Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Rozróżnienie prowadzonych działań
Rozróżnienie między wydatkami na reklamę, które zasadniczo mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, a wydatkami na reprezentację, które są wyłączone z kosztów podatkowych, bywa bardzo (...)
str. 4
1.2.
Upominki na rzecz klientów i kontrahentów
Ważny jest cel poniesienia wydatku Analizując zakup prezentów jako koszt podatkowy, należy zwrócić szczególną uwagę na cel, który ma być osiągnięty poprzez ich wręczanie. Jeśli (...)
str. 6
1.3.
Wydatki na alkohol
Z interpretacji organów podatkowych wynika, że wydatek na upominek w postaci alkoholu nie może być uznany za koszt podatkowy. Prezent w postaci alkoholu przekazywany kontrahentowi (...)
str. 7
1.4.
Estoński CIT
W przypadku spółek, które zdecydowały się na wybór opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, opodatkowaniu ryczałtem (...)
str. 9
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Powrót do pierwotnego limitu obrotu gotówkowego
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1414 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 11
2.
Czternasta emerytura przychodem podatkowym
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1407 opublikowano ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów (...)
str. 11
3.
Świadczenie wspierające osoby niepełnosprawne będzie wolne od podatku
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Celem ustanowienia takiego świadczenia jest (...)
str. 12
4.
Nagrody dla Powstańców Warszawskich objęte zaniechaniem PIT
W Dz. U.z 2023 r. pod poz. 1227 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 12
5.
Nowe zwolnienia podatkowe dla przychodów uzyskiwanych przez kierowców obsługujących transport międzynarodowy
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1523 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która z (...)
str. 13
6.
Zmiany dostosowujące w ustawie o PIT
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru czasopisma na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 14
7.
Wyższe limity przychodów, do których można opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502). Wśród licznych zmian proponowanych w wielu ustawach, znalazła się również (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
Wspólnik spółki z o.o. udzielił tej spółce oprocentowanej pożyczki. Pożyczka została spłacona, ale odsetki na podstawie ugody zawartej przez strony umowy pożyczki zostały umorzone. Czy (...)
str. 15
2.
Rozliczenie kosztów podróży pracownika odbytej własnym samochodem
Podatnik wysłał pracownika w podróż służbową. Pracownik odbył ją własnym autem. Czy w celu rozliczenia kosztów podróży powinien on przedłożyć pracodawcy wypełnioną ewidencję przebiegu pojazdu? (...)
str. 16
3.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat do PPK częściowo dokonanych po terminie
Spółka z o.o., dokonując wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, w wyniku błędu rachunkowego przekazała za małą kwotę. Czy zdarzenie to powoduje, że cała kwota należnej (...)
str. 17
4.
Utrata wierzytelności na skutek postępowania układowego
Spółka z o.o. posiadała należność główną przysługującą jej od kontrahenta wraz z odsetkami za zwłokę w spłacie tej należności. Niestety doszło do postępowania układowego (sanacyjnego), (...)
str. 18
5.
Różnice kursowe od zobowiązań - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1456166] Zakupiliśmy materiał od kontrahenta z Ukrainy. Rachunek został wystawiony 25.05.2023 r. w wysokości 5.320 USD. Rachunek zaksięgowany po kursie z dnia poprzedzającego, czyli z (...)
str. 20
6.
Utrzymanie stołówki w kosztach firmy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie stołówki w firmie, gdyż celem ich poniesienia jest wzrost motywacji i zaangażowania osób zatrudnionych w (...)
str. 21
7.
Nie każda udzielona pożyczka powoduje powstanie dochodów z ukrytych zysków - wyrok WSA
Nie każda pożyczka udzielona przez spółkę jej wspólnikowi skutkuje powstaniem dochodów z ukrytych zysków opodatkowanych estońskim CIT. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Konwersja odsetek od pożyczki na udziały w spółce z o.o.
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki z o.o. udzieliła tej spółce pożyczki. Nie została ona spłacona. Kwota główna pożyczki została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki (...)
str. 25
1.1.
Uregulowania kodeksowe
Zasady podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały unormowane w art. 257--262 Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich m.in., że podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez (...)
str. 25
1.2.
Kwalifikacja przychodu na gruncie przepisów ustawy o PIT
Na gruncie przepisów ustawy o PIT wniesienie do spółki z o.o. przez osobę fizyczną: wkładu pieniężnego - nie powoduje powstania u tej osoby przychodu podatkowego, (...)
str. 26
2.
Napiwki i opłata serwisowa przekazane zatrudnionym kelnerom
Pracujący w restauracji kelnerzy otrzymują napiwki oraz wynagrodzenie z tytułu serwisu. W przypadku napiwków są one wręczane bezpośrednio kelnerom. Zdarza się jednak, że klienci płacą (...)
str. 28
2.1.
Opodatkowanie świadczeń
Rozliczenie napiwków Otrzymane przez kelnera napiwki są u niego przychodem. Mogą stanowić przychód ze stosunku pracy (art. 12 updof) albo przychód z innych źródeł (art. (...)
str. 28
2.2.
Oskładkowanie otrzymanych kwot
Napiwki otrzymane za pośrednictwem zakładu pracy stanowią przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, że stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Podlegają (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Koszty podatkowe z tytułu odpisów amortyzacyjnych
Spółka z o.o. kupiła nieruchomość, na której posadowione są murowane garaże. Zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Czy amortyzację garażu można zaliczyć do kosztów (...)
str. 31
2.
Ulepszenie budynku mieszkalnego
Spółka posiada budynek mieszkalny z lokalami na wynajem. W tym roku został on ulepszony. Poniesione nakłady wyniosły 5.000 zł. Czy spółka może ten wydatek ująć (...)
str. 33
3.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w limicie 100.000 zł
Spółka z o.o. nabyła w lipcu 2023 r. fabrycznie nowy środek trwały sklasyfikowany w grupie 5 KŚT, którego wartość początkowa wynosi 125.000 zł. W tym (...)
str. 34
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Koszty usług podwykonawców u podatnika prowadzącego działalność usługową
Podatnik świadczy usługi polegające na realizacji nagłośnienia na koncertach oraz przygotowuje mixy i mastering. Niekiedy dodatkowo wykonuje też usługi transportowe. Wykonanie niektórych usług zleca podwykonawcom. (...)
str. 36
1.1.
Przeznaczenie kolumn w podatkowej księdze
Na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwanego dalej (...)
str. 36
1.2.
Kwalifikacja kosztów usług
Koszty niektórych usług są traktowane jako pozostałe wydatki ewidencjonowane w kolumnie 13 księgi, na co wskazuje treść ust. 13 powołanych objaśnień do podatkowej księgi. Jako (...)
str. 36
1.3.
Stanowisko organów podatkowych
Według organów podatkowych pojęcie materiałów trzeba rozumieć szeroko. W ich ocenie jako materiały podstawowe lub pomocnicze mogą być kwalifikowane również usługi. W rezultacie również koszty (...)
str. 37
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Rozliczenie składki na ubezpieczenie GAP
Zawarłem umowę ubezpieczenia dobrowolnego GAP samochodu osobowego, który wykorzystuję w prowadzonej działalności na podstawie leasingu operacyjnego. Czy do kosztów podatkowych mogę zaliczyć całą składkę, mimo (...)
str. 38
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach kary za odstąpienie od umowy
Podatnik zawarł umowę na dostawę wyrobów własnej produkcji. Ustalona cena stała się nieopłacalna, a realizacja umowy przyniesie większe straty niż wynosi kara za odstąpienie. Czy (...)
str. 38
2.3.
Koszty naprawy samochodu ciężarowego
Podatnik, który świadczy usługi transportowe, oddał do naprawy samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. Naprawa nie miała związku z kolizją czy wypadkiem. Konieczna okazała się wymiana (...)
str. 39
2.4.
Okulary i rehabilitacja przedsiębiorcy poza rozliczeniem podatku
Praca przy komputerze spowodowała u przedsiębiorcy pogorszenie wzroku i problemy z kręgosłupem. Czy wydatek na zakup okularów korekcyjnych oraz na fizjoterapię może zaliczyć do kosztów (...)
str. 40
2.5.
Zaległe składki ZUS za pracowników nie są kosztem podatkowym
W następstwie kontroli ZUS i korekty deklaracji składkowych podatnik musiał dopłacić kwotę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne osób, które zatrudniał w poprzednich latach. Czy zapłaconą (...)
str. 41
2.6.
Skonto otrzymane po zapłacie za towar
Na podstawie faktury wpisałem do księgi zakup towarów handlowych. Przy czym w związku z uregulowaniem należności za towar przed ustalonym terminem, sprzedawca udzielił mi skonta. (...)
str. 41
3.
Odsetki od udziału kapitałowego są przychodem z działalności gospodarczej - wyrok NSA
Przychód osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki komandytowej pochodzący z wypłaty odsetek od udziału kapitałowego jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku NSA (...)
str. 42
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Warunki zastosowania zwolnienia
Płatnik nie pobiera podatku od wypłacanej dywidendy, jeżeli zachodzą łącznie okoliczności do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 22 ust. 4 i ust. 4c (...)
str. 44
1.2.
Należyta staranność w podatku u źródła
Jeśli suma wypłat dokonywanych przez polski podmiot (płatnika) na rzecz nierezydenta (podatnika) nie przekracza w obowiązującym u płatnika roku podatkowym 2.000.000 zł, wówczas płatnik może (...)
str. 45
2.
Czy przy usługach pośrednictwa należy pobierać podatek u źródła?
Zagraniczny kontrahent wystawia nam faktury za prowizję należną mu za usługi pośrednictwa (w związku z pozyskaniem klientów zagranicznych). Czy w celu niepobrania podatku od wypłacanej (...)
str. 46
2.1.
Opodatkowanie usług niematerialnych
Posiadanie certyfikatu rezydencji jest niezbędne do tego, aby polski podmiot (płatnik) wypłacający podmiotowi zagranicznemu należność z określonych tytułów mógł pobrać podatek u źródła w niższej (...)
str. 46
2.2.
Stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych
Stanowisko organów podatkowych, a także sądów administracyjnych, dotyczące zasadności opodatkowania usług pośrednictwa podatkiem u źródła niestety nie jest jednolite. W interpretacji indywidualnej z 1 marca (...)
str. 47
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Dodatek za rozłąkę - zwolnienie od podatku
Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się, że wypłaty i świadczenia, których źródłem jest stosunek pracy, kwalifikuje się jako przychody ze stosunku pracy. Od przychodów (...)
str. 51
1.1.
Podstawa i charakter świadczenia
Dodatek za rozłąkę to dodatkowe świadczenie przyznawane pracownikom, którzy ze względu na oddelegowanie ich przez pracodawcę do pracy w określonym miejscu (miejscowości), doznają rozłąki z (...)
str. 51
1.2.
Przesłanki ustawowe do stosowania zwolnienia
Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 18 updof, wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych (...)
str. 52
2.
Wydatki na wyroby medyczne dla osoby niepełnosprawnej
Mam na utrzymaniu obłożnie chorą matkę, będącą osobą niepełnosprawną. Jej codzienna pielęgnacja wymaga stosowania wyrobów medycznych (np. pieluchomajtek, wkładów anatomicznych). Czy mogę od dochodu odliczać (...)
str. 53
3.
Kryterium dochodowe w uldze prorodzinnej na jedno dziecko
Dzięki uldze prorodzinnej uregulowanej w art. 27f updof, uprawnieni podatnicy nie tylko mogą zapłacić niższy podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej, ale też w określonych (...)
str. 53
3.1.
Nabycie prawa do ulgi
Generalnie prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym: a) w stosunku do dziecka/dzieci małoletnich wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (jeżeli (...)
str. 53
3.2.
Określenie wysokości dochodów
Jedną z przesłanek warunkujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, jest kryterium dochodowe. Obowiązuje ono wyłącznie w odniesieniu do podatników, którzy w roku podatkowym mają na wychowaniu/utrzymaniu (...)
str. 54
3.3.
Wyłączenie obowiązywania kryterium dochodowego
Nie u każdego podatnika mającego na wychowaniu/utrzymaniu jedno dziecko przekroczenie limitu dochodów będzie skutkowało utratą prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Na podstawie ust. 2e (...)
str. 55
4.
U kierowcy zatrudnionego na zlecenie diety i ryczałty za noclegi są wolne od PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W związku z wypłatą diet i innych należności za czas podróży kierowcom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia, na zleceniodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, gdyż należności (...)
str. 55
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie podatku od dywidendy zapłaconego za granicą
Osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 1 updof (zwane dalej polskimi rezydentami podatkowymi), podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że (...)
str. 57
1.1.
Ogólne zasady rozliczania PIT od dywidendy
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania dywidendy, a zasady opodatkowania tego przychodu określa art. 30a updof. Z jego uregulowań wynika, że: podatek ma charakter zryczałtowany (...)
str. 57
1.2.
Ustalenie zagranicznego podatku do odliczenia - problemy interpretacyjne
Stanowisko organów podatkowych Na tle art. 30a ust. 9 updof narastają spory interpretacyjne. Problematyczne jest ustalenie kwoty do odliczenia, w sytuacji gdy faktycznie zapłacony za (...)
str. 58
2.
Wypłata zysku z kapitału rezerwowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki jawnej została następnie przekształcona w spółkę z o.o. Spółka z o.o. posiada kapitał rezerwowy, który został utworzony z przeksięgowania (...)
str. 59
2.1.
Przekształcenia spółek na płaszczyźnie K.s.h.
W myśl art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, każda spółka handlowa (np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o.) może być przekształcona w inną (...)
str. 59
2.2.
Status spółki komandytowej na gruncie podatku dochodowego
Od 1 stycznia 2021 r. (albo od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane przez wspólników z tytułu uczestnictwa (...)
str. 60
2.3.
Wypłata przez spółkę z o.o. zysku uprzednio wypracowanego przez spółkę komandytową oraz spółkę jawną
Zakładamy, że w momencie przekształcenia spółka komandytowa, o której mowa w pytaniu posiadała status podatnika CIT. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie regulacja art. 13 ust. (...)
str. 60
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki komandytowej jako koszt podatkowy
Zgodnie z umową spółki komandytowej każdy wspólnik jest uprawniony i obowiązany do prowadzenia spraw spółki, a za prowadzenie spraw spółki pobiera wynagrodzenie miesięczne w kwocie, (...)
str. 62
2.
Wprowadzenie prywatnego samochodu małżonków do działalności gospodarczej jednego z nich
Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa kupili samochód osobowy, który stanowi małżeńską wspólność majątkową. Obecnie mąż zamierza wprowadzić ten samochód do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. (...)
str. 63
3.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów polisy ubezpieczeniowej obejmującej kilka lat podatkowych
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W sierpniu 2023 r. na potrzeby firmy kupiłem sprzęt AGD. Wykupiłem także dodatkowe ubezpieczenie tego sprzętu. Polisa ubezpieczeniowa została (...)
str. 63
4.
Hipotetyczne odsetki od powiększonego kapitału
Spółka z o.o. w 2020 r. wypracowała zysk, który przekazała, zgodnie ze stosowną uchwałą podjętą w 2021 r., na podwyższenie kapitału zapasowego. Podobnie został rozliczony (...)
str. 64
5.
Zapomoga z ZFŚS wypłacona pracownikowi
Zakład pracy w sierpniu 2023 r. wypłacił pracownikowi zapomogę ze względu na długotrwałą chorobę jego dziecka. Środki na jej wypłatę pochodziły z ZFŚS. Kwota zapomogi (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2023 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób prawnych 7.09.2023 r. (czwartek) - wpłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.