Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 4 (604) Z DNIA 20.02.2024
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (586) z dnia 20.05.2023
Interpretacje podatkowe z zakresu podatku dochodowego
Dodatek nr 9
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10
z dnia 20.05.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Połączenie spółek przez przejęcie
Podatnik (spółka z o.o.) był komplementariuszem spółki komandytowej z prawem do udziału w zyskach tej spółki wynoszącym 1%. Na podstawie uchwały zdecydowano o połączeniu obydwu (...)
str. 3
2.
Zaliczkowe wpłaty ratalne otrzymane od kontrahenta na poczet wykonania przyszłej usługi
Zgodnie z umową zawartą z kontrahentem część płatności za usługę dokonywana jest w ratach przed wykonaniem usługi, co udokumentowane jest fakturami zaliczkowymi. Klient może zrezygnować (...)
str. 5
3.
Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia
Czy w razie wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Odpowiedź W przypadku wystąpienia (...)
str. 6
4.
Sfinansowanie przez pracodawcę kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracownikom
Spółka poniosła wydatki na zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników. Będą oni z nich korzystali wyłącznie na potrzeby pracodawcy. Czy w związku z tym u (...)
str. 7
5.
Określenie momentu powstania przychodu w razie zapłaty za towar kartą podarunkową
Spółka sprzedaje karty podarunkowe uprawniające do ich realizacji w określonym terminie w sklepach stacjonarnych i internetowych prowadzonych przez spółkę. Ponadto planuje wprowadzić możliwość zakupów i (...)
str. 9
6.
Kwalifikacja przychodów osiąganych z najmu do odpowiedniego źródła przychodów
Czy przychody z prywatnego najmu osiągane przez osobę, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym? Odpowiedź Przychody z prywatnego najmu osiągane przez (...)
str. 11
7.
Wynajem przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnej nieruchomości
Wspólnota uzyskuje przychód z wynajmu części dachu budynku operatorowi telefonii komórkowej. Na wynajętej powierzchni najemca zamontował maszt telefonii cyfrowej, który wykorzystuje w ramach prowadzonej przez (...)
str. 13
8.
Objęcie przez podatnika udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
Podatnik zamierza objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. Podwyższenie kapitału zostanie pokryte wkładami pieniężnymi w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów. Wartość nominalna (...)
str. 16
9.
Otrzymanie odszkodowania za straty poniesione w środku trwałym
Przedsiębiorca świadczy usługi transportowe. W grudniu 2022 r. zatrudniony przez niego kierowca wpadł w poślizg, w wyniku czego zniszczony został samochód z naczepą oraz znajdujący (...)
str. 18
10.
Przewalutowanie i umorzenie kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich
Podatnicy planują zawrzeć z bankiem ugodę, w ramach której dojdzie do przewalutowania i umorzenia kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich. Czy czynności te spowodują powstanie przychodu? (...)
str. 19
11.
Zastosowanie ulgi dla seniorów u przedsiębiorcy opłacającego podatek liniowy
Podatnik w wieku 83 lat prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca podatek liniowy. Jednocześnie pobiera świadczenie emerytalne, wobec czego z działalności opłaca tylko składkę (...)
str. 21
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Wydatki na wymagane przez kontrahenta badania lekarskie przedsiębiorcy
Kontrahent, u którego przedsiębiorca będzie wykonywał zlecenie polegające na pracach na wysokości, wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 (...)
str. 22
2.
Moment rozliczenia w kosztach nakładów na prace budowlane w firmowych budynkach
Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji mięsa wieprzowego, jego przetwarzania oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej, poniosła wydatki na prace budowlane w budynkach stanowiących środki (...)
str. 24
3.
Zakup prezentów dla kontrahentów
Spółka przekazuje swoim kontrahentom różnego rodzaju prezenty. Są to przedmioty opatrzone logo spółki (długopisy, kalendarze, notesy, broszury, ulotki, kubki) oraz przedmioty, których wyłącznie opakowanie zawiera (...)
str. 26
4.
Towary otrzymane od członka rodziny w ramach darowizny przedsiębiorstwa
Ojciec przekazał synowi prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w ramach darowizny. Przedmiotem darowizny były m.in. towary handlowe. Czy towary te syn będzie mógł ująć w remanencie (...)
str. 28
5.
Odrębny limit w kwocie 150.000 zł dla rat leasingowych oraz wykupu przedmiotu leasingu
Podatnik zawarł umowę leasingu samochodu osobowego. Czy limit w kwocie 150.000 zł należy ustalać odrębnie dla rat leasingowych oraz wykupu przedmiotu leasingu? Odpowiedź Limit w (...)
str. 29
6.
Sfinansowanie osobie na kontrakcie menedżerskim kosztów nauki jej dziecka
Zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego spółka finansuje koszty nauki dziecka menedżera. Czy poniesione z tego tytułu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów? Odpowiedź Wydatki na sfinansowanie (...)
str. 31
7.
Wydatki na dojazdy do pracy jako pracownicze koszty uzyskania przychodów wykazywane w zeznaniu
Podatniczka będzie dojeżdżać pociągiem do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości niż miejscowość jej zamieszkania. Poniesione z tego tytułu wydatki udokumentuje imiennymi biletami okresowymi. (...)
str. 33
8.
Potwierdzenie nieściągalności należności
Czy za koszt uzyskania przychodów spółka może uznać: odpis aktualizujący wartość należności, która uprzednio została zaliczona do przychodów, jeżeli jej wartość została uprawdopodobniona wydrukiem obwieszczenia (...)
str. 35
9.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w spółce z przesuniętym rokiem podatkowym
Spółka, której rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, opłaca składki społeczne za zatrudnionych pracowników. Czy nowe zasady ujmowania ich w kosztach podatkowych wynikające z art. (...)
str. 37
10.
Koszty zaniechanej inwestycji
Spółka planowała przeprowadzić modernizację rozdzielni niskiego napięcia. W tym celu poniosła wydatki na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania do planowanej inwestycji, spółka (...)
str. 38
11.
Rabaty udzielone kontrahentom
Czy kwoty rabatów udzielonych kontrahentom spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź Kwot rabatów udzielonych kontrahentom spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 41
12.
Podatek od towarów i usług
Między spółką a wydzierżawiającym powstał spór i wydzierżawiający zaprzestał wystawiania faktur dokumentujących koszt dzierżawy. Wobec tego spółka postanowiła opłacać połowę czynszu. Z uwagi na brak (...)
str. 43
III.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Ustalenie wysokości straty podatkowej podlegającej odliczeniu od dochodu
Spółka posiada nierozliczone straty powstałe w 2019 r. i latach następnych. Chciałaby je odliczyć od dochodu za ostatni rok podatkowy. Czy limit w kwocie 5.000.000 (...)
str. 45
2.
Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, gdy wystawiono notę korygującą zmieniającą dane nabywcy na fakturze
Czy podatniczka może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, gdy faktura za zakup paneli fotowoltaicznych została wystawiona na teścia, a następnie wystawiono notę korygującą zmieniającą dane nabywcy (...)
str. 47
3.
Przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11, gdy płatnik nie posiada numeru PESEL podatnika
Podatniczka zatrudniała cudzoziemców na podstawie umów zlecenia. Część z nich nie wystąpiła o nadanie numerów PESEL, a część z nich pomimo nadania takiego numeru nie (...)
str. 48
4.
Wpływ zmiany w trakcie roku rezydencji podatkowej na rozliczenie dochodów w zeznaniu
Podatnik w 2008 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie miał rezydencję podatkową. W 2022 r. wraz z żoną wrócił na stałe do Polski. Pracę w (...)
str. 49
5.
Ustalenie wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej u wspólnika spółki
Podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej, która status podatnika CIT uzyskała od 1 maja 2021 r. Czy w 2021 r. oraz latach następnych podatnik ustalając podstawę (...)
str. 51
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.