Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Planowane zmiany w zakresie danych wykazywanych w JPK_VAT z deklaracją
W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie zasad wykazywania danych w JPK_VAT, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ( www.rcl.gov.pl ) zamieszczono projekt rozporządzenia (...)
str. 4
II.
W 2021 r. kolejne zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących - pakiet SLIM VAT 2
W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów kolejnego pakietu zmian do ustawy o VAT, tzw. Slim VAT 2, który ma na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie (...)
str. 6
III.
Weryfikacja kontrahentów poprzez Konto Przedsiębiorcy - nowa usługa on-line dla biznesu już w II kwartale 2021 r.
W II kwartale 2021 r. ma zostać uruchomione tzw. Konto Przedsiębiorcy, czyli zintegrowana usługa on-line dla biznesu. Tak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju, (...)
str. 8
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Okoliczności wystawiania duplikatów faktur
Regulacje dotyczące wystawiania duplikatów faktur określone zostały w art. 106l ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: (...)
str. 9
2.
Właściwy termin odliczenia VAT z duplikatu faktury
Podatnik ma, co do zasady, prawo do odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy, (...)
str. 9
3.
Likwidacja duplikatów faktur - planowane zmiany do ustawy o VAT
W ramach projektowanych zmian do ustawy o VAT (tzw. pakietu SLIM VAT 2), które mają wejść w życie zasadniczo od 1 października 2021 r. zaproponowano (...)
str. 11
V.
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach Czytelników
1.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej a rachunek VAT
Rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku? Podatnicy, którzy dokonują dostawy oraz nabyć towarów/usług (...)
str. 11
2.
Regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne i zakup telefonu na raty
Spółka zakupiła telefony komórkowe o łącznej wartości powyżej 15.000 zł. Na fakturze znajduje się informacja o mechanizmie podzielonej płatności i formie płatności (raty). Do każdej (...)
str. 12
3.
Moment ujęcia niezaksięgowanej faktury z MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W grudniu 2020 r. otrzymałem od podwykonawcy fakturę z MPP. Z kolei 26 stycznia 2021 r. okazało się, (...)
str. 13
4.
Oznaczenia MPP w ewidencji zakupu VAT
Czy w ewidencji zakupu VAT podatnik powinien zamieszczać oznaczenie MPP w stosunku do transakcji udokumentowanych fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", a zapłaconymi przez (...)
str. 13
VI.
Odpłatne wydawanie posiłków dla nauczycieli i pracowników szkoły
Szkoła, jako jednostka oświatowa gminy, świadczy usługi wyżywienia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Usługę wyżywienia uczniów traktuje jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT i nie (...)
str. 14
1.
Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT
W świetle ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel (...)
str. 14
2.
Zadania własne gminy - czynności z zakresu edukacji publicznej
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 (...)
str. 14
3.
Aktualne stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe przez długi czas uznawały działalność związaną z realizacją zadań ustawowych w zakresie edukacji za podlegającą opodatkowaniu VAT (lecz objęte zwolnieniem od tego podatku). (...)
str. 15
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kod GTU_13 w JPK_V7M
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podpisałem z kontrahentem umowę na świadczenie usług transportowych towarów (PKD 49.41.Z) powierzonym samochodem. Z tego tytułu wystawiam fakturę, w której jako (...)
str. 17
2.
Usługi wykonywane w budynku mieszkalnym
Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usługach montażu kolców przeciw ptakom w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 112? Na mocy art. 41 ust. 12 (...)
str. 17
3.
Stawka VAT na wyroby garmażeryjne
Zakład gastronomiczny sprzedaje wyroby (schab pieczony, żeberka pieczone, pasztet itp.) do sklepów stosując 8% stawkę VAT. Zakupione wyroby sklepy te sprzedają z 5% stawką VAT (...)
str. 19
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Jak wykazać korektę błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_VAT?
W przypadku, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)
str. 21
1.
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
Z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że w kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. (...)
str. 22
2.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Zasady dokonywania korekty sprzedaży w związku z popełnieniem tzw. oczywistych pomyłek zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl tego (...)
str. 24
IX.
Czy można korzystać ze zwolnienia z rejestracji sprzedaży w kasie przy zapłacie należności kartą płatniczą?
Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich (...)
str. 25
1.
Warunki zwolnienia przy sprzedaży usług/towarów w systemie wysyłkowym
Zasadniczo w przypadku świadczenia usług podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 (...)
str. 26
2.
Płatność kartą płatniczą - wyjaśnienia organu podatkowego
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie uznają, że ze zwolnienia określonego w pozycji 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień mogą korzystać (...)
str. 26
X.
Czytelnicy pytają
1.
Nieodpłatne świadczenie usług a kasa fiskalna
Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność gospodarczą w zakresie krótkoterminowego wynajmu pokoi turystycznych. W związku z tym, że zapłatę za te usługi od osób (...)
str. 28
2.
Ujęcie w JPK_VAT faktur wystawionych przy użyciu kasy
Prowadzimy sprzedaż na rzecz osób prywatnych, którą ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Na wyraźnie ich żądanie wystawiamy faktury, zaś zwrócony paragon załączamy do egzemplarza faktury pozostającej (...)
str. 29
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Deklarowanie importu usług z Irlandii Północnej
Jestem czynnym podatnikiem VAT i wykonuję zarówno czynności podlegające opodatkowaniu, jak i czynności zwolnione z opodatkowania. W grudniu 2020 r. dokonałem zakupu usług reklamowych od (...)
str. 31
XII.
Dostawa i nabycie towarów realizowane z kontrahentami brytyjskimi
Planujemy zakup towarów z Wielkiej Brytanii, korzystając z usług agencji celnej, która będzie dokonywać odprawy celnej. W niektórych przypadkach towar będzie zwolniony z cła. Chcielibyśmy (...)
str. 33
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług elektronicznych na rzecz unijnego nabywcy
Wykonuję usługi elektroniczne w zakresie napraw pojazdów. Chciałbym podjąć współpracę z przedsiębiorcą z UE. Obaj jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, zarejestrowanymi w państwach, gdzie mamy siedziby. (...)
str. 35
2.
Zakup od polskiej firmy towarów transportowanych z UE i spoza UE
Dokonaliśmy zakupu towarów od polskiej firmy, która nabyła je od podatników z Niemiec i Rosji. Towary były transportowane bezpośrednio do siedziby naszej firmy, a organizacją (...)
str. 37
3.
Import usług z Wielkiej Brytanii wykonanych w 2020 r.
W grudniu 2020 r. dokonaliśmy od brytyjskiego kontrahenta zakupu usługi, która została wykonana w tym samym miesiącu. Faktura za wykonane świadczenie została wystawiona 1 stycznia (...)
str. 38
4.
Korygowanie i oznaczanie transakcji zagranicznych w pliku JPK_VAT
Czy dokonując korekty pliku JPK_VAT w związku z pominięciem faktury zakupowej w pierwotnym rozliczeniu, należy ją ująć w części ewidencyjnej do tyczącej korekty podatku naliczonego (...)
str. 39
5.
Jak zaewidencjonować w JPK_VAT import towarów rozliczany w zgłoszeniu celnym?
Dokonaliśmy importu towarów z USA. Nadawcą na dokumencie SAD jest dostawca z USA, zgłaszającym agencja celna a nasza firma figuruje jako odbiorca towarów. Który podmiot (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIV.
Cesja praw i obowiązków wynikających z umów deweloperskich - dostawa towaru czy świadczenie usług?
W praktyce zawierane są transakcje przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich, które obejmują wybudowanie, a następnie ustanowienie odrębnych własności lokali mieszkalnych oraz ich (...)
str. 41
1.
Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jako dostawa obiektu budowlanego
Zdaniem podatników cesja umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, w wyniku której nastąpi przeniesienie ogółu praw i obowiązków podatnika na klienta stanowi dostawę obiektu budowlanego w rozumieniu (...)
str. 41
2.
Przeniesienie prawa do zakupu lokalu mieszkalnego jako usługa - stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe w dalszym ciągu jednak uważają, że przeniesienie przez podatnika na nabywcę praw i obowiązków wynikających z umów deweloperskich obejmujących zawarcie umów cesji, stanowi (...)
str. 42
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Ogólne zasady korygowania faktur zwiększających podstawę opodatkowania
Podatnik wystawia fakturę korygującą jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy. Fakturę (...)
str. 43
2.
Korekta in plus rozliczana na bieżąco
Korekta in plus może być rozliczana na bieżąco jedynie w przypadku, gdy jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży i niemożliwymi do przewidzenia w momencie (...)
str. 43
3.
Wsteczne rozliczanie faktur korygujących in plus
Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej to powinna ona zostać rozliczona przez podatnika (wystawcę faktury) w JPK_VAT z deklaracją (...)
str. 44
4.
Korekta zwiększająca podstawę opodatkowania z tytułu WNT i eksportu towarów
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT, zasady rozliczania faktur korygujących in plus określone w art. 29a ust. 17 mają także zastosowanie w (...)
str. 45
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Rezygnacja z zasad rozliczania korekt in minus na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2020 r.
» Nowe zasady rozliczania faktur korygujących Od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)
str. 46
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Podmioty zużywające wyroby akcyzowe a obowiązek rejestracji w CRPA
Spółka zużywa do celów opałowych gaz ziemny oraz węgiel. Ponadto zużywa gaz do napędu wózków widłowych. Czy w związku z tym powinna zgłosić się do (...)
str. 50
1.
Wyroby gazowe - podmioty obowiązane do dokonania rejestracji w CRPA
W przypadku wyrobów gazowych zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 2) (...)
str. 51
2.
Zakup wyrobów węglowych na cele opałowe
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; (...)
str. 52
3.
Użycie gazu do napędu wózków widłowych
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od (...)
str. 53
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika a limit zwolnienia podmiotowego
Prowadzę działalność budowlaną i korzystam ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT. Otrzymałam dotację na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników. Czy powinnam wartość tej dotacji (...)
str. 54
2.
Ufundowanie stypendium dla ucznia i darowizna laptopa - skutki w VAT
Spółka z o.o. chciałaby ufundować stypendium (miesięczne lub jednorazowe) bądź przekazać laptopa dla ucznia wybranej szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe. Jakie są skutki w VAT (...)
str. 56
3.
Darowizna przedsiębiorstwa dla członka rodziny na gruncie ustawy o VAT
Ojciec planuje przekazać mi w połowie roku w formie darowizny swoje przedsiębiorstwo o wartości około 300.000 zł, w skład którego wchodzi ciągnik siodłowy (100.000 zł) (...)
str. 58
4.
Sposób rozliczania VAT od wynajmu samochodu osobowego
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodu osobowego z kierowcą oraz bez kierowcy na uroczystości (wesela, śluby). Czy jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do (...)
str. 60
5.
Brak obowiązku oznaczania dostaw wózków widłowych w JPK_V7M
Czy w przypadku sprzedaży wózka widłowego udokumentowanego fakturą dostawę taką należy w JPK_V7M oznaczyć kodem GTU_07? Czy faktura potwierdzająca ww. sprzedaż o wartości powyżej 15.000 (...)
str. 62
6.
Obowiązek podatkowy od zadatku otrzymanego przed sprzedażą lokalu
W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostanie zawarta umowa przedwstępna na sprzedaż lokalu użytkowego. W ciągu 7 dni (do 7 maja 2021 r.) kupujący wpłaci (...)
str. 63
7.
Faktury za ogrzewanie lokali wystawiane przez spółdzielnię mieszkaniową
Spółdzielnia mieszkaniowa pobiera zaliczki na centralne ogrzewanie od właścicieli lokali mieszkalnych. Rozliczenie zaliczek następuje po zakończeniu sezonu grzewczego przez firmę, z którą jest podpisana umowa. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.