Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dodatek nr 23
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24
z dnia 10.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY
1.
Cechy decydujące o rodzaju umowy
W myśl art. 22 § 1 K.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)
str. 3
2.
Kilka umów o pracę z tym samym pracownikiem
Pracownik w tym samym zakładzie pracy może wykonywać czynności na kilku różnych stanowiskach. Może się to odbywać zarówno w ramach jednego stosunku pracy, jak i (...)
str. 5
3.
Zlecenie zatrudnionemu prac na podstawie umowy cywilnoprawnej
W związku z możliwością wyboru podstawy zatrudnienia często pojawia się pytanie, czy osobie zatrudnionej można powierzyć dodatkowe zadania w ramach stosunku cywilnoprawnego (umowy zlecenie, umowy (...)
str. 6
II.
RODZAJE UMÓW O PRACĘ ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCI
1.
Umowa na okres próbny
W myśl art. 25 § 1 K.p., umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. Zarówno umowę terminową (...)
str. 6
2.
Limitowanie zatrudniania na czas określony
Po zakończeniu czasu próby można z pracownikiem podpisać nową umowę, w tym umowę na czas określony. Obecne limity umów na czas określony, tj. ilościowy (ograniczający (...)
str. 7
3.
Umowa na czas określony po zakończeniu stosunku bezterminowego
Przepisy nie wprowadzają zakazu zatrudniania terminowego po wcześniejszym zatrudnieniu bezterminowym. Co więcej, orzecznictwo sądowe dopuszcza skuteczną zmianę umowy o pracę na czas nieokreślony w umowę (...)
str. 8
4.
Umowy wyłączone spod limitu
Zgodnie z art. 25 1 § 4 K.p., limitu 3/33 nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych: w celu zastępstwa pracownika (...)
str. 9
III.
REKRUTACJA
Początek rekrutacji należy kojarzyć z pozyskiwaniem informacji na temat kandydatów. Obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. RODO powoduje, że czynność ta została ograniczona (...)
str. 12
1.
Przekazanie niezbędnych informacji o administratorze
RODO nakłada na administratorów danych osobowych, którymi także są pracodawcy, obowiązek informacyjny. Jego podstawą, w stosunku do osób rekrutowanych, jest art. 13 RODO, który wskazuje, (...)
str. 13
2.
Dopuszczalność ogłoszenia naboru bez podania danych pracodawcy
Rozporządzenie unijne RODO ma wpływ na podejmowanie przez pracodawcę wszelkich działań, także tych, związanych z przeprowadzaniem rekrutacji. Na podstawie jego przepisów należy przyjąć, że pracodawca (...)
str. 14
3.
Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej
O zgodności z prawem przetwarzania danych kandydata mówimy, gdy zakres tych danych nie wykroczy poza granice ustanowione w przepisach. Tutaj nadrzędną będzie wynikająca z RODO (...)
str. 15
4.
Zgoda na przetwarzanie innych danych
Stosowanie do art. 22 1a K.p., pracodawca może przetwarzać inne niż wymienione w art. 22 1 § 1 K.p. dane na podstawie zgody osoby ubiegającej (...)
str. 17
5.
Dokumenty związane z rekrutacją
Częstą praktyką przy pobieraniu informacji o kandydacie na pracownika, jest żądanie wypełnienia przez niego stosownego kwestionariusza osobowego. Dokument ten kandydat musi podpisać, gdyż jest to (...)
str. 18
6.
Sposób udokumentowania przedstawionych informacji
Omawiając gromadzenie dokumentacji kandydata na pracownika nie sposób nie wspomnieć, że pracodawca może żądać od niego, oprócz wypełnienia stosowanego kwestionariusza, dostarczenia CV oraz listu motywacyjnego, (...)
str. 19
7.
Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
Jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Przepisy prawa pracy wskazują jakich granic nie można przekraczać podczas jej przeprowadzania, niemniej oprócz tych stanowiących o zakresie (...)
str. 20
8.
Wybór kandydata a zarzut dyskryminacji
Jakakolwiek dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze (...)
str. 22
IV.
ZAWARCIE UMOWY
1.
Właściwa reprezentacja pracodawcy
Zasadniczo umowę o pracę powinien podpisać pracodawca, którym zgodnie z treścią art. 3 K.p., jest jednostka organizacyjna (choćby nie posiadała osobowości prawnej), a także osoba (...)
str. 22
2.
Dopuszczalność podpisania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy oznaczonej
Instytucja tzw. umowy zobowiązującej została pominięta w Kodeksie pracy, ale możliwość jej zawarcia należy wywieść z treści art. 300 K.p., który w sprawach nieunormowanych przepisami (...)
str. 24
3.
Termin nawiązania stosunku pracy
Nie ma przeszkód aby stosunek pracy nawiązać w dzień wolny od pracy (np. w sobotę). Pamiętać przy tym należy, że dzień zawarcia umowy nie musi (...)
str. 25
4.
Obowiązkowe elementy umowy o pracę
Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby (...)
str. 26
5.
Ustalenie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Strony stosunku pracy mogą wydłużyć w umowie o pracę okres obowiązującego pracownika wypowiedzenia, przy czym nie będzie to miało wpływu na wysokość odszkodowania w razie, (...)
str. 30
6.
Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę
Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 K.p., umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, a (...)
str. 31
7.
Dyskryminacja przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia
Generalnie wynagrodzenie może być podczas rekrutacji negocjowane, ważne aby nie naruszało ono przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Poza powyższym, ustalona z kandydatem wysokość wynagrodzenia, jak wynika (...)
str. 31
V.
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NOWEGO PRACOWNIKA
1.
Informacja o warunkach zatrudnienia
Zgodnie z art. 29 § 3 pkt 1 K.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od (...)
str. 32
2.
Stosowanie monitoringu
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na (...)
str. 35
3.
Wstępne badania lekarskie
Obowiązek przeprowadzenia badań profilaktycznych Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach (...)
str. 36
4.
Szkolenia wstępne
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa (...)
str. 38
VI.
AKTA OSOBOWE
1.
Zawartość części A akt osobowych
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (...)
str. 41
2.
Wpinanie do akt odpisu dokumentu
Przepis § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej stanowi, że pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych (...)
str. 43
3.
Sposób prowadzenia dokumentacji
Jedna postać dokumentacji dla całych akt osobowych W chwili wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 43
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.