Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 11 (539) z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line
Od 1 lipca 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
str. 4
II.
Korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu
W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 (...)
str. 5
III.
Obniżenie stawki VAT na prasę i książki - odpowiedź MF na interpelację poselską
W ubiegłym roku resort finansów wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie stawki podatku od towarów i usług na prasę i książki (...)
str. 6
IV.
WIS a interpretacja indywidualna - komunikat KIS
Na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej www.kis.gov.pl w dniu 29 kwietnia 2021 r. opublikowany został komunikat "Wiążąca informacja stawkowa (WIS) a interpretacja indywidualna - podstawowe (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Które transakcje podlegać będą oznaczeniu TP i MPP?
» Stosowanie oznaczeń TP Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją ewidencja sprzedaży VAT zawiera m.in. oznaczenia TP (...)
str. 8
2.
Wyłączenia stosowania oznaczenia TP
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić w niektórych przypadkach wyłączenia stosowania oznaczenia TP. Przykładowo symbolem TP nie będą musiały być oznaczone symbolem RO dokumenty zbiorcze zawierające sprzedaż (...)
str. 9
1.
Opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracowników
Zgodnie ze zbiorowym układem pracy spółka zapewnia pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Składki opłacane są przez pracodawcę (spółkę) z tytułu zawartych umów (...)
str. 10
2.
Świadczenia na rzecz podmiotów współpracujących
Podatnik zawarł umowę ubezpieczenia na życie, na rzecz podmiotu z którym współpracuje (podmiot ten prowadzi indywidualną działalność gospodarczą). Ubezpieczony (podmiot współpracujący) przekazuje składki na ubezpieczenia (...)
str. 11
VII.
Sprzedaż posiłków w lokalach gastronomicznych - wyrok TSUE
Pojęcie "usług restauracyjnych i cateringowych" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego (...)
str. 12
VIII.
Nabycie produktów roślinnych od rolnika ryczałtowego
Spółka jawna jest czynnym podatnikiem VAT. Czy może od rolnika ryczałtowego zakupić produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej typu: włókno lniane, konopie oraz pakuły? Są (...)
str. 14
1.
Jakie produkty roślinne podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług (...)
str. 14
2.
Zryczałtowany zwrot podatku odliczany przez nabywcę towarów
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (...)
str. 16
IX.
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności a VAT - wyrok TSUE
Wejście w życie nowych regulacji prawnych w zakresie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (...)
str. 17
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Stosowanie kas rejestrujących w działalności gastronomicznej
Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
str. 20
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Skutki błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie agroturystyki i ze względu na niewielką sprzedaż korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w (...)
str. 23
2.
Paragon fiskalny przy sprzedaży środka trwałego w systemie VAT marża
Spółka kilka lat temu nabyła na potrzeby działalności gospodarczej samochód (środek trwały) w systemie marży. Obecnie zamierza go sprzedać osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej na fakturę (...)
str. 25
3.
Likwidacja kasy fiskalnej po śmierci podatnika
Jestem jedyną spadkobierczynią mojego zmarłego męża, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W działalności tej sprzedaż na rzecz osób prywatnych była ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Jakich (...)
str. 26
4.
Przekazanie paragonu nabywcy
W prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Często klienci odchodzą od kasy nie zabierając ze sobą paragonu. Takie paragony (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Procedura MOSS i zmiany w handlu elektronicznym
Mały punkt kompleksowej obsługi umożliwia podatnikom świadczącym usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne, na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby (...)
str. 28
1.
Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS
W systemie MOSS są dostępne dwie procedury: unijna i nieunijna. Podatnikiem w ramach procedury unijnej systemu MOSS jest przedsiębiorstwo posiadające siedzibę działalności gospodarczej lub stałe (...)
str. 28
2.
Rejestracja dla potrzeb procedury uproszczonej
Wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi, są obowiązani do dokonania rejestracji w państwie członkowskim identyfikacji. Państwo członkowskie identyfikacji oznacza państwo (...)
str. 28
3.
Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS
Rozliczanie VAT w systemie MOSS jest kwartalne, a deklaracje należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym (...)
str. 29
4.
Zmiany w opodatkowaniu handlu elektronicznego
Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy, które rozszerzają funkcjonującą obecnie procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop (...)
str. 30
XIII.
Objaśnienia podatkowe związane z eksportem towarów i transakcjami w walucie obcej
Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań Slim VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych (...)
str. 31
1.
Spójny kurs walut w podatku VAT i w podatku dochodowym
Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadził przepisy, na podstawie których podatnik może dobrowolnie wybrać na potrzeby rozliczania podatku VAT zasady przeliczenia kwot wyrażonych (...)
str. 31
2.
Warunki zastosowania 0% stawki VAT do zaliczki w eksporcie towarów
Do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, (...)
str. 33
XIV.
Opieka nad osobami starszymi wykonywana poza granicami kraju
Prowadzę działalność w zakresie handlu odzieżą. Chciałabym rozszerzyć swoje usługi o opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Usługi zamierzam świadczyć na terytorium Niemiec. Będą one (...)
str. 34
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Zmiana zasad użytkowania pojazdu samochodowego - korekta odliczonego VAT
Z generalnej zasady określonej w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik ponoszący wydatki na zakup i użytkowanie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej (...)
str. 36
1.
Sprzedaż pojazdu samochodowego wykorzystywanego do celów mieszanych
Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest (...)
str. 37
2.
Zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego do celów służbowych
Zdarza się również, że podatnik posiadający pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej, w okresie korekty (...)
str. 39
3.
Używanie samochodów przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Co do zasady podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. Nie (...)
str. 40
4.
Wykazanie korekty w JPK_VAT z deklaracją
Przepisy nie precyzują, w których pozycjach JPK_VAT z deklaracją należy wykazać korektę VAT dokonywaną w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu. Zdaniem redakcji, korektę tę (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Ustalanie stawki VAT na towar/usługę - schemat postępowania
Generalną zasadą, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2021 r. nadal wynosi 23%. (...)
str. 42
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Zasady funkcjonowania systemu zwrotu podatku podróżnym
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 46
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Rejestracja w CRPA podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów węglowych i gazowych
Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej, posiada status zakładu energochłonnego ze względu na udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej. Do produkcji (...)
str. 51
1.
Podmioty zobowiązane do dokonania rejestracji w CRPA
Do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego zobowiązane są podmioty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 lutego 2021 r. obowiązek rejestracyjny do (...)
str. 51
2.
Brak obowiązku rejestracji w CRPA przez finalnych nabywców węglowych i gazowych
Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych (...)
str. 52
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Stawka VAT na konserwację wyrobów medycznych
Jako czynny podatnik VAT jestem producentem respiratorów będących wyrobami medycznymi. Świadczę również usługi w zakresie ich konserwacji. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować przy takiej usłudze? (...)
str. 54
2.
Data zakupu w JPK_VAT z deklaracją
W dniu 6 maja 2021 r. otrzymałem fakturę od kontrahenta krajowego, dokumentującą dostawę towaru. Faktura została wystawiona w dniu 30 kwietnia 2021 r., jako datę (...)
str. 55
3.
Montaż zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem na budynku mieszkalnym
Czy usługa montażu zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem na budynku mieszkalnym (sklasyfikowanym w PKOB 112) może być opodatkowana stawką 8%? Na mocy art. 41 ust. (...)
str. 56
4.
Ograniczenie czasowe przy zastosowaniu ulgi na złe długi
W związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 firma postanowiła skorzystać z ulgi na złe długi. Czy w świetle (...)
str. 58
5.
Informacja VAT-26 przy zmianie przeznaczenia użytkowanego samochodu
Spółka w 2018 r. zakupiła samochód osobowy, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywała do celów mieszanych (czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i prywatnie). W (...)
str. 60
6.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego a korekta odliczonego podatku VAT z faktur zaliczkowych
W 2019 r. podatnik podpisał przedwstępną umowę na zakup lokalu mieszkalnego w celach najmu krótkoterminowego. Z tego tytułu podatnik wpłacał zaliczki, a faktury zaliczkowe ujmował (...)
str. 61
7.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu pulsoksymetrów
W kwietniu 2021 r. czynny podatnik VAT w celu ograniczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i monitorowania przebiegu choroby COVID-19 wśród pracowników nabył pulsoksymetry. Czy ma prawo (...)
str. 63
8.
Odliczenie VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją
Złożyłem formularz rejestracyjny, w którym zaznaczyłem, że od kwietnia 2021 r. rezygnuję z prawa do zwolnienia. W pierwszym złożonym pliku JPK_V7M za kwiecień wykazałem zarówno (...)
str. 64
9.
Ujmowanie świadczenia kompleksowego w JPK_VAT z deklaracją
Świadczę usługi kompleksowe. Czy w JPK_VAT z deklaracją powinienem wykazywać je jako jedno świadczenie, bez rozbijania na poszczególne elementy, które wystąpiły w danym okresie rozliczeniowym? (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2021 r., pod poz. 889, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.