Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Polski Ład - proponowane zmiany w podatku VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 26 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 4
1.
Grupy VAT - wspólne rozliczanie przez kilka podmiotów
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie podatku VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają VAT odrębnie. Zatem czynności dokonywane w ramach powiązanych podmiotów (...)
str. 4
2.
Zmiany w zakresie WIS w związku z zawartym porozumieniem inwestycyjnym
Zgodnie z projektem w art. 42b ustawy o VAT dodany zostanie ust. 8aa, na podstawie którego organ podatkowy nie będzie wydawał WIS, jeżeli zakres przedmiotowy (...)
str. 6
3.
Możliwość opodatkowania usług finansowych
W projekcie ustawy proponuje się - zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie VAT - wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych przez niego usług finansowych. (...)
str. 6
4.
Zwrot VAT w szybkim terminie przy płatnościach bezgotówkowych
Założeniem projektowanych zmian ma być również popularyzacja obrotu bezgotówkowego, polegająca na stworzeniu zachęty podatkowej adresowanej do podatnika bezgotówkowego przyjmującego w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe. W (...)
str. 8
II.
Problemy z właściwą klasyfikacją usług montażu paneli fotowoltaicznych
Kwestia właściwej klasyfikacji usług montażu paneli fotowoltaicznych ma znaczenie w aspekcie obowiązku oznaczania faktur dokumentujących tego rodzaju usługi wyrazami "mechanizm podzielonej płatności". Podatnicy mają bowiem (...)
str. 10
III.
Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2022 r. - projekt ustawy
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 2 lipca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)
str. 12
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Aport nieruchomości w świetle ustawy o VAT
W artykule przedstawiamy zasady rozliczania wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości przyjmując, że wnoszący aport jest podmiotem działającym w charakterze podatnika.
str. 13
1.
Czy czynność wniesienia aportu nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu (...)
str. 13
2.
Określenie podstawy opodatkowania i właściwej stawki VAT
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania generalnie jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub (...)
str. 14
3.
Realizacja prawa do odliczenia VAT
Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w zakresie, w jakim towary i usługi są (...)
str. 15
V.
Metody ustalania prewspółczynnika przez jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Wiązać (...)
str. 15
1.
Prewspółczynnik ustalany w oparciu o przepisy rozporządzenia wykonawczego
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że sposób wyliczenia prewspółczynnika powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez dany podmiot działalności i dokonywanych nabyć. Tak wynika z art. (...)
str. 15
2.
Obliczanie prewspółczynnika w oparciu o indywidualne kryteria - stanowisko organów podatkowych
Podmioty wskazane w ww. rozporządzeniu nie są bezwzględnie zobowiązane do stosowania metod ustalania prewspółczynnika wynikających z ww. przepisów. Jeżeli bowiem uznają, że wskazany w rozporządzeniu (...)
str. 16
3.
Prawo do dokonania korekty podatku odliczonego
W praktyce gminy w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przez długi czas kierując się stanowiskiem organów podatkowych (...)
str. 18
1.
Nabycie pojazdów samochodowych - prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)
str. 19
2.
Quad jako ciągnik rolniczy - wyjaśnienie organu podatkowego
Coraz częściej staje się praktyką, że podatnicy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabywają pojazdy nazywane quadami, które w dowodzie rejestracyjnym posiadają wpis, że jest to (...)
str. 20
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Obniżona stawka VAT na fakturze
Czy w przypadku wystawienia faktury, na której występuje towar z obniżoną stawką VAT (8%) podatnik jest zobowiązany do podawania podstawy prawnej tego obniżenia? Wydaje mi (...)
str. 21
2.
Oznaczenie MPP na fakturach
Od lipca br. nie trzeba w plikach JPK_VAT oznaczać faktur symbolem MPP. Czy oznacza to, że również na fakturach nie muszę zamieszczać tego oznaczenia? [pytanie (...)
str. 22
3.
Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej elektronicznie
Faktura za nabycie towaru wpłynęła elektronicznie dnia 31 maja 2021 r. Nie została ona wydrukowana i nie ujęliśmy jej w księgach. W lipcu otrzymaliśmy wezwanie (...)
str. 22
4.
Darowizna pojazdu samochodowego
W 2019 r. na podstawie faktury VAT marża kupiłam samochód osobowy. Obecnie zamierzam go przekazać w darowiźnie ojcu. Czy taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu VAT? (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Pakiet VAT e-commerce a kasy rejestrujące
Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie rozliczania podatku VAT od transgranicznej sprzedaży towarów i usług. Równocześnie w rozporządzeniach wykonawczych, m.in. w (...)
str. 24
1.
Forma zapłaty jako warunek zwolnienia przy sprzedaży usług/towarów
Generalnie w przypadku świadczenia usług podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z kas ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 (...)
str. 26
2.
Płatność kartą płatniczą - korzystny wyrok sądu administracyjnego
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie uznają, że ze zwolnienia określonego w pozycji 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień mogą korzystać (...)
str. 27
1.
Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy przy zawieszeniu działalności
W styczniu 2019 r. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Przy jej zakupie skorzystałem z przysługującej mi ulgi. Obecnie zamierzam zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą (...)
str. 28
2.
Zmiana oznaczeń literowych na paragonie fiskalnym
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie zawiesiłem działalność gospodarczą. Po jej odwieszeniu dobrowolnie zamierzam (...)
str. 30
3.
Otrzymanie zaliczki w trakcie zawieszenia działalności
Ewidencjonuję w kasie fiskalnej sprzedaż usług budowlanych na rzecz osób prywatnych. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej otrzymuję od tych osób zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży. (...)
str. 30
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Korygowanie deklaracji po kontroli podatkowej
Firma zastosowała stawkę VAT 0% do WDT w deklaracjach składanych w latach 2018-2019. W trakcie kontroli podatkowej przeprowadzonej w bieżącym roku, zakwestionowano zastosowaną stawkę VAT (...)
str. 32
2.
Usługa szkoleniowa wykonana w Polsce na rzecz zagranicznego usługobiorcy
Wykonaliśmy usługę szkoleniową dla klienta z Norwegii. Było to szkolenie z zakresu wykorzystania naszych towarów w prezentacji nowej oferty. Czy prawidłowym jest opodatkowanie tej usługi (...)
str. 34
3.
Nabycie usług od zagranicznego kontrahenta posługującego się polskim NIP
Otrzymaliśmy od firmy z Luksemburga fakturę za wynajem terminala płatniczego, na której widnieje NIP polski i luksemburski naszego kontrahenta. Dodatkowo, faktura zawiera informację o zastosowaniu (...)
str. 35
4.
Obowiązek podatkowy w WDT realizowany na warunkach DAP
W dniu 31 maja 2021 r. wystawiliśmy fakturę dokumentującą WDT. Towar został przetransportowany na warunkach DAP do nabywcy 4 czerwca 2021 r. Dokumenty potwierdzające transport (...)
str. 37
5.
Miejsce opodatkowania usług remontowych na statkach pełnomorskich
Świadczymy usługi remontowe na statkach pełnomorskich na rzecz armatorów unijnych i spoza UE. Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania tych usług i w jakich sytuacjach usługi (...)
str. 39
6.
Refakturowanie usługi pozycjonowania stron internetowych na unijną spółkę
Nasza firma dokonała zakupu usługi pozycjonowania strony internetowej, którą chcemy refakturować na czeską spółkę. Jaką stawkę VAT należy zastosować w tym przypadku? Pozycjonowanie w wyszukiwarce (...)
str. 40
7.
Dostawa towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego na rzecz firmy spoza UE
Sprzedaliśmy towar firmie z Wielkiej Brytanii, która zleciła przewiezienie ładunku do Niemiec. Brytyjski kontrahent nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT na terytorium UE. Czy (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Cel korzystania z serwisu
Na stronie MF https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/ funkcjonuje serwis "Głos podatnika", który umożliwia zgłaszanie pomysłów za pomocą udostępnionego formularza, a także przeglądanie, głosowanie i komentowanie zgłoszeń pomysłów innych (...)
str. 44
2.
Formularz - podstawa do wysłania zgłoszenia propozycji zmian
Przy pomocy prostego formularza każdy podatnik VAT może przedstawić swoje propozycje i sugestie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika-zgloszenie , którego wzór prezentujemy poniżej: (...)
str. 44
3.
Opublikowane wybrane propozycje zmian w zakresie podatku VAT
Zgłaszane pomysły w zakresie VAT publikowane są w serwisie "Głos podatnika" po zaakceptowaniu ich przez administratora. Przykładowe zgłoszenia i odpowiedzi przedstawiamy poniżej: » Brak sankcji (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Jakie dane można sprawdzić w wykazie podatników VAT?
Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podatników VAT, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy (...)
str. 49
2.
Weryfikacja formalna kontrahenta w wykazie a zachowanie należytej staranności
W objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podatników VAT MF wyjaśnia, że: "(...) Wykaz umożliwi w prostszy sposób zachowanie należytej (...)
str. 51
3.
Wykreślenie, usuwanie lub prostowanie danych w wykazie
Na podstawie art. 96b ust. 7 ustawy o VAT Szef KAS wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w (...)
str. 52
4.
Konsekwencje finansowe przelewu na rachunek nieujawniony w wykazie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy transakcjach powyżej 15.000 zł podatnik dokonuje płatności swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek bankowy. Zatem należność taka powinna być wpłacona (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XIV.
Nowy wzór złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Od 1 lipca 2021 r. w wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w (...)
str. 54
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Obowiązki podmiotów posiadających mikroinstalację fotowoltaiczną
Posiadamy mikroinstalację o wielkości 49,99 KWp i w myśl ustawy jesteśmy prosumentami. Wyprodukowaną energię wykorzystujemy na potrzeby własne. W przypadku ewentualnej odsprzedaży energii do sieci (...)
str. 58
1.
Wyłączenie z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego
Zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania m.in. do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o (...)
str. 58
2.
Obowiązek składania deklaracji dla podatku akcyzowego
Mimo, że podmioty produkujące i zużywające na własne potrzeby wyprodukowaną energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie mają obowiązku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego (...)
str. 59
3.
Prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej
Jak wynika z art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt (...)
str. 60
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Oznaczanie usług telekomunikacyjnych w JPK_VAT
Obciążamy pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych. Odsprzedaż takiej usługi dokumentujemy fakturą (refakturą). Do końca czerwca 2021 r. faktury takie w JPK_VAT z deklaracją oznaczaliśmy symbolem (...)
str. 61
2.
Opodatkowanie usług wstępu na turniej gry
Spółka (czynny podatnik VAT) zamierza organizować turnieje gry w pokera poza kasynami gry, jako podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyn. Spółka będzie pobierała opłaty za (...)
str. 62
3.
Termin odliczenia VAT z tytułu zakupu mediów
Na początku lipca 2021 r. otrzymaliśmy fakturę za media z terminem płatności ustalonym na 19 lipca br. Faktura została wystawiona 30 czerwca br. Czy mogliśmy (...)
str. 63
4.
Umieszczanie przedrostka PL na fakturach wystawianych polskim kontrahentom
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wystawiam faktury dla swoich polskich kontrahentów wskazując numery NIP nabywców poprzedzone kodem PL. Czy tego rodzaju faktury są zgodne z (...)
str. 64
5.
Symbol GTU przy usługach napełniania klimatyzacji w samochodach
Prowadzę warsztat samochodowy, w którym świadczę m.in. usługi napełniania instalacji klimatyzacji w samochodach. Do wykonania tych usług zużywam gaz. Czy w składanym JPK_V7M towar ten (...)
str. 65
6.
Zmiana umowy leasingowej a prawo do odliczenia VAT
W związku ze zmianą wysokości rat w czasie trwania umowy leasingu (skrócenie umowy leasingowej pojazdu samochodowego) firma leasingowa wystawiła fakturę dokumentującą opłatę należną z tego (...)
str. 65
7.
Zwolnienie podmiotowe z VAT przy rozszerzeniu działalności gospodarczej
Prowadzę biuro rachunkowe i korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży (nie świadczę usług doradztwa podatkowego). Obecnie planuję rozszerzyć działalność o świadczenie (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.