Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (552) z dnia 20.12.2021
Poradnik VAT
nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Najważniejsze zmiany w VAT w 2022 r.
W związku z nowelizacją ustawy o VAT i innych ustaw prezentujemy kalendarium ważnych dla podatników VAT zmian wchodzących w życie w 2022 r.
str. 4
1.
Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
» Dobrowolność wystawiania faktur ustrukturyzowanych Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu (...)
str. 4
2.
Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2022 r.
» Grupa VAT jako nowy rodzaj podatnika Z dniem 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT (...)
str. 9
3.
Inne planowane zmiany w podatku VAT
» Zwolnienia związane z działaniami obronnymi i importem towarów w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Zgodnie z projektem z dnia 18 października 2021 r. Ministra (...)
str. 9
1.
Zakres danych wykazywanych w JPK_VAT z deklaracją
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 22 listopada 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych (...)
str. 10
2.
Korzystanie z Krajowego Sytemu e-Faktur
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W związku z (...)
str. 12
1.
Planowana obniżka stawek VAT na gaz i energię
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 2 grudnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, (...)
str. 12
2.
Obniżenie stawek na niektóre wyroby akcyzowe
W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (nr druku 1811). Projekt (...)
str. 13
IV.
Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 19 listopada 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)
str. 14
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Tworzenie i rozliczanie grup VAT w praktyce
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 15
1.
Podmioty uprawnione do utworzenia grupy VAT
W ustawie o VAT dodano art. 15a ust. 1 , zgodnie z którym podatnikiem VAT będzie mogła być również grupa podatników (tzw. grupa VAT) ściśle (...)
str. 15
2.
Rozliczanie transakcji wewnątrz grupy VAT
Zgodnie z nowymi regulacjami dostawy towarów/świadczenia usług przez podmioty należące do tej grupy, nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu ( art. 8c ust. 1 ustawy). (...)
str. 17
1.
Wierzytelność nieuregulowana w terminie
Podatnik (wierzyciel) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny (tj. skorzystać z tzw. ulgi na złe długi) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na (...)
str. 18
2.
Które wierzytelności z 2018 r. można skorygować do końca 2021 r.?
Z przepisów obowiązujących od 1 października 2021 r. wynika, że podatnik (wierzyciel) ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy spełnione (...)
str. 19
3.
Kto korzysta z ulgi na złe długi w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową?
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) przedsiębiorca będący osobą (...)
str. 20
1.
Sprzedaż działki budowlanej wykorzystywanej w działalności mieszanej
Bank (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność mieszaną, tj. zwolnioną z VAT i opodatkowaną (z tytułu wynajmu lokali), która nie przekracza wskaźnika proporcji 2%. Z uwagi (...)
str. 21
2.
Współorganizacja imprez sportowych
Jesteśmy spółką z o.o., będącą współorganizatorem imprez sportowych. Na podstawie umowy podpisanej ze stowarzyszeniami określamy wzajemne zadania do wykonania. Do naszych zadań należy: zapewnienie obiektu (...)
str. 23
1.
Opodatkowanie żywności - komunikaty MF
W zakresie produktów żywnościowych w Polsce, co do zasady, stosuje się najniższą z możliwych na gruncie przepisów prawa UE stawkę VAT, czyli stawkę w wysokości (...)
str. 24
2.
Usługi lądowego transportu pasażerskiego - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, usługi lądowego transportu pasażerskiego objęte są 8% stawką VAT. MF w piśmie z dnia 4 listopada 2021 r., (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2021 r. Na dzień oddania do druku (...)
str. 26
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas
W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 (...)
str. 27
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do (...)
str. 27
3.
Utrata prawa do zwolnienia i regulacje przejściowe
W § 5 omawianego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata (...)
str. 30
1.
Ewidencjonowanie sprzedaży w systemie TAX FREE
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)
str. 30
2.
Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line
W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, zapewniając (...)
str. 31
3.
Zapewnienie płatności w formie bezgotówkowej
W ramach Polskiego Ładu ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 32
4.
Przysługująca ulga na zakup kasy on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Kwotę ulgi przysługującej (...)
str. 32
XI.
Podmioty lecznicze bez kas on-line
W świetle obowiązujących przepisów podatnicy świadczący m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są zobowiązani do bezwzględnego ewidencjonowania sprzedaży na (...)
str. 34
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Prawo do rezygnacji z kasy rejestrującej
W prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży towarów na rzecz firm oraz osób prywatnych. W 2018 r. dobrowolnie zakupiłam kasę rejestrującą i sprzedaż na rzecz osób (...)
str. 35
2.
Sprzedaż z kilku kas fiskalnych w JPK_VAT
W prowadzonej działalności do ewidencjonowania sprzedaży stosuję jedną kasę fiskalną. Obecnie zamierzam kupić drukarkę fiskalną a obecną kasę przeznaczyć na kasę rezerwową. Jak prawidłowo będzie (...)
str. 37
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Nowy system zwrotu VAT podróżnym - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
Nowe zasady funkcjonowania systemu TAX FREE, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. zostały zainicjowane ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie (...)
str. 38
1.
Nabywcy uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 38
2.
Warunki nałożone na sprzedawcę dokonującego sprzedaży w systemie TAX FREE
Od 1 stycznia 2022 r., aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towaru, który następnie jest wywożony poza terytorium UE, zakup (...)
str. 38
3.
Rejestracja sprzedawców dokonujących zwrotu VAT podróżnym
Etapy rejestracji na PUESC: Przygotować firmę (sklep) do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 r. może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, (...)
str. 40
4.
Procedura dokonywania zwrotu w systemie TAX FREE
Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w (...)
str. 41
5.
Zastosowanie 0% stawki VAT do sprzedaży na rzecz podróżnych
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 43
XIV.
Transport towarów na terytorium UE na zlecenie unijnego niepodatnika
Nasza firma wykonała usługę transportu towarów z Francji do Bułgarii, na zlecenie francuskiego stowarzyszenia niebędącego podatnikiem VAT. W jaki sposób opodatkować tę transakcję? Ustawodawca uregulował (...)
str. 44
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Opodatkowanie usług montażu stolarki budowlanej
W obrocie gospodarczym niektóre podmioty zajmują się świadczeniem usług stolarki budowlanej polegającej na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W (...)
str. 46
1.
Kiedy stosujemy obniżoną stawkę VAT?
Podstawę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do czynności polegających na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem (...)
str. 46
2.
Ujednolicenie zasad opodatkowania usług wykonania trwałej zabudowy meblowej - odpowiedź na interpelację poselską
Do Ministra Finansów wystąpiono z interpelacją poselską nr 27295 z dnia 11 października 2021 r., w której zadano następujące pytania: » Jakie okoliczności wpływają na (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach
W myśl definicji zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące (...)
str. 51
2.
Wykonywanie zadań własnych gminy
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), (...)
str. 51
3.
Dokumentowanie opłat parkingowych
Organy podatkowe podkreślają, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie wykonywane na podstawie (...)
str. 53
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Faktura pomyłkowo wystawiona w PLN zamiast w walucie obcej - możliwość jej skorygowania
W firmie zdarza się, że wystawiam dla kontrahentów krajowych faktury w walucie obcej. Pomyłkowo zamiast faktury w walucie EUR wystawiłem fakturę w walucie PLN przez (...)
str. 54
1.
Okoliczności wystawiania faktur korygujących in plus
Faktury korygujące można podzielić na te, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania (tzw. faktury korygujące in minus ) lub zwiększenie podstawy opodatkowania (tzw. faktury korygujące in (...)
str. 54
2.
Termin ujęcia faktury korygującej in plus w JPK_VAT z deklaracją
W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnik pomyłkowo wystawił dla kontrahenta krajowego fakturę w walucie PLN zamiast w walucie EUR przez co zaniżył podstawę opodatkowania i (...)
str. 54
3.
Zasady wyliczenia podatku VAT w przypadku faktur korygujących in plus wystawianych dla kontrahentów krajowych w walucie obcej
W ustawie o VAT nie zawarto szczególnych regulacji, które określałyby, jaki kurs waluty obcej zastosować do przeliczania faktur korygujących in plus . Ustawodawca w art. (...)
str. 55
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Jak wykazać w deklaracji AKC-KZ stawki akcyzy i koszty wyrobów gazowych?
Do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w agregacie kogeneracyjnym z silnikiem spalinowym używamy biogaz uzyskany z osadów pościekowych. Korzystamy ze zwolnienia od akcyzy na mocy (...)
str. 57
1.
Wyroby energetyczne i energia elektryczna
Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby (...)
str. 57
2.
Wyliczenie akcyzy w deklaracji podatkowej AKC-KZ za kwartalny okres rozliczeniowy
Zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Odliczanie częściowe podatku naliczonego
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność od wielu lat. Wykonuje zarówno czynności zwolnione z VAT, jak i opodatkowane. Nigdy nie korzystał z prawa do odliczenia VAT (...)
str. 60
2.
Możliwość wystawiania zbiorczych faktur VAT RR
Czy można wystawiać zbiorcze faktury VAT RR dokumentujące dostawy płodów rolnych z całego miesiąca na rzecz jednego kontrahenta? W odniesieniu do faktur VAT RR nie (...)
str. 61
3.
Wykazanie w JPK_VAT sprzedaży towaru opodatkowanego marżą
W 2019 r. zakupiłam samochód osobowy na fakturę VAT marża. Obecnie zamierzam samochód ten sprzedać również w procedurze marży. W JPK_VAT sprzedaż taką oznaczę symbolem (...)
str. 62
4.
Stuprocentowa zaliczka wpłacona na poczet przyszłej dostawy towaru
W październiku 2021 r. z tytułu wpłaconej w sierpniu zaliczki na poczet przyszłej transakcji sprzedaży towaru (w wysokości 100% należności) otrzymaliśmy fakturę (wystawioną również w (...)
str. 63
5.
Rozliczenie podatku VAT od zakupu lokalu
Osoba fizyczna będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadząca działalność gospodarczą, dokonała w 2013 r. zakupu lokalu. Odliczyła podatek VAT od tego nabycia. Lokal był użytkowany w (...)
str. 64
6.
Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez podmioty nowo powstałe
Nasza firma jest czynnym podatnikiem VAT od 1 listopada 2021 r. Czy od 1 stycznia 2022 r. będziemy mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane i wnioskować o (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o zwrocie akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r., pod poz. 2227 opublikowano ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.