Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (546) z dnia 20.09.2021
Split payment w praktyce
Dodatek nr 14
do Poradnika VAT nr 18
z dnia 20.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
1.
Zastosowanie MPP przez nabywcę
MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. i dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. (...)
str. 3
2.
Towary objęte mechanizmem podzielonej płatności
W celu określenia właściwej stawki VAT towary i usługi klasyfikowane są przez podatników według: unijnej Nomenklatury scalonej (CN 2021) lub PKOB - w zakresie towarów, (...)
str. 3
3.
Wartość faktury zobowiązującej do stosowania MPP
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108f ustawy o VAT. Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu (...)
str. 4
4.
Wyłączenia w zakresie obowiązkowego split payment
Zgodnie z art. 108a ust. 1d i ust. 1e ustawy o VAT przepisów w zakresie obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się w przypadku (...)
str. 6
II.
REGULOWANIE NALEŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU MPP
1.
Realizacja płatności na rachunek VAT
W myśl art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty (...)
str. 6
2.
Zapłata zaliczek na poczet przyszłych transakcji
Mechanizm podzielonej płatności (zarówno obowiązkowy, jak i dobrowolny) ma zastosowanie do zaliczek (o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT) dokonywanych w (...)
str. 9
3.
Zbiorcze regulowanie należności
Zgodnie z art. 108a ust. 3a-3c ustawy o VAT zapłata z zastosowaniem MPP może dotyczyć więcej niż jednej faktury w przypadku wystawienia na rzecz podatnika (...)
str. 11
4.
Obowiązek stosowania MPP przez pożyczkodawcę
Płatność realizowana przez podatnika VAT (pożyczkodawcę) w imieniu pożyczkobiorcy na rzecz dostawcy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT potwierdzonych fakturą o wartości (...)
str. 11
III.
DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OBLIGATORYJNEMU MPP
1.
Faktura potwierdzająca transakcję z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić specjalną adnotację (...)
str. 12
2.
Faktura zaliczkowa
W przypadku zapłaty zaliczki w MPP podatnik powinien być w stanie udokumentować, że płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzyma po jej zapłacie. (...)
str. 14
3.1.
Faktura korygująca
Faktura korygująca wystawiana jest przez dostawcę lub usługodawcę w przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, tj. gdy po wystawieniu (...)
str. 15
3.2.
Nota korygująca fakturę wystawioną bez oznaczenia MPP
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)
str. 19
IV.
UZNANIE I OBCIĄŻENIE RACHUNKU VAT
1.
Przekazanie środków na rachunek VAT
Rachunek VAT oprócz zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT przy użyciu komunikatu przelewu, z tytułu transakcji objętej MPP może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi m.in. (...)
str. 20
1.1.
"Przekazanie własne" środków z innego rachunku VAT
Do 30 września br. przepisy umożliwiają konsolidowanie przez podatników środków zgromadzonych na swoich rachunkach VAT wyłącznie w ramach jednego banku, czyli podatnik może przekazywać swoje (...)
str. 20
1.2.
Zwrot bezpośredni na rachunek VAT
Deklarując nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym lub kwotę podatku naliczonego do zwrotu bezpośredniego, podatnik powinien wskazać w części deklaracyjnej JPK_VAT, w jakim terminie powinien nastąpić (...)
str. 21
2.
Regulowanie zobowiązań z rachunku VAT
Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT pomimo, że należą do podatnika jest ograniczone. Podatnik oprócz wykorzystania tych środków do zapłaty należności za fakturę lub fakturę (...)
str. 22
2.1.
Wpłaty na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego
Podatnicy mają możliwość regulowania należności celnych oraz podatkowych z tytułu importu towarów na rzecz przedstawicieli celnych dokonujących w ich imieniu zgłoszeń celnych. W przypadku wpłaty (...)
str. 24
2.2.
Płatność na rzecz organów egzekucyjnych/komorników
Jak wskazało Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych - płatność dokonywana na rzecz komornika lub organu egzekucyjnego dotycząca sprzedaży, do której ma zastosowanie obowiązkowe MPP nie (...)
str. 24
V.
WZÓR WNIOSKU O UWOLNIENIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU VAT
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Jeżeli podatnik nie wykorzysta środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT np. do zapłaty należności za fakturę dostawcy, należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego (...)
str. 25
2.
Miejsce, termin i forma złożenia wniosku
Właściwym organem podatkowym do złożenia wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego: a) właściwy według adresu miejsca zamieszkania - w (...)
str. 26
3.
Uwolnienie środków z rachunku technicznego
W myśl obowiązujących przepisów w przypadku gdy na dzień rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego podatnik posiada na rachunku VAT środki pieniężne i nie dokonał (...)
str. 28
VI.
KOMU PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW OBSŁUGI RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW VAT?
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów
Do założenia rachunku bankowego, do celów obowiązkowego MPP lub imiennego rachunku w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonych w walucie polskiej zobowiązani (...)
str. 29
2.
Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku i termin jego załatwienia
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów wynikających z wykorzystania rachunków rozliczeniowych lub SKOK oraz prowadzonych dla nich rachunków VAT do celów obowiązkowego mechanizmu (...)
str. 29
VII.
SANKCJE DLA DOSTAWCÓW I NABYWCÓW NIEPRAWIDŁOWO STOSUJĄCYCH MPP
Jeśli przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy, (...)
str. 30
VIII.
DOMNIEMANIE DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI
Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które biorą pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT (np. w trakcie czynności (...)
str. 32
IX.
BRAK ZASTOSOWANIA PODWYŻSZONYCH ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Na podstawie art. 56b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) podwyższoną stawkę (...)
str. 33
X.
OBNIŻENIE KWOTY ZOBOWIĄZANIA - TZW. SKONTO
Jedną z korzyści związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT, jeżeli zapłata całości zobowiązania następuje jednorazowo z (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.