Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 11 (539) z dnia 10.06.2021
Stosowanie kas rejestrujących w praktyce
Dodatek nr 9
do Poradnika VAT nr 11
z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO EWIDENCJONOWANIA SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ KAS REJESTRUJĄCYCH
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanej dalej (...)
str. 3
II.
ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS
1.
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy (...)
str. 3
1.1.
Zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych obrotów
Limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność wynosi 20.000 zł. W przypadku (...)
str. 3
1.2.
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów ze względu na strukturę sprzedaży
» Podatnicy kontynuujący w 2021 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się (...)
str. 5
2.
Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. bez względu na wysokość (...)
str. 7
3.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
Na mocy § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku: (...)
str. 7
4.
Kto w 2021 r. ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas - checklista
√ Sprawdź, jakie obroty osiągnąłeś w poprzednim roku podatkowym z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i ustal, czy (...)
str. 10
III.
INSTALACJA KASY REJESTRUJĄCEJ
1.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line
W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 ze zm.), przed rozpoczęciem (...)
str. 11
2.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Ustawodawca w art. 145a ustawy o VAT umożliwił podatnikom stosowanie do prowadzenia tej ewidencji "starych" kas rejestrujących tj.: kas z kopią papierową oraz kas z (...)
str. 11
3.
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy
Od 1 maja 2019 r. na podatników nałożono obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję za pomocą kas, przed rozpoczęciem jej prowadzenia, oraz bez względu na sposób (...)
str. 12
IV.
ODLICZANIE LUB ZWROT KWOT WYDATKOWANYCH NA ZAKUP KASY
1.
Kto może skorzystać z ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 15
2.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz (...)
str. 16
3.1.
Skorzystanie z ulgi przez czynnych podatników VAT
Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas on-line podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa (...)
str. 16
3.2.
Rozliczenie ulgi przez podmioty świadczące usługi taksówek osobowych
Na mocy art. 114 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać (...)
str. 19
3.3.
Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT
Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku (...)
str. 20
4.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
Podatnicy, którzy dokonają odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line, mogą w określonych przypadkach stracić prawo do tego odliczenia, co oznacza konieczność zwrotu (...)
str. 22
5.
Zwrot ulgi na zakup kasy a przedawnienie
Wątpliwości podatników budzi kwestia, czy w przypadku niedokonania zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w obowiązującym terminie, zobowiązanie to (...)
str. 23
V.
STOSOWANIE KAS WIRTUALNYCH
Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenia, które obowiązują od 1 czerwca 2020 r., tj.: z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas (...)
str. 24
VI.
DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI DLA OSÓB PRYWATNYCH
1.1.
Paragon jako dokument potwierdzający sprzedaż
W rozporządzeniu w sprawie kas wprowadzono generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są (...)
str. 25
1.2.
Specjalne rozwiązania dla sprzedaży przy zastosowaniu automatów
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów i używają kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży - stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie kas (...)
str. 25
2.1.
Obowiązek umieszczania na paragonach NIP nabywcy
Ustawa o VAT określa sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej wystawionym wcześniej paragonem. W myśl art. 106b ust. 3 ustawy (...)
str. 27
2.2.
Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP
W myśl art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5, organ podatkowy ustali (...)
str. 28
2.3.
Paragony z NIP uznawane za faktury uproszczone
Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, iż w praktyce, niektóre transakcje dokumentowane są fakturami uproszczonymi, opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro (jeżeli (...)
str. 28
2.4.
Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych - schemat
W praktyce podatnicy mają wątpliwości, w jaki sposób i w jakich okolicznościach można wystawić fakturę do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem. (...)
str. 29
3.
Ujmowanie w części ewidencyjnej JPK_V7M faktur wystawionych do paragonów
Z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, iż ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku należnego zawiera wartość sprzedaży (...)
str. 29
4.
Jak wykazać korektę błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_VAT?
W praktyce gospodarczej często występują sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru, wpływające na wysokość podstawy opodatkowania i podatku (...)
str. 31
4.1.
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
Z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. (...)
str. 32
4.2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty sprzedaży w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.