Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zapłata na rachunek spoza białej listy - zmiany od 1 lipca 2020 r.
Od 1 lipca br. zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z (...)
str. 4
1.
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mieli możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności solidarnej, pod warunkiem, że złożyli zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza (...)
str. 4
2.
Pozostałe zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej
Na skutek omawianej nowelizacji przepisów podatnicy nie poniosą negatywnych konsekwencji w postaci odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy płatność: wynika z transakcji innej niż określona w (...)
str. 5
II.
Zmiana rozporządzeń wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego
Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl , że 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia (...)
str. 7
III.
Nowy JPK_VAT dostępny na stronie Wydawnictwa
Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT czynni będą składać wyłącznie w wersji (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Obowiązek podatnika w zakresie ustalenia stawki VAT na towar/usługę
Zarówno ustalenie, jak i stosowanie właściwej stawki VAT stanowi obowiązek podatnika dokonującego sprzedaży towaru lub usługi. Podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%. W przypadku (...)
str. 8
2.
Nowa matryca stawek VAT
Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub (...)
str. 8
3.
Rozliczenie VAT w okresie przejściowym
Podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT ma obowiązek odprowadzenia do budżetu podatku należnego od tych czynności. Aby prawidłowo i terminowo wykazać zobowiązanie podatkowe związane (...)
str. 8
4.
Decyzja w sprawie WIS gwarancją ochrony podatnika
W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o (...)
str. 10
V.
Wiążące informacje stawkowe w sprawie stawki VAT dla wybranych usług
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)
str. 10
1.
Prawidłowe opodatkowanie nawozów
Do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z § 3 ust. 4-6 rozporządzenia w sprawie stawek obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosowało się do dostawy, (...)
str. 12
2.
Stawka VAT dla dostawy środków gryzoniobójczych i owadobójczych
Dział 38 Nomenklatury scalonej obejmuje "Produkty chemiczne różne". Dział ten nie obejmuje odrębnych chemicznie zdefiniowanych pierwiastków lub związków chemicznych (z pewnymi wyjątkami, m.in. środków owadobójczych, (...)
str. 15
1.
Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Obowiązek taki nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 5 września (...)
str. 16
2.
Obowiązek aktualizacji danych o numerach bankowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 (...)
str. 17
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Stawka VAT na wodę mineralną
Jaką stawką VAT w świetle obowiązujących przepisów należy opodatkować sprzedaż wody mineralnej? W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawarto wykaz towarów i usług (...)
str. 18
2.
Formularz korekty deklaracji VAT
Musimy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r. Na jakim druku powinniśmy jej dokonać: według wersji obowiązującej przy składaniu deklaracji czy na formularzu obecnie (...)
str. 19
3.
Usługi projektowe a obligatoryjny MPP
Świadczę usługi polegające na wykonywaniu dokumentacji projektowej (usługi projektowe). Czy mam obowiązek umieszczania na wystawianych fakturach wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", jeśli wartość brutto transakcji na (...)
str. 19
4.
Obniżona stawka VAT na pieluchy
Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży jednorazowych pieluch dla dzieci do pływania? Zgodnie z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, obniżona (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne
Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
str. 21
2.
Obowiązek stosowania kas on-line w interpretacjach indywidualnych
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych podkreślają, że aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy podmioty prowadzące sprzedaż żywności zobowiązane są do stosowania kas on-line należy (...)
str. 22
X.
Rodzaj prowadzonej działalności a możliwość zwolnienia z kasy
Rozpoczynam działalność polegającą na świadczeniu usług projektowych m.in. w zakresie melioracji dróg czy przepustów, jak również będę pełnił funkcję kierownika budowy domku jednorodzinnego. Czy mogę (...)
str. 25
1.
Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT
Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, tj. drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, u których (...)
str. 25
2.
Kasa rejestrująca u podatnika zwolnionego z VAT
Jeśli podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - to bez względu na to, czy korzysta on ze zwolnienia (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Transakcje komisowe w obrocie z zagranicą
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...)
str. 28
1.
Komis jako nietransakcyjne WNT - wyroki sądów
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) - w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, (...)
str. 28
2.
Obowiązek podatkowy przy transakcjach komisowych
Problem właściwego zakwalifikowania czynności komisowej dokonywanej pomiędzy dwoma podatnikami z różnych państw UE jest o tyle istotny, że ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (...)
str. 30
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie patentu od firmy z Niemiec
Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT UE i zakupiliśmy od niemieckiej firmy patent. W fakturze wystawionej przez kontrahenta podana jest kwota należności bez podatku VAT. Czy (...)
str. 31
2.
Sposób opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży swoich wyrobów do Francji na rzecz klientów indywidualnych a także instytucji i firm niezarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT. (...)
str. 31
3.
Dostawa towarów poddawanych przerobowi przed wywozem poza granice kraju
Zagraniczny kontrahent zamówił w naszej firmie tapicerkę na jachty. Na polecenie zamawiającego dostarczamy tapicerkę do innej polskiej firmy, która montuje ją na jachtach transportowanych później (...)
str. 34
4.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu
Prowadzimy w Polsce działalność handlową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedaliśmy towary zagranicznym kontrahentom. Towary kupiliśmy w Chinach, skąd bezpośrednio zostały przetransportowane do poszczególnych państw. Dostawa (...)
str. 36
5.
Otrzymanie pożyczki od zagranicznego udziałowca
Czy otrzymanie pożyczki od zagranicznego kontrahenta z UE (udziałowca), jest importem usług, który podlega zwolnieniu z opodatkowania? Czy obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania pożyczki? (...)
str. 37
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Nowy JPK_VAT z deklaracją w pytaniach Czytelników
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT czynni będą składać wyłącznie (...)
str. 39
1.
Transakcje objęte MPP
W nowym JPK_VAT transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności będzie należało oznaczać symbolem MPP. Czy nabywca będzie musiał symbol ten umieścić w JPK jeśli sprzedawca mimo (...)
str. 39
2.
Oznaczenia identyfikujące dostawę niektórych towarów i usług oraz specjalne procedury
Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 40
3.
Ulga na złe długi - zasady korekty w nowym JPK
W jaki sposób w nowym JPK_VAT z deklaracją będzie należało wykazać ulgę na złe długi? Zasady rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały (...)
str. 43
4.
Kod kraju nadania w strukturze ewidencji
Czy w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego i naliczonego obowiązkowo należy podawać NIP kontrahenta z prefiksem? Z broszury informacyjnej w sprawie JPK_VAT z deklaracją (...)
str. 44
5.
Świadczenie usług niematerialnych
W przypadku wystąpienia sprzedaży usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Warunki stosowania obniżonej stawki VAT na usługi budowlane od 1 lipca 2020 r.
Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną do wysokości 8% stawkę VAT stosuje się do: 1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy (...)
str. 46
1.
Montaż żaluzji zewnętrznych i wewnętrznych
Firma świadczy usługi montażu żaluzji zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Są to usługi kompleksowe i cena materiałów wliczona jest w usługę. (...)
str. 47
2.
Kompleksowa usługa wylania betonu
Czy można zastosować 8% stawkę VAT na kompleksową usługę budowlaną wylania masy betonowej? W skład tej usługi wchodzi wyprodukowanie masy betonowej, jej transport specjalistycznym sprzętem (...)
str. 48
3.
Lokalizacja wycieku wody w instalacjach wodnych i grzewczych
Podatnik wykonuje usługi polegające na lokalizacji wycieków wody w instalacjach wodnych i grzewczych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. Badania te wykonywane są kamerami (...)
str. 49
4.
Serwisowanie instalacji klimatyzacyjnej
Podatnik świadczy usługi serwisowe (konserwacyjne), mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów instalacji systemów klimatyzacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Usługi te obejmują m.in.: wykonywanie okresowych (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Zasady wypełniania informacji podsumowujących
Od 1 lipca br. obowiązują nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych, w tym realizowanych w ramach procedury magazynu call-off stock. Ustawodawca nałożył na podatników dokonujących dostawy (...)
str. 50
2.
Sposób sporządzenia korekty VAT-UEK
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE, należy niezwłocznie złożyć korektę błędnej informacji podsumowującej za pomocą środków komunikacji (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich od 1 lipca 2020 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Przesunięcia między produktami w ramach umowy z NFZ a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Spółka z o. o. jest przychodnią (NZOZ-em) i świadczy usługi medyczne dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. Umowa określa jeden limit kwotowy, ale dzieli (...)
str. 58
2.
Sankcje przewidziane dla nabywcy w przypadku niezastosowania MPP
Świadczę usługi budowlane, które dokumentuję fakturą uwzględniającą zarówno wartość samej usługi, jak i wartość zużytych materiałów. Wśród tych materiałów są zarówno te, które wymienione zostały (...)
str. 59
3.
Metoda kasowa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej a miesięczne rozliczanie VAT
W kwietniu 2020 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej i złożyłem zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Z uwagi na obowiązujące przepisy składam miesięczne deklaracje VAT. Czy rozliczając się (...)
str. 61
4.
Otrzymanie faktur w formie elektronicznej a prawo do odliczenia podatku VAT
Spółka nie prowadzi ewidencji wpływów dokumentów kosztowych. Dokumenty te nie są opisywane i podpisywane przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany wydatek. Podatek VAT wynikający z (...)
str. 62
5.
Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej
Spółka zamówiła usługę kateringu w związku z organizacją spotkania z pracownikami odchodzącymi na emeryturę. Czy możemy odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakupu takiej usługi? Z (...)
str. 64
6.
Kilka faktur dokumentujących jedną transakcję
Czy jedną transakcję (na podstawie jednego zamówienia) możemy udokumentować dwoma osobnymi fakturami, gdzie w jednej wskażemy towary podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności (o łącznej wartości (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r., pod poz. 1158, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 66
2.
Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r., pod poz. 1138, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji (...)
str. 66
3.
Zmiana wzoru ZAW-NR
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2020 r., pod poz. 1188, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru (...)
str. 67
4.
Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2020 r., pod poz. 1159, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.