Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Dodatek nr 5
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6
z dnia 20.03.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
WYCENA RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
1.
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne (...)
str. 2
2.
Wycena rozchodu i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym podlegają, zgodnie z przeznaczeniem: zużyciu, sprzedaży, likwidacji itp. Na dzień rozchodu należy ustalić ich wartość. Problem dotyczy jednorodnych (...)
str. 5
3.
Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowią, że kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, (...)
str. 6
4.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto (...)
str. 6
5.
Odpisywanie rzeczowych aktywów obrotowych w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia
Ustawa o rachunkowości w art. 17 ust. 2 wymienia cztery metody ewidencjonowania i wyceny zapasów. Ostatnia z wymienionych metod (por. art. 17 ust. 2 pkt (...)
str. 7
6.
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Aktualizacja wartości zapasów i termin utworzenia odpisu Jednostki kontynuujące działalność dokonują nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyceny aktywów i pasywów według zasad określonych w (...)
str. 10
II.
EWIDENCJA KSIĘGOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH NA PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Metody wyceny rozchodu towarów ujmowanych w cenach rzeczywistych
W sytuacji gdy towary i materiały w jednostce są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, a wyroby gotowe w koszcie wytworzenia, to ich rozchód (...)
str. 13
2.
Koszty zakupu stanowiące składnik ceny nabycia materiałów
Jeżeli koszty zakupu materiałów (np. koszty transportu, załadunku, wyładunku) stanowią dla jednostki znaczną wartość, która wpłynie istotnie na wyniki finansowe tej jednostki, to ewidencję materiałów (...)
str. 15
3.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na przykładzie towarów
Stałe ceny ewidencyjne są to ceny niezmienne w pewnym okresie, ustalone samodzielnie przez jednostkę, w celu uproszczenia ewidencji przychodu i rozchodu towarów. Stałe ceny przyjmuje (...)
str. 18
4.
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień ich zakupu
Stosowanie rozwiązania przewidzianego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości polega na odpisywaniu w koszty wartości materiałów w momencie ich zakupu. Zarachowanie (...)
str. 20
5.
Ewidencja sprzedaży towarów objętych odpisem aktualizującym
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według (...)
str. 22
6.
Odpisanie w koszty niezbywalnych zapasów wyrobów gotowych
Zapasy (w tym materiały, towary i wyroby gotowe), które nieodwracalnie utraciły swoje cechy (właściwości), a tym samym utraciły swoją przydatność gospodarczą i nie nadają się (...)
str. 24
7.
Wycena zapasów towarów na dzień bilansowy
W bilansie wykazuje się saldo Wn konta 33 "Towary" - oznaczające wartość towarów według cen stosowanych przez jednostkę do bieżącej ewidencji (tj. cen zakupu, nabycia (...)
str. 25
8.
Wycena bilansowa zapasów materiałów i produktów gotowych
Pozostające na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według ceny nabycia, bądź ceny zakupu, a w przypadku materiałów wytworzonych we własnym zakresie według kosztów wytworzenia. (...)
str. 26
9.
Uproszczenia w wycenie bilansowej produkcji w toku
Produkcja w toku to część produkcji przedsiębiorstwa, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje ona produkty lub usługi w fazie tworzenia, na które (...)
str. 27
III.
ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUGI - EWIDENCJA ORAZ PREZENTACJA W BILANSIE
1.
Wpłata zaliczki i ewidencja księgowa faktury zaliczkowej
Zaliczka to część należności wpłacana z góry, np. na poczet wykonania usługi bądź dostawy towaru. Nie pełni ona funkcji zabezpieczenia wykonania zobowiązania tylko zostaje zaliczona (...)
str. 31
2.
Końcowe rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę
Jeżeli wpłacona przez jednostkę zaliczka obejmowała całą należność, jaka ma zostać zapłacona przez nabywcę, to w momencie wykonania usługi lub dostawy towaru sprzedawca nie wystawia (...)
str. 32
3.
Ewidencja księgowa zaliczki i rozliczenia dostawy na przykładach liczbowych
Przykład Wpłata zaliczki i rozliczenie dostawy, gdy jednostka stosuje konto 30 i odlicza VAT naliczony I. Założenia: W lutym 2019 r. jednostka "X" zamówiła w (...)
str. 33
4.
Prezentacja zaliczek na dostawy i usługi w bilansie
Zaliczki wpłacane kontrahentom na poczet dostaw towarów, materiałów, wyrobów gotowych oraz usług obcych, które do dnia bilansowego pozostały nierozliczone - bez względu na to, czy (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.