Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 23 (551) z dnia 10.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kasy rejestrujące a zapłata w formie bezgotówkowej - nowe regulacje od 1 stycznia 2022 r.
W ramach programu Polski Ład została uchwalona ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 4
II.
Od 1 stycznia 2022 r. korekta JPK_VAT z deklaracją bez czynnego żalu
W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 (...)
str. 6
III.
Akcyzę od aut osobowych i banderole można opłacić on-line
Od 23 listopada 2021 r. na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna jest nowa usługa - "Zapłać za dokument poprzez e-Płatności". Wzór deklaracji AKC-US dostępny jest (...)
str. 8
IV.
Tarcza Antyinflacyjna - planowana obniżka cen paliw, gazu i energii
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 25 listopada 2021 r. przedstawione zostały podstawowe założenia tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. Zaplanowano w niej m.in. zwolnienie z akcyzy (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
Więcej zmian omówiono w nowym dziale SGK - POLSKI ŁAD Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 9
2.
Ustawowe warunki szybkiego zwrotu
W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej czytamy: "(...) Skrócony 15-dniowy termin zwrotu jest wyjątkową preferencją, którą mogą uzyskać podatnicy jeżeli spełniają wszystkie warunki określone w proponowanych (...)
str. 9
3.
Weryfikacja warunków zwrotu VAT w terminie 15-dniowym
Spełnienie wszystkich kryteriów, o których mowa powyżej weryfikowane będzie z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy nowelizującej w (...)
str. 12
1.
Obowiązki deklaracyjne podatników VAT
Ogólną zasadą jest składanie deklaracji podatkowych za okresy miesięczne bądź kwartalne. W szczególnych przypadkach składa się je w określonym terminie od wystąpienia danego zdarzenia gospodarczego. (...)
str. 13
2.
Podmioty uprawnione do rozliczania VAT za okresy kwartalne
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy (o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT) stosujący kasową metodę (...)
str. 14
3.
Wyłączenia z możliwości kwartalnego rozliczania VAT
Od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi również zmiany w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT. Podatnicy wyłączeni z prawa do (...)
str. 16
VII.
Skutki w VAT wykupu samochodu z leasingu - odpowiedź na interpelację poselską
Podmioty gospodarcze mogą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która dla celów VAT traktowana jest jako świadczenie usług. (...)
str. 17
VIII.
Refakturowanie mediów przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT
Biblioteka publiczna korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Od niedawna filia biblioteki znajduje się w budynku, w którym mieści się również inny podmiot. Biblioteka będzie (...)
str. 18
1.
Zwolnienie podmiotowe z VAT - uregulowania ustawowe
W świetle przepisów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty (...)
str. 18
2.
Zasady refakturowania dostarczania mediów
W świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w (...)
str. 19
3.
Obowiązek wystawienia faktury na rzecz najemcy z tytułu dostawy mediów
Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku m.in. na podstawie (...)
str. 20
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Kasa rejestrująca przy dokonywaniu transakcji z zagranicą
Zasadą jest, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego (...)
str. 22
1.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
W myśl art. 2 pkt 22a ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego (...)
str. 23
2.
Ewidencjonowanie eksportu towarów na rzecz osób fizycznych
Przez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub (...)
str. 25
X.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Kasa rejestrująca przy wynajmie nieruchomości
Zamierzam wynająć lokal mieszkalny osobie prywatnej. Zapłata ma być dokonywana gotówką. Czy w tej sytuacji mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie? (...)
str. 26
2.
Dobrowolna wymiana kasy a ulga na jej zakup
Czy przy dobrowolnej wymianie kasy fiskalnej na kasę on-line mogę skorzystać z ulgi na jej zakup? [pytanie nr 137392] Komentarz 1 Nie możesz. Komentarz redakcji (...)
str. 28
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Korekta in minus w imporcie usług i WNT - uregulowania w Slim VAT 2
Od 1 października 2021 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące korekt in minus w obrocie z zagranicą, które zostały wprowadzone w tzw. pakiecie Slim VAT 2 (...)
str. 29
XII.
Możliwość korygowania importu towarów w deklaracji podatkowej
Wprowadzony ustawą nowelizującą tzw. pakiet SLIM VAT 2 umożliwia dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdy podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w (...)
str. 31
XIII.
Dropshipping, czyli pośrednictwo w dostawie towarów w obrocie z zagranicą
Pośrednictwo w dostawie towarów wykonywane na rzecz podatników opodatkowane jest według ogólnej zasady dla miejsca świadczenia usług - tam gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej (...)
str. 32
1.
Dropshipping - model sprzedaży internetowej
W polskich przepisach prawnych nie odnajdziemy regulacji dotyczących dropshippingu. W praktyce jest to bardzo popularny model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki (...)
str. 33
2.
Dostawa towarów we własnym imieniu
W przypadku, gdy podatnik (właściciel sklepu internetowego) dokonuje sprzedaży towaru finalnemu odbiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek, a na dostawcy spoczywa jedynie obowiązek (...)
str. 33
3.
Pośrednictwo w sprzedaży towarów
Jeśli podatnik nie prowadzi sprzedaży towarów we własnym imieniu ani na własny rachunek (nie dokonuje więc zakupu towarów będących przedmiotem transakcji), a jego rola ogranicza (...)
str. 34
4.
Platformy internetowe ułatwiające sprzedaż towarów klientom
Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z (...)
str. 35
1.
Sposób funkcjonowania odprawy scentralizowanej
Dla podatników stosujących odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. (...)
str. 37
2.
Deklaracja importowa
Zgodnie z art. 33b ustawy o VAT w przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, odprawy (...)
str. 38
3.
Podatek VAT od importu towarów rozliczany w deklaracji podatkowej
Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT pod określonymi warunkami podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Jak rozliczyć VAT przy odmowie przyjęcia towaru za pobraniem?
Prowadzimy wysyłkową sprzedaż towarów z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej za pobraniem. W regulaminie sklepu nie ma zapisów odnośnie momentu przeniesienia (...)
str. 40
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży towarów
W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów powstaje z chwilą dokonania tej dostawy, (...)
str. 40
2.
Korekta VAT w przypadku nieodebrania towaru przez nabywcę
Podatnik VAT - co do zasady - jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Generalnie ustawodawca nie nakłada na (...)
str. 41
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Obowiązkowa i dobrowolna płatność w MPP
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że: 1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana - na rachunek (...)
str. 43
2.
Stosowanie oznaczeń MPP
» Obowiązkowa adnotacja na fakturze Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania MPP podatnik zobowiązany jest do umieszczania specjalnej adnotacji w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". Wynika (...)
str. 45
3.
Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy w związku z naruszeniem przepisów o MPP
» Odpowiedzialność solidarna nabywcy Jeśli przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z (...)
str. 46
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Podmioty uprawnione do żądania zwrotu
O zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym ma prawo ubiegać się podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Podatek, o (...)
str. 48
2.
Sposób wypełnienia formularza VAT-REF
Aby odzyskać podatek VAT zapłacony na terytorium innego państwa członkowskiego, podatnicy muszą złożyć stosowny wniosek. Zakres danych, jaki powinien się w tym wniosku znaleźć, określa (...)
str. 48
3.
Procedury związane z wysyłką i rozpatrzeniem wniosku o zwrot VAT
Wniosek należy złożyć do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 30 września roku następującego (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Obowiązki akcyzowe podmiotu zużywającego węglowodory gazowe na cele opałowe
Spółka z o.o. (finalny nabywca), zgłoszona w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych kupuje wyroby gazowe o kodach: CN 2711 12 11, CN 2711 12 97, CN (...)
str. 54
1.
Warunki zwolnienia węglowodorów gazowych przeznaczonych na cele opałowe przez spółkę
Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: 1) objęcie wyrobów akcyzowych będących (...)
str. 54
2.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przez podmiot zużywający węglowodory gazowe
Obowiązek związany z prowadzeniem ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy reguluje art. 138f ustawy. Zgodnie z nim, ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu (...)
str. 55
3.
Obowiązki deklaracyjne podmiotów zużywających węglowodory gazowe na cele opałowe
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 r. brzmieniem art. 24e ust. 1 ustawy, wprowadzono obowiązek składania deklaracji akcyzowych za okresy kwartalne przez podatników (...)
str. 55
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Termin rozliczenia faktury korygującej in plus
W sierpniu 2021 r. podatnik dokonał sprzedaży towaru dla kontrahenta krajowego. We wrześniu br. z uwagi na zmianę ceny wystawił fakturę korygującą in plus. Zmiana (...)
str. 57
2.
Czy sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej podlega opodatkowaniu VAT?
Warsztat terapii zajęciowej (będący jednostką budżetową gminy) prowadzi zajęcia, podczas których osoby niepełnosprawne wykonują prace w postaci kartek i stroików świątecznych, wyrobów z drewna itp. (...)
str. 58
3.
Nabycie usług noclegowych w celu realizacji świadczenia kompleksowego
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizujemy kompleksowe usługi szkoleniowe. W tym celu nabywamy od podmiotów trzecich m.in. usługi najmu sali konferencyjnej, usługi noclegowe, catering. Czy (...)
str. 59
4.
Jak wykazać w JPK_VAT świadczenie usług turystycznych opodatkowanych marżą?
Świadczymy usługi turystyczne, które opodatkowujemy marżą. W jaki sposób należy je wykazać (rozliczyć marżę) w części ewidencyjnej JPK_V7M? Czy usługi takie należy oznaczać symbolem MR_T? (...)
str. 60
5.
Prowadzenie dodatkowej ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Plik JPK_V7M (składający się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej) przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie właściwym do złożenia (...)
str. 62
6.
Wynagrodzenie otrzymane z tytułu zawartej umowy ajencyjnej a podatek należny
W związku z zawartą umową ajencyjną otrzymuję wynagrodzenie od sieci (zleceniodawcy). Czy jest to czynność opodatkowana VAT? Czy muszę wystawić fakturę z tego tytułu? Umowa (...)
str. 62
7.
Prawidłowe wystawianie faktur na rzecz JST
Zajmujemy się rozliczaniem jednostki organizacyjnej gminy podlegającej centralizacji. Za badania wstępne i okresowe otrzymujemy od lekarza medycyny pracy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, (...)
str. 64
8.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na rozbudowę budynku
Zakupiłem (bez podatku VAT) wraz z żoną od gminy do majątku wspólnego budynek usługowy w bardzo złym stanie technicznym. Otrzymaliśmy decyzję na rozbudowę tego budynku, (...)
str. 65
9.
Faktura za usługę a moment odliczenia VAT
W październiku 2021 r. otrzymaliśmy fakturę dokumentującą nabycie "odnowienia subskrypcji obsługi PPK na okres 12 miesięcy". Jest to rozszerzenie programu o obsługę pracowniczych planów kapitałowych. (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
» W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2021 r., pod poz. 2076 opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.