Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kto podlega rejestracji w CRPA - gmina czy jednostki organizacyjne?
Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 4
II.
Podmioty wykonujące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób - ostrzeżenie MF
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl zamieściło ostrzeżenie skierowane do podmiotów wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. MF w pierwszej kolejności przypomniało, że (...)
str. 5
III.
Wznowienie postępowania w sprawie terminu odliczenia VAT od WNT po wyroku TSUE
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego z tytułu WNT zostały określone w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o VAT. Zgodnie z (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT z deklaracją od lipca 2021 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono kolejny projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (...)
str. 8
V.
Nowe możliwości wystawiania faktur - planowane zmiany
Zgodnie z projektem ustawy z dnia 1 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr druku (...)
str. 11
1.
Wprowadzenie elektronicznych faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur
Wzory faktur dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem (...)
str. 12
2.
Korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych - zwrot w terminie 40 dni
Podatnicy, którzy wstawiać będą wyłącznie faktury ustrukturyzowane będą mogli skorzystać z dodatkowych preferencji w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT (dodany do (...)
str. 13
VI.
Problemy z wypełnianiem JPK_VAT z deklaracją
W świetle obowiązujących przepisów, od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są (...)
str. 13
1.
Świadczenie usług przez agencje pracy
Czy w ewidencji sprzedaży należy oznaczać symbolem GTU_12 usługi świadczone przez agencje pracy? Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są usługi niematerialne podatnik winien je oznaczać (...)
str. 13
2.
Nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste
W jaki sposób w JPK_V7M należy oznaczyć i wykazać nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste (tj. węgla na cele opałowe), które podlega opodatkowaniu VAT? Z (...)
str. 15
3.
Klasyfikacja statystyczna usług niematerialnych
Świadczymy usługi doradcze w zakresie obsługi procesu sprzedaży w sklepach. Czy usługi takie podlegają oznaczeniu GTU_12 lub MPP? Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytanie, w (...)
str. 15
4.
Sprzedaż towaru używanego udokumentowanego paragonem i fakturą
W jaki sposób w JPK_VAT z deklaracją należy wykazać transakcję sprzedaży towaru używanego, udokumentowaną zarówno paragonem, jak i fakturą VAT marża? Sposób wykazania w JPK_VAT (...)
str. 16
1.
Termin obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego
Spółka dostarcza energię elektryczną i wystawia odbiorcom faktury na podstawie danych o zużyciu. W praktyce do ww. faktur wystawia faktury korygujące powodujące obniżenie podstawy opodatkowania (...)
str. 17
2.
Pomniejszenie podatku naliczonego we właściwym terminie
Czynny podatnik VAT otrzymał fakturę korygującą in minus dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej. W jakim okresie rozliczeniowym powinien rozliczyć podatek naliczony z tej korekty, jeżeli wystawca (...)
str. 19
VIII.
Usługi dietetyka oferowane w siłowni - wyrok TSUE
Usługa coachingu żywieniowego świadczona przez wykwalifikowanego i uprawnionego profesjonalistę w placówkach sportowych - i ewentualnie w ramach programów obejmujących również usługi związane z utrzymaniem i (...)
str. 20
IX.
Rozliczanie dostawy mieszkań przez firmy deweloperskie
Deweloper realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, usługowe i garaże. Wpłaty od nabywców lokali mieszkalnych przekazywane są na rachunek (...)
str. 22
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Rodzaje zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży w kasie
Rozpocząłem prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług edukacyjnych (nauka języka obcego) oraz sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji (...)
str. 24
1.
Ustalenie limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z VAT
Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, tj. drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, u których (...)
str. 24
2.
Stosowanie kasy fiskalnej przez drobnego przedsiębiorcę
Jeśli podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - to bez względu na to, czy korzysta on ze zwolnienia (...)
str. 25
3.
Sposób ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Sposób ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej przez podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku VAT, określony jest w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie (...)
str. 27
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Wykazywanie paragonów uznanych za faktury uproszczone w ewidencji zakupu VAT
Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej kupuję towary i usługi, które są dokumentowane paragonem fiskalnym z NIP mojej firmy. Na takim dowodzie zakupu widnieje numer paragonu (...)
str. 28
2.
Kasa fiskalna przy sprzedaży na rzecz parafii
Czy sprzedaż na rzecz parafii podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej? Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży (...)
str. 29
XII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Kasa fiskalna w firmie budowlanej
Czy prowadząc działalność budowlaną musimy zakupić kasę fiskalną, jeśli świadczymy usługi na rzecz firm, wystawiamy faktury a zapłatę otrzymujemy na nasz rachunek bankowy? [pytanie 1352055] (...)
str. 30
2.
Dokonywanie sprzedaży internetowej towarów
Prowadzę internetową sprzedaż towarów w formie wysyłkowej. Czy prawdą jest, że nie mam obowiązku posiadania kasy fiskalnej? [pytanie 1351957] Komentarz 1 Prawda. Komentarz redakcji W (...)
str. 31
3.
Brak sprzedaży a odliczenie ulgi na zakup kasy
W marcu 2021 r. zakupiłem kasę fiskalną. Jednak do chwili obecnej nie mam sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu w kasie w związku z czym nie skorzystałem z (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Transakcje wewnątrzwspólnotowe - odpowiedzi KIS na pytania podatników
Swoboda przemieszczania towarów i świadczenia usług w granicach Unii Europejskiej powoduje, że w zasadzie większość podatników jest uczestnikami transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z uwagi na to, że (...)
str. 33
1.
Rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych - (...)
str. 33
2.
Miejsce opodatkowania usług
Dla celów VAT miejsce świadczenia usług ustala się zgodnie z art. 28b-28n ustawy oraz § 3-4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia. Przy określaniu miejsca świadczenia (...)
str. 34
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Dostawa towarów na rzecz unijnego podatnika posługującego się polskim numerem VAT UE
Otrzymaliśmy zamówienie od firmy holenderskiej na dostawę towarów, które mają być transportowane bezpośrednio do Holandii. Nasz kontrahent podał nam swój polski numer VAT UE, ponieważ (...)
str. 36
2.
Ewidencjonowanie importu towaru zwolnionego z opodatkowania
Dokonaliśmy importu towarów z Chin, które transportowała firma kurierska. Otrzymaliśmy od niej informację, że towary zostały odprawione zbiorczo i są zwolnione z opłat celno-podatkowych. W (...)
str. 37
3.
Usługa budowlana wykonana w innym państwie na rzecz niepodatnika
Jesteśmy firmą budowlaną zarejestrowaną w Polsce jako podatnik VAT czynny oraz podatnik VAT UE. Wykonaliśmy usługę budowlaną na nieruchomości położonej w Niemczech dla osoby fizycznej, (...)
str. 38
4.
Odrębne fakturowanie kosztu transportu towarów w ramach WDT
Dokonujemy WDT zobowiązując się do zapewnienia klientom transportu zakupionych towarów. Zlecamy to zewnętrznej firmie transportowej. Zazwyczaj osobno określamy cenę dostarczanego towaru i koszt transportu. W (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Zasady wydawania WIS i interpretacji indywidualnych - praktyczne wskazówki dla podatników
Wielu podatników ma wątpliwości, w jakich sytuacjach należy występować o wiążącą informację stawkową, a kiedy warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną. W dniu 29 kwietnia (...)
str. 42
1.
Podstawowe różnice między WIS a interpretacją indywidualną
Komunikat zawiera obszerną tabelę, w której wyszczególniono najważniejsze cechy różniące WIS i interpretację indywidualną. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji, z którymi warto się zapoznać. » (...)
str. 42
2.
Okoliczności składania wniosków o wydanie WIS i interpretacji indywidualnych
W komunikacie zaprezentowano również w formie tabelarycznej praktyczne przykłady dotyczące okoliczności występowania o wiążącą informację stawkową oraz wniosków o interpretację indywidualną, które prezentujemy poniżej: Problematyka (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
W jakich sytuacjach darowizna podlega opodatkowaniu VAT?
Z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (...)
str. 47
2.
Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT przy darowiźnie nieruchomości
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie z VAT przysługuje przy dostawie budynku/budowli lub ich części, która nie jest dokonywana (...)
str. 48
3.
Korekta VAT naliczonego jako skutek darowizny nieruchomości
Konsekwencją zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności darowizny jest obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Druki związane z rejestracją dla potrzeb e-handlu
Państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań zwanych pakietem e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Kiedy przetwarzanie roślin lnu i konopi może podlegać opodatkowaniu akcyzą?
Czy produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej typu: włókno lniane, konopie oraz pakuły (przetworzone przez rolnika ryczałtowego we własnym zakresie w sposób inny niż przemysłowy) (...)
str. 55
1.
Czym są wyroby tytoniowe w świetle ustawy o podatku akcyzowym?
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN: papierosy, tytoń do palenia, cygara (...)
str. 56
2.
Płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie
Za papierosy elektroniczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy rozumie się urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika (...)
str. 56
3.
Produkcja wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
W świetle art. 99 ust. 1 i 1a ustawy, produkcją wyrobów tytoniowych jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, (...)
str. 57
4.
Obowiązek produkcji wyrobów tytoniowych, nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym
W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT przy zakupie wiązanki okolicznościowej
W związku z pogrzebem pracownika naszej firmy zakupiliśmy wieniec. Czy mamy prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu tej wiązanki okolicznościowej? Z przepisów ustawy o (...)
str. 59
2.
Jaka stawka VAT przy remoncie przedszkola?
Wykonujemy remont w budynku przedszkolnym. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować w tym przypadku? Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT obniżoną 8% stawkę (...)
str. 59
3.
Faktura oznaczona wyrazami "metoda kasowa" w JPK_V7M
Rozpocząłem współpracę z małym podatnikiem, który rozlicza VAT metodą kasową. Otrzymuję faktury z adnotacją "metoda kasowa", które ujmuję w odpowiednim terminie w ewidencji zakupu VAT. (...)
str. 60
4.
Najem nieruchomości po zakończeniu indywidualnej działalności gospodarczej
Czynny podatnik VAT prowadzący indywidualną działalność gospodarczą z dniem 1 czerwca 2021 r. został wspólnikiem spółki cywilnej. Na stanie firmy ma mieszkanie, które wykorzystywane jest (...)
str. 61
5.
Ewidencja osób obdarowanych - jakie powinna zawierać dane?
Przekazujemy naszym kontrahentom oraz potencjalnym klientom różnego rodzaju gadżety i jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji prezentów o małej wartości. Jakie dane powinna zawierać ewidencja osób (...)
str. 63
6.
Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
Podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT z uwagi na niskie obroty. Jakie dane powinny być zawarte w wystawianych przez niego fakturach? Czy podatnik zobowiązany (...)
str. 64
7.
Stawka VAT na dostawę kalendarzy
Sprzedajemy kalendarze w formie papierowej. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy ich dostawie? W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawarto wykaz towarów i (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2021 r., pod poz. 951 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 (...)
str. 66
2.
Wzory dokumentów w sprawie akcyzy od zakupu samochodu
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 maja 2021 r., pod poz. 959 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 (...)
str. 66
3.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2021 r., pod poz. 19 zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.