Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 24 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2024 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 1 (601) z dnia 10.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2023 r., pod poz. 2670, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych (...)
str. 4
II.
Problemy z obligatoryjnym wystawianiem faktur przy użyciu KSeF - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. podatnicy podatku VAT w celu udokumentowania sprzedaży będą, co do zasady, zobowiązani do wystawiania (...)
str. 5
III.
Schemat VAT od sprzedaży nieruchomości - nowe pomocne narzędzie dla podatników VAT
Na naszej stronie internetowej www.gofin.pl udostępniliśmy serwis "Schemat VAT od sprzedaży nieruchomości". Jest to nowe aktywne narzędzie, które po wybraniu rodzaju sprzedawanej nieruchomości i w (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
Uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - komunikat MF
Od 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozporządzenie w sprawie KSeF określa: rodzaje (...)
str. 9
1.
Konieczność dokonania rocznej korekty VAT przy różnicy między proporcją wstępną a ostateczną
Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT (tzw. sprzedaż mieszaną) odlicza VAT od zakupu towarów/usług proporcjonalnie (w oparciu o tzw. wstępny wskaźnik proporcji) - (...)
str. 12
2.
W jakich sytuacjach podatnik ma możliwość rezygnacji z korekty rocznej?
Dla Prenumeratorów GOFIN H Kalkulator rocznej korekty VAT dostępny w dziale Podatek VAT w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl » Do niedawna podatnik był zobligowany do dokonywania korekty (...)
str. 14
3.
Tryb postępowania przy rocznej korekcie VAT - checklista
√ Sprawdź, czy w poprzednim roku odliczałeś VAT przy zastosowaniu proporcji (zakupy związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT) i w jakiej wysokości proporcję (...)
str. 15
1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy a odpowiedzialność solidarna nabywcy
W wyniku weryfikacji dokumentów księgowych za 2023 r. firma (czynny podatnik VAT) zwróciła uwagę, że w październiku 2023 r. opłaciła przelewem fakturę wystawioną przez czynnego (...)
str. 17
2.
Dane dotyczące rachunków członków grupy VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jeden z naszych kontrahentów poinformował, że rozważa utworzenie grupy VAT. Nasza firma nie będzie członkiem tej grupy. Czy w wykazie podatników (...)
str. 18
3.
Dowody potwierdzające weryfikację kontrahenta w wykazie
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawierając transakcje z kontrahentami w celu zachowania należytej staranności i skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego sprawdzam czy dany podmiot (...)
str. 19
1.
Wydatki poniesione na rzecz pracowników a prawo do odliczenia VAT - wyjaśnienia organu podatkowego
Ustawodawca w przepisach ustawy o VAT nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na organizację imprez okolicznościowych, np. jubileuszu firmy/spotkania integracyjnego. (...)
str. 20
2.
Świadczenia złożone w świetle orzeczeń sądowych
Analizując kwestię prawa do odliczenia od zakupów dokonywanych na potrzeby spotkań integracyjnych nie można pominąć wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku z dnia (...)
str. 23
1.
Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT - uregulowania ustawowe
Wspólnota mieszkaniowa prowadząc działalność gospodarczą, może - na podstawie art. 113 ustawy o VAT - korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie bowiem z art. (...)
str. 25
2.
Odsprzedaż mediów - jako czynności przedmiotowo zwolnione z VAT
W myśl § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT zwalnia się od podatku czynności: związane z utrzymaniem lokali (...)
str. 25
3.
Czy odsprzedaż mediów należy wliczać do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego z VAT?
Od dłuższego czasu pojawiały się wątpliwości czy odsprzedaż mediów przez wspólnoty mieszkaniowe należy wliczać do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego z VAT. Jak wcześniej (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2024 r.
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia (...)
str. 28
1.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
1.1. Zwolnienie z kas ze względu na wartość sprzedaży W 2024 r. limit wartości sprzedaży dla podatników kontynuujących działalność z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz (...)
str. 28
1.1.
Zwolnienie z kas ze względu na wartość sprzedaży
W 2024 r. limit wartości sprzedaży dla podatników kontynuujących działalność z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi (...)
str. 28
1.2.
Brak obowiązku ewidencjonowania ze względu na strukturę sprzedaży
» Podmioty kontynuujące w 2024 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się (...)
str. 30
1.3.
Czynności przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. bez względu na wysokość (...)
str. 32
2.
Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy
W § 4 rozporządzenia (analogicznie jak było do końca 2023 r.) zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Termin złożenia wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia przedmiotowego z VAT (świadczę usługi stomatologiczne). We wrześniu 2023 r. rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy on-line. Aby (...)
str. 34
2.
Zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników
Zakupiliśmy pakiety medyczne dla pracowników oraz członków ich rodzin. Część kosztów tego pakietu pokrywa pracownik, a część firma. Dokonując sprzedaży tych pakietów dla pracowników korzystamy (...)
str. 36
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Nabycie usług związanych z uczestnictwem polskiej firmy w zagranicznych targach
Polska spółka uczestniczyła w targach branżowych organizowanych w USA. Otrzymała fakturę za wynajem powierzchni wystawienniczej oraz fakturę za zabudowę stoiska targowego (projekt, montaż i demontaż (...)
str. 38
1.
Definicja importu usług
Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z tym (...)
str. 38
2.
Miejsce opodatkowania usług związanych z udziałem w targach
Przy określaniu miejsca świadczenia usług regułą jest stosowanie zasady, że jest nim miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę (art. 28b ustawy o VAT). Aby odpowiedzieć (...)
str. 39
3.
Kompleksowe świadczenie dotyczące prezentacji wyrobów na targach i wystawach
Warto również przeanalizować wszystkie świadczenia, które spółka nabyła od zagranicznego usługodawcy, bo być może doszło do nabycia kompleksowego świadczenia. Przykładowo spółka mogła ponieść koszty związane (...)
str. 40
4.
Stanowisko organów podatkowych dotyczące miejsca opodatkowania świadczeń złożonych
Organy podatkowe uznają w podobnych sytuacjach, że mamy do czynienia z kompleksową usługą podlegającą opodatkowaniu według ogólnej zasady wyrażonej w art. 28b ustawy, wykluczając zastosowanie (...)
str. 41
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie i dostawa towarów poza granicami kraju w ramach transakcji łańcuchowej
Polska firma dokonała zakupu towarów od słowackiego podatnika a następnie sprzedała je niemieckiemu kontrahentowi, który przetransportował je bezpośrednio ze Słowacji do Austrii, gdzie znajduje się (...)
str. 42
2.
Usługi na powierzonych towarach wysyłanych poza UE
Nasz unijny kontrahent przywozi do Polski swój materiał i powierza go naszej firmie w celu wykonania na nim usług w wyniku których powstaje wyrób gotowy. (...)
str. 44
3.
Import usług od podmiotu zwolnionego z opodatkowania
Na zaproszenie naszego Domu Kultury, będącego czynnym podatnikiem VAT, aktorzy zagranicznego stowarzyszenia (zwolnionego z opodatkowania VAT), wykonali spektakl, na który wstęp był bezpłatny dla widzów (...)
str. 45
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zwolnienie z opodatkowania ze względu na wartość sprzedaży
Taksówkarze, którzy jeżdżą samochodami osobowymi mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do momentu, w którym wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty (...)
str. 47
2.
Taksówkarz jako czynny podatnik VAT
Po przekroczeniu wartości sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania lub w sytuacji gdy podatnik dobrowolnie zdecyduje się zrezygnować z tego zwolnienia (na co pozwala mu (...)
str. 48
3.
Platformy pośredniczące w rezerwacji usług taksówkowych
Wraz z rozwojem technologii, pojawiły się wątpliwości związane z zastosowaniem prawidłowej stawki VAT na usługi świadczone przez podatników, którzy świadczą usługi pośrednictwa w rezerwacji taksówek (...)
str. 49
4.
Ryczałtowa forma opodatkowania taksówek
Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą również wybrać - na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy (...)
str. 50
F.
VAT OD PODSTAW
XIV.
Fakturowanie w KSeF - korekta zwiększająca wartość podatku należnego
W praktyce podmioty gospodarcze (jako czynni podatnicy VAT) wystawiają na rzecz podmiotów krajowych faktury korygujące w postaci ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF (e-faktury), powodujące zwiększenie podstawy (...)
str. 51
1.
Termin rozliczenia faktury korygującej in plus przez sprzedawcę
W myśl art. 106j ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej m.in. w sytuacji, gdy podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w (...)
str. 51
2.
W jakim terminie nabywca rozlicza faktury korygujące in plus otrzymane w systemie KSeF?
W przypadku faktur korygujących zwiększających u nabywcy podatek naliczony, przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji, w związku z czym należy stosować zasady ogólne. (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wizualizacja faktury wystawionej w Krajowym Systemie e-Faktur
Do końca czerwca 2024 r. podatnicy VAT mają możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Od 1 lipca 2024 r., co do zasady, będą (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Produkcja napojów spirytusowych poza składem podatkowym przez małą gorzelnię
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką (...)
str. 56
1.
Zwolnienie małej gorzelni z obowiązku produkcji w składzie podatkowym
Zwolnienie z obowiązku produkcji w składzie podatkowym, przewidziane w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy, ma charakter warunkowy, gdyż dotyczy przypadków produkcji mniej niż (...)
str. 58
2.
Możliwość rozliczenia akcyzy w formie przedpłaty
Podatnik produkujący alkohol etylowy w małej gorzelni jest również uprawniony do produkcji napojów spirytusowych poza składem podatkowym, korzystając z wyłączenia przewidzianego w art. 47 ust. (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Regulowanie należności w MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam fakturę o wartości brutto 30.000 zł z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Tylko jedna pozycja z faktury dotyczy towarów z załącznika (...)
str. 60
2.
Stawka VAT na opłaty manipulacyjne za zmianę terminu usługi hotelowej i leczniczej
Uzdrowisko świadczy usługi zarówno pobytów leczniczych, jak i hotelowych. Klienci czasami zwracają się z prośbą o zmianę terminu zarezerwowanej wcześniej usługi. Za zmianę terminu uzdrowisko (...)
str. 61
3.
Wznowienie działalności gospodarczej a limit zwolnienia podmiotowego
Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2022 r., a w marcu 2023 r. zdecydowałem się na jej zawieszenie. W dniu 1 lutego 2024 r. zamierzam wznowić wykonywanie (...)
str. 64
4.
Udokumentowanie udzielenia oprocentowanej pożyczki
Czy odsetki naliczone od pożyczki udzielonej innej spółce, stanowiące czynność zwolnioną z VAT, należy udokumentować fakturą i wykazać w JPK_VAT z deklaracją, czy też notą (...)
str. 65
5.
Otrzymanie noty księgowej z naliczonym podatkiem VAT
Wynajmujemy mieszkanie od osoby fizycznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Za najem otrzymujemy rachunki, natomiast za media noty księgowe, które tak naprawdę stanowią refaktury. Czy (...)
str. 66
6.
Faktura korygująca dane formalne
W jaki sposób sprzedawca powinien poprawić błędny numer faktury korygującej? Ujawnione błędy w wystawionych fakturach, w zależności od rodzaju błędu, poprawiane są przez sprzedawcę - (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.