Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.041 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (537) z dnia 10.05.2021
Poradnik VAT
nr 9 (537) z dnia 10.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kasy rejestrujące w automatach - wyjaśnienie MF
Ministerstwo Finansów w dniu 7 kwietnia 2021 r. zamieściło na stronie www.podatki.gov.pl informację na temat przepisów dotyczących kas rejestrujących, które przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży (...)
str. 4
II.
Status zwrotu - nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Uruchomiony 1 lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami umożliwiając załatwienie wielu spraw on-line. Zgodnie z komunikatem z dnia 16 kwietnia 2021 r. (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Wystawianie faktur - zasada ogólna
Zgodnie z generalną zasadą fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy (...)
str. 7
2.
Szczególne terminy wystawiania faktur
W odniesieniu do niektórych czynności terminy wystawiania faktur zostały uregulowane w sposób szczególny. Na podstawie art. 106i ust. 3-5 fakturę wystawia się nie później niż: (...)
str. 7
3.
Faktury na żądanie nabywcy
Jeżeli podatnik - zgodnie z ustawowymi regulacjami - nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej daną czynność, jednakże nabywca zgłosi żądanie wystawienia takiej faktury w terminie (...)
str. 8
4.
Brak obowiązku udokumentowania sprzedaży fakturą
Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i (...)
str. 9
5.
E-faktury - projekt ustawy
Omawiając zagadnienie dotyczące wystawiana faktur warto również przypomnieć, że na etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt z dnia 1 lutego 2021 r. ustawy o zmianie (...)
str. 9
1.
Obowiązki podatników związane z dostawą/nabyciem towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
W celu określenia właściwej stawki VAT towary i usługi klasyfikowane są przez podatników według: unijnej Nomenklatury scalonej (CN 2021) lub PKOB - w zakresie towarów, (...)
str. 10
2.
Prawidłowa klasyfikacja towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP
Na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a lub ust. 1b ustawy o VAT czy § 10 ust. 3 pkt 1 lub § 11 ust. 2 (...)
str. 11
1.
Niezrealizowany obowiązek zastosowania ulgi na złe długi
Spółka z o.o. w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT otrzymała decyzję, z uzasadnienia której wynika, że nie uregulowała ona należności (...)
str. 12
2.
Dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku mechanizmu podzielonej płatności
W kwietniu 2021 r. jako czynny podatnik VAT wystawiłem fakturę o łącznej wartości brutto 50.000 zł potwierdzającą sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do (...)
str. 14
3.
Złożenie po kontroli podatkowej korekty JPK_VAT bez dokonania wpłaty
Spółka nie uregulowała zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożonej po zakończonej kontroli podatkowej korekty JPK_VAT uwzględniającej ustalenia kontroli. Czy organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie w (...)
str. 14
1.
Zakup kwiatów dla pracowników z okazji odejścia na emeryturę lub jubileuszu pracy
Firmy niekiedy dokonują zakupu kwiatów dla pracowników z okazji odejścia na emeryturę lub jubileuszu pracy. Czy podmioty gospodarcze mogą odliczyć VAT z faktur dokumentujących tego (...)
str. 15
2.
Nabycie artykułów spożywczych podawanych pracownikom w trakcie spotkań biznesowych
W praktyce podmioty gospodarcze nabywają artykuły spożywcze tj. kawę, herbatę, mleko, cukier, wodę, soki, słodycze, owoce, jogurty, które udostępniane są w czasie wewnętrznych narad, spotkań (...)
str. 16
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
JPK_V7M przy zawieszeniu działalności
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania plików JPK_V7M? W prowadzonej działalności zdarza się, że podatnicy podejmują decyzję o czasowym zawieszeniu prowadzenia działalności (...)
str. 17
2.
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe
Szkoła pobiera opłatę od uczniów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Generalnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa (...)
str. 18
3.
Symbol PKWiU na fakturach sprzedaży
Świadczę usługi budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktury dokumentujące tę sprzedaż o wartości powyżej 15.000 zł oznaczam wyrazami "mechanizm podzielonej (...)
str. 19
4.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usłudze najmu
Spółka co miesiąc wystawia faktury za najem. Faktura za marzec została wystawiona dopiero w dniu 26 kwietnia br. W umowie najmu zastrzeżono, iż termin płatności (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Czy w związku z tym zobowiązana jestem do stosowania kasy fiskalnej? W myśl art. 111 (...)
str. 21
2.
Sprzedaż mieszkań na rzecz osób fizycznych
Świadczymy usługi budowlano-remontowe (montaż okien, drzwi, itp.) m.in. na rzecz osób prywatnych. Sprzedaż tych usług ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Dodatkowo planujemy budować domy mieszkalne i (...)
str. 22
3.
Prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
W 2021 r. rozpocząłem prowadzenie wysyłkowej sprzedaży materiałów budowalnych. Zapłatę otrzymuję na rachunek firmowy. Będę również sprzedawał (po wybudowaniu) nieduże domy mieszkalne na rzecz osób (...)
str. 22
IX.
Ujmowanie faktur do paragonów w JPK_VAT z deklaracją - wyjaśnienie organu podatkowego
Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 24
X.
Kasa fiskalna w działalności sezonowej
Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług brukarskich m.in. na rzecz osób prywatnych. Sprzedaż tę rejestruję przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Działalność ma charakter sezonowy. Po zakończeniu (...)
str. 26
1.
Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym
Zakończenie używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (przy założeniu, że podatnik taką stosuje do ewidencjowania sprzedaży) w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy (...)
str. 27
2.
Kasa on-line przy usługach budowlanych
Niezależnie od powyższego, w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2021 r. podatnicy świadczący m.in. usługi budowlane będą obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na (...)
str. 28
3.
Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej
Co do zasady, podatnicy, którzy dokonują sprzedaży m.in. na rzecz osób prywatnych, sprzedaż tę muszą ewidencjować w kasie fiskalnej. Od tej zasady przewidziano zwolnienia, które (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Transakcje łańcuchowe w pytaniach Czytelników
W łańcuchu dostaw, każda z transakcji rozpatrywana jest odrębnie, stąd dla każdej z nich miejsce opodatkowania należy ustalić w inny sposób. Generalna zasada ustalania miejsca (...)
str. 30
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Ewidencjonowanie importu usług w pliku JPK_VAT
W których polach pliku JPK_VAT z deklaracją należy uwzględnić import usług od zagranicznego kontrahenta? Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. W (...)
str. 34
2.
Problemy z wypełnianiem wniosku VAT-REF
Czy składając wniosek VAT-REF do Wielkiej Brytanii musimy oprócz kodu prowadzonej działalności w pozycji 43, wskazać opis tej działalności w pozycji 44? W jaki sposób (...)
str. 36
3.
Faktura za usługi polskiej agencji celnej związane z eksportem towarów
Nasza agencja celna świadczy usługi związane bezpośrednio z organizacją eksportu towarów, polegające na wystawianiu dokumentów spedytorskich. Usługi świadczymy dla podatników polskich i zagranicznych. Jak prawidłowo (...)
str. 37
4.
Nabycie i dostawa części do statku pełnomorskiego poza terytorium kraju
Zawarliśmy umowę z firmą cypryjską na dostawę części do statku pełnomorskiego (CN 8901 90 10), które mamy dostarczyć do Holandii, gdzie zacumowany jest statek. Części (...)
str. 38
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Nielegalny pobór energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji
Spółka podpisała umowę z wykonawcą na modernizację oczyszczalni ścieków. Wykonawca ponosił koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby budowy. Do celów rozliczenia zamontowany został tzw. podlicznik (...)
str. 40
1.
Czy nielegalny pobór energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji podlega opodatkowaniu VAT?
Generalnie opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej od przedsiębiorstwa energetycznego wynikają wprost z przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia (...)
str. 40
2.
Dokumentowanie nielegalnego poboru energii - refakturowanie
Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Wysokość limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT
Z przepisu ustawy o VAT wynika, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej (...)
str. 43
2.
Wyliczenie limitu zwolnienia podmiotowego
W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę 200.000 zł, (...)
str. 44
3.
Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia
Ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT nie mogą korzystać podatnicy, którzy: 1) dokonują dostaw: a) towarów wymienionych w załączniku (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Kto jest uprawniony do złożenia zawiadomienia ZAW-NR?
Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz (...)
str. 47
2.
Złożenie zawiadomienia ZAW-NR przez internet poprzez e-Urząd Skarbowy
Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 1 lutego 2021 r. zostało ono udostępnione w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie (...)
str. 48
3.
Wzór zawiadomienia ZAW-NR
Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 (...)
str. 49
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Zaprzestanie wykonywania działalności lub czynności w zakresie wyrobów akcyzowych
W art. 19 ustawy o podatku akcyzowym zostały uregulowane kwestie związane z dokonywaniem przez zarejestrowane podmioty zgłoszeń o zaprzestaniu prowadzenia działalności opodatkowanej akcyzą lub czynności, (...)
str. 52
1.
Dokonanie zgłoszenia przez podmiot zarejestrowany w CRPA
W przypadku, gdy podmiot zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych zaprzestał wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo ust. (...)
str. 52
2.
Zakres danych jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być (...)
str. 53
3.
Zgłoszenia dokonywane przez podmioty zarejestrowane na podstawie uproszczonych zgłoszeń rejestracyjnych
Naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr pośredniczących podmiotów olejowych i zużywających podmiotów olejowych, którzy mają obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego do właściwego dla akcyzy urzędu skarbowego. (...)
str. 53
4.
Wykreślenie podmiotu z CRPA na skutek decyzji naczelnika urzędu skarbowego
Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku gdy: 1) mimo podjętych udokumentowanych prób organ podatkowy nie ma możliwości skontaktowania się (...)
str. 54
5.
Wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów olejowych na skutek decyzji naczelnika urzędu skarbowego
Stosownie do art. 19 ust. 13 ustawy o podatku akcyzowym, właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z rejestru podmiotów, o którym mowa w art. (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczenie VAT z tytułu stuprocentowej zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej usługi
W styczniu 2021 r. z tytułu wpłaconej zaliczki (w wysokości 100% należności) otrzymaliśmy fakturę (wystawioną również w styczniu) dotyczącą usługi, która została wykonana w marcu (...)
str. 56
2.
Budowa hali magazynowej przy braku zezwolenia
W okresie pandemii wywołanej przez COVID-19 ustała główna działalność spółki polegająca na budowie stoisk targowych. Mimo to spółka podjęła decyzję o budowie własnej hali magazynowej. (...)
str. 57
3.
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału w postaci wniesionego aportu
Do spółki z o.o. został wniesiony aport rzeczowy, który będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Czy spółka może odliczyć podatek VAT od wydatków związanych z (...)
str. 58
4.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego użytkowanego w działalności jako biuro
W 2012 r. spółka nabyła na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny, który użytkuje jako biuro. Lokal kupiony był w stanie deweloperskim i urządzony we własnym (...)
str. 59
5.
Zakup ciągnika rolniczego przed rejestracją a korekta podatku naliczonego
Wspólnie z małżonką prowadzę gospodarstwo rolne. Istnieje między nami ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Jako rolnik ryczałtowy korzystam ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 (...)
str. 61
6.
Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni przy inwestycjach związanych z budową dróg
Podwykonawca zgodnie z umową zobowiązuje się do wykonania usług wyszczególnionych w załączniku do umowy realizowanej przez generalnego wykonawcę w ramach inwestycji o nazwie "Budowa regionalnej (...)
str. 63
7.
Wadliwie wykonana usługa
Spółka podpisała z kontrahentem umowę na świadczenie usługi produkcyjnej. Spółka dostarcza mu surowce. W grudniu 2020 r. wystawiono fakturę za wyprodukowanie określonej serii. Po przyjęciu (...)
str. 64
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT i podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 r., pod poz. 694 opublikowano ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 66
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 kwietnia 2021 r., pod poz. 649, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.