Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.994 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (517) z dnia 10.07.2020
Poradnik VAT
nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Terminy obowiązkowego stosowania kas on-line odroczone do 2021 r.
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)
str. 4
II.
Od 1 lipca 2020 r. zmiany w opodatkowaniu transakcji zagranicznych
Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Nowa matryca stawek VAT w praktyce
Do 30 czerwca 2020 r. towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT identyfikowane były za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (...)
str. 6
1.
Obowiązek oznaczania w nowym JPK_VAT transferu bonów SPV i MPV
Prowadzę kilka sklepów odzieżowych na terytorium kraju. W ramach tej działalności sprzedaję karty podarunkowe, które upoważniają ich posiadaczy do otrzymania artykułów odzieżowych w zamian za (...)
str. 10
2.
Zerowy JPK_V7M
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. Czy w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie (...)
str. 11
3.
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego o tzw. skonto
Załóżmy, że w grudniu 2020 r. skorzystam z obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, ponieważ dokonam zapłaty całości tego zobowiązania jednorazowo z rachunku VAT (...)
str. 12
4.
Otrzymanie faktur zakupu zawierających adnotację "metoda kasowa"
Współpracuję z małym podatnikiem, który rozlicza VAT metodą kasową. Otrzymuję faktury z adnotacją "metoda kasowa", które ujmuję w odpowiednim terminie w ewidencji zakupu VAT. Czy (...)
str. 12
1.
Obowiązek posiadania i zgłaszania rachunków firmowych
Podmiot świadczący usługi informatyczne i architektoniczne zgłosił do urzędu skarbowego swoje prywatne konto, ale nie zostało ono wpisane na białą listę podatników VAT. W ramach (...)
str. 13
2.
Aktualizacja danych przy zamknięciu rachunku bankowego
Jako czynny podatnik VAT zamknąłem rachunek bankowy, który znajdował się na białej liście. Zauważyłem, że rachunek ten z białej listy "zniknął" zanim złożyłem odpowiednią aktualizację (...)
str. 16
3.
Uwolnienie środków z zamkniętego rachunku VAT
Mieliśmy otwarty rachunek firmowy w banku. W grudniu 2019 r. otworzyliśmy nowe konto w innym banku. Przed likwidacją konta przekazaliśmy wszystkie zgromadzone środki na nowe (...)
str. 17
VI.
Ulga na złe długi - opinia rzecznika generalnego TSUE
Zasady rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulgi na złe długi), regulują przepisy art. 89a ustawy o VAT. W obrocie gospodarczym dochodzi (...)
str. 19
1.
Zasady wystawiania faktur VAT RR i ujmowania ich w nowym JPK_VAT
Jako czynny podatnik VAT nabywam produkty rolne od rolnika ryczałtowego. W związku z tym wystawiam faktury VAT RR. Rolnik nie zgadza się na wystawianie faktur (...)
str. 20
2.
Jak opodatkować dostawę zboża?
Jako rolnik będący czynnym podatnikiem VAT sprzedaję pszenicę rolnikowi ryczałtowemu. Jaką stawką VAT powinienem opodatkować tę sprzedaż? Czy w takiej sytuacji muszę wystawić zwykłą fakturę (...)
str. 22
3.
Odliczenie kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku z faktur VAT RR
Spółdzielnia skupuje mleko od dostawców będących jednocześnie jej członkami. Z należności za mleko, spółdzielnia zgodnie ze statutem, potrąca zadeklarowane przez członka wpłaty na fundusz udziałowy. (...)
str. 23
VIII.
Brak opodatkowania towarów w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego - interpretacja ogólna MF
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były (...)
str. 24
IX.
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Problemy z ujmowaniem sprzedaży dla osób prywatnych w nowym JPK_VAT
Od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy VAT mieli zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Jednakże mocą ustawy z (...)
str. 28
1.
Faktura na rzecz osób prywatnych
W prowadzonej działalności gospodarczej korzystam ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych w kasie fiskalnej. W jaki sposób w nowym JPK_V7M będzie (...)
str. 29
2.
Ujmowanie faktur do paragonów oznaczonych symbolem "FP"
W nowym JPK_V7M fakturę wystawioną do paragonu będzie należało oznaczyć symbolem "FP". Czy ten obowiązek dotyczyć będzie również faktur wystawionych do paragonów na rzecz osób (...)
str. 29
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Moment zaewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi montażu paneli fotowoltaicznych na rzecz osób fizycznych. Usługa została wykonana 29 czerwca 2020 r. a 30 czerwca wystawiłem fakturę (...)
str. 31
2.
Faktura potwierdzająca zakup w sklepie internetowym
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w sklepie internetowym kupiłem wiatraki. Z tytułu tego zakupu otrzymałem fakturę wystawioną na dane osoby fizycznej. Sprzedawca poinformował mnie, że (...)
str. 32
3.
Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej
Świadczę usługi monitorowania systemu alarmowego na rzecz osób prywatnych, które ewidencjonuję w kasie fiskalnej i każdorazowo wystawiam faktury. Wydrukowany paragon wraz z drugim egzemplarzem faktury (...)
str. 33
4.
Internetowa sprzedaż towarów
Sprzedaję towary osobom prywatnym przez internet (poprzez platformę Allegro). Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy (po pomniejszeniu prowizji pobieranej przez Allegro). Czy (...)
str. 34
5.
Kasa fiskalna przy wynajmie nieruchomości
Prowadziłem działalność usługową, w której użytkowałem kasę fiskalną. Obecnie zamierzam wynająć lokal mieszkalny osobie prywatnej. Czy w tej sytuacji mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Zmiany w opodatkowaniu transakcji zagranicznych
Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy (...)
str. 36
1.
Rozliczenie dostawy realizowanej w procedurze uproszczonej magazynu call-off stock
W jaki sposób opodatkować dostawę towarów do magazynu na terytorium Niemiec w procedurze uproszczonej call-off stock jeśli przemieszczenie będzie miało miejsce w lipcu 2020 r. (...)
str. 36
2.
Przyporządkowanie transportu w łańcuchu dostaw
Uczestniczymy w transakcji łańcuchowej dokonując zakupu towarów od włoskiego producenta, który wysyła je bezpośrednio do czeskiego nabywcy. Dla potrzeb tej transakcji podaliśmy włoskiemu sprzedawcy nasz (...)
str. 37
3.
Warunki umożliwiające dokonywanie zwrotu VAT podróżnym przez sprzedawcę
Prowadzimy sklep, w którym sprzedajemy towary oferując zagranicznym nabywcom zwrot podatku VAT. Czy nadal wysokość naszych obrotów ma wpływ na możliwość dokonywania przez nas takich (...)
str. 38
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie WNT przez podatnika nieposiadającego numeru VAT UE
Czy będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym dokonując zakupu towarów od unijnego dostawcy powinniśmy rozliczyć WNT jeśli nie posiadamy numeru VAT UE? Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia odnajdujemy (...)
str. 39
2.
Zakup maszyn spoza UE odprawianych na terytorium państwa członkowskiego
W marcu 2020 r. kupiliśmy maszyny od chińskiego producenta. Towary zostały wysłane do Niemiec gdzie nasz przedstawiciel podatkowy dokonał ich odprawy i przetransportowano je w (...)
str. 42
3.
Nieodpłatny import i wydzierżawienie maszyny bez wynagrodzenia
Zamierzamy nieodpłatnie wynająć maszynę od holenderskiego przedsiębiorcy a następnie, również nieodpłatnie, podnająć ją innej polskiej firmie. Jak rozliczyć obie transakcje? Generalnie zakup usług od zagranicznych (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Bilety na spektakle teatralne udostępniane w internecie
W myśl art. 41 ust. 2 w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną stawkę 8% stosuje się do wstępu (...)
str. 46
2.
Konsultacje medyczne on-line
Usługi m.in. w zakresie: 1) opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Regulowanie należności kartą płatniczą a podatek VAT
Definicja karty płatniczej określona jest w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 48
1.
Płatności dokonywane w systemie MPP
Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane (...)
str. 48
2.
Odpowiedzialność solidarna nabywcy a karta płatnicza
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy VAT mają obowiązek zapłaty należności kontrahentowi na rachunek bankowy wskazany w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli tzw. białej liście. (...)
str. 49
3.
Przyspieszony zwrot podatku
Na mocy art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni, (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Deklaracja importowa VAT-IM - sposób wypełniania
Deklarację dla importu towarów zwaną "deklaracją importową", składają podatnicy stosujący odprawę scentralizowaną (art. 33b ust. 1 ustawy o VAT). Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Warunki zwolnienia od akcyzy zwróconego przeterminowanego piwa
Piwem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte (...)
str. 55
1.
Obowiązek poinformowania o zamiarze niszczenia piwa
W rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dodano po rozdziale 3, rozdział 3a gdzie w § 44a wskazano, że podatnikowi, który zniszczy zwrócone piwo (...)
str. 55
2.
Warunki zwolnienia
Aby podatnik zamierzający zniszczyć zwrócone przeterminowane piwo mógł skorzystać z możliwości obniżenia kwoty akcyzy obowiązany jest poinformować, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach
Świadczę usługi budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktury dokumentujące tę sprzedaż o wartości powyżej 15.000 zł oznaczam wyrazami "mechanizm podzielonej (...)
str. 57
2.
Wynajem samochodu osobowego w ramach działalności gospodarczej a 100% odliczenia VAT
Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, od używanego w firmie samochodu osobowego dokonuję odliczenia VAT w pełnej wysokości. Planuję kilka razy w (...)
str. 58
3.
Zmiana danych nabywcy na fakturze dokumentującej zakup paliwa a obowiązek korekty JPK_VAT
Z tytułu zakupu paliwa do samochodu służbowego otrzymaliśmy fakturę z prawidłowo wpisanym nr rejestracyjnym pojazdu ale z błędnym NIP naszej firmy. Czy w takiej sytuacji (...)
str. 60
4.
Poniesienie kosztów sprzedaży samochodu a prawo do odliczenia VAT
Spółka zamierza sprzedać samochód osobowy (środek trwały), od którego odliczała 50% podatku naliczonego. Czy od poniesionych kosztów zamieszczenia ogłoszenia na portalu internetowym o przetargu w (...)
str. 62
5.
Czy kara umowna podlega opodatkowaniu VAT?
Zgodnie z umową naliczamy karę w przypadku rozwiązania przez usługobiorcę umowy telekomunikacyjnej przed terminem określonym w umowie. Czy czynność tę powinniśmy opodatkować podatkiem VAT? Zasady (...)
str. 63
6.
Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury z opóźnieniem
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Świadczymy na rzecz innego podatnika usługi wymienione w pozycjach 24-37 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zgodnie z zawartymi umowami, (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Rozporządzenie w sprawie przesunięcia terminu instalacji kas on-line
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2020 r., pod poz. 1059, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia (...)
str. 66
2.
Zmiany w ustawie o VAT, Ordynacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r., pod poz. 1065, opublikowano ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 66
3.
Zmiana rozporządzenia w zakresie wykazywania danych w nowym JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r., pod poz. 1127, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
4.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2020 r., pod poz. 1092, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.