Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024 r., godz. 14:13 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.442 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 11 (611) z dnia 10.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Aport nieruchomości w zamian za akcje - wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 8 maja 2024 r. wydał wyrok w sprawie C-241/23 dotyczący podstawy opodatkowania VAT w przypadku aportu nieruchomości w zamian (...)
str. 4
II.
Czynności wykonywane przez wykładowców nie podlegają zwolnieniu z VAT
Minister Finansów w dniu 20 maja 2024 r. wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2024 w zakresie opodatkowania VAT świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy przez osoby fizyczne (...)
str. 7
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Błędna stawka VAT a moment ujęcia faktury korygującej in minus przez sprzedawcę
W grudniu 2023 r. podatnik dokonał sprzedaży lokalu mieszkalnego, stosując stawkę VAT 23%. Sprzedaż tę wykazał w pliku JPK_V7M za grudzień 2023 r. W związku (...)
str. 9
2.
Ponowne wystawienie faktury korygującej
W 2022 r. wystawiliśmy fakturę, a w 2023 r. z uwagi na przyznany rabat fakturę korygującą. Aktualnie okazało się, że musimy wystawić ponownie fakturę korygującą. (...)
str. 11
3.
Termin rozliczenia duplikatu faktury korygującej przez nabywcę
W lutym 2024 r. podatnik zakupił towary i w tym samym miesiącu odliczył podatek VAT z faktury potwierdzającej ten zakup. Następnie w lutym br. sprzedawca (...)
str. 12
1.
Forma płatności a prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów/usług
W praktyce nabywcy towarów i usług dokonują zapłaty za zakupione towary/usługi w różny sposób, np. gotówką, przelewem czy kartą płatniczą. Zgodnie z art. 63 ust. (...)
str. 14
2.
Obowiązek zapłaty w MPP a uregulowanie należności kartą
W niektórych przypadkach forma opłacenia zobowiązania może mieć negatywne skutki dla podatników VAT (nabywców). Należy mieć tu na uwadze przykładowo przepisy w zakresie obowiązku dokonywania (...)
str. 15
3.
Zwrot VAT w skróconym terminie
Dla Prenumeratorów GOFIN J Obszerna baza interpretacji urzędowych dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Podatnik w myśl art. 87 ust. 6 ustawy o VAT może otrzymać (...)
str. 17
1.
Sprzedaż samochodu na fakturę VAT marża
Spółka z o.o. prowadzi działalność opodatkowaną stawką VAT w wysokości 23%. W 2021 r. na potrzeby tej działalności kupiliśmy samochód osobowy z zamiarem odsprzedania go (...)
str. 18
2.
Samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej
Jako czynny podatnik VAT (opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wykorzystuję na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej swój prywatny samochód (niewprowadzony na stan środków trwałych). Czy (...)
str. 19
3.
Quad jako ciągnik rolniczy - prawo do odliczenia pełnego VAT
Na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności kupiliśmy quada, który w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest jako ciągnik rolniczy. Czy mamy prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości (...)
str. 20
VI.
Czynności dostarczania/instalowania OZE oraz usuwania azbestu w JST
W związku z wyrokami TSUE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie C-612/21 i C-616/21 oraz w celu zapobieżenia powstaniu wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia (...)
str. 21
1.
Brak opodatkowania czynności - stanowisko TSUE
Z wyroku TSUE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie C-612/21 wynika, że gmina realizowała projekt, będący częścią regionalnego programu operacyjnego województwa na lata (...)
str. 21
2.
Ocena działań JST - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W interpretacji ogólnej MF podkreślił, że badając, czy dana czynność wykonywana przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE, czy usuwania wyrobów (...)
str. 22
3.
Korekta rozliczenia VAT
MF w ww. interpretacji ogólnej wyjaśnił, że jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty rozliczenia VAT, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo (...)
str. 23
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Data sprzedaży na fakturze korygującej
Czy na wystawionej przeze mnie fakturze korygującej jako datę sprzedaży mam wpisać datę sprzedaży z faktury pierwotnej, czy datę wystawienia faktury korygującej? [pytanie nr 1491617] (...)
str. 24
2.
Stawka VAT na usługi remontowe wykonane przez podwykonawcę
Czy podwykonawca świadcząc usługi remontowe balkonów w lokalu wielorodzinnym (PKOB 112) dla spółdzielni mieszkaniowej może zastosować 8% stawkę VAT? [pytanie nr 1491525] Komentarz 1 Tak. (...)
str. 25
3.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód specjalny
Zakupiliśmy auto-lawetę (samochód z jednym rzędem siedzeń). W dowodzie rejestracyjnym wskazano, że jest to pojazd specjalny. Czy można odliczyć 100% VAT z racji tego, że (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Otrzymanie zapłaty za pośrednictwem poczty
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz osób prywatnych. Z uwagi na przekroczenie limitu wartości sprzedaży dokonywaną sprzedaż muszę ewidencjonować w kasie fiskalnej. (...)
str. 28
2.
Kompensata wzajemnych należności
Jestem czynnym podatnikiem VAT i w prowadzonej działalności nie posiadam kasy fiskalnej do ewidencjonowania sprzedaży. Wykonałem usługę na rzecz osoby prywatnej. Zapłata nastąpiła na zasadzie (...)
str. 29
3.
Przyjmowanie płatności internetowych
Świadczę usługi naprawy komputerów na rzecz osób prywatnych. Czy otrzymując zapłatę na mój rachunek BLIK-iem mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie poz. 37 załącznika (...)
str. 30
1.
Umowa komisu w świetle przepisów o VAT
Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze (...)
str. 31
2.
Zwolnienie z ewidencjonowania ze względu na wartość sprzedaży
W przypadku dokonywania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w ramach umowy komisu, podatnik może skorzystać ze zwolnienia z (...)
str. 32
3.
Ewidencjonowanie sprzedaży towarów używanych w ramach umowy komisu
Sprzedaż towarów używanych może być opodatkowana w systemie marży lub też na zasadach ogólnych. W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury (...)
str. 33
X.
Czytelnicy pytają
1.
Termin odliczenia ulgi na zakup kasy
Z uwagi na przekroczenie limitu wartości sprzedaży, od 1 czerwca 2024 r. zobowiązany jestem do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy. Kasę zakupiłem w maju br. (...)
str. 34
2.
Sprzedaż środka trwałego - limit uprawniający do zwolnienia z kasy
Czy wartość sprzedaży uzyskana ze sprzedaży środka trwałego należy wliczyć do limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy? Przepis art. 111 ust. 1 ustawy (...)
str. 35
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Terminy powstania obowiązku podatkowego w WDT
Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. (...)
str. 36
2.
Zastosowanie 0% stawki VAT
Przypomnijmy, iż daną dostawę można opodatkować według 0% stawki, pod warunkiem że dostawca - polski podatnik VAT - przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (...)
str. 36
3.
Rozliczenie poszczególnych partii dostaw udokumentowanych z wyprzedzeniem
Problem pojawi się wówczas, gdy dostawa towarów udokumentowana z wyprzedzeniem będzie realizowana partiami i część tej dostawy zostanie dokonana po upływie 60 dni od wystawienia (...)
str. 37
4.
Sposób skorygowania dostaw zrealizowanych z opóźnieniem
Dokonując obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT zmniejsza się podstawę opodatkowania o kwoty udzielonych po dokonaniu (...)
str. 37
XII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Podatnicy zwolnieni z VAT a obowiązek składania informacji podsumowującej
Czy podatnik zwolniony z VAT z uwagi na wartość sprzedaży i wykonujący usługi na rzecz unijnych podatników, ma obowiązek składania informacji podsumowujących? Z treści pytania (...)
str. 39
2.
Zasady wystawiania faktur dokumentujących WSTO
Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce, sprzedaje towary konsumentom w Czechach i Niemczech (za pośrednictwem własnego sklepu internetowego). Towary są wysyłane do konsumentów z (...)
str. 39
3.
Zakup towarów spoza UE przez polskiego konsumenta za pośrednictwem platformy
Towar z Chin o wartości 100 EUR został zamówiony przez polskiego konsumenta za pośrednictwem platformy od niemieckiego sprzedawcy. Sprzedawca wysyła towar z Chin bezpośrednio do (...)
str. 40
4.
Dostawa towarów na rzecz osoby fizycznej spoza UE
Sprzedajemy sprzęt elektroniczny ukraińskiemu odbiorcy, który jest osobą fizyczną. Sprzedaż traktujemy jak eksport towarów. Od nabywcy otrzymujemy dokument celny, w którym występujemy jako eksporter. Czy (...)
str. 41
XIII.
Wynajem krótkoterminowy mieszkania za pośrednictwem zagranicznego portalu
Nie prowadzę działalności gospodarczej ale wynajmuję moje prywatne mieszkanie w ramach usług wynajmu krótkoterminowego. Korzystam przy tym z usług zagranicznego pośrednika (prowadzącego portal gdzie oferowane (...)
str. 42
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Obowiązek wykazania podatku należnego
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podatek od towarów i usług obejmuje swoim zakresem: 1) odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług (...)
str. 45
2.
Korygowanie VAT naliczonego od stwierdzonych niedoborów i zniszczonych towarów
Stwierdzenie niedoboru towarów handlowych może rodzić wątpliwości co do konieczności korekty VAT naliczonego związanego z zakupem brakujących towarów. Podatnik VAT ma bowiem prawo odliczyć VAT (...)
str. 46
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
W przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają (...)
str. 49
2.
Złożenie JPK_V7M/V7K za ostatni okres prowadzenia działalności
Decyzja o likwidacji działalności gospodarczej przez czynnego podatnika VAT wiąże się z obowiązkiem prawidłowego rozliczenia podatku VAT za ostatni okres rozliczeniowy, w którym działalność była (...)
str. 51
3.
Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
Na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, podatnik który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie (...)
str. 51
4.
Zwolnienie z VAT dla dostawy towarów objętych spisem z natury
W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania towarów ustawodawca w art. 14 ust. 7 ustawy wprowadził formułę zwolnienia dostaw towarów objętych spisem. W myśl bowiem tego przepisu (...)
str. 52
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVI.
Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-urzędzie skarbowym
Czy stowarzyszenie ma możliwość złożenia wniosku o wydanie WIS za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym? » Złożenie wniosku w formie elektronicznej W przypadku trudności w (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Czynności opodatkowane akcyzą
W myśl art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone (...)
str. 56
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie
W myśl art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu (...)
str. 57
3.
Brak obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Zgodnie z art. 101 ust. 2a ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (...)
str. 58
4.
Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i sprzedaży samochodu
Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o (...)
str. 58
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Brak obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturach
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę m.in. usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego oraz w zakresie oprogramowania komputerowego (usługi (...)
str. 60
2.
KSeF a termin zwrotu VAT
Obecnie można korzystać z KSeF na zasadzie dobrowolności. Czy po wprowadzaniu obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie można ubiegać się o zwrot VAT w terminie przyspieszonym? (...)
str. 61
3.
Zwrot wpłaconej kwoty VAT i ponowne uregulowanie należności w MPP
Kontrahent wystawił fakturę na kwotę 40.000 zł za zakup prętów, którą spółka powinna opłacić z zastosowaniem MPP. Dokonując przelewu za tę fakturę, nie zastosowała jednak (...)
str. 62
4.
Odliczenie VAT z tytułu wydatków związanych z warsztatem samochodowym
W prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT użytkujemy samochody ciężarowe oraz osobowe, które wykorzystujemy do celów mieszanych. Posiadamy własny warsztat samochodowy, w którym naprawiamy wyłącznie te (...)
str. 64
5.
Opodatkowanie VAT usług krawieckich
Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług krawieckich polegających na szyciu ubrań od podstaw, jak również przeróbek krawieckich (skracanie, zwężanie, poszerzanie odzieży, wszywanie zamków itp.). Jaką (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w podatku akcyzowym
» W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2024 r., pod poz. 710, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.