Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 3 (579) z dnia 10.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Pakiet SLIM VAT 3 - uproszczenia w rozliczaniu VAT przyjęte przez rząd
Ministerstwo Finansów w dniu 24 stycznia 2023 r. na stronie internetowej www.gov.pl opublikowało informację, że tzw. pakiet SLIM VAT 3 obejmujący m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie (...)
str. 4
II.
Termin dokonania rocznej korekty VAT naliczonego
Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Działalność mieszana a prawo do odliczenia VAT
Co do zasady podatnicy mogą odliczać VAT od dokonanych zakupów w takim zakresie, w jakim nabyte towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z uwzględnieniem (...)
str. 7
2.
Samodzielne obliczanie wstępnego wskaźnika proporcji a dostawa lokalu mieszkalnego
Wstępny wskaźnik proporcji przy działalności mieszanej (zwolnionej z VAT i opodatkowanej) ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje (...)
str. 7
3.
Szacunkowe ustalenie proporcji przy współpracy z organem podatkowym
Co do zasady wskaźnik proporcji/prewspółczynnik służący do odliczania VAT od dokonanych zakupów towarów/usług ustala się na podstawie obrotu z roku ubiegłego. Na podstawie obowiązujących przepisów (...)
str. 10
1.
Płatność zbiorcza a pominięcie niektórych faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję zbiorczej płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności za faktury zakupu, wystawione przez jednego z kontrahentów w okresie, za który dokonuję (...)
str. 11
2.
Brak obowiązku stosowania oznaczenia MPP przy kompleksowych usługach naprawy samochodów
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi polegające na naprawie i serwisie pojazdów (sklasyfikowane pod PKWiU 45.20.1 i 45.20.2). Przy świadczeniu (...)
str. 13
3.
Jak dokonać płatności przy braku środków na rachunku VAT?
Niedawno rozpocząłem działalność gospodarczą i zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Mam obowiązek uregulować należność za nabyte usługi z zastosowaniem MPP. W jaki sposób mam (...)
str. 14
1.
Limit zwolnienia podmiotowego a budynki mieszkalne stanowiące środki trwałe niepodlegające amortyzacji
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwolniona (...)
str. 15
2.
Zastosowanie właściwej stawki VAT
Generalnie sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT. Podstawową stawką VAT jest stawka 23%, którą należy stosować do sprzedaży nieruchomości użytkowych. Jednocześnie ustawodawca do niektórych (...)
str. 18
1.
Samofakturowanie - ogólne zasady wystawiania faktur
Wykonywane przez podatników czynności opodatkowane podatkiem VAT muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane. Podstawowym dokumentem wystawianym przez podatników VAT jest faktura. Co do zasady podmiotami, (...)
str. 20
2.
Procedura samofakturowania w wyjaśnieniach organu podatkowego
2.1. Wystawianie wyłącznie faktur korygujących Rozstrzygana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawa zawarta w interpretacji indywidulanej z dnia 17 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.674.2022.2.KO dotyczyła (...)
str. 21
2.1.
Wystawianie wyłącznie faktur korygujących
Rozstrzygana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawa zawarta w interpretacji indywidulanej z dnia 17 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.674.2022.2.KO dotyczyła polskiej spółki kapitałowej, która w (...)
str. 21
2.2.
Forma akceptacji faktur
Aby możliwe było wystawianie faktur przez nabywcę musi być zawarta umowa w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, w której zostanie określona (...)
str. 22
VII.
Pakiety medyczne a obliczanie wskaźnika proporcji
Czy pakiety medyczne (zwolnione z VAT), które firma nabywa dla swoich pracowników lub członków ich rodzin (w zależności od rodzaju wybranego pakietu przez pracownika) za (...)
str. 23
C.
KASY REJESTRUJĄCE
VIII.
Planowane zmiany w zakresie kas rejestrujących
Generalnie podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś dokumentem (...)
str. 26
1.
Faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie - zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu
W art. 106h ust 1-4 ustawy o VAT zawarte są obecnie regulacje w zakresie faktur dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej. W ww. projektach ustawodawca (...)
str. 27
2.
Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy rejestrujące
W świetle obowiązujących przepisów, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem dokumentów, (...)
str. 29
3.
Realizacja ulgi przez podatnika zwolnionego z VAT
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo (...)
str. 29
1.
Usługi mycia samochodów - zasady ewidencjonowania w kasie
Kwestia rozpoczęcia ewidencjonowania w kasie usług mycia i czyszczenia samochodów (obowiązkowo od 1 lutego br.) była przedmiotem rozważań Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (...)
str. 30
2.
Zaprzestanie dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu. Zatem, jeżeli nie wystąpi sprzedaż na (...)
str. 31
3.
Ewidencjonowanie w kasie usług barmańskich
Ogólną zasadą wynikającą z przepisów ustawy o VAT jest to, że podatnicy, którzy dokonują sprzedaży m.in. na rzecz osób prywatnych, sprzedaż tę muszą ewidencjonować w (...)
str. 32
4.
Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej
W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas ustawodawca wymienił czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Pod poz. 44 załącznika do ww. rozporządzenia wymienione zostało (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Oznaczenia stosowane przez poszczególnych uczestników
Spółka uczestniczy w transakcji trójstronnej będąc trzecim uczestnikiem obrotu. Transakcja została wykazana w JPK_VAT jako WNT oraz w informacji podsumowującej. W obu formularzach zaznaczono pole (...)
str. 34
2.
Fakturowanie w procedurze uproszczonej
Uczestniczymy w transakcji trójstronnej jako ostatni podmiot. Towar jest nam dostarczany z Włoch a fakturę wystawił nam kontrahent z Węgier. Na fakturze znajduje się adnotacja, (...)
str. 36
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Odliczenie VAT od importu towarów niebędących własnością podatnika
Klient z Wielkiej Brytanii wysłał nam szyby, które na jego zlecenie mieliśmy wstawić w ramy okienne wykonane na jego zamówienie. Odprawę importową zrobiła nasza firma (...)
str. 38
2.
WNT dokonane przez podatnika nieposiadającego numeru VAT UE
Czy będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT dokonując zakupu towarów od unijnego dostawcy powinniśmy rozliczyć WNT jeśli nie posiadamy numeru VAT UE? Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia odnajdujemy (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XII.
Zwrot nienależnie pobranego podatku VAT przez kontrahenta - wyrok TSUE
TSUE w wyroku z dnia 13 października 2022 r., w sprawie C-397/21 orzekł, że: Podatnik (nabywca), na rzecz którego inny podatnik wyświadczył usługę, może dochodzić (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Przyczyny wykreślenia podatnika z rejestru VAT
Podstawą wykreślenia przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnika VAT jest generalnie zgłoszenie podatnika o zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (na druku VAT-Z). (...)
str. 46
2.
Przywrócenie podatnika do rejestru czynnych podatników VAT bez konieczności składania VAT-R
2.1. Zawieszenie działalności gospodarczej W myśl art. 96 ust. 9b ustawy o VAT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, (...)
str. 48
2.1.
Zawieszenie działalności gospodarczej
W myśl art. 96 ust. 9b ustawy o VAT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności (...)
str. 48
2.2.
Nieskładanie deklaracji podatkowej
Podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na mocy art. 96 ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT (m.in. z powodu (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Faktura VAT RR przy zakupach dokonywanych u rolników ryczałtowych
] Faktura VAT RR dostępna w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy (...)
str. 50
2.
Wykazanie faktury VAT RR w JPK_VAT z deklaracją
Celem wystawienia faktury VAT RR jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo dla nabywcy produktów rolnych potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku (...)
str. 52
H.
PODATEK AKCYZOWY
XV.
Obowiązki podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW
Aby zmniejszyć koszty energii elektrycznej przedsiębiorstwo wybudowało kilka instalacji fotowoltaicznych. Moc wszystkich instalacji nie przekracza 1 MW. Energia wyprodukowana w instalacjach w większości jest zużywana (...)
str. 53
1.
Obowiązki rejestracyjne podmiotów produkujących energię
W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zobowiązany (...)
str. 53
2.
Brak obowiązku składania deklaracji akcyzowych
W świetle art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (...)
str. 54
3.
Ewidencja ilościowa energii elektrycznej
Zgodnie z art. 138h ust. 1 ustawy, ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą: 1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) podatnik zużywający energię elektryczną (...)
str. 55
4.
Brak obowiązków akcyzowych w zakresie sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Ewidencjonowanie zakupu nieruchomości w drodze licytacji komorniczej
Czynny podatnik VAT w drodze licytacji komorniczej nabył na potrzeby firmy nieruchomość opodatkowaną 23% stawką VAT. Faktura został wystawiona przez Komornika Sądu Rejonowego w Krakowie. (...)
str. 57
2.
Sprzedaż towarów wspólnikowi spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej sprzedali część towarów jednemu ze wspólników (osobie fizycznej) na jego cele prywatne. Czy spółka była zobowiązana do wystawienia faktury dla wspólnika? Czy (...)
str. 58
3.
Usługi telekomunikacyjne - termin odliczenia VAT
W styczniu 2023 r. otrzymaliśmy fakturę za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności określonym na 3 lutego 2023 r. (faktura została wystawiona w dniu 10 stycznia (...)
str. 58
4.
Dokumentowanie sprzedaży towarów używanych
Czy faktura wystawiona w procedurze marży dokumentująca sprzedaż towaru używanego (tj. samochodu osobowego) powinna zawierać stawkę VAT? Czy na fakturze tej należy w nazwie towaru (...)
str. 59
5.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu
Na potrzeby prowadzonej opodatkowanej działalności kurierskiej użytkuję samochód na podstawie umowy najmu. Ponoszę wydatki związane z tym pojazdem. W jakiej wysokości mogę odliczyć VAT z (...)
str. 60
6.
Rozliczenie faktury korygującej in plus przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się miesięcznie. W czerwcu 2022 r. otrzymałem fakturę zakupu z datą wystawienia 28 luty 2022 r. W JPK_V7M za wrzesień (...)
str. 61
7.
Nazwa dostawcy na fakturze zakupu
Otrzymaliśmy fakturę zakupu, na której widnieją dane sprzedawcy i wystawcy faktury. Są to dwa różne podmioty gospodarcze ze swoim NIP i adresem. Czyje dane należy (...)
str. 62
8.
Odliczenie VAT w przypadku zwrotu części towaru przed złożeniem rozliczenia JPK_VAT z deklaracją
W listopadzie 2022 r. zakupiliśmy towar handlowy. W grudniu 2022 r. uzgodniono z kontrahentem zwrot części towaru (zwrot towaru nastąpił na początku grudnia). Następnie 10 (...)
str. 64
9.
Możliwość utworzenia grupy VAT z udziałem spółki komunalnej
Czy gmina oraz utworzona przez nią spółka komunalna (sp. z o.o.) realizująca w oparciu o umowy cywilnoprawne zadania gminy (w której gmina posiada 60% udziałów) (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w podatku akcyzowym
» W Dzienniku Ustaw z dnia 12 stycznia 2023 r., pod poz. 94, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 stycznia 2023 r., pod poz. 144, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.