Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT
Dodatek nr 8
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8
z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1.
Sfinansowanie karty multisport pracownicy przebywającej cały miesiąc na urlopie macierzyńskim
Zakład pracy w kwietniu 2023 r. pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim sfinansował ze środków obrotowych kartę multisport. Jak pobrać zaliczkę na podatek od wartości tej (...)
str. 3
2.
Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
1) Pracownik ma ustalany przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 400 zł miesięcznie. W kwietniu 2023 r. przebywał kilkanaście dni (...)
str. 4
3.
Udostępnienie mieszkania pracownikowi będącemu obcokrajowcem
Zatrudnionemu pracownikowi będącemu obcokrajowcem udostępniłem lokal mieszkalny. Czy jeżeli pracownik nie ponosi kosztów najmu, to uzyskuje przychód do opodatkowania? Dodam, że mamy ten sam adres (...)
str. 5
4.
Opłacanie polisy OC księgowych
Spółka z o.o. ubezpieczyła pracowników księgowości od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ich błędów. Czy poniesiony z tego tytułu wydatek może ująć w kosztach uzyskania (...)
str. 6
5.
Upominek dla pracownika
Zakład pracy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę kupił ze środków obrotowych upominek, mimo że nie jest on obowiązany do tego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Czy (...)
str. 7
6.
Świadczenie z ZFŚS przekazane pracownikowi korzystającemu z ulgi dla młodych
Podatnik zamierza wręczyć pracownikom paczki z okazji Dnia Dziecka. Sfinansuje je ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wśród pracowników są osoby, które nie ukończyły 26 (...)
str. 8
7.
Częściowe sfinansowanie odpłatności za karnety sportowe
Spółka z o.o. na podstawie obowiązującego w firmie regulaminu wynagradzania zaproponowała pracownikom karnety na zajęcia sportowe. Zakup karnetów został częściowo sfinansowany ze środków obrotowych spółki, (...)
str. 9
8.
Koszty zakupu posiłków innych niż posiłki profilaktyczne
Pracodawca będzie kupował pracownikom posiłki inne niż posiłki profilaktyczne. Czy poniesione na ten cel wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodów? Ponoszone przez pracodawcę koszty zakupu (...)
str. 10
9.
Przekazanie pracownikom biletów na koncert
Zakład pracy ze środków obrotowych sfinansował zakup biletów na koncert, które następnie przekazał pracownikom. Czy w tej sytuacji u pracowników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? Wartość (...)
str. 10
10.
Świadczenia wspierające zwalniane osoby
Pracodawca w związku z reorganizacją firmy planuje zlikwidować niektóre stanowiska pracy. Aby pozostać w dobrych relacjach ze zwalnianymi osobami, zamierza przyznać im dodatkowe świadczenie polegające (...)
str. 11
11.
Bilet okresowy komunikacji miejskiej wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych
Spółka z o.o. kupiła pracownikowi bilet okresowy komunikacji miejskiej, z którego korzysta on w celu załatwiania spraw służbowych, jak i w celu dojazdu do pracy. (...)
str. 12
II.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ WSPÓLNIKÓW
1.
Nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste wspólnika
Jednemu ze swoich wspólników spółka jawna zamierza przekazać nieodpłatnie samochód osobowy. Przekazanie to nie nastąpi w ramach wypłaty zysku. Jakie wywoła to skutki na gruncie (...)
str. 14
2.
Otrzymanie przez wspólnika rzeczy w ramach wypłaty zysku
W spółce jawnej wspólnicy postanowili, że wypłata zysku spółki jednemu ze wspólników nastąpi w formie niepieniężnej. Zostanie mu przekazana maszyna produkcyjna należąca do spółki. Czy (...)
str. 15
3.
Przekazanie wspólnikowi nagrody otrzymanej w konkursie przez spółkę
Spółka niebędąca osobą prawną otrzymała nagrodę w konkursie architektonicznym. Zamierza ją w całości wypłacić tylko temu wspólników (architektowi), który był odpowiedzialny za wyróżniony projekt. Jakie (...)
str. 17
4.
Konsekwencje wykonania świadczenia "dla samego siebie"
Podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej rozpoczął również prowadzenie działalności na własne nazwisko. W ramach tej działalności zamierza podjąć współpracę ze spółką cywilną. Czy wartość świadczenia (...)
str. 19
5.
Wydatki na szkolenie
Spółka z o.o. poniosła wydatki na szkolenie swojego wspólnika. Czy koszty tego szkolenia są kosztami uzyskania przychodów? Jeśli świadczenie w postaci sfinansowania wspólnikowi kosztów szkolenia (...)
str. 20
6.
Przekazanie składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników
Spółka cywilna posiada w użytkowaniu wieczystym grunt, na którym buduje halę namiotową. Hala stanowi odrębną własność. Obecnie spółka planuje wycofać prawo wieczystego użytkowania gruntu ze (...)
str. 21
7.
Wydatki na rzecz wspólnika świadczącego usługi dla swojej spółki
Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem był międzynarodowy przewóz towarów. Obecnie zamierza zawiązać z inną osobą spółkę z o.o., w ramach której będzie wykonywał (...)
str. 22
8.
Dokonana w ratach spłata wspólnika występującego ze spółki jawnej
W skład spółki jawnej wchodzi trzech wspólników będących osobami fizycznymi. Jeden z nich zamierza wystąpić z tej spółki, a dwaj pozostali zobowiążą się w stosownej (...)
str. 24
III.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ INNYCH OSÓB
1.
Gratyfikacje dla osób wykonujących usługi na podstawie umów typu B2B
Przedsiębiorca zamierza przekazywać dodatkowe gratyfikacje osobom, z którymi zawarł umowy typu B2B. Nastąpi to na takich samych zasadach, jak dla jego pracowników, tj. połowę wydatków (...)
str. 25
2.
Zwrot członkom rady nadzorczej kosztów przejazdów na posiedzenia rady
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty przejazdów na posiedzenia rady, które odbywają się w siedzibie spółki znajdującej się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania członków (...)
str. 27
3.
Karty przedpłacone przekazane zleceniobiorcom
Przedsiębiorca zamierza przekazać zleceniobiorcom karty przedpłacone, które sfinansuje ze środków obrotowych. Będzie to miało miejsce w innym terminie niż wypłata wynagrodzenia. Czy przed udostępnieniem karty (...)
str. 28
4.
Koszty udziału prezesa w konferencji branżowej
W kontrakcie menedżerskim zawartym z prezesem zarządu jest zapis, że spółka będzie finansowała mu udział w konferencjach branżowych. Czy tego rodzaju koszty spółka może zaliczyć (...)
str. 29
5.
Wręczenie klientom upominków zawierających logo firmy
Spółka zamierza kupić upominki zawierające logo firmy i w ramach promocji i reklamy rozdać je wybranym losowo klientom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Czy u (...)
str. 31
6.
Sfinansowanie imprezy integracyjnej dla najważniejszych kontrahentów
Przedsiębiorca zamierza zorganizować imprezę integracyjną, na którą zaprosi m.in. najważniejszych kontrahentów. Czy wydatki na jej organizację w części przypadającej na kontrahentów stanowią koszty uzyskania przychodów? (...)
str. 31
7.
Wynajęcie mieszkania dla członka zarządu pełniącego swą funkcję na podstawie powołania
Spółka z o.o. zamierza wynająć mieszkanie i udostępnić je członkowi zarządu, który pełni swą funkcję na podstawie powołania. Jakie będą skutki tego świadczenia w PIT? (...)
str. 33
8.
Zasady ustalania przychodu u zleceniobiorcy wykorzystującego prywatnie służbowy samochód
Zapisy umowy zlecenia stanowią, że zleceniobiorca może nieodpłatnie wykorzystywać firmowy samochód osobowy do celów prywatnych. Czy z tego tytułu należy mu ustalić przychód w sposób (...)
str. 33
9.
Pokrycie kosztów szkolenia pracowników kontrahenta
Kontrahentowi, któremu sprzedaję specjalistyczne maszyny, zaproponowałem, że nieodpłatnie zorganizuję dla jego pracowników szkolenie z zakresu obsługi tych maszyn. W szkoleniu mieliby uczestniczyć wskazani przez niego (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.