Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Rozliczenie PIT za 2023 r.
Dodatek nr 5
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4
z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ODLICZENIA OD DOCHODU I PODATKU
1.
Stosowanie kryterium dochodowego w uldze prorodzinnej na jedno dziecko
Jestem rodzicem jednego dziecka. Czy korzystanie z ulgi prorodzinnej nadal uzależnione jest od wysokości mojego dochodu? Generalnie korzystanie z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko uzależnione (...)
str. 3
2.
Odliczenie w PIT-28 składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych z tytułu działalności gospodarczej
W zeznaniu PIT-28 składanym za 2023 r. podatnik rozliczy przychody z działalności gospodarczej oraz z prywatnego najmu. Czy składki na własne ubezpieczenia społeczne powinien odliczyć (...)
str. 5
3.
Wydatki na używanie samochodu na potrzeby niepełnosprawnego rodzica i dziecka
Podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Czy w związku z używaniem własnego samochodu osobowego może odliczyć wydatki w wysokości 4.560 zł, (...)
str. 6
4.
Nakłady na nowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne
Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym dokonał wymiany okien. Wydatki związane z tym przedsięwzięciem odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2021 (...)
str. 7
5.
Limit odliczenia wpłat na IKZE w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Czy w zeznaniu będzie mógł odliczyć wpłaty na IKZE w pełnej wysokości limitu ustalonego dla przedsiębiorców? (...)
str. 8
6.
Ulga na ekspansję obejmuje koszty dostosowania opakowań do wymagań kontrahentów
Podatnik PIT prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której na zamówienie kontrahentów wytwarza produkty przeznaczone do sprzedaży. Realizując zamówienie, zleca drukarni wykonanie okleiny pudełek (opakowań) zgodnie (...)
str. 9
7.
Podział ulgi prorodzinnej między rozwiedzionych rodziców
Po rozwodzie podatniczka wychowuje sama dwoje dzieci. Ojciec dzieci nie uczestniczy w ich wychowywaniu, a alimenty są dochodzone na drodze egzekucji. Czy prawo do ulgi (...)
str. 10
8.
Ulga internetowa w zeznaniu ryczałtowca
Od sierpnia 2023 r. wynajmuję lokal mieszkalny. Opłacam z tego tytułu ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów. Czy w zeznaniu PIT-28 składanym za 2023 (...)
str. 10
9.
Wpływ daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności na odliczenie wydatków rehabilitacyjnych
W lipcu 2023 r. organ wydał orzeczenie o niepełnosprawności małoletniego dziecka (14 lat) podatniczki. Stwierdzono, że niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa. Czy podatniczka w ramach (...)
str. 11
10.
Wpłaty na IKZE u podatnika składającego dwa zeznania
W 2023 r. gromadziłem oszczędności na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i uzyskiwałem przychody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów (...)
str. 12
11.
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne przez wspólnika spółki komandytowej
Wspólnik spółki komandytowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Czy składki na te ubezpieczenia, wpłacone przez spółkę do ZUS, będzie mógł odliczyć w przypadku osiągania przychodów z (...)
str. 13
12.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń gdy dochód nie przekracza 30.000 zł
Podatnik otrzymał z organu rentowego informację PIT-11A. Oprócz przychodów z emerytury w wysokości niepowodującej obowiązku pobrania zaliczek na podatek, organ ten wykazał kwotę zwróconych nienależnie (...)
str. 14
13.
Rozliczenie wydatków rehabilitacyjnych po śmierci osoby niepełnosprawnej
W czerwcu 2023 r. zmarła matka podatnika, która była osobą niepełnosprawną. Czy w tej sytuacji może on odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, które poniósł w (...)
str. 16
14.
Wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej w następnych latach podatkowych
W 2023 r. uzyskałem dochody w wysokości nieznacznie przekraczającej kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku, tj. w wysokości 35.000 zł. Czy w tej sytuacji mogę w (...)
str. 17
15.
Ustalenie kwoty zwrotu nieodliczonej części ulgi prorodzinnej
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik w 2023 r. płacił ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę jego obliczenia pomniejszał o 50% kwoty składek na własne ubezpieczenie (...)
str. 18
16.
Dokonanie wpłaty na IKZE i likwidacja konta w tym samym roku
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Od kilku lat gromadzę oszczędności w IKZE. W 2023 r. także dokonałem wpłaty na IKZE. Następnie pomimo, że nie (...)
str. 19
17.
Wydatki na zakup leków niezwiązanych z niepełnosprawnością
Osoba niepełnosprawna ponosi wydatki na leki udokumentowane fakturami. Czy stosując ulgę rehabilitacyjną w tym zakresie, może uwzględniać tylko koszty leków, które stosuje w związku z (...)
str. 20
18.
Składki zdrowotne zapłacone z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem liniowym
Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuję podatkiem liniowym. Opłacam z tytułu tej działalności składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w limicie tych składek podlegających odliczeniu od dochodu (...)
str. 21
19.
Odliczenie poniesionych strat
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Z których lat podatkowych mogę odliczyć straty podatkowe w zeznaniu PIT-36 za 2023 r.? W (...)
str. 21
20.
Uznanie wydatków na zakup sprzętu elektronicznego za wydatki na cele rehabilitacyjne
Podatnik ma stwierdzoną niepełnosprawność. Czy w zeznaniu podatkowym za 2023 r. będzie mógł odliczyć wydatki na zakup komputera, smartfona i smartwatcha, z których korzystanie ułatwia (...)
str. 22
II.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Opodatkowanie dochodów z umowy o pracę uzyskanych za granicą
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce (tu znajduje się jego ośrodek interesów życiowych). Osiąga dochody z umowy o pracę z polskiej firmy. W 2023 r. (...)
str. 24
2.
Wspólne zeznanie małżonków
W 2023 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową oraz osiągnął dochód z umowy o pracę. Z kolei jego żona uzyskała za ten rok (...)
str. 25
3.
Rozliczenie samotnego rodzica, którego dziecko uzyskało zagraniczne dochody nieopodatkowane w Polsce
Podatnik za 2023 r. zamierza skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czy takie rozliczenie będzie prawidłowe, jeżeli dziecko podatnika nie (...)
str. 26
4.
Wykazanie ulgi mieszkaniowej w zeznaniu PIT-39
W kwietniu 2023 r. sprzedałem mieszkanie, które nabyłem w lutym 2018 r. Uzyskany przychód zamierzam przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Czy pomimo tego muszę złożyć (...)
str. 27
5.
Złożenie przez nierezydenta zeznania w celu rozliczenia dochodów z umowy zlecenia
W styczniu 2023 r. obywatel Ukrainy rozpoczął pracę w naszej firmie na podstawie umowy zlecenia. Nie przedłożył certyfikatu rezydencji. Wobec tego przez część roku (do (...)
str. 28
6.
Wypełnienie właściwego zeznania przez wdowca wychowującego samotnie dziecko
W związku ze śmiercią współmałżonka podatnik przez część 2023 r. samotnie wychowywał uczące się dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia. Czy może on rozliczyć (...)
str. 29
7.
Odliczenie od zagranicznego przychodu 30% diety
Od 1 sierpnia 2023 r. do 26 września 2023 r. pan Piotr pracował w Holandii na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszym pracodawcą (w (...)
str. 30
8.
Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów
Podatnik w 2023 r. osiągnął wiek emerytalny. Nabył uprawnienia do emerytury, lecz jej nie pobiera. Nadal pracuje na etacie. Korzysta z ulgi dla seniorów. Czy (...)
str. 32
9.
Wykazanie sprzedaży odziedziczonych akcji w zeznaniu PIT-38
Podatnik PIT sprzedał akcje, które nabył w drodze spadku. Uzyskany przychód musi rozliczyć w zeznaniu PIT-38. Czy przychód ten może pomniejszyć o wydatki, jakie na (...)
str. 32
10.
Obowiązki informacyjne u podatników korzystających z ulgi dla rodzin wielodzietnych
Czy na podatnikach korzystających z ulgi dla rodzin wielodzietnych ciążą jakieś obowiązki w zakresie informowania o tym fakcie urzędu skarbowego? Tak. Szczegóły w dalszej części (...)
str. 33
11.
Złożenie dwóch zeznań przez jednego podatnika
W 2023 r. osiągnąłem dochody z tytułu umowy zlecenia oraz prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy w tej sytuacji powinienem złożyć dwa zeznania: PIT-37 (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.