Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 21 (549) z dnia 10.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe - interpretacja ogólna MF
Generalnie usługa najmu nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak może ona korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (...)
str. 4
II.
Usługi napraw i konserwacji wyrobów medycznych opodatkowane 8% stawką VAT - projektowane zmiany
Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.rcl.gov.pl projektem z dnia 20 września 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
III.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT" na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 18 października 2021 r. (...)
str. 7
IV.
Planowane zmiany stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i wyroby nowatorskie
W dniu 22 października 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr druku 1673), który przewiduje wprowadzenie od 1 (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Rodzaje bonów na gruncie podatku VAT
W świetle ustawy o VAT bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie (...)
str. 8
2.
Zasady opodatkowania bonów SPV i MPV
Zasady opodatkowania bonów jednego przeznaczenia (SPV) zostały określone w art. 8a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika (...)
str. 9
3.
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku bonów SPV i MPV został określony w art. 19a ustawy o VAT. Przykład Jan K. jako czynny podatnik VAT (...)
str. 11
4.
Przedpłacone karty magnetyczne w restauracjach
Jedna ze spółek (czynny podatnik VAT) prowadząca restauracje w biurowcach zwróciła się do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania kart magnetycznych, tzw. (...)
str. 11
1.
Pielęgnacja terenów zieleni a usługi zarządzania nieruchomością - określenie właściwej stawki VAT
Spółka świadczy usługi zarządzania nieruchomością. Wszystkie usługi, które spółka sprzedaje zleceniobiorcy (właścicielowi nieruchomości) są wykonywane przez podwykonawcę. Czy spółka wystawiając fakturę sprzedaży (w ramach refakturowania) (...)
str. 13
2.
Usługi zarządzania świadczone przez menadżera
Spółka zawarła z menadżerem prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą (czynnym podatnikiem VAT) umowę cywilnoprawną o świadczenie usług zarządzania. Z tytułu świadczonych usług menadżerowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne (...)
str. 15
3.
Obowiązek stosowania oznaczeń w JPK_VAT w przypadku usług zarządzania stronami internetowymi
Firma informatyczna otrzymała zlecenie od osoby fizycznej będącej podatnikiem VAT na zarządzanie stronami internetowymi (hosting). W dniu 19 października 2021 r. wystawiła z tego tytułu (...)
str. 16
1.
Możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców
W wyniku nieszczęśliwego wypadku zmarł mój małżonek, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Był on również czynnym podatnikiem VAT. Nie ustanowił (...)
str. 17
2.
Brak kontynuacji działalności a obowiązek sporządzenia spisu z natury
Nabyłem prawo do spadku po zmarłej siostrze, która do dnia śmierci prowadziła indywidualną działalność gospodarczą. W konsekwencji przyjąłem w drodze spadku pojazd samochodowy. Nie zamierzam (...)
str. 19
VIII.
Opodatkowanie sprzedaży płodów rolnych przez rolników ryczałtowych
Dla podatników prowadzących działalność rolniczą ustawa o VAT przewiduje dwa systemy rozliczeń, tj. zasady ogólne i tzw. system ryczałtowy. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków formalnych związanych (...)
str. 20
1.
Faktura VAT RR podstawą rozliczenia transakcji zawieranych z rolnikiem ryczałtowym
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub wykonujący usługi rolnicze - sprzedaż powinna być dokumentowana (...)
str. 21
2.
Rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku
» Rolnik ryczałtowy Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 oraz art. 118 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych lub wykonującemu (...)
str. 22
3.
Wsparcie dla rolników ryczałtowych - odpowiedź MF na interpelację poselską
Jak wynika z art. 117 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne lub wykonujący usługi rolnicze jest zwolniony z (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
IX.
Problemy z umieszczeniem NIP nabywcy na paragonie
Na potrzeby prowadzonej działalności dokonujemy zakupów na kwotę do 450 zł, które dokumentowane są paragonami z NIP naszej firmy. Zdarza się, że na paragonie NIP (...)
str. 24
1.
Kolejność danych na paragonie fiskalnym
Elementy, które powinny zostać zamieszczone na paragonie fiskalnym emitowanym przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii określone zostały w § 25 ust. 1 (...)
str. 24
2.
Umieszczenie NIP nabywcy na paragonie
W świetle obowiązujących przepisów wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 25
3.
Prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane (...)
str. 26
X.
Rozpoczęcie sprzedaży przy zastosowaniu kasy wirtualnej a ulga na jej zakup - wyjaśnienie organu podatkowego
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 27
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy a rodzaj wykonywanych czynności
Czy świadcząc usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowozem mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie? Czy w przypadku gdy wykonuję przykładowo jeszcze inne czynności (...)
str. 30
2.
Termin wykonania przeglądu technicznego kasy fiskalnej
W prowadzonej działalności użytkujemy dwie kasy fiskalne. Dla jednej z nich przegląd techniczny powinien być wykonany w październiku 2021 r., a dla drugiej w grudniu (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zwiększenie podatku naliczonego od importu towarów wskutek decyzji organu celnego
Otrzymaliśmy decyzję organu celnego zwiększającą należności celne i podatek VAT z tytułu importu towarów. W rozliczeniu, za który okres dokonać korekty zwiększającej podatek naliczony? Korygowanie (...)
str. 33
2.
Usługa naprawy urządzeń wraz z częściami zamiennymi na zlecenie unijnego podatnika
Na zlecenie zagranicznej firmy wykonujemy usługi naprawy urządzeń poza granicami naszego kraju. Do wykonania tych usług zabieramy ze sobą niezbędne części zamienne. Zdarza się również, (...)
str. 34
3.
Nabycie towarów transportowanych z innego państwa członkowskiego od dostawcy spoza UE
Zamówiliśmy towar od brytyjskiej spółki, która wystawiła nam fakturę, na której podała swój numer podatkowy z przedrostkiem GB, twierdząc, że dokonała dostawy wewnątrzwspólnotowej na naszą (...)
str. 37
4.
Odpłatne udostępnienie elektronicznej publikacji przez zagraniczną firmę
Otrzymaliśmy fakturę dokumentującą zakup elektronicznego raportu z badań rynkowych od firmy z Indii. Raport jest publikacją dostępną dla każdego i nie był przygotowywany pod indywidualne (...)
str. 39
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem (...)
str. 41
2.
Dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru/usługi. Kwotę podatku naliczonego - stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT - stanowi suma (...)
str. 41
3.
Podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia w odliczaniu VAT
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podmiotom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni. Zatem czy przysługuje prawo (...)
str. 43
4.
Terminy odliczania VAT naliczonego
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do (...)
str. 44
5.
Podstawowe zasady odliczania VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów/usług od kontrahenta krajowego - checklista
W pierwszej kolejność ustal czy zakup: ma związek z czynnościami wyłącznie opodatkowanymi podatkiem VAT (związek bezpośredni lub pośredni), służy czynnościom zwolnionym z VAT, służy działalności (...)
str. 45
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Usługi turystyczne - szczególna zasada opodatkowania
Szczególną procedurę przy świadczeniu usług turystyki opodatkowanych w systemie marży reguluje art. 119 ustawy o VAT. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży (...)
str. 46
2.
Ustalenie powstania obowiązku podatkowego
W przepisach dotyczących VAT nie zawarto szczególnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki. Oznacza to konieczność stosowania w tym zakresie ogólnych zasad (...)
str. 47
3.
Określenie stawki VAT
Dla świadczenia usług turystycznych, co do zasady, stawką właściwą jest stawka podstawowa - 23%. Natomiast w przypadku, gdy podatnik część świadczeń w ramach usługi turystyki (...)
str. 48
4.
Odliczanie podatku naliczonego
Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 48
5.
Dokumentowanie usług turystycznych
Podatnik świadczący usługi turystyczne zobowiązany jest wystawić fakturę na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz (...)
str. 49
6.
Wykazywanie usług w JPK_VAT z deklaracją
Z przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika m.in., że ewidencja w zakresie podatku należnego zawiera oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych danych procedur wymienionych w (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Wniosek o uzgodnienie interpretacji z zakresu VAT w sprawach o charakterze transgranicznym
Pilotażowy projekt VAT UE CBR został zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum i jest obecnie realizowany przez 18 państw członkowskich Unii Europejskiej (Polskę, Belgię, (...)
str. 52
1.
Wstępny wniosek CBR-1
Wstępny wniosek powinien być sformułowany w języku polskim i choć nie jest to obligatoryjne - Ministerstwo Finansów rekomenduje złożenie go na formularzu CBR-1. Po złożeniu (...)
str. 52
2.
Wniosek CBR
Wniosek CBR należy kierować, podobnie jak wstępny wniosek, na adres mailowy: CBR.poland@gov.pl, na formularzu CBR-2, rekomendowanym przez Ministerstwo Finansów. Należy podkreślić, że wniosek CBR powinien (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVI.
Status podmiotów zużywających wyroby węglowe i wyroby gazowe na cele opałowe
Czy Zakład Energetyki Cieplnej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji miału i gazu ziemnego zużywanego do produkcji energii cieplnej? Czy jest z tego tytułu odbiorcą finalnym (...)
str. 57
1.
Kiedy finalny nabywca węglowy lub gazowy staje się podatnikiem akcyzy?
Podatnikiem akcyzy w myśl art. 13 ust. 1 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu (...)
str. 58
2.
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych
Regulacje w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji dla wyrobów węglowych i wyrobów gazowych zostały zawarte w art. 138i i 138j ustawy. Zgodnie z art. 138i ust. (...)
str. 59
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Nabycie usługi kateringowej związanej ze spotkaniem integracyjnym pracowników
W firmie zorganizowano spotkanie integracyjne dla pracowników. W tym celu nabyliśmy posiłki w formie kateringu. Czy z faktury dokumentującej zakup usług kateringowych możemy odliczyć VAT (...)
str. 60
2.
Właściwe oznaczenie nabywcy na fakturze sprzedaży
Podpisaliśmy umowę na sprzedaż towaru z kontrahentem (czynnym podatnikiem VAT) prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W umowie nabywca podał nową/inną nazwę swojej firmy, która (po naszej (...)
str. 61
3.
Transport piasku na plac budowy a obowiązek stosowania kodu GTU_13
Czy faktury dotyczące świadczenia usług transportowych w zakresie transportu piasku na plac budowy oraz wywozu ziemi powinny być oznaczone w JPK_VAT kodem GTU_13? W myśl (...)
str. 63
4.
Pomyłkowe podwójne udokumentowanie transakcji - jak skorygować VAT?
Firma wystawiła w wyniku pomyłki dwie faktury do tej samej transakcji krajowej. Data wystawienia pierwszej faktury (prawidłowej) to czerwiec 2021 r., a drugiej (błędnej) lipiec (...)
str. 65
5.
Termin rozliczenia korekty z tytułu przyznanego bonusu pieniężnego za osiągnięcie wymaganego poziomu obrotów
W umowie zawarto zapis, że sprzedawca udziela kupującemu bonusu za osiągnięcie wymaganego poziomu obrotów w każdym kwartale. Faktura korygująca wystawiana jest na początku miesiąca następującego (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 października 2021 r., pod poz. 1917 opublikowano ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.