Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
Dodatek nr 4
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4
z dnia 10.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Przepisy bhp obligują pracodawcę do dbania o życie i zdrowie pracowników. W tym celu pracodawca powinien zapewnić profilaktyczną ochronę ich zdrowia poprzez regularne weryfikowanie warunków (...)
str. 3
I.
BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
Przepisy bhp obligują pracodawcę do objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną. Na realizację tego obowiązku nie wpływa branża w jakiej działa dany podmiot, ani też rodzaj (...)
str. 3
1.
Rodzaje badań profilaktycznych
Stosownie do postanowień art. 229 K.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się następujące rodzaje badań: (...)
str. 3
2.
Tryb wykonywania badań profilaktycznych
Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych zostały uregulowane w art. 229 K.p. (o którym już wcześniej wspomniano), a także w przepisach w sprawie badań. Ważne: Badania profilaktyczne (...)
str. 6
3.
Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
Każde badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: 1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku albo 2) istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na (...)
str. 10
4.
Podmioty uprawnione do przeprowadzania badań profilaktycznych
Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy mogą wykonywać jedynie lekarze, którzy spełniają określone wymagania kwalifikacyjne (w szczególności posiadają specjalizację (...)
str. 11
5.
Przechowywanie orzeczeń lekarskich
Zgodnie z przepisami art. 229 § 7 K.p., do obowiązków pracodawcy należy przechowywanie orzeczeń wydanych na podstawie profilaktycznych badań lekarskich. Szczegółowe zasady przechowywania powyższych orzeczeń (...)
str. 11
II.
POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Przeprowadzanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, to jeden z obowiązków pracodawcy, który umożliwia skuteczną identyfikację zagrożeń występujących w środowisku pracy. Wyniki takich (...)
str. 12
1.
Pojęcie czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
"Czynnik niebezpieczny" to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego, natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do jego śmierci. O tym, czy (...)
str. 12
2.
Rodzaje czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
W zależności od charakteru działania niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy, dzieli się na cztery główne grupy: 1) fizyczne, 2) chemiczne, 3) biologiczne, (...)
str. 13
3.
Kto jest zobligowany do dokonywania pomiarów?
Stosownie do postanowień art. 207 § 2 K.p., pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim (...)
str. 15
4.
Przeprowadzanie konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami
Informowanie i przeprowadzanie konsultacji z pracownikami, a także promowanie dialogu społecznego, należy w Unii Europejskiej do najważniejszych form polityki społecznej. Jednym w przejawów tej polityki (...)
str. 15
5.
Zasady przeprowadzania pomiarów
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych, (...)
str. 17
6.
Kto może przeprowadzać pomiary
Z § 15 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynika, że badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia (...)
str. 20
7.
Prowadzenie dokumentacji związanej z pomiarami
Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy muszą być odpowiednio udokumentowane, według zasad określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych (...)
str. 21
8.
Zapoznanie pracownika z wynikami pomiarów
W myśl art. 227 § 1 pkt 2 K.p., pracodawca jest zobligowany do udostępniania wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownikom. Pracodawca jest również zobligowany (...)
str. 23
9.
Podejmowanie działań profilaktycznych
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego w celu zweryfikowania potrzeby podjęcia określonych (...)
str. 24
10.
Konsekwencje prawne za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia pomiarów
Stosownie do postanowień art. 283 § 1 K.p., niedopełnienie obowiązku wykonania badań lub pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub ich niewłaściwe udokumentowanie, może skutkować karą (...)
str. 24
11.
Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
W myśl art. 222 K.p., w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym (...)
str. 25
12.
Obowiązki pracodawcy związane ze stosowaniem czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy
Przepisy rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych obligują pracodawcę zatrudniającego pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu (...)
str. 27
13.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami zatrudnionymi w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy
Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami jest obowiązany zapoznać się z warunkami ich pracy i posiadać udokumentowane informacje dotyczące rodzaju i wielkości narażenia na (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.