Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 14:41 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Przekazując na Państwa ręce kolejny numer PORADNIKA VAT, chcemy podziękować za okazane nam zaufanie i liczne wyrazy sympatii, jakie otrzymujemy w nadsyłanej korespondencji. (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kary pieniężne za wystawianie faktur poza KSeF od 1 stycznia 2025 r.
Od 1 lipca 2024 r. w celu udokumentowania sprzedaży zasadą będzie wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF przez podatników podatku VAT. Za niedopełnienie obowiązków wprowadzonych (...)
str. 5
II.
Konsultacje dietetyczne nie zawsze zwolnione z VAT - zmiana interpretacji
Zwolnieniu od podatku - w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT - podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, (...)
str. 6
III.
Udostępniony kreator wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości stosowania przez nich obowiązujących przepisów podatkowych (również w zakresie VAT), mogą zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
IV.
W 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony
Podstawowy termin zwrotu VAT na rachunek bankowy wynosi obecnie 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Od 1 lipca 2024 r. - zgodnie (...)
str. 9
1.
Likwidacja terminu 60-dniowego i wprowadzenie 40-dniowego zwrotu VAT
W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może nadwyżkę tę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Tak (...)
str. 9
2.
Weryfikacja zwrotu - przedłużenie podstawowego terminu zwrotu VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego, przy wykazanym zwrocie podatku VAT w terminie 60 dni, może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia (...)
str. 10
V.
Szczególne zasady dokumentowania transakcji a obowiązek korzystania z KSeF
Obecnie podatnicy VAT mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie (...)
str. 11
1.
Zasady wystawiania duplikatów faktur
» Stan prawny do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 106l ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: (...)
str. 11
2.
Sporządzanie faktur VAT RR w formie faktur ustrukturyzowanych
Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o VAT nie można wystawiać faktur VAT RR w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (...)
str. 13
3.
Wystawienie przez nabywcę not korygujących
» Stan prawny do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 106k ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą (...)
str. 14
VI.
Rozliczanie faktur korygujących wystawionych poza systemem KseF z tytułu zwrotu towarów
Niejednokrotnie przedsiębiorcy wystawiają poza systemem KSeF faktury korygujące in minus z tytułu zwrotu towarów przez firmy krajowe. W artykule wyjaśniamy kiedy wystawcy takich faktur oraz (...)
str. 16
1.
Termin rozliczenia faktury korygującej in minus przez sprzedawcę
Podatnik (sprzedawca) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę (...)
str. 16
2.
Pomniejszenie podatku naliczonego przez nabywcę
Na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów, nabywca towaru jest obowiązany do zmniejszenia kwoty (...)
str. 17
VII.
Wycofanie nieruchomości z indywidualnej działalności gospodarczej do majątku prywatnego - skutki w VAT
W praktyce przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą czasami decydują się na wycofanie nieruchomości z ewidencji środków trwałych na swoje cele prywatne. Poniżej wyjaśniamy czy czynność (...)
str. 18
1.
Kiedy wycofanie nieruchomości z firmy podlega opodatkowaniu VAT?
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do (...)
str. 19
2.
Ustalenie właściwej stawki VAT
Czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT może być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Zatem, jeżeli wycofanie nieruchomości z (...)
str. 19
3.
Konieczność korekty VAT
Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku VAT naliczonego zostały określone w art. 91 ustawy o VAT. Korekta VAT wystąpi w sytuacji, gdy podatnik (...)
str. 20
4.
Nieruchomość przekazywana do majątku prywatnego na potrzeby wynajmu
W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w której nieruchomość, stanowiąca środek trwały w firmie w odniesieniu do której odliczono podatek VAT przekazywana jest do majątku (...)
str. 21
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Umowa w sprawie wystawiania faktur przez nabywcę
Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT, jednak zarejestrowanym dla potrzeb tego podatku jako "podatnik VAT zwolniony". Czy mimo to mogę podpisać umowę z nabywcą sprzedawanych przeze (...)
str. 22
2.
Wystawianie faktur ustrukturyzowanych przez samorządową jednostkę budżetową
Czy szkoła będąca samorządową jednostką budżetową będzie musiała obowiązkowo wystawiać faktury przy użyciu KSeF (np. z tytułu wynajmu pomieszczeń czy sali gimnastycznej podatnikowi VAT)? Z (...)
str. 22
3.
Sprzedaż towaru wykorzystywanego w działalności zwolnionej z VAT
W prowadzonej działalności gospodarczej świadczę wyłącznie usługi ubezpieczeniowe, które są zwolnione z VAT. Obecnie zamierzam sprzedać urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ksero, skaner), które wykorzystywałem wyłącznie na (...)
str. 23
4.
Odliczenie VAT od mediów
W październiku 2023 r. otrzymaliśmy fakturę za media z terminem płatności przypadającym na 20 października br. Faktura została wystawiona 29 września br. Czy mogliśmy odliczyć (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas w 2024 r. - projekt rozporządzenia
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 24
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych
W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Zakłada się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 (...)
str. 25
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do (...)
str. 26
3.
Utrata prawa do zwolnienia i regulacje przejściowe
W § 5 omawianego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata (...)
str. 27
X.
Ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy w postaci oprogramowania
W myśl art. 111b ust. 1 ustawy o VAT ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kas rejestrujących, w odniesieniu do określonych grup podatników lub rodzajów czynności (...)
str. 28
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Wyliczenie limitu wartości sprzedaży
Jak obliczyć limit wartości sprzedaży z działalności gospodarczej rozpoczętej we wrześniu 2022 r. ale prowadzonej sezonowo. Czy tylko za dwa miesiące (czyli od września do (...)
str. 30
2.
Zwolnienie z kasy przy sprzedaży środka trwałego
Czy sprzedaż samochodu osobowego na fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który stanowił środek trwały w formie wymaga rejestracji w kasie fiskalnej? [pytanie nr (...)
str. 31
3.
Podatnik zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy on-line
Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT w lutym br. zainstalował kasę on-line. Czy obecnie może ubiegać się o zwrot ulgi na jej zakup? [pytanie nr 1467326] (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Wywóz towarów poza terytorium UE na zlecenie unijnej firmy
Na zlecenie francuskiej firmy wykonaliśmy usługę transportu towarów z Francji na Białoruś. Usługę na terenie Białorusi wykonał białoruski przewoźnik, który wystawił nam fakturę za wykonany (...)
str. 33
2.
Nabycie towarów z UE z naliczonym podatkiem VAT
Pracownik spółki, dokonując zakupu internetowego towarów od unijnego kontrahenta (irlandzka firma) nie podał NIP naszej firmy w związku z czym sprzedawca potraktował dostawę jako WSTO (...)
str. 34
3.
Usługa na ruchomym majątku rzeczowym wykonana na zlecenie zagranicznego niepodatnika
Wykonujemy w Polsce usługę galwanizacji materiału powierzonego przez osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium UE i nieprowadzącą działalności. W jaki sposób opodatkować tę czynność? Miejsce opodatkowania (...)
str. 35
4.
Nabycie usług wstępu na forum organizowane poza granicami kraju
Nasza firma dokonała zakupu usług wstępu na forum farmaceutyczne organizowane w Niemczech, w którym uczestniczyli nasi pracownicy. Organizator podał na fakturze swój czeski numer VAT (...)
str. 35
5.
Kompleksowa usługa naprawy maszyny wykonana przez zagranicznego podatnika
Unijny kontrahent na nasze zlecenie wykonał usługę naprawy maszyny. Do wykonania tych usług zużył części zamienne, które dostarczyli oddelegowani pracownicy tej firmy. W cenie, którą (...)
str. 37
6.
Faktura za bilet lotniczy pracownika
Pracownik przekazał nam fakturę za przelot na trasie Warszawa-Budapeszt. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój węgierski numer VAT UE. Czy w tej (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Zapłata podatku VAT wynikającego z fikcyjnej faktury - uregulowania ustawowe
W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w (...)
str. 41
2.
Odpowiedzialność spółki za fałszywe faktury wystawione przez pracownika - opinia rzecznika TSUE
Kwestia obowiązku zapłaty podatku VAT z faktur wystawionych przez pracownika, na których wykazane zostały dane pracodawcy jako podatnika (bez jego wiedzy i zgody) jest rozpatrywana (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Prawo do odliczania podatku naliczonego - regulacje ustawowe
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)
str. 44
2.
Obowiązek podatkowy uzależniony od dokonania zapłaty - sposób odliczenia VAT
Przepisy ustawy o VAT, co do zasady, nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od zapłaty przez nabywcę należności za zakupione towary czy usługi. Warunkiem (...)
str. 45
3.
Zakupy ratalne - czy można odliczyć VAT?
Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych uregulowań dotyczących zakupów na raty. Zakup towaru czy usługi w systemie ratalnym nie ma - w świetle przepisów (...)
str. 46
4.
Obowiązek korekty VAT naliczonego przy braku zapłaty należności
Podatnik, który nieterminowo reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów narażony jest na konsekwencje w postaci obowiązkowej korekty podatku naliczonego, który odliczył w związku z dokonanym zakupem. (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej - wzór zawiadomienia
» Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru podatników VAT W przepisach art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT ustawodawca określił katalog (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Właściwy naczelnik urzędu skarbowego stosownie do art. 52 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym może odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w określonych przypadkach, (...)
str. 51
2.
Przypadki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
W art. 52 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym zostały wskazane przypadki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Cofnięcie zezwolenia może mieć charakter obligatoryjny, gdy (...)
str. 52
3.
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z cofnięciem zezwolenia
Stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem: 1) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (...)
str. 54
4.
Brak zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku cofnięcia zezwolenia
Zgodnie z art. 44a ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli: 1) (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Renowacja drzwi wewnętrznych w budynku mieszkalnym
Jaką stawkę VAT należy zastosować do prac renowacyjnych drzwi wewnętrznych (polegających na zdarciu lakieru, pomalowaniu drzwi na nowo, drobnej naprawy powierzchni, wymiany uszkodzonych elementów) w (...)
str. 56
2.
Karnety przekazywane pracownikom za częściową odpłatnością
Zakupiliśmy karnety sportowe dla naszych pracowników. Będziemy je przekazywać odpłatnie, jednak nie będziemy pobierać całej należnej kwoty od pracowników. Częściowo zakup ten został sfinansowany ze (...)
str. 59
3.
Otrzymanie faktury z 0% stawką VAT a JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymuję faktury dokumentujące zakup dań gotowych z 0% stawką VAT. Czy tego rodzaju faktury powinnam ujmować w JPK_VAT z deklaracją? Zgodnie (...)
str. 60
4.
Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT w trakcie roku podatkowego
Planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od 1 grudnia 2023 r. W jaki sposób obliczyć limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT? Czy powinienem go (...)
str. 60
5.
Czy w JPK_VAT z deklaracją stosuje się oznaczenie MPP?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kontrahentów otrzymuję faktury potwierdzające zakup towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o łącznej wartości powyżej 15.000 zł (...)
str. 61
6.
Rozliczenie faktury za wydanie opinii przez biegłego
Wydałem jako biegły na zlecenie sądu opinię i wystawiłem z tego tytułu fakturę. Czy obowiązek podatkowy w VAT powstał w dniu wystawienia faktury? Przypomnijmy, że (...)
str. 62
7.
Usługa organizacji konferencji - obowiązek podatkowy
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi dla krajowych podmiotów gospodarczych w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi kilkudniowych konferencji. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy (...)
str. 64
8.
Stawka VAT na wymianę wodomierzy
Spółka dokonała wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych (do 150 m 2 ) zlokalizowanych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej. Jaką stawką VAT należy opodatkować te usługi? Obniżoną (...)
str. 64
9.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej a prawo do kasowej metody rozliczania VAT
W listopadzie 2023 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej i złożyłem zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Składam miesięczny plik JPK_V7M. Czy rozliczając się za okresy miesięczne mogę od (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
» W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2023 r., pod poz. 2374, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.