Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (594) z dnia 20.09.2023
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia
Dodatek nr 14
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18
z dnia 20.09.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJONOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
1.
Ujęcie spóźnionej faktury kosztowej
W sierpniu 2023 r. zamówiłem artykuły biurowe na potrzeby firmy. Zamówienie to zostało zrealizowane, ale fakturę zakupu otrzymałem dopiero po monicie u dostawcy (we wrześniu (...)
str. 3
2.
Wydatki na usługi podwykonawców
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi. Wykonanie niektórych usług zleca podwykonawcom. W której kolumnie podatkowej księgi powinny być ujmowane koszty usług podwykonawców? Koszty (...)
str. 4
3.
Koszty polisy ubezpieczeniowej obejmującej kilka lat podatkowych
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. We wrześniu 2023 r. na potrzeby firmy kupiłem sprzęt AGD oraz wykupiłem dla niego dodatkowe ubezpieczenie. Polisa ubezpieczeniowa została (...)
str. 6
4.
Ulga na zakup kasy rejestrującej
Po zainstalowaniu kasy rejestrującej skorzystałem z ulgi na jej zakup. Czy ulgę tę powinienem wykazać w podatkowej księdze jako przychód? Ulgi na zakup kasy rejestrującej (...)
str. 6
5.
Wydatki na nabycie sprzętów przeznaczonych na wynajem
W prowadzonej działalności gospodarczej zdecydowałem się na rozszerzenie zakresu świadczonych usług o wynajem narzędzi ogrodowych. Czy koszty zakupu tych narzędzi powinienem wpisać w księdze w (...)
str. 7
6.
Przeksięgowanie kosztów zakupu towaru handlowego, którego termin ważności się skończył
Zdarza się, że upływa termin przydatności do spożycia żywności sprzedawanej w moim sklepie (nie ma w tym niczyjej winy). Wówczas wycofuję ją ze sprzedaży i (...)
str. 9
7.
Nabycie składników wykorzystywanych przy świadczeniu usług
Prowadzę gabinet stomatologiczny, który rozliczam w oparciu o podatkową księgę. Na potrzeby wykonywanych usług kupuję materiały będące częścią składową stałych aparatów ortodontycznych oraz materiały do (...)
str. 10
8.
Sprzedaż środka trwałego w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej
Na stanie środków trwałych mam samochód ciężarowy. Obecnie prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza jest zawieszona. Czy w razie sprzedaży tego samochodu przychód oraz jego niezamortyzowaną (...)
str. 11
9.
Opłaty dodatkowe poniesione przy zakupie towarów handlowych
Na fakturach dokumentujących zakup towarów handlowych kontrahenci wyszczególniają niekiedy dodatkowe opłaty, jak np. surowcowa, za małe zamówienie czy handlowa. W której kolumnie podatkowej księgi powinien (...)
str. 12
10.
Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu
Podatnik po zakończeniu umowy leasingu samochodu osobowego wykupił go za kwotę 160.000 zł. Samochód nie został wprowadzony do firmowego majątku, lecz przeznaczony do sprzedaży. Wykup (...)
str. 13
11.
Ujęcie kosztu transportu sprzedanego towaru
Wynajęliśmy busa, by dostarczyć kontrahentowi towary handlowe, które od nas zakupił. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wykazać koszt wynajmu busa? Koszt (...)
str. 13
12.
Ewidencja przychodów z wynajmu
W ramach działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi budowlane. Dodatkowo osiąga przychody z wynajmu budynku użytkowego będącego środkiem trwałym. W której kolumnie księgi (tj. w kolumnie (...)
str. 14
13.
Koszty dostawy towaru do nabywcy
W ramach działalności gospodarczej handluję specjalistycznymi maszynami. Zdarza się, że znajduję nabywcę na towar, zanim zamówione maszyny zostaną dostarczone do mojego zakładu. W takich przypadkach (...)
str. 15
14.
Ujęcie faktury wystawionej w styczniu za usługę wykonaną w grudniu
Kontrahent w styczniu 2023 r. wystawił mi fakturę za usługę wykonaną w grudniu 2022 r. (naprawa maszyny produkcyjnej). W którym miesiącu powinienem fakturę tę wpisać (...)
str. 16
15.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia a powstanie przychodu
Od nowego kontrahenta otrzymałem e-maila z zamówieniem dostawy towaru i prośbą o mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Czy wystawiając takie potwierdzenie, muszę ustalić przychód i wpisać (...)
str. 16
16.
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek towarów
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów przeprowadził kontrolę zgodności między stanem faktycznie posiadanych towarów handlowych (tzw. magazynowym) a stanem wynikającym z dokumentacji podatkowej. W (...)
str. 17
17.
Metody rozliczania kosztów
Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest różnica między ujęciem kosztów w księdze metodą uproszczoną i memoriałową? Wyjaśnienie (...)
str. 19
II.
DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
1.
Faktura kosztowa zawierająca braki formalne
Otrzymałem towar wraz z fakturą, na której widnieje niepełna nazwa dostawcy. Czy pomimo tego braku formalnego mogę wpisać koszt wynikający z tej faktury do podatkowej (...)
str. 21
2.
Duplikat faktury kosztowej potwierdzający transakcję zawartą w poprzednim roku podatkowym
We wrześniu 2023 r. podatnik otrzymał duplikat faktury (wystawiony w tym samym miesiącu) dotyczącej kosztów naprawy firmowego samochodu. Faktura pierwotna została wystawiona 13 grudnia 2022 (...)
str. 22
3.
Dokumentowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu
Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zaadaptował na biuro jeden pokój w mieszkaniu. W jaki sposób dokumentować opłaty za czynsz, energię elektryczną, wodę i centralne (...)
str. 23
4.
Paragon jako dokument księgowy
1) Kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną? Jakie koszty mogą być ujmowane w podatkowej księdze na jego podstawie? Wymogi jakie musi spełniać faktura uproszczona, są określone (...)
str. 24
5.
Otrzymanie faktury pro forma potwierdzającej zakup towarów handlowych
Podatnik zapłacił za towary handlowe na podstawie faktury pro forma. Czy do podatkowej księgi może wpisać poniesiony koszt, jeżeli wraz z towarami nie dostarczono mu (...)
str. 26
6.
Dokumentowanie wydatków dotyczących używania prywatnego samochodu w działalności
Podatnik w działalności gospodarczej wykorzystuje prywatny samochód. Koszty z tego tytułu ujmuje w podatkowej księdze na podstawie sporządzanego przez siebie dowodu księgowego. Czy takie postępowanie (...)
str. 26
7.
Dowody księgowe potwierdzające zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT ponosi koszty z tytułu zakupu rzeczy (materiałów, towarów) od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na jakiej podstawie koszty te powinien ujmować (...)
str. 27
8.
Utrata w wyniku zdarzenia losowego dowodów księgowych ujętych w podatkowej księdze
Dowody księgowe będące podstawą zapisów w podatkowej księdze prowadzonej elektronicznie uległy zniszczeniu na skutek zalania. Miało to miejsce jeszcze przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (...)
str. 28
III.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Elektroniczna forma prowadzenia podatkowej księgi
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Nie będę podatnikiem VAT. Od kiedy będę musiał prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów przy użyciu (...)
str. 28
2.
Dokonywanie zapisów w księdze a zarzuty wadliwego jej prowadzenia
Prowadzę ewidencję sprzedaży i na jej podstawie dokonuję zapisów w podatkowej księdze. Wpisując do księgi przychód jedną kwotą na koniec miesiąca, nie uzupełniam danych kontrahentów (...)
str. 29
3.
Drukowanie podatkowej księgi prowadzonej przy wykorzystaniu programu komputerowego
Działalność gospodarczą rozliczam na podstawie podatkowej księgi. Od początku 2023 r. księgę prowadzę przy wykorzystaniu programu komputerowego. Czy po zamknięciu księgi za ten rok należy (...)
str. 30
4.
Sporządzenie remanentu likwidacyjnego
Z końcem października 2023 r. zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy w związku z tym mam obowiązek (...)
str. 31
5.
Ujęcie w spisie z natury towarów otrzymanych w darowiźnie
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. 1 stycznia 2023 r. otrzymałam od matki w darowiźnie towary handlowe. Czy ich wartość powinnam była ująć w spisie (...)
str. 31
6.
Prowadzenie księgi w przedsiębiorstwie wielozakładowym
Prowadzę sklep, który rozliczam na podstawie podatkowej księgi. Zamierzam otworzyć kolejny sklep, ale w innej miejscowości. Czy w związku z tym muszę zaprowadzić drugą podatkową (...)
str. 32
7.
Wykazanie w remanencie nieopłaconych towarów
W spisie z natury na koniec 2022 r. podatnik uwzględnił towary handlowe, za które nie zapłacił kontrahentowi. Nie zostały one opłacone w terminie 90 dni (...)
str. 33
8.
Ustalenie zaliczki na podatek w razie zbycia przez wspólnika udziału w spółce
Podatnik będący wspólnikiem w spółce jawnej zamierza sprzedać swoje udziały w tej spółce. Czy w sytuacji gdy spółka prowadzi podatkową księgę, wspomniana czynność spowoduje konieczność (...)
str. 33
9.
Objęcie spisem z natury usług niezakończonych w danym roku podatkowym
Podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi budowlane, a podatek dochodowy rozlicza na podstawie podatkowej księgi prowadzonej metodą kasową. Czy spisem z natury sporządzonym na (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.