci alkoholu etylowego zawartego w aromatach zaklasyfikowanych do innych pozycji CN niż pozycje CN 2207 i 2208, dokonuje (...)
str. 58
2.
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w aromatach
Należy jednocześnie zauważyć, że wskazane powyżej opodatkowane akcyzą nabycie wewnątrzwspólnotowe alkoholu etylowego zawartego w aromatach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Właściwe oznaczanie faktur MPP w nowym JPK_VAT
Czy w nowym JPK_VAT należy zaznaczyć pole MPP, jeżeli wartość faktury wynosi więcej niż 15.000 zł i obejmuje ona towary z załącznika nr 15 do (...)
str. 60
2.
Oznaczenie B_ MPV_PROWIZJA w JPK_VAT z deklaracją
Prowadzę działalność gospodarczą, w której uzyskuję przychody z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Wystawiam na rzecz innej firmy fakturę na uzyskaną przeze mnie (...)
str. 61
3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu posiłków dla pracowników
Spółka finansuje posiłki dla pracowników. Nie są to posiłki profilaktyczne w rozumieniu Kodeksu pracy. W każdym miesiącu spółka przeznacza stałą kwotę na jednego pracownika, w (...)
str. 62
4.
Czy stosowanie wskaźnika proporcji przy działalności mieszanej jest obowiązkowe?
Prowadzimy działalność opodatkowaną VAT (wynajem lokali użytkowych) oraz zwolnioną (usługi ubezpieczeniowe). Czy obowiązuje nas odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika, czy też możemy jednocześnie stosować pełne (...)
str. 64
5.
Ocena pierwszego zasiedlenia w przypadku nieruchomości w stanie surowym zamkniętym
Osoba fizyczna wybudowała budynek mieszkalny i w stanie surowym zamkniętym sprzedała go spółce "X". Spółka wynajmuje nieruchomość spółce "Y", która jest jedynym udziałowcem spółki "X". (...)
str. 64
6.
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu wniesionego przez gminę do spółki z o.o.
Gmina wniesie aport do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu będzie wyłącznie grunt niezabudowany. Miasto jest właścicielem (...)
str. 66
7.
Termin uwolnienia środków z rachunku VAT
W jakim terminie urząd podejmie decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT? Podatnik VAT może złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.