Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (542) z dnia 20.07.2021
Poradnik VAT
nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r. - komunikat MF
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 4
II.
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania e-handlu
Z dniem 1 lipca 2021 r. w zasadniczej części weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Kiedy można dokonywać przelewów zbiorczych w ramach MPP?
Sprzedajemy na rzecz kontrahentów krajowych towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT - objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zdarza się, że wystawiamy faktury (...)
str. 6
2.
Usługi montażu instalacji fotowoltaicznych
Czy mogę do usługi montażu instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych w budynkach zakwalifikowanych do społecznego programu mieszkaniowego zastosować stawkę VAT w wysokości 8%? Czy stawkę (...)
str. 8
3.
Brak obowiązku korygowania faktur oznaczanych dobrowolnie MPP
Otrzymałem fakturę oznaczoną wyrazami "mechanizm podzielonej płatności" pomimo, że transakcja ta nie podlega obowiązkowemu MPP. Faktura dokumentuje nabycie towarów z załącznika nr 15 do ustawy (...)
str. 10
1.
Regulacje prawne dotyczące działalności nierejestrowej
Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2021 r. poz. 162) osoba fizyczna (...)
str. 11
2.
Działalność nierejestrowa na gruncie podatku VAT
Podatnikami podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
str. 11
3.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży
Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, u której sprzedaż jest zwolniona z VAT ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed (...)
str. 13
4.
Dokumentowanie sprzedaży przy prowadzeniu działalności nierejestrowej
Na mocy art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, zwolnioną z VAT - nie jest zobowiązana do wystawiania faktur dokumentujących (...)
str. 13
V.
Obowiązek podatkowy w VAT - wybrana problematyka
Podatnicy w celu ustalenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu każdej transakcji w pierwszej kolejności powinni sprawdzać, czy do konkretnej czynności mają zastosowanie przepisy (...)
str. 15
1.
Ustalenie obowiązku podatkowego przy sprzedaży ratalnej towarów
Ogólna zasada dotycząca ustalania obowiązku podatkowego w VAT określona została w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji, obowiązek podatkowy powstaje (...)
str. 15
2.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług udzielania licencji?
W przypadku sprzedaży usług udzielania licencji na rynku krajowym problemem może być ustalenie prawidłowego momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Sprzedaż praw lub świadczenia usług (...)
str. 16
3.
Rozliczanie zaliczek otrzymanych na poczet usług najmu
Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób a także usług ochrony, dozoru (...)
str. 17
1.
Zapłata po terminie za nabywany złom - depozyt prokuratorski
Spółka jako czynny podatnik VAT zakupiła złom. Transakcja została udokumentowana fakturą na łączną kwotę brutto w wysokości 60.000 zł z terminem płatności przypadającym na koniec (...)
str. 17
2.
Przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej a prawo do skorzystania z ulgi na złe długi
Po wyroku TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczącym uznania części polskich przepisów ustawy o VAT za niezgodne z dyrektywą UE (...)
str. 20
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu
Na potrzeby opodatkowanej działalności wykorzystuję samochód ciężarowy (leasing operacyjny). W dowodzie rejestracyjnym widnieje wpis VAT-1. Czy od wydatków na ten samochód mogę odliczać 100% VAT? (...)
str. 22
2.
Wyliczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych oraz dodatkowo świadczę usługi sprzątania. Czy uzyskane z tego tytułu wartości sprzedaży powinnam łącznie wliczać (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Kto może skorzystać z ulgi na zakup kas on-line?
Ustawa o VAT pozwala podatnikom na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Z przepisu art. 111 ust. 4 ustawy (...)
str. 24
2.
Warunki skorzystania z ulgi
Zasady odliczania lub zwrotu ulgi na zakup kas zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie odliczania. Z przepisów tam zawartych wynika, że aby podmiot mógł skorzystać (...)
str. 25
3.
Brak prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy - wyjaśnienia organu podatkowego
Kwestia prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy on-line przez podatnika świadczącego usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania była przedmiotem rozważań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 26
IX.
Nowe rodzaje zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
Państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane były do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań zwanych pakietem VAT e-commerce, których celem jest uszczelnienie podatku VAT (...)
str. 27
X.
Czy usługi świadczone przez doradców podatkowych muszą być ewidencjonowane w kasie on-line?
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT podróżnym
Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w (...)
str. 31
2.
Uruchomienie rejestracji na PUESC
Ministerstwo Finansów z dniem 1 lipca 2021 r. uruchomiło rejestrację do nowego systemu na platformie PUESC, aby podatnicy mogli przygotować się do nadchodzących zmian. Podatnicy (...)
str. 32
3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące funkcjonowania nowej procedury
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zawartym w dokumencie "Nowe TAX FREE - pytania i odpowiedzi" opublikowanym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej www.kis.gov.pl w dniu 1 (...)
str. 34
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup maszyny z montażem na terytorium kraju
Kupiliśmy maszynę od unijnego sprzedawcy, którą w zakładzie zamontowali serwisanci zagranicznego kontrahenta. Dostawca wystawił nam fakturę zaliczkową. Naszym zdaniem montaż tej maszyny wymagał specjalistycznej wiedzy (...)
str. 35
2.
Nabycie usług reklamowych od unijnego kontrahenta
Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem zakupu usług elektronicznych od kontrahenta z Niemiec, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. (...)
str. 37
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Klasyfikacja towaru spożywczego niezbędna do ustalenia właściwej stawki VAT
Generalnie zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT dostawa towarów i usług opodatkowana jest stawką podstawową w wysokości 23%. Ustawodawca jednak dla pewnych (...)
str. 38
2.
Do których towarów spożywczych możemy zastosować obniżone stawki VAT?
Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według PKWiU (...)
str. 39
3.
Sprzedaż żywności na wynos - korzystny dla podatników wyrok TSUE
TSUE w wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt C-703/19 orzekł, że: Pojęcie "usług restauracyjnych i cateringowych" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Zasady opodatkowania dostaw nieruchomości
W świetle przepisów ustawy o VAT dostawa nieruchomości lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że zaistnieją przesłanki uprawniające zbywcę do zastosowania zwolnienia od (...)
str. 44
1.
Dostawa obiektów budowlanych ze stawką 23% i 8%
Generalnie dostawa obiektów budowlanych lub ich części podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT. Ustawodawca jednak do niektórych dostaw dopuszcza zastosowanie 8% stawki VAT. Zgodnie z art. (...)
str. 44
2.
Warunki zastosowania zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolniona z VAT jest dostawa budynków (a także budowli lub ich części), jeżeli następuje (...)
str. 45
3.
Możliwość rezygnacji ze stosowania zwolnienia i brak obowiązku skorygowania odliczonego podatku VAT
Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT i opodatkować tę transakcję. Przykładowo Dyrektor (...)
str. 46
4.
Stosowanie symbolu GTU_10 w JPK_VAT z deklaracją
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach (...)
str. 47
5.
Jak opodatkować dostawę nieruchomości - checklista
Przy sprzedaży nieruchomości ustal czy przedmiotem transakcji jest: 1) budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m 2 , 2) lokal mieszkalny o powierzchni (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Jak dokonać korekty JPK_VAT?
W świetle obowiązujących przepisów czynni podatnicy VAT zobowiązani są do sporządzania i przesyłania pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Z przepisów rozporządzenia (...)
str. 49
2.
Korekta JPK_VAT z deklaracją a czynny żal
Za niedopełnienie określonych obowiązków podatkowych (np. przesłanie wadliwej ewidencji VAT) podatnik może ponieść karę określoną w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Obowiązki akcyzowe podmiotów produkujących energię z odnawialnych źródeł
W ramach działalności w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej produkujemy energię z odnawialnych źródeł (z wykorzystaniem generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW), którą zużywamy w większości (...)
str. 52
1.
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej
Pomimo opodatkowania na mocy przepisów art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, zużycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne, przepisy akcyzowe przewidują zwolnienie dla (...)
str. 52
2.
Obowiązki rejestracyjne do CRPA
Obowiązujące od 1 lutego 2021 r. zmienione przepisy art. 16 ustawy, mają istotne znaczenie dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej (...)
str. 53
3.
Obowiązek składania deklaracji akcyzowych
Z dniem 1 maja 2021 r. ustawodawca nałożył obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje w postaci papierowej mogą być składane (...)
str. 53
4.
Ewidencja ilościowa energii elektrycznej
Jak wynika z art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Stosowanie ulgi na złe długi po upływie ustawowego terminu 90 dni
W listopadzie 2020 r. minął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Dłużnik do dzisiaj nie uregulował swojej należności. Czy mam prawo (...)
str. 55
2.
Rozliczenie faktury korygującej in minus przez nabywcę
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek miesięcznie. W marcu 2021 r. nabyła w kraju towary. W tym samym miesiącu otrzymała fakturę i odliczyła wykazany (...)
str. 56
3.
Dowody potwierdzające nabycie towaru
Firma "Alfa" jako czynny podatnik VAT wynajęła innemu podatnikowi VAT (firmie "Beta") jedno z pomieszczeń w celu magazynowania towarów. Zarazem od firmy "Beta" nabywa towary, (...)
str. 58
4.
Wynajem podnośnika koszowego oraz koparko-ładowarki
Spółka wynajmuje podnośnik koszowy o wysięgu 26 m oraz koparko-ładowarkę wraz z operatorem w celu wykonania różnych usług, np. naprawy oświetlenia, czyszczenia rynien itp. Czy (...)
str. 59
5.
Moment rozliczenia faktury korygującej in plus przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W marcu 2021 r. nabyłem towary i otrzymałem fakturę dokumentującą powyższą transakcję. Odliczyłem wykazany w niej podatek. W (...)
str. 62
6.
Naliczanie odsetek od pożyczek z ZFŚS a podatek VAT
Podmiot jako czynny podatnik VAT w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udziela swoim pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe, od których naliczane są odsetki. Czy naliczanie (...)
str. 62
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2021 r., pod poz. 1163, opublikowano ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 64
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
» W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1179, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca (...)
str. 64
3.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
» W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1186, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca (...)
str. 65
4.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
» W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1180, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca (...)
str. 66
5.
Zmiany rozporządzeń akcyzowych
» W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2021 r., pod poz. 1150, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.