Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Kwalifikacja bonów w świetle ustawy o VAT - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Z art. 2 pkt 41 ustawy o VAT wynika, że bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia (...)
str. 4
II.
Zmiany w postępowaniu w sprawie należności podatkowych z tytułu importu towarów
W dniu 25 lutego 2021 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu m. in. (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Stosowanie oznaczeń w ewidencji VAT - planowane zmiany
Szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej w formie JPK_VAT został określony w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT (...)
str. 8
1.
Transakcje pomiędzy spółkami należącymi do gminy
Oznaczenie TP odnosi się wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań pomiędzy dostawcą towarów lub usług a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt (...)
str. 8
2.
Dostawa części do pojazdów silnikowych
Dostawę pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 należy oznaczyć kodem GTU_07. MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego (...)
str. 9
3.
Usługi zarządzania projektem farm wiatrowych
W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych , księgowych, prawnych, zarządczych , szkoleniowych, marketingowych, firm (...)
str. 9
1.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży mediów
Obowiązek podatkowy od dostawy mediów powstaje na zasadach szczególnych. W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych (...)
str. 10
2.
Faktura dokumentująca dostawę mediów - kiedy odliczyć VAT?
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT - powstaje w rozliczeniu za (...)
str. 11
3.
Zasady refakturowania mediów na najemcę nieruchomości
W przypadku wynajmu lokalu lub budynku, strony często określają w umowie rozliczanie kosztów mediów odrębnie od usługi najmu. Właściciel nieruchomości refakturuje koszty dostawy mediów na (...)
str. 12
1.
Odmowa zapłaty zaliczki w MPP przy fakturze pro forma
Czy nabywca towaru lub usługi objętej obowiązkowym MPP powinien odmówić zapłaty zaliczki w oparciu o wystawioną fakturę pro forma do czasu wystawienia i otrzymania faktury (...)
str. 13
2.
Kilka faktur dokumentujących transakcję objętą jedną umową
Firma zawarła umowę na sukcesywną dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wartość umowy opiewa na kwotę 30.000 zł. Dostawy są (...)
str. 15
1.
Wydanie nagrody pieniężnej
Nasza firma zorganizowała konkurs dla klientów, w którym wygraną jest nagroda pieniężna. Czy wydanie nagrody wiąże się z koniecznością opodatkowania tej czynności podatkiem VAT? Dostawa (...)
str. 16
2.
Zakup i przekazanie nagród w konkursie pracownikom
W firmie zorganizowano konkurs dla pracowników. Dla osób z najlepszymi wynikami przewidziano nagrody w postaci sprzętu AGD (o wartości brutto 400-800 zł). Czy mieliśmy prawo (...)
str. 17
VII.
Stawka VAT dla usług związanych z wyżywieniem - odpowiedź na interpelację poselską
Zgodnie z art. 41 ust. 12f ustawy o VAT 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów (...)
str. 19
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Rozliczanie VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towarów
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca określił także przypadki, w których pomimo, że towary są przekazywane (...)
str. 21
2.
Kasa rejestrująca przy czynnościach nieodpłatnych
Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli dokonują sprzedaży na rzecz osób (...)
str. 22
IX.
Świadczenie usług prawniczych a obowiązek stosowania kasy fiskalnej
Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które (...)
str. 23
X.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy udzielaniu korepetycji
Udzielam korepetycji z chemii. Czy usługi te korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie bez względu na wysokość osiąganych obrotów? Zgodnie z § 2 (...)
str. 25
2.
Dostawa towaru za pośrednictwem firmy transportowej a zwolnienie z kasy fiskalnej
Na początku 2021 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą polegającą na internetowej sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych. Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy. (...)
str. 25
3.
Kasa on-line przy usługach udostępniania dokumentacji medycznej
Jesteśmy podmiotem leczniczym świadczymy usługi w zakresie opieki medycznej. Na prośbę pacjentów wydajemy kserokopie dokumentacji medycznej pobierając za to opłatę, którą ewidencjonujemy w kasie fiskalnej (...)
str. 27
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Dostawa towarów i usług opodatkowana stawką VAT 0%
Wśród przepisów, które regulują prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT dla dostaw niektórych towarów i usług, znajdują się świadczenia podlegające opodatkowaniu stawką VAT 0%, pod (...)
str. 29
2.
Przewoźnicy lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.), (...)
str. 29
3.
Lista przewoźników lotniczych ogłoszona przez Prezesa ULC
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 83 ust. 1c ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, (...)
str. 30
4.
Świadczenia realizowane na rzecz zagranicznych przewoźników
Obniżona stawka VAT przysługuje również podatnikom, którzy dokonują dostawy lub świadczą usługi dla przewoźników lotniczych, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Stosownie do art. (...)
str. 32
XII.
Dostawa towarów i usług po brexicie - sposób opodatkowania
Dnia 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, który zakończył ostatecznie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania (...)
str. 33
1.
Opodatkowanie transakcji towarowych z Wielką Brytanią
Obecnie, przemieszczenia towarów pomiędzy krajami unijnymi a Wielką Brytanią traktowane są jako eksport i import. Dokonując zatem dostawy towarów z Polski do Wielkiej Brytanii, nie (...)
str. 33
2.
Specjalny status Irlandii Północnej
Zgodnie z protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, na terytorium Irlandii Północnej w dalszym ciągu obowiązują unijne regulacje w zakresie podatku VAT w odniesieniu do towarów (...)
str. 34
3.
Przemieszczenia towarów rozpoczęte przed upływem okresu przejściowego
Dotychczasowe zasady opodatkowania, wynikające z dyrektywy, mają zastosowanie do dostaw towarów pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i państwami członkowskimi, w przypadku których transport lub wysyłka towarów rozpoczęły (...)
str. 34
4.
Zmiana miejsca świadczenia usług
Wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE nie spowodowało generalnie zmiany w zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych pomiędzy podatnikami. Zmiany dotyczą miejsca opodatkowania niektórych usług wykonywanych na (...)
str. 35
5.
Procedura MOSS po brexicie
Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz brytyjskich osób niebędących podatnikami podlega opodatkowaniu na terytorium Wielkiej Brytanii, zgodnie z (...)
str. 36
6.
Wnioski o zwrot VAT zapłaconego w UK
Polscy podatnicy, którzy dokonali zakupu towarów lub usług w Wielkiej Brytanii, mogą składać wnioski o zwrot zapłaconego podatku VAT na zasadach określonych w regulacjach obowiązujących (...)
str. 37
7.
Zwrot VAT podróżnym z Wielkiej Brytanii
Polscy sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie Tax-Free, zapłaconego przez osoby fizyczne z Wielkiej Brytanii przy zakupie (...)
str. 37
XIII.
Wyrok TSUE w sprawie terminu odliczania podatku VAT od WNT
Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy, podatek naliczony od WNT można odliczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się podatek (...)
str. 37
XV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od zagranicznych kontrahentów
Zakupiliśmy od kontrahentów z Węgier i Wielkiej Brytanii uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. W jaki sposób należy opodatkować te transakcję? Gdzie wykazać je w pliku (...)
str. 38
2.
Ewidencjonowanie usług opodatkowanych przez podatnika poza terytorium kraju
Prowadzę działalność budowlaną na terytorium Polski i poza jej granicami. Wykonuję usługi na nieruchomościach położonych w Niemczech na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dlatego (...)
str. 40
3.
Rozliczenie nadwyżki towarów w WDT
W dniu 24 listopada 2020 r. dokonaliśmy WDT i wystawiliśmy fakturę na tę dostawę. W grudniu nabywca poinformował nas, że otrzymał większą ilość towarów niż (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej a obowiązek zapłaty podatku VAT
W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w (...)
str. 43
2.
Korekta pustej faktury po wszczęciu kontroli podatkowej
Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Złożenie czynnego żalu przez internet
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. Nie złożyłem w terminie JPK_V7M za luty br. Czy mogę "czynny żal" przesłać (...)
str. 46
1.
Wymiar kary za złożenie JPK_V7M po terminie
Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT składają nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną (...)
str. 46
2.
Przesłanie czynnego żalu na adres mailowy organu podatkowego w formie PDF
Aby uniknąć ww. sankcji, podatnik może złożyć tzw. czynny żal. Polega on na zawiadomieniu przez sprawcę odpowiedniego organu powołanego do ścigania o popełnieniu czynu zabronionego, (...)
str. 46
3.
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składane poprzez e-Urząd Skarbowy
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal) zostało udostępnione w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ . Aby uzyskać dostęp do tej usługi, (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Sprzedaż komisowa towarów używanych w JPK_VAT z deklaracją
Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze (...)
str. 49
1.
Komis w świetle ustawy o VAT
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...)
str. 49
2.
Opodatkowanie sprzedaży towarów w procedurze marży
Przy sprzedaży towarów używanych możliwe jest - po spełnieniu dodatkowych warunków - ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o marżę. Szczegółowe zasady stosowania opodatkowania na zasadzie (...)
str. 49
3.
Jak ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż towarów używanych?
Podatnik dokonujący sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy o VAT ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganej przez (...)
str. 50
4.
Dostawa towarów używanych na zasadzie marży w JPK_VAT z deklaracją
» Wykazanie zakupu/sprzedaży w strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego/należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją wskazało, że po (...)
str. 51
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT", podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 54
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej obsługi BHP. Organizuję również szkolenia wstępne i okresowe pracowników firm zewnętrznych w zakresie BHP oraz (...)
str. 59
2.
Błędne dane kontrahenta w złożonym zamówieniu a prawidłowość wystawienia faktury
Spółka sprzedała kontrahentowi towary w sklepie internetowym. W zamówieniu kontrahent wskazał dane do wystawienia faktury. Dane te (m.in. poprawność NIP i nazwa kontrahenta) zostały zweryfikowane (...)
str. 60
3.
Brak świadczenia usług transportowych a zwrot na rachunek VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych. W marcu 2021 r. nie wykonałem żadnych czynności opodatkowanych VAT i w rozliczeniu (...)
str. 62
4.
Stosowanie "starych" zasad w stosunku do faktur korygujących in minus
Podatnik na podstawie podpisanych z kontrahentami uzgodnień rozlicza podatek należny od wystawionych faktur korygujących in minus na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. Z (...)
str. 63
5.
Cesja umowy leasingu samochodu osobowego a odliczanie VAT od rat leasingowych
Jestem sprzedawcą samochodów (dealerem samochodowym). Czy w wyniku cesji umowy leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej jako towar handlowy mogę odliczać 100% podatku (...)
str. 64
6.
Usługi projektowe a zwolnienie z VAT
Rozpoczynam działalność w zakresie świadczenia usług projektowych (PKD 74.10.Z). Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży (...)
str. 65
7.
Czy bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu VAT?
W styczniu 2020 r. wypowiedzieliśmy umowę najemcy lokalu. Najemca nie opuścił jednak wynajmowanych pomieszczeń w wyznaczonym terminie. Zgodnie z wyrokiem sądowym powinien wypłacić nam odszkodowanie (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
KRONIKA LEGISLACYJNA
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 2021 r. pod poz. 9, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.