Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 11:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (592) z dnia 20.08.2023
Poradnik VAT
nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Dostawa węgla do gospodarstw domowych dokonywana przez gminę zwolniona z kasy - nowelizacja rozporządzenia
Mocą § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień i poz. 53 załącznika do ww. rozporządzenia, zwolnieniu z ewidencjonowania podlega dostawa węgla kamiennego dokonywana z (...)
str. 4
II.
Roczna korekta VAT przy stosowaniu prewspółczynnika - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Podatnicy wykonujący działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT) od wydatków związanych z czynnościami, których nie da się jednoznacznie przypisać wyłącznie do czynności opodatkowanych lub (...)
str. 5
III.
Dodatkowe zobowiązanie przy nieprawidłowym prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe - wyjaśnienie MF
Od niedawna obowiązują nowe zasady ustalania przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego dodatkowego zobowiązania podatkowego. Powyższe wynika ze zmiany przepisów art. 112b i (...)
str. 6
IV.
Rekompensata z tytułu ograniczenia cen energii elektrycznej a podatek VAT
Już w początkowym etapie wprowadzania ustaw pomocowych związanych z sytuacją na rynku paliw i energii elektrycznej podatnicy mieli wątpliwości czy otrzymywane z tego tytułu rekompensaty (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
V.
Sprzedaż prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Kwestia opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej budziła od pewnego czasu wątpliwości podatników. Jak bowiem wskazywali, Krajowa Informacja Skarbowa udziela odpowiedzi, (...)
str. 9
1.
Czynności wykonywane przez klub sportowy
Stowarzyszenie - klub sportowy realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie szkółki piłkarskiej, w ramach której prowadzone są zajęcia sportowe. Treningi piłkarskie organizowane są dla dzieci i (...)
str. 10
2.
Kursy języka obcego prowadzone w formie on-line
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzam również świadczyć usługi nauczania języka angielskiego, ponieważ posiadam licencjat z filologii angielskiej i certyfikat językowy (...)
str. 11
3.
Odsprzedaż energii elektrycznej dostarczanej do lokalu mieszkalnego wynajętego na cele mieszkaniowe
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję mieszkanie prywatne (które znajduje się w budynku administrowanym przez wspólnotę mieszkaniową, której jestem członkiem) na cele mieszkaniowe. Wspólnota obciąża mnie (...)
str. 13
VII.
Likwidacja środka trwałego - skutki w VAT
W praktyce zdarza się, że składniki majątku firmy (środki trwałe), dotychczas wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej zostają likwidowane, np. w związku z ich zużyciem, nieodwracalnym (...)
str. 15
1.
Nieodwracalne uszkodzenie środka trwałego a korekta VAT
Przyczyną likwidacji środka trwałego może być: całkowite zużycie środka trwałego - wykreślenie z ewidencji środków trwałych następuje na podstawie odpowiedniego dokumentu likwidacyjnego (np. protokołu likwidacji), (...)
str. 15
2.
Odpłatne przekazanie środka trwałego na złom w związku z jego likwidacją
Niekiedy firmy po przeprowadzeniu likwidacji danego środka trwałego decydują się na odpłatne przekazanie takiego składnika majątku na złom. Jak wynika z art. 5 ustawy o (...)
str. 16
VIII.
Organizacja imprezy okolicznościowej a prawo do odliczenia VAT
Organizacja imprezy okolicznościowej związanej z jubileuszem istnienia firmy czy też spotkaniem integracyjnym wiąże się z różnego rodzaju wydatkami, np. z zakupem artykułów spożywczych, alkoholu, usług (...)
str. 17
1.
Zakupy na rzecz pracowników oraz kontrahentów firmy
W ustawie o VAT prawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na organizację imprez okolicznościowych, np. jubileuszu firmy. Zatem ustalając (...)
str. 17
2.
Nabycie towarów/usług dla członków rodzin pracowników
Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że uczestnikami imprez okolicznościowych związanych z jubileuszem istnienia firm/spotkań integracyjnych organizowanych przez podatników VAT są np. członkowie rodzin pracowników tych (...)
str. 19
IX.
Stawka VAT dla sprzedaży budynków, maszyn, gruntów ornych oraz nieużytków
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu, dzierżawy maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli. W 2011 r. w drodze umowy darowizny otrzymała od (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Obowiązek wystawiania paragonu - komunikat MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl zamieszczono komunikat dotyczący wystawiania/otrzymywania paragonów fiskalnych. MF podkreśliło, że obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i (...)
str. 25
1.
Termin instalacji kasy fiskalnej w taksówce
Zamierzam rozpocząć świadczenie usług przewozu taksówką osobową. Czy w takim przypadku kasę fiskalną powinienem zainstalować przed pierwszą sprzedażą czy też po upływie dwóch miesięcy następujących (...)
str. 27
2.
Ewidencjonowanie usług taksówkowych w kasach wirtualnych
Czy świadcząc usługi taksówkowe do ewidencjonowania sprzedaży mogę stosować kasę w postaci oprogramowania? Stosownie do art. 111b ust. 1 ustawy o VAT ewidencja sprzedaży prowadzona (...)
str. 27
3.
Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy
Rozpocząłem świadczenie usług taksówek osobowych i wybrałem opodatkowanie w formie ryczałtu. Zakupiłem kasę on-line i przy jej użyciu rozpocząłem ewidencjonowanie sprzedaży. Spełniłem wszystkie warunki umożliwiające (...)
str. 28
4.
Sprzedaż towarów dokonywana w trakcie usług taksówkowych
W prowadzonej działalności gospodarczej posiadam taksówkę (w której sprzedaż ewidencjonuję przy użyciu kasy wirtualnej), która przeznaczona jest do przewozu 9 osób. Dodatkowo zamierzam w niej (...)
str. 29
XII.
Czy można zrezygnować z kasy przy braku sprzedaży na rzecz osób prywatnych?
W prowadzonej działalności gospodarczej posiadam kasę z elektronicznym zapisem kopii. Jednakże od dłuższego czasu nie prowadzę sprzedaży na rzecz osób prywatnych, tylko wyłącznie na rzecz (...)
str. 31
1.
Zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu. Zatem, jeżeli nie wystąpi sprzedaż na (...)
str. 31
2.
Obowiązki związane z zakończeniem używania kasy z elektronicznym zapisem kopii
Zakończenie używania kasy z elektronicznym (lub papierowym) zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas (np. w przypadku zaprzestania sprzedaży na rzecz (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Podmioty uprawnione do zwrotu podatku podróżnym
Zasady dotyczące zwrotu zwanego "turystycznym" stosuje się wyłącznie do osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium UE. Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się (...)
str. 33
2.
Zasady dokonywania zwrotu VAT przez sprzedawców
Aby podróżny mógł ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towaru, który następnie jest wywożony poza terytorium UE, zakup musi być dokonany u podatnika (...)
str. 33
3.
Dokumenty i procedury stosowane w systemie TAX FREE
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów ujętych w tym dokumencie, poza terytorium UE. Podróżny może (...)
str. 34
4.
Formy zwrotu turystycznego
Zwrot podatku dokonywany jest w złotych polskich w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)
str. 36
5.
Stawka VAT dla dostawy towarów dokonywanej na rzecz podróżnych
Zgodnie z art. 129 ustawy o VAT, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje dostawy towarów podróżnym spoza UE z zastosowaniem procedury zwrotu podatku, stosuje on stawkę (...)
str. 36
XIV.
Obrót z zagranicą na forum
1.
Obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów
Mam fakturę za zakup towarów z Chin wystawioną w lipcu br. Zapłaty dokonaliśmy również w lipcu. Towar dotarł jednak do nas dopiero 4 sierpnia br. (...)
str. 37
2.
Termin rozliczenia podatku VAT z tytułu WNT
W dniu 20 lipca br. dowiedziałam się, że mieliśmy WNT w czerwcu br. Towar otrzymaliśmy w czerwcu, ale faktura wpłynęła w lipcu. Na fakturze widnieje (...)
str. 38
3.
Świadczenie usług opodatkowanych w Polsce a rejestracja VAT UE
Firma ze Szwecji zamówiła usługę gastronomiczną i noclegi. Usługi gastronomiczne i noclegowe są opodatkowane w Polsce, więc wystawimy fakturę z obowiązującymi w kraju stawkami VAT. (...)
str. 39
4.
Import usług rozliczany w kwocie brutto
Czy fakturę z Amazon Services Luksemburg, za założenie konta na serwisie Amazon, należy traktować jako import usług, jeśli zostaliśmy obciążeni należnością wraz z polskim podatkiem (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Transakcje zagraniczne ujmowane w pliku JPK_VAT
Elementy pliku JPK_VAT określa rozporządzenie w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Ewidencjonowanie i deklarowanie transakcji zagranicznych w pliku JPK_VAT wymaga zastosowania odpowiednich oznaczeń i kodów w (...)
str. 41
1.
Struktura ewidencji sprzedaży
W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K konieczne jest stosowanie oznaczeń identyfikujących dostawy niektórych towarów i usług, o których mowa w § 10 (...)
str. 41
2.
Oznaczenia stosowane w ewidencji zakupu
W strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M/JPK_V7K podatnicy zobowiązani są do odpowiedniego oznaczenia dowodu zakupu (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego (...)
str. 43
3.
Transakcje zagraniczne w JPK_VAT - przykłady
» Podatnik dokonał importu towarów z Chin, rozliczając podatek należny w zgłoszeniu celnym. Zgłoszenie celne wypełnił na podstawie otrzymanej od zagranicznego kontrahenta faktury. W ewidencji (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT - regulacje ustawowe
Zwolnieniu z podatku VAT podlegają tzw. drobni przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym (...)
str. 45
2.
Interpretacje indywidualne w sprawie prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT
W niektórych przypadkach rodzaj wykonywanych przez podatnika czynności świadczy o wyłączeniu ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Wątpliwości w tym zakresie przykładowo (...)
str. 47
3.
Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT
Przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość dobrowolnej rezygnacji przez podatnika z przysługującego mu zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży. Podmiot korzystający z tego (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Wzór faktury korygującej in minus do faktury wystawionej z oznaczeniem MPP
» Ogólne zasady wystawiania faktur korygujących W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą, gdy: podstawa opodatkowania lub kwota podatku (...)
str. 50
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zwolnienie od akcyzy energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznych i zużywanej przez Zakład Wodociągowy
Zakład założył instalacje fotowoltaiczne na dwóch obiektach. Na pierwszym (ujęcie wody) jest to instalacja o mocy 49,14 kWp, a na drugim (oczyszczalnia ścieków) także o (...)
str. 53
1.
Podmioty obowiązane do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych
Zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy jest obowiązany dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu (...)
str. 54
2.
Wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych od energii elektrycznej
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (...)
str. 54
3.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej
Stosownie do art. 138h ust. 1, 2 i 2a ustawy, obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej dotyczy: 1) podatnika dokonującego sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; (...)
str. 55
4.
Zwolnienie od akcyzy zużycia energii wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW
Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Faktura korygująca błędny NIP kontrahenta w JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W maju 2023 r. wystawiłam poza systemem KSeF fakturę z tytułu sprzedaży towarów na rzecz spółki z o.o. (...)
str. 57
2.
Prawo do odliczenia VAT przy regulowaniu należności poza obowiązkowym MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem usługi budowlane z załącznika nr 15 do ustawy o (...)
str. 58
3.
Rozpoczęcie działalności mieszanej a ustalenie wstępnego wskaźnika proporcji
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Od września 2023 r. zamierzam prowadzić działalność mieszaną (tj. opodatkowaną i (...)
str. 60
4.
Najem prywatny oznaczany symbolem WEW w JPK_VAT z deklaracją
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wynajmuję lokal mieszkalny (niewprowadzony do majątku firmy) na cele mieszkaniowe. Czynności tej (zwolnionej z VAT) nie dokumentuję fakturami i nie (...)
str. 61
5.
Korzystanie z prawa do odliczenia VAT przez koło łowieckie
Koło łowieckie jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupuje amunicję dla myśliwych na zawody i treningi strzeleckie oraz organizuje imprezy okolicznościowe. Od wydatków związanych z zawodami i (...)
str. 63
6.
Korekta podatku naliczonego przy wydatkach związanych z zakupem węgla
W 2022 r. gmina (czynny podatnik VAT) zakupiła węgiel i dokonywała jego sprzedaży na podstawie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Limit transakcji gotówkowych - zmiana ustawy
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lipca 2023 r., pod poz. 1414, opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2023 r., pod poz. 1470, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.